Friday, March 18, 2016

အေျခခံဥပေဒ ထဲမွာ ရွာေဖြလိုု႔ကာ ေျဖၾကည့္၊ ကိုုယ့္ကိုုကိုုယ္ေဖာ္ မသူေတာ္ လူတသိုုက္၏ ဥာဏ္စမ္းပေဟဠိမ်ား

Nyo Tun

(နီတိ ဥပေဒကရဏ ႏွင့္ ဝိမုုတၱိျဖစ္စဥ္ ၁၄)
သည္ကေန႔ က်ေနာ္တိုု႔ အေနနဲ႔ ဦးထင္ေက်ာ္ကိုု သမၼတအျဖစ္ တင္ေျမွာက္ႏုုိင္လိမ့္ေပမယ့္ စစ္တပ္ကိုု ခ်ဳပ္ကိုုင္ထားတဲ့ သီးသန္႔လူနည္းစုု လူတစုုဟာ ဗမာလူ႔ေဘာင္၏ ကံၾကမၼာကိုု ၄င္းတိုု႔ စိတ္လိုုသလိုု ျခယ္လွယ္ပိုုင္ခြင့္ (ဝါ) စစ္အာဏာဆိုုးကိုု လက္လြတ္လိမ့္မွာ မဟုုတ္ဘူးဆုုိတာ ေပၚလြင္ပါတယ္။ သည္ေနရာမွာ ၄င္းတိုု႔၏ အဓိက နံပါတ္တစ္ပစ္မွတ္ဟာ ဗမာ့ မဟာအမ်ိဳးသမီးၾကီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၄င္းတိုု႔ဟာ အေျခခံဥပေဒမွာ ‘သမၼတ၏ အထက္မွာ မည္သူမွ မရွိရ’ ဆိုုတဲ့ဟာၾကီးကိုု ကိုုင္စြဲကာ ေဒၚစုုကိုု တိုုက္ခိုုက္လာလိမ့္မယ္ဆုုိတာ က်ိန္းေသေပါက္ကိုု က်ေနာ္တိုု႔ ခန္႔မွန္းလိုု႔ ရပါတယ္။
ေရွ႕ဘက္မွာ ဗမာျပည္ အေျခခံဥပေဒ ဆိုုတာဟာ တကယ္ကေတာ့ ဘဝင္ရူးေနသူ လူတစုုက မိမိကိုုယ္ကိုု လူ႔ေဘာင္တခုုလံုုး၏ အႏွစ္ဆင္ေျခကိုု ဥာဏ္အလင္းေပါက္ သိျမင္တယ္လိုု႔ ဘဝင္ေလဟပ္ ေတြးထင္ ကာ ေရးဆြဲထားတာ ျဖစ္ေၾကာင္း အဓိက အညွာျဖစ္တဲ့ အခ်က္ကိုု ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
ခပ္လြယ္လြယ္ေျပာမယ္ဆိုု ဘဝင္ရူးေတြ ဘဝင္ေလဟပ္ျပီး ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒေပါ့။ တကယ္က ‘သမၼတ အထက္မွာ ဘယ္သူမွ မရွိရ’ ဆိုုတဲ့ စကားရပ္ကိုု နည္းနည္းေလာက္ကေလးပဲ ဂရုုစိုုက္ျပီး ခင္ဗ်ားတိုု႔ က်ေနာ္တိုု႔ စစ္ေဆးၾကည့္လိုုက္၊ အဲဒီစာသားကိုုကလည္း ဘဝင္ရူးစကား ပဲဗ်၊ ဘာျဖစ္လိုု႔လဲဆိုုေတာ့ ‘သမၼတ အထက္မွာ ဘယ္သူမွ မရွိရ’ ဆိုုမွေတာ့ စာသားကိုု ေရးသားေသာသူ၊ အမိန္႔ေပးတဲ့ ဘဝင္ရူးတေယာက္ (သိုု႔) ဘဝင္ရူး လူအုုပ္စုုတစုုဟာ သမၼတအထက္မွာ ရွိေနတယ္ေလ။ အဲ၊ ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ရင္ က်ဳပ္တုုိ႔ ျပည္သူေတြဟာ အဲသည္ဘဝင္ရူးလူအုုပ္စုုက သမၼတကိုု အမိန္႔ေပးထားတဲ့ စာသားကိုု လက္ခံမိရင္ က်ဳပ္တုုိ႔တေတြဟာ မိမိ၏ အထက္လုုိ႔ တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ သမၼတရဲ႕ အထက္မွာ ေနျပီး သမၼတကိုု အမိန္႔ေပးေနတာပဲဗ်၊ က်ဳပ္တိုု႔ အားလံုုးပါ ဘဝင္ရူးေတြ ျဖစ္ကုုန္မယ္ေလ။
သည္သေဘာတရား၊ လူလိမ္ေတြေရးတဲ့ ၄င္းစာသားေတြဟာ အမွတ္တမဲ့ဆိုု မသိသာေပမယ့္ ကိုုယ့္ေျပာတဲ့ဟာကိုု ကိုုယ့္ဟာကိုုယ္ ဆန္႔က်င္ေနတဲ့၊ ပါဠိလုုိဆိုု “ဝိယုုတၱ မုုသာဝါဒ” လုုိ႔ ေခၚတာေပါ့ –– paradoxic lie ေတြ ျဖစ္ေနတာကိုု ေတြ႔ရပါမယ္။ သမၼတ အထက္မွာ ‘ဘယ္သူမွ မရွိရ’ လိုု႔ ေျပာရင္ ေျပာတဲ့သူဟာ ကိုုယ္ေျပာတဲ့ဟာ ကိုုယ့္ဟာကိုုယ္ ဆန္႔က်င္ေန၊ သူကိုုယ္တုုိင္ (အဲသည္ ဘဝင္ရူး) က သမၼတ အထက္မွာ ရွိေနတယ္ေလ။
ထပ္ေျပာရမယ္ဆိုု ၄င္းတိုု႔ရဲ႕ ေဒၚစုုကိုု ဟန္႔တား၊ တိုုက္ခိုုက္ပုုတ္ခ်ဖိုု႔ လုုပ္ထားတဲ့ အကြက္မွာ သူတိုု႔ကိုုယ္တုုိင္ပဲ ေျပာေျပာ၊ သူတိုု႔ ေနာက္ဆြဲ လူဌားအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ပဲ ေျပာေျပာ အပ္ေၾကာင္းထပ္ေအာင္ ေျပာတဲ့ ဆင္ေျခစာသားကိုု ခင္ဗ်ားတိုု႔ ၾကည့္လိုုက္ရင္ ‘ႏိုုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကိုု ထိပါးက်ဳးေက်ာ္ခံရမွာ စိုုးေသာေၾကာင့္’ ဆိုုတာကိုု ထပ္ခါတလဲလဲ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ သည္မွာ က်ေနာ္တုုိ႔ ေကာင္းေကာင္းသတိျပဳမိလိုုက္ႏိုုင္တာက ‘အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကိုု အထိပါး မခံႏိုုင္ဘူး’ ဆိုုျပီး ၄င္းတိုု႔ သံုုးနဳန္းသိျမင္ေနတဲ့ အနက္အတၱာရဟာ ဘာလဲဆိုုေတာ့ –– လူတစုုက ဗမာလူ႔ေဘာင္ကိုု လႊမ္းမိုုးခ်ဳပ္ကိုုင္ မိမိစိတ္ၾကိဳက္ ျခယ္လွယ္ထားမႈကိုု အထိပါးမခံဘူး၊ ၄င္းတိုု႔ လူနည္းစုုတစုု၏ ၾသဇာအာဏာကိုု တန္ျပန္ဆန္႔က်င္တာ မွန္သမွ်ကိုု ေခ်မႈန္းပစ္မည္ လုုိ႔ ေၾကြးေၾကာ္ေနျခင္း ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သည္မွာ ေသာ့ခ်က္သေဘာတရားကိုု က်ေနာ္တိုု႔ သိျမင္သင့္လိုုက္တာက ၄င္းတိုု႔ရဲ႕ ေတြးထင္မႈဟာ ဗမာလူ႔ေဘာင္တခုုလံုုး၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဟာ လူနည္းစုုလူတစုု၏ လက္ထဲမွာသာ ရွိသင့္တယ္ ဆိုုတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္တယ္။ အဲသည္ ပင္မဆင္ေျခၾကီး ‘အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဟာ လူနည္းစုုလူတစုုရဲ႕ လက္ဝယ္တြင္ပဲ ထားရွိရမည္’ ဆိုုတဲ့ အခ်က္ကိုု ေထာက္ခံဖိုု႔အတြက္ဆိုု ေနာက္ထပ္ဆင္ေျခ ေပါ့ေနာ္ –– ပါဠိလုုိဆိုု “အႏုုခါယတိ ယုုတၱိ” လိုု႔ ေခၚပါတယ္၊ ဗမာလိုုဆိုု “ထပ္ညြန္းဆင္ေျခ”ကိုု ေပးထားတာကေတာ့ ၄င္းတိုု႔ လူနည္းစုုလူတစုုဟာ “လူေကာင္း” ေတြ ျဖစ္တယ္ဆုုိျပီး ေၾကြးေၾကာ္စိုုက္ထူတာ ျဖစ္တယ္။ ဆိုုလိုုရင္းက လူေကာင္းေတြ ျဖစ္လိုု႔ ဗမာျပည္သူလူထုု တရပ္လံုုး၏ အထက္မွာ ေနထိုုင္ဖုုိ႔ရန္ ထိုုက္တန္သူမ်ား ျဖစ္တယ္ေပါ့။
သည္လူအုုပ္စုုဟာ အဲသလိုုမ်ိဳး ကိုုယ့္ကိုုကိုုယ္ အလြန္ထူးျခား ျမင့္ျမတ္ေသာ လူေကာင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အုုပ္စုုျဖစ္သည္ လိုု႔ ေၾကျငာတာဟာလည္း ေရွ႕မွာဆိုုခဲ့တဲ့ paradoxic lie၊ ကိုုယ္ေျပာတာကိုု ကိုုယ့္ဟာကိုုယ္ ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ “ဝိယုုတၱ မုုသာဝါဒ” (ဝါ) တကယ့္ အႏွစ္သာရက လိမ္ညာမုုသား စကားမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သည္ ကိုုယ္ေျပာတာကိုု ကိုုယ့္ဟာကိုုယ္ ဆန္႔က်င္လိမ္ညာေနေသာ ဝိယုုတၱကိုု ခုု က်ေနာ္တုုိ႔ ျဖိဳလဲျပပါမယ္။
ေတြးထင္ ေၾကြးေက်ာ္ခ်က္။ ။ က်ေနာ္တိုု႔ လူနည္းစုု လူအုုပ္စုု (ဝါ) ဗမာ့ တပ္မေတာ္စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ သာမန္လူထုုနဲ႔ မတူ အလြန္ထူးျခား ျမင့္ျမတ္ စင္ၾကယ္ေသာ လူေကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။
ရလဒ္။ ။ က်ေနာ္တိုု႔သည္ အလြန္ ထူးျခား ျမင့္ျမတ္စင္ၾကယ္ေသာ လူေကာင္းမ်ား ျဖစ္ရာ ျပည္သူလူထုု တရပ္လံုုးကိုု က်ေနာ္တိုု႔ႏွင့္ တန္းတူညီမွ် လူေကာင္းမ်ား အျဖစ္ ၾကည့္ျမင္ၾကသည့္ အျပင္ က်ေနာ္တိုု႔ အုုပ္စုုထက္ သာလြန္ေသာ ဂုုဏ္ရည္ရွိသည့္ “လူေကာင္းလူေတာ္မ်ား” အျဖစ္ ျမင္မိၾကပါသည္။
မရူပ္ပါဘူး၊ ခင္ဗ်ားဟာ ကိုုယ့္ကိုုကိုုယ္ လူေကာင္းလိုု႔ ျမင္မိရင္ က်န္သူေတြအားလံုုးဟာ ခင္ဗ်ားေကာင္းတာထက္ ပိုုေကာင္းတဲ့ လူေကာင္းလူေတာ္ေတြကိုု တခါတည္းကိုု ျဖစ္ေတာ့တာပဲ။ ဘာလိုု႔လဲဆိုုေတာ့ တျခားသူေတြကိုု ခင္ဗ်ားထက္နိမ့္က်တဲ့ လူယုုတ္မာ လူညံ့ဖ်င္း၊ ခင္ဗ်ားထက္ ေအာက္က်တဲ့ လူတန္းစား ေတြလိုု႔ ျမင္ေနရင္ ခင္ဗ်ားကိုု ဘယ္လိုုလိုု႔ က်ဳပ္တုုိ႔က လူေကာင္းလိုု႔ ေခၚလိုု႔ ရမွာလဲ။
အဲသေလာက္ဆိုု တပ္မေတာ္သည္ “အမ်ိဳးသားေရးကိုု ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာမေဖာက္” ဆိုုတဲ့ စာသားဟာလည္း လိမ္ညာမုုသားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ခင္ဗ်ားတိုု႔ ဝိယုုတၱိမုုသားကိုု ျဖိဳခ်လိုု႔ ရပါျပီ။ အမ်ိဳးသားေရးကိုု သစၥာမေဖာက္ဘူး ဆိုုတာ အမ်ိဳးသားကိုု ထာဝရက်ိဳးႏြံ သစၥာခံတာေလ၊ အမ်ိဳးသားကိုု သစၥာခံတယ္ဆိုုျပီး ဘယ္လိုုလိုု႔ တမ်ိဳးသားလံုုး အထက္မွာ ထာဝရေနဖိုု႔ လုုပ္ထား၊ တမ်ိဳးသားလံုုးက တင္ေျမွာက္တဲ့ သမၼတဆုုိတာ မျဖစ္ေအာင္ဟန္႔တား၊ ေနာက္ဆံုုး မရသကခ်ိဳင္လိုု႔ ခင္ဗ်ားတိုု႔ လူတစုုဟာ သမၼတ အထက္ကေနျပီး တႏိုုင္ငံလံုုးကိုု ခ်ဳပ္ကိုုင္ အမိန္႔ေပးဖုုိ႔ ၾကိဳးစားေနတာလဲ။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...