Thursday, June 1, 2017

ျမန္မာ - ဗမာ အေခၚအေ၀ၚ အသုုံးအနႈန္း


Kyaw Kyaw Nyein Chan

ျမန္မာ၊ ဗမာ အေခၚအေ၀ၚ အသုုံးအနႈန္း အေၾကာင္း
အေတြ ႔အႀကံဳတခ်ိဳ ႔ ေျပာခ်င္ေနတာ ၾကာၿပီ …။
ဒါေပမဲ့ တျခား အေရးႀကီးတဲ့ ျပႆနာေတြေျဖရွင္းတဲ့ဆီ
မေရာက္ဘဲ အသုုံးအနႈန္း စကားလုုံး ေ၀ါဟာရနဲ႔တင္
ရြာလည္ေနမွာစုုိးလုုိ႔ အဲ့ဒီကိစၥ ေရွ ႔တန္းမတင္ျဖစ္ဘူး …။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး
လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္သြားၿပီးေနာက္ ျပည္ပခရီးစဥ္ေတြ
ထြက္တဲ့ အခါ တုုိင္းျပည္နာမည္အေခၚအေ၀ၚနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
နုုိင္ငံတကာက Myanmar လား၊ Burma လား ေမးၾကတယ္။

သူကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္က Burma လုုိ႔ပဲ သူ႔ မိန္႔ခြန္းေတြနဲ႔
အင္တာဗ်ဴးေတြမွာ အမ်ားဆုုံးသုုံးခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ သတင္းဌာန
တခုုကေမးေတာ့ နွစ္ခုုလုုံးကုုိ ႀကိဳက္သလုုိသုုံးပါဆုုိၿပီး လုုံးတုုတ္
ခဲ့တယ္။ ျမန္မာျပည္လည္းျပန္ေရာက္ေရာ အဲဒီအခ်ိန္က UEC
ျပည္ေထာင္စုုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးက
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကုုိ Myanmar လုုိ႔ပဲ ေျပာဆုုိသုုံးနႈန္းဖုုိ႔
သတိေပးစာထုုတ္ပါေလေရာ။
က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ၂၀၀၈ ကုုိ လက္မခံ၊ ဆန္႔က်င္ေပမဲ့ ဦးတင္ေအး
ေျပာတာ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းအရ မွန္တယ္လုုိ႔ထင္တယ္။ သူက်မ္းက်ိန္
ထားတဲ့ ၂၀၀၈ မွာ Myanmar လုုိ႔ တရား၀င္သုုံးထားတယ္၊
သူကုုိယ္တုုိင္က လႊတ္ေတာ္အမတ္ ျဖစ္ေနၿပီဆုုိေတာ့ အေျခခံ
အက်ဆုုံး Protocol ကုုိေတာ့ လုုိက္နာဖုုိ႔လုုိတာေပါ့။ Burma လုုိ႔
ဆက္သုုံးခ်င္ရင္ အရင္လုုိပဲ အတုုိက္အခံ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္၊
လူထုုေခါင္းေဆာင္ ဆုုိတဲ့ ဘ၀နဲ႔ ေနေပါ့၊ သုုံးေပါ့။ ၂၀၀၈ ေအာက္
မ၀င္နဲ႔ေပါ့ ။ ထားပါေတာ့ … သူ႔အေၾကာင္းေျပာမလုုိ႔ မဟုုတ္ပါဘူး။
၁၉၈၈ က်ေနာ္တုုိ႔ ေတာခုုိၿပီး သိပ္မၾကာခင္ ေတာတြင္း
အစည္းအေ၀းေတြမွာ ျမန္မာ၊ ဗမာ အေခၚအေ၀ၚ ၀ိ၀ါဒကြဲတာ
စ ႀကံဳရတယ္။ အဖြဲ ႔နာမည္ေပးၾကေတာ့ “ျမန္မာနုုိင္ငံလုုံး
ဆုုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုုိကရက္တစ္တပ္ဦး” လုုိ႔ ျမန္မာ
ဘာသာနဲ႔ “ျမန္မာ”လုုိ႔ သုုံးတယ္။ အဂၤလိ္ပ္လုုိကေတာ့
“All Burma Students’ Democratic Front” လုုိ႔ Burma နဲ႔
ေရးတယ္။ အဖြဲ ႔တြင္းမွာ ျမန္မာ၊ ဗမာ အသုုံးအနႈန္းကုုိ
အနည္းအက်ဥ္း အျငင္းပြားၾကေပမဲ့ အေပၚမွာေျပာခဲ့သလုုိ
တျခားေသေရး ရွင္ေရးကိစၥေတြက တန္းစီေနလုုိ႔ ညီလာခံ
အဆက္ဆက္ မျပင္ဘဲ ဒီအတုုိင္းဆက္သုုံးခဲ့ၾကတယ္။
ျမန္မာလုုိ႔ သုုံးေပမဲ့ နုုိင္ငံေရး အနွစ္သာရအရ တုုိင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးေပါင္းစုုံ၊ လူတန္စားအလႊာေပါင္းစုုံ တျပည္လုုံးကုုိ လႊမ္းျခံဳ
ကုုိယ္စားျပဳတယ္လုုိ႔ ခံယူခဲ့တယ္။ တကယ့္ လက္ေတြ ႔မွာလည္း
ျမန္မာလူမ်ိဳးခ်ည္းပဲမဟုုတ္ဘဲ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုုံ၊
ေက်ာင္းသားခ်ည္းပဲ မဟုုတ္ဘဲ လူတန္းစားအလႊာေပါင္းစုုံ
ပါ၀င္ခဲ့တာပါ။
၁၉၈၈ ေနာက္ပုုိင္း မကဒတ (ABSDF) ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ တပ္ေပါင္းစုု
ေတြမွာလည္း ျမန္မာဘာသာနဲ႔ “ျမန္မာ” ဆုုိတဲ့ အသုုံးအနႈန္းကုုိ
တနုုိင္ငံလုုံး၊ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုုံကုုိ လႊမ္းၿခံဳကုုိယ္စားျပဳတယ္
ဆုုိတဲ့ အနွစ္သာရနဲ႔ သုုံးခဲ့ၾကတယ္။ ဥပမာ- ျမန္မာျပည္ဒီမုုိကရက္တစ္
မဟာမိတ္အဖြဲ ႔ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုု ျမန္မာနုုိင္ငံ အမ်ိဳးသားေကာင္စီ
အစရွိသျဖင့္ေပါ့။ (အဲဒီ ၂ ခုုၾကားက လူသိနည္းတဲ့ တပ္ေပါင္းစုု
DFB နဲ႔ ADNSC ကုုိေတာ့ခ်န္ထားခဲ့လုုိက္တယ္) ဒါေပမဲ့ အဲဒီအခ်ိန္က
တုုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အားလုုံးနီးပါးေလာက္က အေျပာစကားမွာ
ဗမာ လုုိ႔ ပဲ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကုုိ ရည္ညႊန္း သုုံးနႈန္းတယ္။ KNU
ေခါင္းေဆာင္ေတြဆုုိရင္ ရန္သူ (အစုုိးရစစ္တပ္) ကုုိေတာင္
“ပေရာ္သူးဖုုိး” ဗမာစစ္သား လုုိ႔ပဲ သုုံးတယ္။ က်ေနာ္တုုိ႔ ေရာက္မွ
တျဖည္းျဖည္းခ်င္း “ဒူဒါး” ရန္သူလုုိ႔ သုုံးပါလုုိ႔ ေျပာယူရတယ္။
(အဲဒီအေၾကာင္း ေနာက္မွ တပုုဒ္သပ္သပ္ေရးဦးမယ္)
ဒီလုုိနဲ႔ တေန႔ မဒမခ(DAB) အစည္းအေ၀းတခုုမွာ ျမန္မာ၊ ဗမာ
အသုုံးအနႈန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစည္းေ၀းခန္းထဲမွာတင္ အျငင္း
အခုုန္ ျဖစ္ၾကပါေလေရာ။ အဲဒီအခ်ိန္က တပ္ေပါင္းစုုေခါင္းေဆာင္
ေတြထဲမွာ ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကားအလြန္တတ္၊ အလြန္ ျမန္မာရည္
လည္တဲ့ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ေတြ အမ်ားအျပားရွိသလုုိ၊ ျမန္မာစကား
တတ္လြန္းအားႀကီးလုုိ႔ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ျမက “ေတာင္ေပၚျမန္မာ”ေတြ လုုိ႔
နာမည္ေျပာင္ေပးထားတဲ့ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားလဲ ရွိၾက
တာေပါ့။ ကရင္ထဲကဆုုိ ပဒုုိေစာသန္းေအာင္၊ ပဒုုိေစာဘသင္၊
ပဒုုိစံလင္း၊ အဖူးစေကာလယ္ေတာ၊ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ …
အစရွိတဲ့သူေတြပါသလုုိ ကခ်င္မွာလည္း ဦးဘရန္ဆုုိင္း၊ ဗိုုလ္မွဴးႀကီး
ေဇာ္ဆုုိင္း၊ေဒါက္တာတူးဂ်ာ၊ ဗိုုလ္မွဴးေဇာ္ဘြမ္ စသျဖင့္ ရွိၾကတာေပါ့။
ဒီအထဲကမွ ျမန္မာရည္လည္တဲ့ အျပင္ အစည္းေ၀းမွာ ေဆြးေႏြးတဲ့
ကိစၥတရပ္ရပ္မွာ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနၿပီ၊ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနၿပီဆုုိ
“ခင္ဗ်ားတုုိ႔ဟာကလည္းဗ်ာ … ဟုုိ ပုုံျပင္ထဲကလုုိ ျဖစ္ေနၿပီ”.. ဆုုိၿပီး
ပုုံတုုိပတ္စ ရယ္စရာေမာစရာေတြ တခုုၿပီးတခုု မကုုန္နုုိင္ မခန္းနိုုင္
ေျပာတတ္တဲ့ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ကေတာ့ စကားေျပာ အေကာင္းဆုုံး
လုုိ႔ ေျပာရမယ္။ သူကၿပီးေတာ့ ေျပာလုုိက္ေသးတယ္ … “က်ေနာ္က
ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚမွာကတည္းက ကြန္ျမဴနစ္ေတြ၊ ဗမာေတြနဲ႔ ေပါင္းလာ
တာဗ် … အဲဒါေၾကာင့္ ဗမာရည္လည္တာ” လုုိ႔ ေျပာလုုိက္ေသးတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ပဒုုိေစာသန္းေအာင္က “ကြန္ျမဴနစ္ေတြက ဘုုရား
ဆင္းတုုေတာ္ေတာင္ ေခါင္းၿငိမ့္ေအာင္ အေျပာေကာင္းတယ္လုုိ႔
ၾကားဖူးတယ္ဗ်။ ဒါေပမဲ့ ဗုုိလ္ေမာင္ေမာင္ကေတာ့ အဲဒီကြန္ျမဴနစ္ေတြ
ေခါင္းၿငိမ့္ေအာင္ ေျပာနုုိင္တယ္” လုုိ႔ စ, ေလ့၊ ေနာက္ေလ့ရွိတယ္။
KIO ဥကၠဌ ဦးဘရန္ဆုုိင္းကလည္း သူကုုိယ္တုုိင္ ေက်ာင္းအုုပ္
ဆရာႀကီးေဟာင္းျဖစ္လုုိ႔ ျမန္မာရည္လည္သလုုိ KIO ထဲက
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလုုံး ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကားကုုိ ကြ်မ္းကြ်မ္း
က်င္က်င္တတ္ေအာင္ သင္ရမယ္လုုိ႔ မူခ်ထားေၾကာင္း ေျပာဖူးတယ္။
သူက ရယ္ရယ္ေမာေမာ ေျပာလုုိက္ေသးတယ္။ “က်ေနာ္တုုိ႔က
ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းစကား နားေထာင္တာပါဗ်ာ”...တဲ့။ “ဗုုိလ္ခ်ဳပ္က
အဂၤလိပ္ကုုိ နုုိင္ခ်င္ရင္ အဂၤလိပ္ကုုိ အဂၤလိပ္လုုိ ပယ္ပယ္နယ္နယ္
ဆဲတတ္ရမယ္လုုိ႔ ေျပာဖူးတယ္ မဟုုတ္လား” လုုိ႔လဲ က်ေနာ္တုုိ႔ကုုိ
ေနာက္ ေျပာလုုိက္ေသးတယ္။
ခုုနက ျမန္မာ၊ ဗမာ အသုုံးအနႈန္းအေၾကာင္း ျပန္ေကာက္ရရင္
အဲဒီ DAB အစည္းအေ၀းမွာ ျမန္မာရည္လည္ေသာ အဆုုိပါ
တုုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ ဆက္မျငင္းနုုိင္ဘဲ
ပါးစပ္ပိတ္သြားေအာင္ ျမန္မာ၊ ဗမာ အသုုံးအနႈန္းကုုိ ခြဲျခား
သတ္မွတ္ေပးလုုိက္တာကေတာ့ က်ေနာ္တုုိ႔ရဲ ႔ဇာတ္လုုိက္ေက်ာ္ႀကီး
ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ျမေပါ့ …။ သဘာပတိထုုိင္ခံုုကေန ထၿပီး သူ႔ အိပ္ထဲက
စာအုုပ္တအုုပ္ဆြဲထုုတ္လုုိ္က္တယ္ …။
“က်ေနာ္ေျပာမယ္ … လူမ်ိဳးတမ်ိဳးအေနနဲ႔ ေျပာရင္ “ျမန္မာ” ျဖစ္သင့္
တယ္။ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုုံ လႊမ္းျခံဳပါ၀င္တဲ့ တုုိင္းျပည္ကုုိ
ေျပာရင္ေတာ့ “ဗမာ” နုုိင္ငံလုုိ႔ သုုံးသင့္တယ္ ..။ ဒါမွမဟုုတ္လဲ
တျခားနာမည္စဥ္းစားေပါ့” .. တဲ့။ “ဘာျဖစ္လုုိ႔လဲဆုုိေတာ့
ေဟာဒီမွာၾကည့္ ျမန္မာသင္ပုုန္းႀကီးဖတ္စာ လုုိ႔ပဲ ရွိတယ္။
ဗမာသင္ပုုန္းႀကီးဖတ္စာ လုုိ႔ ေရးမထားဘူး” ဆုုိၿပီး သူငယ္တန္း
ျမန္မာသင္ပုုန္းႀကီး ဖတ္စာ စာအုုပ္ကုုိ ထုုတ္ျပတယ္။ အားလုုံး
၀ါးကနဲ ပြဲက်သြားၾကတာေပါ့။ သူလဲ သူ႔စတုုိင္အတုုိင္း တခစ္ခစ္
ရယ္ ၿပီးေတာ့ဆက္ေျပာလုုိက္ေသးတယ္။ “ဟုုတ္တယ္ေလ ..
ကရင္စာရွိတယ္၊ ကခ်င္စာရွိတယ္၊ ရွမ္းစာရွိတယ္၊ ခ်င္းစာရွိတယ္၊
မြန္စာရွိတယ္၊ အဲလုုိပဲ ျမန္မာစာရွိေတာ့ လူမ်ိဳးကုုိ ေျပာရင္လည္း
ျမန္မာလူမ်ိဳး လုုိ႔ ေျပာမွ မွန္မယ္ထင္တယ္” တဲ့ …။ ကဲ … ရွင္းေရာ။
ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ျမက အဲဒီေန႔ကအစည္းအေ၀းမွာ ျမန္မာ၊ ဗမာ အသုုံးအနႈန္း
ျငင္းၾက၊ ခုုန္ၾကမယ္ဆုုိတာ သိလုုိ႔ ျမန္မာဖတ္စာအုုပ္ကုုိ ထည့္လာတာ
မဟုုတ္ပါဘူး..။ သူ႔ ဖာသာ အဲဒီအခ်ိန္က ျမန္မာစာ ျပန္သင္ေနလုုိ႔
ေန႔ခင္း အားရင္ စာက်က္ရေအာင္လုုိ႔ ထည့္လာတာပါတဲ့ …။
ေဖြးေဘာလူရြာက သူ႔အိမ္နံရံမွာလည္း ျမန္မာ ဗ်ည္း၊ အကၡရာ
စာလုုံး ပုုိစတာေတြ ကပ္ထားတယ္။ က်ေနာ္တုုိ႔က သူ႔ ေျမးေတြ
ျမန္မာစာသင္တယ္ထင္လုုိ႔ ေမးၾကည့္ေတာ့ မဟုုတ္ဘူး … သူ
ကုုိယ္တုုိင္ သင္ေနတာတဲ့ ..။ “ဒါဆုုိ အဖူးလဲ ကခ်င္ေတြလုုိ
ေတာင္ေပၚဗမာ ျဖစ္ခ်င္တယ္ေပါ့” လုုိ႔ က်ေနာ္တုုိ႔က ေနာက္ေတာ့
“ခင္ဗ်ားတုုိ႔ ေက်ာင္းသားေတြ သိပ္ အျငင္းသန္တယ္၊ ဗုုိလ္ေမာင္ေမာင္
လုုိ ခင္ဗ်ားတုုိ႔နဲ႔ ၿပိဳင္ၿပီး ျငင္းနုုိင္ေအာင္ က်ေနာ္လည္း ျမန္မာစာ
သင္ေနရတာေပါ့” လုုိ႔ ရယ္ရယ္ေမာေမာ ျပန္ေျပာတယ္။
ကဲ … ဘယ္ေလာက္ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြလဲ … ။
သူ႔ကုုိ သူ႔ရန္သူေတြက စာမတတ္ဘူး၊ ေလးတန္းမေအာင္ဘူးလုုိ႔
ခ်ိဳးခ်ိဳးဖဲ့ဖဲ့ ေျပာေပမဲ့ ဘယ္ေလာက္ေတာ္လဲ၊ ဘယ္ေလာက္ ပညာရွိလဲ၊
ဘယ္ေလာက္ အေျမာ္အျမင္ ရွိလဲ။ အဲဒီအခ်ိန္က သူ႔ အသက္ ၆၀
ေက်ာ္ေနၿပီ …။ KNU ထဲမွာ ျမန္မာစာ၊ စကားကုုိ အင္မတန္ကြ်မ္းက်င္တဲ့
ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အဖြဲ ႔၀င္ေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ ဒါေပမဲ့ သူကုုိယ္တုုိင္
အေလးအနက္ထားၿပီး အပင္ပန္းခံၿပီး စာ ျပန္သင္တယ္။ မသိေသး၊
မတတ္ေသးတာကုုိ အပင္ပန္းခံၿပီး ကုုိယ္တုုိင္ေလ့လာတယ္ …။

စာတတ္ပါတယ္၊ ပညာတတ္ပါတယ္လုုိ႔ ေျပာေနၾကတဲ့
ေခါင္းေဆာင္ေတြလုုိ ကုုိယ္မသိေသး၊ နားမလည္ေသးတဲ့
ဘာသာရပ္၊ အေၾကာင္းအရာေတြကုုိ မသိဘဲ၊ မတတ္ဘဲ၊
မေလ့လာ၊ မသင္ယူဘဲ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္
ျမန္မာ၊ ဗမာ ႀကိဳက္တာသုုံးဆုုိၿပီး လုုံးမတုုတ္ဘူး …။
ခုုေနမ်ားမေတာ့ (အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုုိ႔ မသုုံးဘဲ)
ရင္ၾကားေစ့ေရးတုုိ႔၊ ဒီမုုိကေရစီတုုိ႔၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုတုုိ႔ကုုိ
လုုံးတုုတ္ ေနၾကတဲ့သူေတြ ေပါ မွ ေပါ … ။
(ေနာက္ေန႔မွ ျမန္မာ၊ ဗမာ အသုုံးအနႈန္းအေၾကာင္းကုုိ
ပညာရွင္ခပ္ဆန္ဆန္ ေရးထားတဲ့ ေတာတြင္းစာတမ္း
တေစာင္ တင္ေပးမယ္။ အဲဒီအတုုိင္း မွန္ပါတယ္လုုိ႔
မေျပာပါဘူး၊ စဥ္းစားစရာတခုု ရေအာင္လုုိ႔ေပါ့)
# ပုုံစာ - အစည္းအေ၀းေတြမွာ သဘာပတိခုုံမွာ မထုုိင္ဘဲ
အဲလုုိ ေနာက္ဆုုံးတန္းက ခုုံ မွာလာထုုိင္ရင္း တခါတခါ
ဂ်လုုံး ပလုုံးေတြ ေလွ်ာက္ေျပာတတ္တယ္ ...။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...