Sunday, July 17, 2016

"တရုတ္ျပည္ႏွင့္ ျဂိဳဟ္သား ဆက္စပ္မႈ (၁)"

Grey Aliens 

‪#‎သူတို႕ေတြက‬ ဘယ္သူေတြလဲ?
‪#‎ကမ႓ာေျမကို‬ သူတို႕ ဘာလာလုပ္ၾကျပီး ဘာေတြထားရစ္ခဲ့တာလဲ?
‪#‎အဲဒီေနာက္‬ သူတို႕ ဘယ္ကို ေရာက္သြား ၾကတာလဲ?
‪#‎ကမ႓ာေျမေပၚကိုေရာ‬ ျပန္လာၾကအုံးမွာလား?
၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷဝါရီလ၊ (၂၆) ရက္။
တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ "ေမာ္စီတုန္း (Mao Zedong)"
လက္ထက္မွာကတည္းက အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦး
ျဖစ္ခဲ့သူ "ေဒါက္တာ ဆြန္ရွီလီ (Dr. Sun Shili)" က
ကေနဒီယံ သတင္းစာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ
"တရုတ္အစိုး
ရသည္ အျခားကမ႓ာမွ ျဂိဳဟ္သားမ်ား ကမ႓ာေျမေပၚ
သို႕ လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္းကို သိရွိထားေၾကာင္း"
တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလိုက္သည့္ အတြက္
တကမ႓ာလုံး အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္းး ျဖစ္သြားခဲ့ရပါ
တယ္။
တရုတ္အစိုးရ အေနနဲ႕ ဒီကိစၥ အေပၚ ယခင္
ကတည္းက အေလးထား၍ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေလ့
လာျခင္း၊ အျပန္အလွန္ သတင္းမွ်ေဝျခင္းမ်ားရွိ
ခဲ့ျပီး အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ တပ္မေတာ္၊
ေလတပ္ႏွင့္ အရပ္သားပိုင္ ေလေၾကာင္းလိုင္း
တို႕ႏွင့္ အစဥ္အျမဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္းလည္း
အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုမွာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသြား
ပါတယ္။
တရုတ္ႏိုင္ငံအေပၚသို႕ "ယူဖိုး" ဟုေခၚေသာ "အမ်ိဳး
အမည္ မသိ ပ်ံသန္းေနေသာယာဥ္ Unidentified
Flying Object (UFO)" မ်ား မၾကာခဏ လာေရာက္
ေလ့ရွိတာကို တရုတ္ျပည္သူ အမ်ားကလည္း သိရွိ
ထားပါတယ္။
ဆြန္ရွီလီ၏ အဆိုအရ တရုတ္အစိုးရသည္ ျဂိဳဟ္သား
မ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္းကိုသာ မကဘဲ အခ်ိဳ႕
ျဂိဳဟ္သားမ်ားသည္ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား လူ့
အသြင္အျပင္ ပံုပန္းသဏၭာန္ျဖင့္ တည္ရွိေနေၾကာင္း
ကိုလည္း သိရွိထားတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။
ဒီလိုစကားကို ကမ႓ာေပၚမွာ အလွ်ိဳ႕ဝွက္ဆုံး ႏိုင္ငံႏွင့္
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းလို႕ ဆိုရမယ့္ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္
တစ္ဦးက လူသိရွင္ၾကား ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းသည္
ေခတ္တစ္ခု၏ ေတာ္လွန္ေရး ေခတ္ေျပာင္းကာလ
လို႕ ဆိုရင္လည္း မွားလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။
ခ်ယ္ယာမင္ ေမာ္စီတုန္းႏွင့္တြဲ၍ အလုပ္လုပ္ခဲ့စဥ္
ကာလ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွာ "ယူဖိုး အာကသယာဥ္"
သို႕တည္းမဟုတ္ "ပုဂံျပားပ်ံယာဥ္" ကို ကိုယ္တိုင္
ကိုယ္က် ျမင္ဖူးေၾကာင္းကိုလည္း ေဒါက္တာ
ဆြန္ရွီလီက ေျပာၾကားခဲ့ပါေသးတယ္။
ကမ႓ာ့သမိုင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ အာဏာပါဝါ
အရွိဆုံး ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္
ေမာ္စီတုန္းႏွင့္ အလုပ္အတူ တြဲလုပ္ခဲ့ဖူးသူ
ဆြန္ရွိလီအေနႏွင့္ အျခားကမ႓ာက ျဂိဳဟ္သား
ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး အေတြ႕အၾကံုရွိေနသလို
သူကိုယ္၌လည္း ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ရွိေနျပီး
ကမ႓ာသိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာလိုက္သည့္
အတြက္ ကမ႓ာၾကီးႏွင့္ ကာလေပါင္းမ်ားစြာ
သီးသန္႕ အထီးက်န္ ေနခဲ့သည့္ တရုတ္ျပည္
ၾကီးဟာ ျဂိဳဟ္သားေတြႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ၾကိတ္
ျပီး အဆက္အသြယ္ ရွိေနတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ေခ်
ရွိေနပါတယ္။
ထိုသို႕ရွိ၊ မရွိ တရုတ္ျပည္ရဲ့ သမိုင္းကို ေနာက္
ေၾကာင္းျပန္ ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။
တကယ္ေတာ့ တရုတ္ျပည္ၾကီးဟာ အစဥ္အျမဲ
အျမင္ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံ တစ္ခုရယ္ပါ။
အျခားႏိုင္ငံေတြအေပၚ အာရံုခံစားမႈ မရွိလွဘဲ
အေရးၾကီးတယ္လို႕လည္း ထင္မွတ္မထား သ
လို တရုတ္ျပည္သည္ တရုတ္ လူမ်ိဳးအတြက္၊
တရုတ္ျပည္သည္ တရုတ္ျပည္အတြက္သာ
လွ်င္ ျဖစ္တယ္လို႕ အတၱၾကီးစြာ အျမဲ ခံယူ
ထားသည္သာမက အတြင္း သတင္းပလင္း
ေပါက္ၾကားမွာကိုလည္း လြန္စြာ သတိၾကီးစြာ
ထားတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။
အမ်ားႏွင့္လည္း ေရာေႏွာ ဆက္ဆံျခင္း ျပဳေလ့
မရွိဘဲ မေကာင္းသတင္း အမ်ားအျပားနဲ႕ ေက်ာ္
ၾကားလွ်က္ လြန္စြာ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း
တစ္ခုလည္း ျဖစ္လို႕ေနပါတယ္။
ဒီလိုမ်ိဳး အေနအထားမ်ိဳးရွိတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ိဳးဟာ
"ယူဖိုး (UFO)" ႏွင့္ ပတ္သက္ ဆက္ဆံမႈ
ရွိေနျခင္းသည္ ၎တို႕ ကိုယ္တိုင္ တစ္ခုခု
ကို ေသခ်ာေပါက္ သိရွိထားတာ သို႕မဟုတ္
တစ္ခုခုကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိထားတာကလြဲ
အျခား မျဖစ္ႏိုင္လို႕ ယူဆစရာ ျဖစ္ေန
ပါတယ္။
သို႕ေသာ္လည္း "ယူဖိုး" ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး
တရုတ္အစိုးရရဲ့ အျမင္ကို ဘယ္တုန္းကမွ တ
ရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားျခင္း မရွိ သလို
အျခား ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း ယခုအၾကိမ္မွ လြဲ
ယခင္က တၾကိမ္ တခါမွ် သတင္း ရွယ္ျခင္း၊
ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္း၍ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း မရွိ
ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ထိုအေရးကို အေလးထား
ေလ့လာလွ်က္ ရွိေနတယ္ ဆိုတာကေတာ့
ေသခ်ာသေလာက္ ရွိပါတယ္။
စိတ္ဝင္တစားျဖစ္ျပီး အဓိက စမ္းစစ္မိရတဲ့
အခ်က္ကေတာ့ တရုတ္ေလပိုင္နက္ ေကာင္း
ကင္ယံမွာ စစ္ေလယာဥ္ေတြ စစ္ေရး ေလ့က်င့္
ၾကတိုင္း မၾကာခဏ ဆိုသလို ယူဖိုးေတြကို ျမင္
ေတြ႕ ၾကရာမွ အစျပဳတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။
တရုတ္ျပည္ၾကီးသည္ ကမ႓ာ့အလယ္ ေက်ာ္ၾကား
ထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ယံုမက ေရွးေဟာင္း
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေခတ္သစ္ ေမာ္ဒန္ ယဥ္ေက်းမႈကို
အခ်ိဳးညီစြာ ေရာသမ ေမႊထားတဲ့ တိုင္းျပည္ တစ္ခု
လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈအေပါင္း သရဖူေဆာင္းတဲ့ တရုတ္ျပည္
ၾကီးကို မိုင္ေပါင္း (၁၃,၀၀၀) ေက်ာ္ မဟာ အုတ္တံ
တိုင္း (Great Wall)" ႏွင့္ ေရွးယခင္ကတည္းက
ကာရံျပီး အျခား ကမ႓ာ့တိုင္းျပည္မ်ားနဲ႕ အဆက္
ျဖတ္ထားခဲ့သလို ယခု ေမာ္ဒန္ေခတ္မွာလည္း
အင္တာနက္ အသုံးျပဳရာမွာ "မဟာမီးလွ်ံတံတိုင္း
(Great Fire Wall)" နဲ႕ ကာရံ ထားပါတယ္။
"ဂူဂယ္၊ တြီတာ" စသည္မ်ားမွ အခ်က္အလက္တိုင္း
ကို တရုတ္အစိုးရရဲ့ စီစစ္မႈေအာက္ကေနမွသာလွ်င္
ၾကည့္႐ႈခြင့္ ရပါတယ္။
မဟာ အုတ္တံတိုင္း၊ မဟာ မီးလွ်ံ တံတိုင္းေတြနဲ႕
ဘာျဖစ္လို႕ တရုတ္ျပည္ၾကီးကို တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္
အစိုးရ အဆက္ဆက္က ကာရံထားရပါသလဲ?
အေၾကာင္းရွိပါတယ္။
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၅,၀၀၀) က တရုတ္ျပည္
ၾကီးကို စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္
ခဲ့ေသာ "အဝါေရာင္ အင္ပါယာ (Yellow Emperor)
ေခတ္ကို ေလ့လာမွသာလွ်င္ အေျဖမွန္ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္
ပါလိမ့္မယ္။
ဒီအေၾကာင္းကိုေတာ့ ေနာက္တခန္းမွာ ဆက္ေရး
ပါရေစ။
Andrew Soe
၂၂ ဇူလိုင္ ၂၀၁၆။
"ပံုမ်ားမွာ တရုတ္ျပည္ၾကီးႏွင့္ ေဒါက္တာ
ဆြန္ရွိလီ၊ ျဂိဳဟ္သားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပံု
အခ်ိဳ႕ ျဖစ္၏။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...