Sunday, January 24, 2016

စည္းမ်ဥ္းအရ အသံတိတ္ထားတာ အလံလိပ္မသြားဘူး တလူလူ

Than Htike

စည္းမ်ဥ္းအရ
အသံတိတ္ထားတာ
အလံလိပ္မသြားဘူး တလူလူ
ကမာၻဦးည
အရင္ဆုံးျဖာက်မယ့္လေရာင္ကိုေစာင့္သလို

အေက်ာယူထားတဲ့မသမာမူွကို
ဒုန္းျဖတ္ေက်ာ္မယ့္ သိေႏၷာျမင္းခြါလို

ေစာင့္ေနတာ
အလံဦးကိုဖူးလိုက္တိုင္း
႐ုိးတြင္းျခင္ဆီတိုင္ ႐ုန္းႂကြလာမယ့္
သမိုင္းကေပးတဲ့အားေတြနဲ႔
စည္းမ်ဥ္းအရ
အသံတိတ္ထားတာ
အလံလိပ္မသြားဘူး တလူလူ.....
မင္းကိုႏိုင္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...