Tuesday, August 9, 2016

နိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးကို တကယ္ခ်စ္ရင္

No automatic alt text available.

အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ သမားဆိုတာဟာ တျခား လူမ်ိဳးစုငယ္ေတြကိုလည္း မဖိႏွိပ္ဘူး အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆိုရင္ လူမ်ိဳးစု အသီးသီး ရဲ႕ အမွီအခိုကင္း ရပ္တည္ခြင့္၊ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ ဖန္တီးခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ႏွစ္သက္ရာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ ကို အျပည့္အဝ ေထာက္ခံအားေပးရတယ္။
စစ္မွန္တဲ့ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ တေယာက္က တမ်ိဳး၊ တဘာသာ တည္း သီးသန္႔ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳး၊ အျမင္မ်ိဳး၊ က်ဥ္းေျမာင္းမႈမ်ိဳး ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔မွ မလုပ္ဘူး။

ကိုလိုနီေခတ္က လိုအပ္ခ်က္အရ လႈပ္ရွား တည္ရွိလာခဲ့ရတဲ့ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ အမ်ိဳးသားေရး လႈပ္ရွားမႈ အႏွစ္ သေဘာဟာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ႏိုင္ငံေရးမွာ တလြဲ အသံုးခ်ခံ ျဖစ္ေနရတယ္။အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ ဆိုျပီး အတြင္း သေဘာမွာ အာဏာႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္စု ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္အုပ္စု ရွင္သန္ေရးမွာပဲ အဆံုးသတ္ေနတာေတြပဲ ေတြ့ေနရတယ္။
ဒီလို အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ဆက္စပ္ ေျပာဆိုမႈေတြ၊ အျငင္းပြားမႈေတြ၊ လႈပ္ရွားမႈေတြ မ်ားျပားလာျခင္းဟာ အာဏာ ႏိုင္ငံေရး ပေယာဂ ေၾကာင့္ဆိုတာ ထင္ရွားေနပါတယ္။
“Nationalism” ဆိုတဲ့ အဂၤလိပ္စကားလံုး က မိမိ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းရာ တိုင္းျပည္ ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း၊ မိမိ တိုင္းျပည္ကို ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး အရ အမွီအခို ကင္းကင္း၊ မိမိဘာသာ ရပ္တည္ေစလိုျခင္း၊ ဘယ္ႏိုင္ငံ ၾသဇာခံ၊ ဘယ္သူ႔ လက္ေအာက္ခံ မွ မဟုတ္ဘဲ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ေစလိုျခင္း လို့ အဓိပၸါယ္ ရတယ္။
မိမိ ႏိုင္ငံကို ခ်စ္ျခင္း၊ မိမိႏိုင္ငံ ကို သူတပါး ကၽြန္ မျဖစ္ေစလိုျခင္းဆိုတာဟာ အေတြးအေခၚပိုင္းအရ က်ဥ္းေျမာင္း အစြန္းေရာက္ျခင္းမ်ိဳး ကိုဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အသားအေရာင္၊ လူမ်ိဳး တမ်ိဳး၊ ဘာသာ တခု ကို အေျခမခံ၊ လူမ်ိဳး-ဘာသာစံုပါ တိုင္းျပည္ ကိုသာ အေျခခံတယ္ လို့ ဆိုလိုပါတယ္။
ပထဝီဝင္ ေဒသတခုရဲ႕ ဘာသာစကား၊ လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္မႈ မတူၾကတဲ့ လူမ်ိဳးစုေတြမွာ ဓေလ့ထံုးခ်င္း၊ ယဥ္ေက်းမႈခ်င္း ဆက္စပ္ေနတာေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။လူမ်ိဳးစံု၊ ဘာသာစံု၊ အယူဝါဒစံု၊ စကားစံု သူေတြ မွီတင္းေနထိုင္ေနတာ မွန္ေသာ္လည္း အေတြးအေခၚ၊ အယူဝါဒ၊ ဓေလ့ စရိုက္၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ အစားအေသာက္ ပံုစံ၊ အယူသီးမႈ၊ လက္ခံယံုၾကည္မႈ၊ စကားပံု၊ ပံုျပင္၊ နီတိ အစရွိတဲ့ အေၾကာင္း၊ သေဘာေတြမွာ ဘံုတူညီ မွ်ေဝ တည္ရွိေနတာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။
ဒါ့ေႀကာင့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ဟာ တေသြးတည္း၊ လူမ်ိဳး တမ်ိဳးတည္း၊ ဘာသာ တခုတည္း လံုးလံုး အဓိပၸာယ္ေပါက္ မသက္ေရာက္ ဘူး ဆိုတာပါ။
ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္မွာ တဦးတဖြဲ႔ခ်င္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္းနဲ႔ ခြဲျခားလို႔မရဘဲ တစည္းတလုံးတည္း တန္းတူရည္တူျဖစ္မႈဟာ တၿပိဳင္နက္တည္း တည္ရွိေနပါတယ္။မတူကြဲျပားေနတဲ့ လူမ်ိဳးမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ား၊ အုပ္စုမ်ားက အတူတကြစုစည္းလို႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ခြဲေ၀အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အယူအဆတရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္မွာ ပုံေသ တသမတ္တည္းမယူဆရဘဲ၊ အခ်င္းခ်င္း အေပးအယူ၊အေလ်ာ့အတင္းမ်ားရွိၾကပါတယ္။အေရးကိစၥရပ္တုိင္းကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နက္နက္ရႈိင္းရႈိုင္း စဥ္းစားညွိႏႈိုင္း ေဆြးေႏြးၾကရပါတယ္။
စုစည္းညီညြတ္မႈဟာ စစ္မွန္တဲ့ စိတ္ရင္းေစတနာနဲ႕ အျပန္အလွန္ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳမႈေတြကို အေျခခံရပါတယ္။
ျပည္နယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း စိတ္တူကုိယ္တူ သေဘာတူလက္ခံတဲ့ ဘုံသေဘာတူညီတဲ့ စိတ္ဓါတ္တူညီမႈ ရွိေရးဟာ အဓိကက်ပါတယ္။
ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ျမင့္ျမင့္မားမားရွိတဲ့ ႏိုင္ငံအျဖစ္ထူေတာင္ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးစနစ္တရပ္လည္း ျဖစ္တယ္ဆုိတာကို ႏုလုံးသြင္းၾကရပါမယ္။
ဒီလို ႏုိင္ငံေရးစနစ္တရပ္ကို က်င့္သုံးျခင္းဟာ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီကုိ ပုိမိုအားေကာင္းလာေစပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီရွိရွိ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...