Thursday, October 29, 2015

လမင္း မရိွေတာ့တဲ့ အခါလ မင္း ဟာ ကမၻာေျမ က ေန နစ္စဥ္ အေ၀းကိုု ေရြ ့လ်ားမႈ ရိွေနတယ္လုုိ ့ အာကသ ပညာရွင္ေတြက ေလ့လာ ေတြ့ရိွေနၾကပါတယ္။ လမင္း ၾကီးမရိွေတာ့ရင္ ကမၻာဟာ ဘာျဖစ္လာနိင္သလဲ ။ ခ်စ္ သူဟာ ကိုုယ္ဘ၀ အတြက္ လ မင္း ပဲ ။ လမင္း မရိွရင္ ကိုုယ္ဘ၀ ဟာ ဘာျဖစ္နိင္သလဲ။ ကိုုယ္ဘ၀ ဟာ ခ်ာ လပတ္ ရမ္းသြားနိင္တယ္။ ဒီလုုိပဲ ကမၻာၾကီးမွာ လမင္း ၾကီးမရိွေတာ့ရင္ ကမၻာၾကီးဟာ ခ်ာလပတ္ ရမ္းသြားနိင္တယ္လုုိ ့ သိပံပညာရွင္ေတြက တြက္ခ်က္ေတြ့ရိွခဲ့တယ္။
+++
လမင္းၾကီးဟာ ႏွစ္ေပါင္း ဘီလီယံ ကတည္းက မဟာ ေပါက္ကြဲ မႈ ျဖစ္စဥ္ ( Big Bang ) ထဲက အစိတ္အပိုုင္းတခုု လုုိ ့ဆိုုတယ္။ စၾကၤ၀ဌာ ထဲမွာ ကမၻာ နဲ့အတူ စတင္ ေပါက္ပြားလာခဲ့တယ္။ ကမၻာၾကီး စတင္ တင္ ေပါက္ပြားလာတ့ဲ လြန္ခဲ့တဲ့ နစ္ေပါင္း ၄.၅ ဘီလီယံ မွာ ကမၻာၾကီးဟာ သံရည္က်ိစက္ကေလာင္းလိုုက္းခ်လိုုက္တဲ့ သံလံုုးတခုုလိုု မီးလ်ံ ေတြ နဲ ့ က်ြက္က်ြက္ ဆူေနတယ္။ ေနကိုုတရိွန္ ထုုိးလွည္ ့ပတ္ ေနတယ္။ သက္ရိွသတၱာ၀ါေတြ အပင္ေတြ ဘာမွ ကိုု မရိွဘူး။
လရဲ ့အဓိက လုုပ္ေဆာင္ ခ်က္ကေတာ့ ကမၻာ ၾကီး ကိုု တည္ ျငိမ္ ေနေအာင္ ထိမ္းသိမ္း ထားျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ ကမၻာရဲ ့ ဟန္ခ်က္ကိုု ထိမ္းေပးထားတာပါ။ ကမၻာၾကီး ဟာ မိမိ၀င္ရိုုးစြန္း ေပၚမွာ ၂၃ နစ္ပိုုင္း ၁ ပိုုင္း တိမ္းေစာင္း ျပီး လွည္ပတ္ ေနတယ္။
တကယ္လုုိ ့လ သာ မရိွရင္ ကမၻာ ဟာ ဟန္ ခ်က္ ပ်က္ယြင္းေနျပီ း ( ယိမ္းယိုုင္ လွည္ပတ္ ) ေနကိုုလွည့္ပတ္ ေနလိမ့္မယ္လိုု ့သိပၺံ ပညာရွင္ေတြက ဆိုုတယ္။
ကမၻာၾကီး ျဖစ္တည္စက ကမၻာ ၾကီး ရဲ့ လည္ ပတ္ မႈ က သိပ္ကိုု ျမန္တယ္။ တေန ကိုု ၈ နာရီပဲၾကတယ္။ ေန အခ်ိန္ က ၄ နာရီ ၊ ညအခ်ိန္က ၄ နာရီ ျဖစ္ေနတယ္။ ေ နာက္ေတာ့ ေနဆြဲ အား ေၾကာင့္ တေန ့ကိုု ၈ နာရီကေန တေန ့ကိုု ၁၂ နာရီ ကလာ ကိုုလဲ နစ္ေပါင္းသန္းန့ဲ ့ခ်ီျပီး ျဖတ္သန္းခဲ့တယ္။ အခုုလိုု တေန ့ကိုု ၂၄ နာရီမဟုုတ္ဘူး။
တေန ့ကိုု ၈ နာရီ ကာလ မွာ ကမၻာ အလြန္ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ရာေကာင္းတ့ဲ ့မုိးသက္မုုန္ တိုုင္း ၾကီးေတြ ေ နစဥ္ ျဖစ္ေပၚေနတယ္။ ေလမုုန္းတိုုင္းေတြ ရဲ့တိုုက္ခတ္ နႈန္းက အခုုကမၻာမွာ ျဖစ္ေနတဲ ့မုုန္တိုုင္းေတြထက္ အဆ ေပါင္းမ်ားစြာ ျမန္ ေနတယ္။
ကမၻာ ကုုန္ ေျမ ေပၚမွာ ေရေတြၾကီးလိုုက္ ၊ ေရျပန္က်သြားျပီး အပူလြန္ကဲကာ မိုုးေခါင္ ရပ္၀န္း ျဖစ္လိုုက္ ျဖစ္ေနမယ္။
ကမၻာ ေျမက ေန ကိုု လွည့္ပတ္ ရာ လမ္း ေၾကာင္းမွာလဲ ပံုုမွန္ ေရွ ့တိုုး လည္ပတ္မႈ ( Forward Moving ) မဟုုတ္ပဲ ေရွ ့တိုုးေနာက္ဆုုတ္ လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ေနရတယ္။ အရက္သမား မူးသမားလုုိ ျဖစ္ေနမယ္။ ပင္လယ္သမုုဒရာ ထဲက မဟာ မဟာ လိႈင္း လံုုး ၾကီးေတြက ကုုန္းေျမကိုု အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ထုုနက္ရိုုက္ပုုတ္ေနမယ္။
က်ေနာ္တုုိ ့အားလံုုးသိထားတာတခုုကေတာ့ လ မင္း ၾကီးေၾကာင့္ ကမၻာေျမမွာ ဒီေရ အတက္ အက်ျဖစ္ေနတာျဖစ္တယ္။ ဒါက သက္၇ိွသတၱ၀ါေတြစတင္ ျဖစ္တည္လာေစဖုုိ ့အတြက္ ပထမ ဆံုုး အီေဗာလူူရွင္းျဖစ္စဥ္တယ္။ လက ကမၻာေျမကိုု လွည့္ပတ္ ေနခ်ိန္မွာ ပင္လယ္ေရမ်က္နာျပင္ ဟာ လဆြဲအားေၾကာင္ ့ ကမၻာတျခမ္း မွာ ေဖါင္း ကားသြားတယ္။ ( ဒီေရတက္တာ) ေနာက္တျခမ္းမွာ ပိန္သြားတယ္။ ( ဒီေရ က်တာ၊) ကမၻာၾကီးက လူဗိုုက္ၾကီးလုုိ ့ပိန္ လိုုက္ ေဖါင္းလုုိက္ ျဖစ္ေနတ္။ အသက္ရူေနသလုုိျဖစ္ေနတယ္။ ဒါက လရဲ ့ေက်ူးဇူးေၾကာင့္ပဲ။ ေနၾကာင့္လဲ ကမၻာမွာ ဆြဲအားျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနက သိပ္ေ၀းတယ္။ သက္ေရာက္မႈနည္းတယ္။ ေနစြဲအားက ကမၻာေျမ ေပၚ သံုုးပံုု တပံုုသာသက္ေရာက္မႈရိွတယ္။ လက နီးတဲ့အတြက္ ဆြဲ အား ပိုုမ်ားေနတယ္။ ဒီေရ အတက္ အက်ျဖစ္ေပၚေနတယ္။
လသာ တကယ္လုုိ ့မရိွေတာ့ဘူးဆိုုရင္ ေန က ကမၻာကိုု ၀င္ ျပီး ထိမ္းခ်ဳပ္လာမွာ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္လိုုျဖစ္လာ မလဲ ဆိုုေတာ့ ကမၻာက ေ နကိုု လွ့ ည ့္ပတ္ ေနခ်ိန္ မွာ ေန ဖက္ကိုု က်ေရာက္တဲ့အပိုုင္းက ဆြဲ အား ျဖစ္မယ္။ ဒီဆြဲအား က သိပ္ကိုု ၾကီးလာမယ္။ ဘယ္ေလာက္ၾကီးလာမလဲ ဆိုုေတာ့ ပင္ လယ္မွာေန စဥ္ ဆူနားမီ လိႈင္း ၾကီးေတြ ျဖစ္ လာေတာ့မွာျဖစ္တယ္။ မိုုင္ယာမီ ကမ္း ေျခ ေပၚမွာ ေပ ၅၀ ေလာက္ျမင့္တဲ့လိႈင္း ၾကီး ဖံုုးလြမ္း သြားမယ္။ ဖေလာရီဒါမွာရိွတဲ့ လူဦးေရ ၉ သန္းေလာက္ေလာက္ တခါတည္း ေရထဲမွာ ေပ်ာက္သြားနိင္တယ္လိုု ့ဆိုုတယ္။ ဘန္ ေကာက္ ၊ ရန္ကန္ နဲ့ ဧရာ၀တီတိုုင္းတိုု ့ရဲ ့ဘ၀ ဟ မွာ မေတြ းရဲ ေလာက္ေအာင္ကိုု ျဖစ္သြားမယ္။
လသာ မရိွေတာ့ဘူးဆိုုရင္ ေတာ့ ကမၻာ ေျမ မွာ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ရာ ရာသီ ဥတုုေျပာင္းလဲ မႈေတြျဖစ္ေပၚလာမွာျဖစ္တယ္။ ေလမုုန္းတိုုင္းေတြ၊ ေအးလုုိက္ပူလုုိက္ရာသီ ေတြေၾကာင့္ သစ္ပင္ ေတြ လူသတၱာ၀ါေတြရဲ ့ သဘာ၀ ေတြေျပာင္းလဲသြားမယ္။
သစ္ပင္ေတြဟာ အျမစ္ ရွည္တဲ့အပင္ေတြ မေပါက္နိင္ေတာ့ဘူး။ ထန္း ပင္ လိုု အုုန္းပင္လုုိ ့ျမင့္မားတဲ ့အပင္ေတြက တိုုသြားမယ္။ ကႏၱရဆန္တဲ့သစ္ပင္ေတြ ပဲ ေပါက္လာနိင္ေတာ့မယ္။ တခ်ိုု ့သစ္ပင္ေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမယ္။
သတၱာ၀ါေတြရဲ ့ပံုုစံေတြဟာ ေျပာင္းလဲသြားမယ္။ ထူူးထူးဆန္ဆန္း ပံုုစံေတြျဖစ္လာၾကမယ္။ လူလိုု ့အဆင့္အျမင္ ့သတၱာ ၀ါေတြဟာ စကား ေျပာနိင္မႈပါကြယ္ေပ်ာက္သြားမယ္ဆိုုတယ္။ ဘာျဖစ္လုုိ ့လဲ ဆိုုေတာ့ လူေတြသတၱ၀ါေတြဟာ သဘ၀ ကိုု အမွီျပဳ ျပီး တိုုးတက္ ေျပာင္းလဲ လာၾကတာ ျဖစ္တယ္။ ရာသီ ေျပာင္လဲ မႈ သဘ၀ ပတ္ ၀န္ က်င္တခုုလံုုး ေလ မုုန္တိုုင္းသံေလ တိုုက္သံေတြေၾကာင့္ ဆူညံေနတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေနမယ္။ ဒီေတာ့ စကားေျပာလုုိ ့ကိုုမရေအာင္ ျဖစ္ေနမယ္။ စကား ေျပာသံေတြဟာဆူညံတဲ့ပတ္၀န္းက်င္မွာ ၾကားနိင္ဖုုိ ့ စက္ရုုပ္ေတြေျပာသလိုု ေျပာေနရမယ္။ စကြစ္၊ ပိုုစံုုၾကဴ း ၊ ဂ်ယ္လီ ဖရွစ္ တုုိ ့လုုိ ့မ်ိုု း ခႏာကိုုယ္က အေရာင္ သေကၤတေတြနဲ့တေကာင္ကိုု တေကာင္ ဆက္သြယ္သလိုုမ်ိုုး လူေတြသတၱာ၀ါေတြဟာ
သေကၤတျပဆက္သြယ္မႈေတြ၊ အေရာင္နဲ့သေကၤတ ျပ ဆက္သြယ္မႈေတြလိုုလုုပ္လာၾကရမယ္ဆိုုတယ္။ မ်က္လံုုးေတြက ညဖက္မွာ ပါ ျမင္နိင္ရတဲ့ မ်က္လံုုး ၊ စစ္သားေတြသံုုးတဲ ညၾကည့္မွန္ေျပာင္း ( Night vision ) ေတြလုုိျဖစ္လာနိင္မယ္လုုိ ့ဆိုုတယ္။
ေရခဲေအာက္ မွာ နစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရခဲခံထားရတဲ့ ဗက္တီတီးယားေတြကလဲ ထၾကြေသာင္းၾကါမ္း လာၾကမယ္။
ကမၻာၾကီးဟာ ေန ့တရက္တာ တုုိေတာင္းလာမႈ၊ ေလတိုုက္ႏႈန္း ျမန္ လြန္းမႈ အပူကဲ အေအလြန္ျဖစ္ေရပ္ ေတြ ဆက္တိုုက္ျဖစ္လာမယ္။ သတၱာ၀ါေတြအားလံုုးရဲ ့သက္တန္းဟာ တိုုေတာင္း သြားမယ္။ တေန တာ သက္တန္းတိုုေတာင္းလြန္းတဲ့အတြက္ အစာေခ်ႏႈန္းပံုု စနစ္ေတြလဲ ေျပာ္းလဲ သြားမယ္။ အီေဗလူးရွင္းက သက္တန္းတိုုတဲ့ သတၱာ၀ါေတြအတြက္ အခြင့္လန္း ေကာင္းေတြ ပိုုရလာၾကမယ္။
အေျခအေနက တကယ့္ကိုု မဟာ ကပ္ကမၻာၾကီးတခုုလုုိျဖစ္လာမယ္။ ကမၻာၾကီး ဟာ တည္ျငိမ္မႈလံုုး၀ မရိွေတာ့ဘူး။ လူသားတည္ရိွမႈဟာ ေမးခြန္းထုုတ္စရာျဖစ္လာတယ္။
လမင္းၾကီးက နစ္စဥ္က မၻာကေန အေ၀း ကိုု အေ၀း ကိုုေရြ ့လ်ား ...... ။ ကမၻာေျမအတြက္ လြမ္းရတဲ့ ညေတြ အသေခ်ၤ က်န္ ခဲ့ ေလျပီ လား။
M.thee Zun
( စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ ေန ့မွာ က်ေရာက္တဲ့ ကမၻာနားကိုု အနီးဆံုုး လာခဲ့တဲ့ ခ်စ္သူလ မင္း ၾကီး ၊ Supper Moon အမွတ္တရ )

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...