Saturday, May 7, 2016

ငန္းထေနဆဲ ျမန္မာ႔ႏုိင္ငံေရး || စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္ ||

The Ladies News Journal

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ႏုိင္ငံေရးကိစၥတစ္ခုက ႐ုပ္ဆိုးလြန္းလွသည္။ ၀ ေခါင္းေဆာင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စိတ္ပ်က္ေနၾကသည္ ဟု နီးစပ္သူမ်ားက ဆုိသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၀ တပ္ဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ေသာ NLD ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးျမင့္ ( အၿငိမ္းစား ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ စစ္သံမွဴးေဟာင္း ) ကို အစိုးရ ၊ လႊတ္ေတာ္ ၊ ပါတီ မည္သည့္ဘက္မွ် ကိုယ္စားမျပဳဟုဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားကို ၾသဇာရိွေသာ ၀ တပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၄င္း၏ ျပည္နယ္ရပိုင္ခြင့္ အပါ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ အပစ္ရပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ ခ်ျပခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းကိုယ္စားလွယ္မွာ တရားမ၀င္ ျဖစ္သြားခဲ့သျဖင့္ ခဲေလသမ်ွ သဲေရက်သည့္ အသြင္ျဖစ္သြားမည္မွာ မလႊဲဧကန္ပင္။

၀ ေဒသ ပန္ဆန္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၀( UWSA ) ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ စိတ္အားထန္သန္စြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ဒီခ်ဳပ္အစိုးရနွင့္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ပါ ကတိျပဳခဲ့သည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စုမွ မခြဲထြက္ပါ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပသ၁နာမ်ားကို ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္း အေျဖရွာသြားမည္၊ ယခင္အစိုးရ အဆက္ဆက္နွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားကို အသိမွတ္ျပဳေရး ၊ ၀ ျပည္နယ္အေရးတို႔ကို အဆိုျပဳခဲ့ၿပီး စစ္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ အေျဖရွာမည္ မဟုတ္ဟုလည္း ၀ ေခါင္းေဆာင္ ေရွာက္မီလ်ံက ကတိျပဳခဲ့ပါသည္။ သည္လို သြားသည့္ကိစၥက တကယ္ပဲ တာ၀န္မေပးဘဲ ကိုယ္တိုင္စူးစမ္းလိုသည့္ သေဘာျဖင့္ သြားသည္လား တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လႈံေဆာ္မႈေၾကာင့္လား ကာယကံရွင္သာ သိေပလိမ့္မည္။
ကိုးကန္႔ နွင့္ AA ရခိုင္တပ္ဖြဲ႔တို႔ကိုလည္း တပ္မေတာ္က ယခုအခ်ိန္အထိ လက္ခံရန္ အရိပ္အေယာင္ မျပေသးပါ။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ AA အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ လာေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားအျပားက ေထက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း NLD မွာ တပ္မေတာ္ကိုလည္း လြန္ဆန္ႏိုင္ဟန္ မတူေခ်။ တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေတာ့ အျပင္းထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ AA အား ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခြင့္ကို အစိုးရက မေဆာင္ရြက္ေပးလည္း ရေနသည့္ သေဘာျဖစ္ေနသည္။ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔နွင့္ AA ရခိုင္အဖြဲ႔တို႔မွာ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ ကတည္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခြင့္ တားျမစ္ခံထားရသည့္ အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ေပသည္။
၄င္းတို႔မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးလိုေသာ္လည္း AA ရခိုင္အဖြဲ႔မွာ ဒီမိုကေရစီကို တိုက္ခိုက္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး၏ ေျပာဆိုခ်က္မွာ ဒိြဟျဖစ္ေစ ပါသည္။ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားစြာရိွေန၍ ဒီမိုကေရစီ အေရး ေႏွာင့္ေနွးသည္ ဆိုသည္မွာ ေယဘုယ်က်ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္လိုသည့္အဖြဲ႔မ်ားကို လက္သင့္ မခံသည္ကေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ေကာင္းေနဆဲပင္။ လက္နက္ခ်မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ ေပးမည္ဟုပါ သေဘာသက္ေရာက္ေနပါသည္။
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ ေနာက္ပိုင္း ေတာင္းဆိုေနသည့္ ျပည္ေထာင္စု တပ္သေဘာသဘာ၀မွာ နွစ္လတာရွည္ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ ဆန္ဆန္ အဓိက အေျချပဳခဲ့ဖြယ္ ရိွသည့္ တပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ ကိုလည္း ျငင္းပယ္၍ မရႏိုင္ပါေခ်။ AA ရခိုင္တပ္ဖြဲ႔နွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူေထာက္ခံမႈအရ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဆႏၵခံယူမႈလုပ္ၾကည့္လ်ွင္ပင္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ႐ႈံးနိမ့္ရန္ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားေနသည္ဟု အလြယ္တကူ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ AA ၊ ကိုးကန္႔ တို႔ႏွင့္အဆင္မေခ်ာသည့္ေနာက္ ၀ နွင့္ပါ သို႔ေလာ သို႔ေလာျဖစ္လာေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အေရးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပန္စမည္ျဖစ္ျငားေသာ္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရိွေနသည္။ လက္က်န္အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည့္ တအာင္းပေလာင္အဖြဲ႔မွာလည္း သူ႔အတိုင္းအတာနွင့္ သူ ကန္႔သတ္ခံရသည့္ အေနထားျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ AA ၊ ကိုးကန္႔ ၊ ၀ ၊ တအာင္းပေလာင္တို႔ တိုက္႐ိုက္ မပါ၀င္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားအၾကားတြင္လည္း စုစည္းညီညြတ္သည့္ အစုအဖြဲ႔အျဖစ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါ၀င္ခြင့္မွာ အခြင့္လမ္း နညး္ေန ဦးမည္သာျဖစ္သည္။
တစ္ဖက္တြင္လည္း NLD ႏွင့္ ျပည္တြင္းရိွ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ အေျခေနတြင္ ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒိမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံကို မူအရ လက္ခံေသာ္လည္း ႏွစ္လအတြင္း လုပ္မည္ဆိုသည့္ ကိစၥမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ အလ်င္စလုိ ေျပာသည့္ အသြင္ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူစြာ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ အခ်ဳိ႕ကလည္း ပင္လံုညီလာခံမွာ အလ်င္စလို လုပ္ေကာင္းသည့္အရာ မဟုတ္ဟု ဆိုေနျပန္သည္။
အစိုးရသစ္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္ ဆုိျငားလည္း လတ္တေလာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ ၀ တပ္ဖြဲ႔ကို သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ နီးစပ္သူ ဦးစိုးေဌး သြားေတြ႔မႈ၊ AA နွင့္ ပတ္သက္၍ NLD ဘက္မွ ျပတ္သားေသာ ရပ္တည္ခ်က္ မရိွ။ လတ္တေလာ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး အေျခေနအရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မွာ နာလန္မထူႏိုင္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မွာ အေျခခံ ဥပေဒကို ကစားခြင့္ရိွေနရာ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားနွင့္ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားဘက္မွ အင္အားမရိွဘဲ သြားကစားလ်ွင္ မုခ်႐ႈံးနိမ့္ဦးမည့္ ေဘာလံုးပြဲစဥ္ကဲ႔သို႔သာ ျဖစ္ေနဦးမည္။ အပစ္ရပ္ေရးကိုပဲ ၾကည့္မည္ဆိုရင္ ရခိုင္ ၊ တအာင္းပေလာင္ ၊ ကိုးကန္႔ MNDAA တို႔ကို ကန္႔သတ္သလို ျဖစ္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ၊ ကခ်င္ KIO လည္း နည္းဗ်ဴဟာတခ်ဳိ႕ကို ေျပာင္းလဲရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အပစ္ရပ္ထားသည့္ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္ RCSS / SSA နွင့္ ေကအန္ယူတို႔လို အဖြဲ႔မ်ားမွာလည္း အျခားနည္းလမ္းမ်ား စတင္စဥ္းစားေနေလာက္ၿပီ ။
တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အခ်ဳိ႕မွာလည္း ေဒ၀ဒတ္ႏွင့္ ေပါင္းမွန္းမသိ ေပါင္းဘိ သက႔ဲသို႔ ျဖစ္ေနဆဲဟု ေလ့လာသူအခ်ဳိ႕က ဆိုၾကပါသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔နယ္ေျမႏွင့္ လူမ်ဳိး အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ သာမကဘဲ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ျခံဳငံုသည့္ မူ၀ါဒေရးရာမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ျပည္မေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မူ၀ါဒလြဲေခ်ာ္ခဲ့ေသာ္ အျခားေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ျပန္လည္ကုစား တည့္မတ္ေပးရန္ လိုေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားအၾကား ၊ NLD ႏွင့္ အျခားဒီမိုကေရစီ အသိုင္းအ၀ိုင္း ဆက္ဆံေရးမွာလည္း လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ပံုမွန္မရိွခဲ့ပါ။ ထင္ရွားေသာ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုျဖစ္သည့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီဘက္မွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခြင့္အတြက္ အဖြဲ႔၀င္ အေျမာက္အျမားမွာ ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရသည္။
ျပည္သူအမ်ား ထည့္သြင္းမစဥ္းစားၾကသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အလြန္ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးပင္ျဖစ္ရာ အဆိုပါကြက္လပ္တြင္ ျဖည့္တင္းရန္ တာ၀န္ရိွသည့္ ၈၈ မ်ားမွာလည္း ငန္းထေနဆဲ ၿပိဳကြဲ ပဲ့စင္၍ ေကာင္းေနဆဲသာျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္သူမ်ားလည္း တျဖည္းျဖည္းတိုးလာေနပါသည္။ ဦးကိုကိုႀကီး ၊ ဦးျမေအးတို႔မွာ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဓာတ္ရိွေသာ္လည္း သူတို႔ထက္ပို၍ နာမည္ႀကီးေသာ ဦးမင္းကိုႏိုင္ ႏွင့္ အေပါင္းပါတခ်ဳိ႕မွာ အႏုပညာဘက္ကုိသာ ပုိ၍အားသန္ပုံရွိၿပီး NGO ဆန္ဆန္အဖြဲ႔ကိုေတာ့ ကိုင္ထားဆဲျဖစ္သည္။ ပါတီႏိုင္ငံေရး ဘက္ကိုိေတာ့ တစ္လွမ္းမွပင္ မလွည့္ေသးပါ။ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔စည္းဟု ဆိုထားေသာ္လည္း CBO ၊ CSO တာ၀န္ျဖစ္ေသာ ေျပာသင့္ေျပာထိုက္သည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ ေျပာဆိုရန္ ေႏွးေကြးေလးလံ လြန္းလွသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။
ဆိုခဲ့ေသာ အေနထားတြင္ ၈၈ အခ်ဳိ႕မွာ ခြဲ၍ ပါတီေထာင္လ်ွင္လည္း အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္ရန္ ခဲယဥ္းပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ရဲတင္းလြန္းလွသည့္ ေက်ာင္းသား သမဂၢအခ်ဳိ႕နွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္တို႔မွာ တစ္ေက်ာင္းတည္း ထြက္မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ဟုိဘက္အစြန္း ဒီဘက္အစြန္းသာ ျဖစ္ေနေပသည္။
ဒီမိုကေရစီတြင္ အေရးႀကီးေသာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔စည္း က႑ကိုေက်ာ္လြန္၍ သတင္း မီဒီယာ က႑ကို ၾကည့္မည္ ဆိုလ်ွင္လည္း ခါေတာ္မွီ အေမေခၚဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ပရိသတ္အား မလြန္ဆန္ႏိုင္မႈမ်ား ဒုနဲ႔ေဒး ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ျခြင္းခ်က္ အေနျဖင့္အခ်ဳိ႕မွာ မွန္မွန္ ကန္ကန္ ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပေနၾကသည္။ သတင္းဌာန ေပၚလစီေၾကာင့္ လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕သတင္းသမားမ်ားမွာ ခါေတာ္မွီ ေလာ္ဘီျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္လာသည္ကေတာ့ ေသခ်ာသည္။
ယခင္က ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္တို႔ကိုသာ ေလာ္ဘီလုပ္ေပးခဲ့သူ အီလစ္သတင္းသမားအခ်ဳိ႕မွာ ယခုအခါတြင္ အေမ ၊ အေမ ဟု တစာစာေအာ္ေနကာ ဒီမိုဘက္ေျပာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမ်ားနွင့္ နီးကပ္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ သတင္းသမားမ်ား၏ သတင္းတင္ဆက္မႈမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက လူ႔အခြင့္ေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈကဲ႔သို႔ ကိစၥမ်ားတြင္ ျပည္သူအား လမ္းမွန္ညႊန္ျပေရးသားမႈ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္သည္။
ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ ဘက္မွ ဒီမုိကေရစီ ဘက္ေတာ္သားမ်ား အျဖစ္ ကူးေျပာင္းလာသူမ်ား၏ ကြင္းအတြင္း ေျခရည္မွာလည္း ညံ႔ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနသည္။ ၿမိဳင္ႀကီးငူ ဆရာေတာ္ ဘာသာျခားမ်ား၏ ဘုရားေက်ာင္း၀င္းထဲ ေစတီလိုက္တည္သည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ အပူတျပင္း မေျဖရွင္းဘဲ အခ်ိန္ယူ သည္းခံေျဖရွင္းရန္ ဆိုသည့္ သာသနာေရး၀န္ႀကီး၏ မွတ္ခ်က္မွာ ျပည္သူအမ်ားကို ေဒါသထြက္ေစသည့္ကိစၥ ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ဒီမိုဘက္ေျပာင္းအခ်ဳိ႕မွာလည္း ေဖ့စ္ဘုတ္မွသာ ၀ါဒျဖန္႔ၿပီး အေကာင္ထည္ ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ အားနည္းေနသည့္ အတြက္ လူၿပိန္းႀကိဳက္အဆင့္မွ တက္မလာဆဲျဖစ္ေနသည္။ အဆိုပါ ဒီမိုဘက္ေျပာင္းမ်ားကို တပ္မေတာ္အရာရိွမ်ားက မ်က္စိစပါးေမြးစူးမႈမ်ား ရိွေနသည္ မွာလည္း အေသခ်ာပင္။
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္လည္း ၾကံ႔ခိုင္ေရးပါတီ အေနထားမွာလည္း ကုရာနတၳိ ေဆးမရိွသကဲ႔ သို႔ပင္ ေနာက္တစ္ခါ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပန္လာႏိုင္ပါ့မလား စုိးရိမ္စရာပင္ ။ ပါတီတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ျမင္မေကာင္း ႐ႈမေကာင္းေအာင္ ျဖစ္ေနၿပီး သံေ၀ဂ ယူစရာပင္။ ျပည္သူ႔စစ္ တခ်ိဳ႕၏ နယ္ေျမမ်ားတြင္လည္း ဘိန္းခင္မ်ားမွာ ေ၀ဆာေနဆဲပင္။ ယင္းအျပင္ တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုဆိုင္ရာ အင္အားစုမ်ားကလည္း သူတလူ ငါတမင္း ညီညြတ္မႈမရိွျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးသည္ ဆက္လက္ ငန္းထဖြယ္ရာရိွေနေတာ့သည္။
တပ္ေပါင္းစု ညီညြတ္ေရး ၊ဒီမိုကေရစီအင္အားစု ၊ တိုင္းရင္းသားအင္အားစု ၊ တပ္မေတာ္ ဆိုသည့္ သံုးပြင့္ဆိုင္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မွာလည္း ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ ေက်ာ္လာခ်ိန္တြင္ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အေကာင္ထည္ ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရိွေသးသည္ကို ျမင္ေတြ႔ေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။

အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဟု ဆိုေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ လုပ္လိုသည့္ သင့္ျမတ္ေရး မွာ အကန္႔အသတ္ တစ္ရပ္ႏွင့္ ေျဖေလွ်ာ့မႈ အတိုင္းအတာ တစ္ရပ္အထိသာ ရိွေနသည္ ကိုလည္း မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႔ေနရေပသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား ညီညြတ္ေရးကိုလည္း လိုလားပါ့မလားဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာ ေကာင္းေနဆဲပင္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုေသာ္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ ညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာလည္း မညီညြတ္ျခင္း ၊ တိုင္းရင္းသားနွင့္ ဒီမိုမညီညြတ္ျခင္း ၊ အားလံုးတြင္ ခိုင္မာသည့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မူ၀ါဒမရိွျခင္း ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား အားမေကာင္းေသးျခင္း ၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းက႑ အားနည္းေနျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ ငန္းထေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။
စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္
The Ladies News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...