Wednesday, November 18, 2015

မစားရတဲ့အမဲ သဲနဲ႔ပက္ၿပီ

Tin Nyunt

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမတ္တစ္ေနရာမွမရ၊ ျပည္သူက ေသာက္ဂ႐ုျပဳျခင္းလည္းမခံရ၊ အရွက္ျဗန္းျဗန္းကြဲခဲ့ရတဲ့ “အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ” က ဥကၠ႒တာဝန္ယူထားရတဲ့ “ေကာင္းျမတ္ထြဋ္” ကလည္း မစားရတဲ့အမဲ သဲနဲ႔ ပက္ၿပီး သမၼတကို အာဏာသိမ္းပါေတာ့လို႔ ေျပာလိုက္ၿပီဗ်။
ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီအေရးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ NLD ပါတီ အႏိုင္ရခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြ ဒဏ္ခတ္လို႔ အေရးမလွတဲ့ ပါတီေတြဟာ တစ္ဖြဲ႔ၿပီးတစ္ဖြဲ႔ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ တိုက္ခိုက္လာတာေတြ႔ရပါတယ္။ ျပည္သူေတြက တခဲနက္ ေရြးေကာက္ၿပီး NLD နဲ႔ စိတ္တူကိုယ္တူျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြကို ေစာ္ကားတဲ့ ေနာက္ ေဒဝဒတ္ တစ္ေယာက္ ထပ္ေပၚလာျပန္ၿပီဗ်။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က သမၼတနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ေကာင္းျမတ္ထြဋ္က
“ယခုအခါ စာရင္းအင္းတက္လာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ားအရ အစိုးရတရပ္ဖြဲ႔နိုင္ရန္ အလားလာရွိေန သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒၏ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ နွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျပည္တြင္းနွင့္ နိုင္ငံတကာသို႔ သမၼတအထက္တြင္ ၄င္းက တည္ရွိေနမည္႔ နိုင္ငံကို ဦးေဆာင္သြားမည္။
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၄င္းတို႔ တင္ေျမွာက္မည့္ သမၼတသည္ အာဏာတစုံတရာ မရွိဘဲ ၎ကသာ ညႊန္ၾကားေစခိုင္းမည္၊ စေသာ သေဘာ အဓိပၸါယ္ရသည့္ အခ်က္မ်ားကို ထပ္ခါထပ္ခါ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဦးတည္ေျပာ ၾကားေနေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ တိုအျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မွီ ျငီမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ထိုးမႈကို ေရွာင္လႊဲခဲ့သည့္ ဝ အဖြဲ႔က အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒အား ကမ္းလွမ္းခဲ့မႈသည္လည္းေကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးကာစ ၎တို႔၏ မဟာမိတ္ SSPP/SSA တို႔က ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ား စတင္လာျခင္းသည္လည္းေကာင္း ဆက္စပ္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ႏွင့္ လက္ရွိနိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းကို ယွဥ္တြဲ စဥ္းစားမည္ဆိုလွ်င္ ျပည္ေတာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒနွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္မႈကို (၁) နိိုင္ငံေရးအရ (၂) စစ္ေရးအရ ထိပါးေစာ္ကားမႈမ်ား ရွိေနၿပီဟု ျမန္မာအမ်ဳိးသား ကြန္ဂရက္ပါတီက မွတ္ယူပါတယ္။ သ႔ိုပါ၍ နိုင္ငံအႀကီးအကဲျဖစ္ေသာ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးအေနျဖင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ လိုေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ရင္ဝယ္သားကဲ့သို႔ သက္ညႇာ ေစာင့္ေရွာက္ေသာ အားျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီနွင့္ ညႇိႏႈိင္းကာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ သည္မ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္ ေဆာင္ရြက္ထိုက္သည္မ်ားကို စတင္နိုင္ပါရန္ ရုိေသေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္” တဲ့ဗ်ာ။
ကဲ … သြယ္ဝိုက္ၿပီးေတာ့ သမၼတနဲ႔ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ အာဏာသိမ္း ပါလို႔ ေျပားလိုက္တဲ့စကားဟာ ျပည္သူအားလံုးရဲ႕ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေစာ္ကားလိုက္တာပဲလို႔ ျမင္ပါသဗ်ာ။
ေကာင္းျမတ္ထြဋ္ေရ ပက္စက္လိုက္တာကြာ …
၁၇.၁၁.၂၀၁၅

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...