Saturday, October 24, 2015

႔ လူ႔အခြင္႔အေရးႏွင္႔ ဒီမိုကေရစီ ဂ်ာနယ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ထုတ္ ဒီမုိကေရစီ ႏွင္႔ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လစ္ဇင္ ( professionalism ) အတြက္ အမွာ -


အမွာ
သိပ္မၾကာေသးခင္ကာလက ဆရာ၀န္ေတြကေန စတင္ၿပီး ယခုအခါ ေရွ႕ေန ၊ေက်ာင္းဆရာဆရာမ ၊ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနက အဂၤ် ီနီယာေတြဟာ ယခင္စစ္အစုိးရဘက္က စစ္တပ္အရာရွိေတြ သူတုိ႔ရဲ႕ ဌာနေတြမွာ ၀င္ေရာက္ ခ်ဳပ္ကုိင္ဖုိ႔ ဆက္လက္ႀကဳိးေနတာကို ဖဲႀကဳိးေတြ ၀တ္ဆင္ၿပီး အၾကမ္းမဖက္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ႔ၾကပါတယ္။ သေကၤတအေျခခံ အၾကမ္း မဖက္ဆန္႔က်င္မႈ ( symbolic non-violent ) မ်ဳိးလုိ႔ဆုိရပါမယ္။
အသိပညာတတ္ေတြရဲ႕ ဒီလုိ အၾကမ္းမဖက္ဆန္႔က်င္ေရးဟာ တကယ္႔ ဒီမုိကေရစီ နုိင္ငံတုိင္းရဲ႕ အဓိက လုိအပ္ခ်က္ႀကီးတစ္ခုအတြက္ အုတ္ျမစ္ခ်လုိ္က္ျခင္းျဖစ္တယ္ ။ ဒႆနပညာရွင္ မီရွယ္ဖူးကုိး ေျပာသလုိပဲ ၊ အသိပညာတတ္ေတြရဲ႕ တာ၀န္ကသူတုိ႔အေပၚ လႊမ္းမုိး ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ႔ အင္စတီက်ဴးေတြရဲ႕ လည္ပတ္အလုပ္လုပ္ပုံကုိ ထုတ္ေဖာ္ဖုိ႔ လုိအပ္တယ္ဆုိတဲ႔ အတုိင္း တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ လုပ္ကုိ္င္လုိက္ျခင္းျဖစ္တယ္ ။ အသိပညာတတ္ေတြရဲ႕ သေကၤတာ ဆုိင္ရာ အၾကမ္းမဖက္ဆန္႔က်င္မႈ ၾကည္႔ရင္ သူတုိ႔ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန ဒါမွမဟုတ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းအတြင္းမွာ အသိပညာတတ္ေတြရဲ႕ တာ၀န္ကုိ ဥာဏ္ပညာရွိရွိယူခြင္႔မရဘဲ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္ျခယ္လွယ္ခံေနရတာကုိ အဓိကဦတည္းထားတာျဖစ္တယ္။။ ဒီလုိပဲ အသိပညာတတ္ေတြရဲ႕ ဆႏၵျပမႈက သူတုိ႔ရဲ႕ Professionalism သူတုိ႔ဘယ္ေလာက္ထိ တန္ဖုိးထားသလဲ ဆုိတာကုိလည္း ထုတ္ေဖာ္ျပလုိက္တာကုိေတြ႔ရမယ္။ တကယ္လုိ႔မ်ား ဒီမုိကေရစီစနစ္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးတဲ႔ ေဒါက္တုိင္ေတြထဲက တစ္ခုဟာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ေတြကုိ သူတို႔ရဲ႕ ပေရာ္ဖက္ရွင္အေပၚလြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္ပုိင္ခြင္႔ ၊ သူတုိ႔ရဲ႕ အခြင္႔အေရးနဲ႔ တာ၀န္ယူမႈကုိ တန္ဖုိး ထား ေလးစားျခင္းရယ္လုိ႔ ယုံၾကည္မယ္ဆုိရင္ ယခုလုိ ဆႏၵျပမႈမွာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အသိပညာတတ္ေတြဟာလည္း သူတုိ႔ရဲ႕ အသိပညာနဲ႔ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အေပၚအေျချပဳၿပီး ဒီမုိကေရစနစ္တည္ေထာင္မႈမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ အခန္းက႑တစ္ရပ္ကုိ တိတိက်က်တည္ေဆာက္လာခဲ႔ၿပီး ဆုိတာ ကုိေတြ႔ရမယ္။ ယခင္အာဏာရွင္စနစ္မွာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မွန္သမွ်ဟာ စစ္တပ္အရာရွိေတြရဲ႕ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေအာက္မွ ျပားျပား ၀ပ္ခဲ႔ရတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း စစ္တပ္အရာရွိေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး တျခားပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ေတြကုိ ပါ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ႔ၾကတယ္။ ဒါဟာလည္း တနည္းအားျဖင္္႔ သူတုိ႔ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ပေရာ္ဖက္ရွင္ နယ္ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္လုိက္ျခင္းပဲ ။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္သမားေတြ ၊ အသိပညာတတ္ေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ကုိ သူတုိ႔ ခ်ဳိးေဖာက္ျပစ္တာ ၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ မွန္သမွ်ဟာ အာဏာရွိသူေတြရဲ႕ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈေအာက္ ခံရတာေလာက္ တုိင္းျပည္ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးနစ္နာေစတာ မရွိပါဘူး ။ ဒါဟာ လူသားအားလုံးရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာမွန္သမွ်ကုိ ရုိက္ခ်ဳိးပ်က္စီး ေစျခင္းလည္းျဖစ္တယ္။ တကယ္ေတာ႔ ယေန႔ အသိပညာတတ္ေတြ ၀ါ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ေတြရဲ႕ ဆႏၵျပမႈဟာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အေပၚ ေလးစားတန္ဖုိးထားလာဖုိ႔ အုတ္ျမစ္ခ်ၾကဖုိ႔ သမုိင္းေၾကာင္းရဲ႕ အစပါပဲ။ ဒါဟာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာ လည္းျဖစ္ပါတယ္ ။ ၿပီးေတာ႔ပေရာက္ဖက္ရွင္နယ္လစ္ဇင္ဟာ တစ္သီးပုဂၢလလူသား တစ္ဦး သက္သက္နဲ႔ဆုိင္နဲ႔ အရာမဟုတ္ဘူး။ သူ႔ရဲ႕ ပေရာ္ဖက္ရွင္ လုိ႔ ကင္းပြန္းတပ္ရတဲ႔ အရာဟာ အင္စတီက်ဴးရွင္းနဲ႔ ဆုိင္တဲ႔ အရာျဖစ္သလုိ ၊ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ေကာင္းက်ဳိးေတြနဲ႔လည္းဆက္စပ္ေနတယ္ ။ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ဟာ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ ဆုိေပမယ္႔ ဆရာ၀န္ျဖစ္မႈ ဆရာ၀န္ဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ေနတဲ႔အရာလည္းျဖစ္တယ္။ အသိပညာ တတ္ေတြရဲ႕ အဓိကတာ၀န္က သူတုိ႔အေပၚမွာ လႊမ္းမုိးထားတဲ႔ အင္စတီက်ဴးရွင္ေတြကုိ ေ၀ဖန္ ဖုိ႔ ၊ သူတုိ႔ရဲ႕ ပေရာ္ဖက္ရွင္ နယ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြဟာ ဂုဏ္သိကၡာျပည္႔၀ၿပီး လြတ္လပ္မႈ အျပည္႔အ၀ ရွိဖုိ႔ ရုန္းကန္ ႀကဳိးစားရမွာျဖစ္တယ္။ ခုေတာ႔ ျဖင္႔ ျမန္မာျပည္မွာ အသိပညာတတ္ေတြဟာ သူတုိ႔အေပၚ အထက္ေအာက္ဖိစည္းမႈ လုပ္ဖုိ႔ႀကဳိးစားေနတာကုိ တာ၀န္ရွိရွိ ထုတ္ျပေ၀ဖန္လာခဲ႔ၾကၿပီ လုိ႔ဆုိရမယ္။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ႀကဳိးစားၾကသလုိမ်ဳိးထက္ မနိမ္႔က်တဲ႔ ပေရာက္ဖက္ရွင္နယ္ ပီသမႈ ၊ လြတ္လပ္မႈ နဲ႔ အသိပညာတတ္တုိ႔ရဲ႕ တာ၀န္ယူမႈ လည္းပဲ ျဖစ္တယ္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...