Monday, November 16, 2015

ဝန္ထမ္းေတြ ဖတ္ဖို႔

Moe Ei


အစိုးရ ယႏၱရားမွာ အီလစ္ေခၚတဲ့ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေပးတဲ့လူေတြရယ္၊ သူတို႕ မူ၀ါဒကို အေကာင္အထည္ေဖၚေပးတဲ့ လူေတြရယ္ ႏွစ္ပိုင္း ရိွပါတယ္။ ရိုးရိုးေလးေျပာရရင္ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႕ ၀န္ထမ္းေတြေပါ့။
အစိုးရအဖြဲ႕ဆိုတာ သမၼတ၊ ဒုသမၼတ၊ ၀န္ႀကီး၊ ဒု၀န္ႀကီးေတြေပါ့။ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ညႊန္ခ်ဳပ္က အစျပဳ ေအာက္ဘက္ပိုင္းေတြပါ။ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ခု ေျပာင္းရင္ သမၼတက ေနာ္မနိတ္လုပ္ ခန္႕ထားေသာ ၀န္ႀကီး ဒု၀န္ႀကီးေတြ ေအာ္တိုျပဳတ္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ၀န္ထမ္းကို ျဖဳတ္လို႕ မရပါဘူး။
၀န္ထမ္းေတြဟာ ရာထူးေနရာအလိုက္ တရား၀င္ခန္႕အပ္ထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ရာထူးတည္ၿမဲခြင့္ရိွပါတယ္။ ရာထူးအႏြယ္ကို လက္ခံပိုင္ခြင့္ ရိွပါတယ္။ သူတို႕ကို အစိုးရေျပာင္းတိုင္း ျဖဳတ္လို႕ မရပါဘူး။
ဒါဘာလို႕ ေျပာေနတာလည္းဆိုေတာ့ NLD ပါတီ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ ႏိုင္တာကို အေၾကာင္းျပ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းကို လိုတာေလး ျဖတ္ျပၿပီး ၀န္ထမ္းေတြကို အလုပ္ျပဳတ္ေတာ့မယ္ဆိုၿပီး မဟုတ္မွန္တဲ့ သတင္းေတြ လုပ္ႀကံ၀ါဒျဖန္႕လာတဲ့ လူယုတ္မာေတြ ရိွေနလို႕ပါ။
NLD အစိုးရယႏၱရားကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမယ္ဆိုတာက ရိုးရိုးေလးပါ။ ႏိုင္ငံမွာ ၀န္ႀကီးေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ရိွေနတယ္။ မလိုအပ္တဲ့ ဌာနေတြ ေဖာင္းပြေနတယ္။ အစိုးရအတြက္ မလိုေသာ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးေတြ မ်ားေနတယ္။ ဒီေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕ဟာ သူ႕လက္တံေတြ မႏိုင္မနင္း ျဖစ္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အီလစ္ပိုင္းကို ပို၍ က်စ္က်စ္လစ္လစ္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဖြဲ႕ရမွာ ျဖစ္တယ္။ အခ်ိဳ႕ စီးပြားေရး က႑ေတြကို ပုဂၢလိက ေပးသင့္ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။
ဒီလိုေပးလိုက္တဲ့အခါ ၀န္ထမ္းေတြ ျပဳတ္မွာလား… ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းႀကီး ေပၚလာတယ္။ ျပဳတ္စရာမလိုပါဘူး။ အခု ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လုပ္လည္း ဒီလခ၊ မလုပ္လည္း ဒီလခ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီေတာ့ မလုပ္၊ မရွဳပ္ မျပဳတ္ ဆိုတဲ့ စကားႀကီးနဲ႕ပဲ အသာေလးရိွဳေနၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလို လခကို အေျခခံေသာ လုပ္ငန္းခြင္မွာ စြမ္းရည္ကို အေျခခံေသာ လစာေပးစနစ္ျဖစ္ျဖစ္ ၊ ေဘာနပ္စနစ္ျဖစ္ျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မွဳအလိုက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရလာမယ္။ ဒီေတာ့ ၀န္ထမ္းေတြဟာ မခိုမကပ္ပဲ အလုပ္ လုပ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဥပမာ တစ္ခု ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။
မလိုအပ္ေသာ ဌာနေတြကို ပုဂၢလိကပိုင္ ေပးတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေပါင္းစပ္လိုက္တာ ခြဲထုတ္လိုက္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ right ကို မထိပါးေအာင္ လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ NLD ဟာ အဂတိကင္းစင္ေသာ အစိုးရ ျဖစ္ရမယ္လို႕ အာမခံထားတာ ရိွပါတယ္။ အဂတိဆိုတဲ့ေနရာမွာ အၾကမ္းဖ်င္း ၂ပိုင္း ခြဲၾကည့္လို႕ရပါတယ္။ အေျခခံ စား၀တ္ေနေရးမွ မေလာက္ငႏိုင္လို႕ ရံုးထဲ ၀င္လာတဲ့သူဆီက ဆရာရယ္ လက္ဖက္ရည္ဖိုးေလး ေပးပါဆိုၿပီး ေတာင္းတဲ့ အဂတိကို survival corruption ေခၚပါတယ္။ အဲလို အဂတိမ်ိဳးအတြက္ လံုေလာက္ေသာ လစာစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးၿပီး တစ္ဖက္က ျပစ္ဒဏ္ကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ကိုင္တြယ္ရင္ ေလ်ာ့ပါးသြားတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဂတိအမွဳကို ကိုင္လာရင္ ျပစ္ဒဏ္ပိုင္းေတြ ေဖၚျပလာမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ တဖက္ကလည္း လစာေတြ တိုးေပးဖို႕ ျဖစ္ႏိုင္လာပါတယ္။
ႏိုင္ငံကို တကယ္ထိခိုက္ေသာ အဂတိအမွဳဟာ ထိပ္ပိုင္းမွာ ျဖစ္တာပါ။ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲကို ကစားၿပီး အပြႀကံတာေတြပါ။ ဒါေတြကိုေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ရမွာ ျဖစ္သလို တက္လာတဲ့သူေတြအေနနဲ႕ ေနာက္ေဖးေပါက္က ခ်ဥ္းကပ္လာတာကို သတိႀကီးႀကီး ေရွာင္ရွားဖို႕ လိုပါတယ္။
ဘာပဲေျပာေျပာ၊ အစိုးရသစ္ တက္လာခဲ့ရင္ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ ပိုမို သာယာေသာ ဘ၀အတြက္ အာမခံခ်က္ ရိွလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပဳတ္ေတာ့မယ္၊ ေဆာ္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အေျခအျမစ္မရိွတဲ့ စကားေတြကို အယံုအၾကည္မရိွၾကဖို႕ လိုပါတယ္လို႕ ….
Credit to: သကၠမိုးညိဳ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...