Friday, October 9, 2015

“ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု”ႏွင့္ အနီး အေ၀း ( ဇင္လင္း )


ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဆီကအက်ယ္ေလာင္ဆုံး ထြက္ေပၚလာေနတဲ့ အသံက ေတာ့ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုေတြ ဆီကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး၊ ပင္လုံကတိက၀တ္ ေဖၚေဆာင္ေရးဆိုတဲ့ အသံေတြ ဆက္တိုက္ၾကားေနရပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားတို႕ရဲ႕အသံ သို႕မဟုတ္ လိုလားေတာင္းဆိုခ်က္ေတြထဲမွာ အမ်ဳိးသားတန္းတူညီမွ်ေရး၊ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြကုိယ္တုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေရး၊ ကုိယ့္ကံၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးခြင့္နဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္အျပည့္အဝရရွိေရး၊ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းေရး အစရွိသျဖင့္ လုိလားေတာင္းဆုိေနၾကပါတယ္။တကယ္ေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ အခ်က္ေတြကလည္း ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး လူမႈေရး ဥပေဒ အကာကြယ္တန္းတူရရွိေရးဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။


ဒါေပမယ့္ စဥ္းစားစရာအခ်က္တခုကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ၊လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံထဲက ဒီမိုကေရစီသေဘာနဲ႕ တိုက္ရိုက္ဆန္႕က်င္ေနတဲ့ ကိစၥတခ်ိဳ႕ေလာက္ကိုပဲျပင္ၾကမွာလား၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚလာေစမယ့္ ဦးတည္ခ်က္နဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံအသစ္ေရးၾကမွာလား၊ဆိုတဲ့ ျပႆနာကိုမလဲြမေသြေတြ႕ၾကရဖို႕ ရွိပါတယ္။ ဒီ ျပႆနာက ၁၉၄၈ လြတ္လပ္ရျပီးကတည္းကအနာေဟာင္းအနာေဆြးလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခ်ိန္က စျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ေလ်ာက္ေလာင္ခဲ့တာ၊ ႏုိင္ငံေရး စစ္ေရး ပဋိပကၡေတြ အေတာမသတ္ႏိုင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရတာဟာ၊အစုိးရ အဆက္အဆက္ ပင္လံု ကတိကဝတ္ကို လစ္လ်ဳရႈထားခဲ့တာေၾကာင့္လို႕ တိုင္းရင္းသားေတြကစြပ္စြဲပါတယ္။ အခု ေနက္ဆုံးေရးဆြဲတဲ့၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမွာ လည္း ျပည္နယ္ေတြနဲ႕အာဏာ ခြဲေဝရာမွာ  ညီမွ်မႈ မရွိတာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႕ေယဘုယ် ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကတာေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး ေတာင္းဆုိေနတဲ့ကိစၥက၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕ ဗမာအမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ (အထူးသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း) တို႕ အၾကား ကတိျပဳထားခဲ့တဲ့သမုိင္းေၾကာင္း ရွိထားတဲ့ အတြက္  တိုင္းရင္းသားေတြကျမန္မာျပည္ကို ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေရး ေတာင္းဆိုေနၾက တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္နဲ႕ပတ္သက္လို႕ အဂၤလိပ္တို႕ကေတာင္ အေတာ္အံ႕အားသင့္ခဲ့ၾကတဲ့အခ်က္ကိုလည္း ဒီကေန႕ ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္ေတြေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ မျဖစ္သင့္ဘူးထင္ပါတယ္။ ဒီတုံးက တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြသာ လက္မွတ္မထိုးခဲ့ရင္ ေတာင္ေပၚနဲ႕ ေျမျပန္႕ဟာ ကြဲသြားႏိုင္ပါတယ္။ ေတာင္တန္းနဲ႕ျပည္မ ပင္လုံစာခ်ဳပ္အရပူးေပါင္းျပီး လြတ္လပ္ေရး ယူခ်င္ တာဟာ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားအမွန္ဟုတ္မဟုတ္ ျဗိတိသွ်အစိုးရက စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ျပီးေတာင္ စုံစမ္း ခဲ့ရတဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာသမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္ရင္ “ရီးစ္၀ီလ်ံေကာ္မရွင္” (Rees-Williams Commission) ဆိုတာေတြ႕ႏိုင္ ပါတယ္။  ဒီေကာ္မရွင္က  ဗမာေတြနဲ႕အတူ လြတ္လပ္ေရး ယူခ်င္တာ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ဆႏၵသေဘာထားအမွန္ဟုတ္ မဟုတ္ စုံစမ္းဖို႕ပါပဲ။ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒က ျဗိတိသွ်ေလဘာပါတီပါလီမန္အမတ္ Lt.Col.David Rees-Williams ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕နာမည္ ကို အစြဲျပဳျပီး သမိုင္းမွာ“ရီးစ္၀ီလ်ံေကာ္မရွင္” လို႕ေခၚဆိုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ မတ္လ(၇)ရက္ေန႕မွာရီးစ္၀ီလ်ံ ေကာ္မရွင္ ျမန္မာျပည္ကို ေရာက္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္မွာ အဂၤလိပ္အရာရွိေတြ အျပင္ျမန္မာတို႕ဘက္က ဗိုလ္ခင္ေမာင္ကေလး၊ ဦးတင္ထြဋ္၊သခင္ႏုတို႕ပါ၀င္ျပီး၊ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေစာစံေကး၊ ေစာျမင့္သိန္း၊မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြား စ၀္စံထြန္း၊ ဆမားဒူး၀ါး ဆင္၀ါးေနာင္၊ ဦး၀မ္ကိုေဟာ တို႕ပါ၀င္ၾကပါ တယ္။ေကာ္မရွင္ရဲ႕ တရား၀င္အမည္က Frontier Areas Committee of Inquiry ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ဟာကခ်င္၊ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ရခိုင္ နဲ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ေတြအႏွန္႕ မိုင္ေပါင္း (၂၀၀၀)ေလာက္ခရီးဆန္႕ျပီး၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံ၊ လူပုဂိၢဳလ္ေပါင္းစုံနဲ႕ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းစုံစမ္းခဲ့တယ္။ ၁၉၄၇ ဧျပီ(၂၃)မွာ အစီရင္ခံစာထြက္လာတယ္။ဗမာေတြနဲ႕အတူ ပူးတြဲျပီး လြတ္လပ္ေရး ယူခ်င္တာဟာ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဆႏၵ သေဘာထားအမွန္ျဖစ္တယ္လို႕ေကာ္မရွင္ကေဖၚျပခဲ့တယ္။ ၁၉၄၇ ေမလ (၂) မွာ ျဗိတိသွ်အစိုးရက အစီရင္ခံစာကို အတည္ျပဳခဲ့တယ္။ဆိုလိုတာက “ရီးစ္၀ီလ်ံေကာ္မရွင္” အစီရင္ခံခ်က္အရ ျဗိတိသွ် အစိုးရကလည္း ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကိုအသိအမွတ္ျပဳခဲ့တာ သမိုင္းမွာ ေတြ႕ႏိုင္တယ္။ ဒီေတာ့ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ပါ ကတိက၀တ္ ေတြနဲ႕ပတ္သက္လို႕ေပါ့ေပါ့တန္တန္သေဘာမထားသင့္ဘူးလို႕ ထင္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေၾကာင့္လည္း KIO က ေနာင္လာမယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာႏို္င္ငံတကာ သက္ေသအျဖစ္ ျဗိတိသွ်ကိုယ္စားလွယ္ကိုလည္း ထည့္ခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။

အခု ေမလ (၂၈-၂၉-၃၀)အစိုးရနဲ႕ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕တို႕ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္တဲ့ ျမစ္ႀကီးနားအစည္းအေ၀း မတိုင္ခင္ ေမလ(၂၂)ရက္ ေန႕မွာ “ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕” က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ေၾကညာခ်က္ဟာ အေရးႀကီး ပါတယ္။ “လက္ရွိအစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနျဖင့္ ယခင္အစုိးရမ်ားနည္းတူပင္လံု ကတိကဝတ္မ်ားကုိ အေလးဂရုမ ျပဳဘဲ ေဘးဖယ္ ထားမည္ ဆုိပါက ျပည္ေထာင္စု တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးကုိထိခုိက္လာႏုိင္ၿပီး ထုိသုိ႔ ျဖစ္လာပါက ကခ်င္ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း အနာဂတ္ ေနာင္ေရးအလုိ႔ငွာကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ရပ္တည္ႏုိင္ေရး စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ သြားရန္ သမုိင္းေပး တာဝန္ရွိ လာေတာ့မည္” လို႕ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္ကို အစိုးရက သတိျပဳဖို႕လိုပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အေနနဲ႕ တကယ္ ေရရွည္ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကိုထူေထာင္ခ်င္ရင္ “ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕” ရဲ႕ စာကို အေလးအနက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔ကသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က KIO ထံေပးပုိ႔တဲ့ စာမွာ “တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စားပြဲေပၚတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး၍ အေျဖရွာျခင္းသာလွ်င္ တခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း”ေဖၚျပခ်က္ကို “ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕” က ႀကိဳဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါတယ္။ဒီအခ်က္က ေကာင္းတဲ့ အလားအလာ လို႕ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ဒီအျပင္ “၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ KIO တုိ႔ ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ထာဝရ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အလုိ႔ငွာ ပင္လံုတြင္ ကတိကဝတ္ ျပဳခဲ့ၾကသည့္အမ်ဳိးသား တန္းတူမႈႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ကုိယ့္ကံၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးခြင့္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍အေလးအနက္ထား ေဆြးေႏြးသြား မည္” လို႕ထည့္သြင္း ေဖၚျပ တာကိုလည္း၊ ဝမ္းသာႀကိဳဆုိၿပီး အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေမ ၂၂ “ကခ်င္ အမ်ိဳးသားမ်ား အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕”ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကခ်င္လူမ်ဳိးတို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးရာကိစၥ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ဖို႕ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ကခ်င္အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕မွာ၊ကခ်င္လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႕ ဖြဲ႔စည္းထားတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။

ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕ရဲ႕လိုလားေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူညီမွ်မႈ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလိုလားေၾကာင္း၊ မိမိအမ်ိဳးသားမ်ား၏ နယ္ေျမကို မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လိုေၾကာင္း၊ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အျပည့္အ၀ရရွိလိုေၾကာင္း၊ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ လိုလားေၾကာင္းေဖၚျပထားတာေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ေၾကညာခ်က္ အပိုဒ္(၅) မွာ- ((သို႕ျဖစ္၍ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္ ကို အျမန္ဆုံးေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ အေလးအနက္ေတာင္းဆိုပါသည္။)) လို႕ ေတာင္းဆိုထားတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ေမလ(၃၀)ရက္မွာေတာ့၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းနဲ႕ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စုိး တို႕ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ မႈေကာ္မတီနဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဦးေဆာင္တဲ့ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(KIO)တို႕ရဲ႕ တတိယေျမာက္ေန႕ ေဆြးေႏြးပြဲကေန သေဘာတူညီမႈ (၇) ခ်က္ ရရွိခဲ့တဲ့ သတင္းထြက္ေပၚလာေၾကာင္းေရဒီယို အင္တာနက္ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ဒါကို တစုံတရာ တိုးတက္မႈလို႕ ေယဘုယ်ဆိုႏိုင္ပါတယ္။သေဘာတူခဲ့တဲ့အခ်က္ (၇)ခ်က္ကေတာ့ အစိုးရနဲ႕ KIO အၾကား ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေတြ ဆက္လုပ္သြားဖို႕သေဘာတူတယ္။ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြ အပစ္အခတ္ ေလ်ာ့ခ်ဖို႕သေဘာတူတယ္။ တိုက္ပြဲအသစ္ေတြထပ္ျပီး မျဖစ္ေအာင္ႏွစ္ဖက္ထိန္းသိမ္းဖို႕သေဘာတူတယ္။ အစိုးရနဲ႕KIO ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္ေတြပါ၀င္တဲ့ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕ဖို႕သေဘာတူတယ္။ ေနရပ္စြန္႕ခြာေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ ခဲ့ၾကရတဲ့ စစ္ေဘးေရွာင္(IDP) ဒုကၡသည္ေတြ ကိုျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေစာင့္ေရွက္မႈေပးဖို႕ သေဘာတူတယ္။ ႏွစ္ဖက္တပ္ ေတြ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေနရာခ်ထားေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဖို႕နဲ႕ လုပ္ငန္းပိုင္းလိုအပ္ခ်က္ေတြ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္KIO ကိုယ္စားလွယ္နဲ႕အလုပ္အဖြဲ႕တဖြဲ ႕ျမစ္ႀကီးနားမွာ ထားရွိဖို႕ သေဘာတူတယ္။ေနာင္ က်င္းပမယ့္ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အျခား လိုအပ္တဲ့အဖြဲ႕ေတြ လူပုဂိၢဳလ္ေတြကို ဖိတ္ၾကားဖို႕သေဘာတူ တယ္….စသျဖင့္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ (၇)ခ်က္ပါ သေဘာတူညီမႈကိုကုလသမဂၢ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးသံတမန္ မစၥတာဗီေဂ် နမ္ဘီးယား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံသံရုံးဒုတိယတာ၀န္ခံ မစၥတာလူစီတို႕အပါအ၀င္ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC) ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေရွ႕ေမွာက္မွာလက္မွတ္ေရးထိုးၾကတယ္လို႕ သတင္းေတြ အရသိရပါတယ္။ (UNFC) ကိုယ္စားလွယ္ေတြအျဖစ္ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္တဲ့တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ၉ ဖြဲ႕ကေတာ့ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ(RCSS)၊ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU)၊ ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)၊ ‘၀’ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ(UWSP)၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး(CNF)၊ ပအုိ႔၀္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (PNLO)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)၊ ရွမ္း ျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (NDAA) တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ အေနအထားအရ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအထိ သေဘာတူညီမႈမရရွိေသးေပမယ့္၊KIO ကိုယ္စားလွယ္နဲ႕ အလုပ္အဖြဲ႕ တဖြဲ႕ျမစ္ႀကီးနားမွာ ထားရွိဖို႕သေဘာတူထားျခင္း အားျဖင့္ေရွ႕ဆက္ သြားၾက မယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ အတြက္ေတာ့ အလားအလာေကာင္းတခုလို႕ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

UNFC အေထြေထြအတြင္္းေရးမႉးႏိုင္ဟံသာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လထဲမွာ မဇၥ်ိမသတင္းဌာနကို ေျပာၾကားခဲ့ဖူးတဲ့ သေဘာထားကို ဒီေနရာမွာ အလ်ဥ္းသင့္လို႕ေဖၚျပလိုပါတယ္။  ႏိုင္ဟံသာက ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုနဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ အတြက္၊ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ဖို႔လိုတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။လူမ်ဳိးတုိင္း၊ လူမ်ဳိးတိုင္းမွာ အမ်ဳိးသား ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္နဲ႔ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးေတြရွိဖို႔ဆိုရင္တခ်ိန္က ၁၉၄၇ ခုမွာ စတင္ၿပီးေတာ့ အေျခ တည္လာခဲ့တဲ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ေပၚမွာအေျခခံၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔လိုေၾကာင္းေျပာခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။

သူ႕အျမင္အရ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အစိုးရမွာ အာဏာအားလံုး သူ႔လက္ထဲမွာ မရွိေၾကာင္း  ႏိုင္ဟံသာက သုံးသပ္ပါတယ္။ စစ္တပ္က သီးျခား၊ လႊတ္ေတာ္ကလည္းသီးျခားလို ျဖစ္ေနျပီး၊ အစီအစဥ္တက်  အာဏာ ခြဲေ၀ထားတဲ့ပံုစံ ျဖစ္ေနတယ္လို႕ သူကဆိုတယ္။

“အဲဒီေတာ့ သူတုိ႔ကတခုခုလုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ အမ်ားၾကီး စဥ္းစားရတယ္ဗ်။ သူတို႔မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိရဲ႕လား၊အားလံုးရဲ႕ သေဘာတူညီမႈရွိရဲ႕လားဆုိတာ အဲဒါ ခက္ေနတယ္။ အဲဒီအေနအထားမ်ဳိး ရွိေနေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔လည္းအစစ အရာရာ ခ်င့္ခ်ိန္ေနရတယ္” လို႕ သူကဆိုတယ္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတကယ္လိုခ်င္ရင္ သမၼတနဲ႔ စစ္တပ္ၾကား အရင္ညွိႏႈိင္းရမယ္လို႕ ႏိုင္ဟံသာက ထင္ျမင္ယူဆထားတယ္။ အနိမ့္ဆုံး ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းဖို႔ ဆႏၵရွိဖို႔ လိုေၾကာင္း၊တခ်ဳိ႕က ႏိုင္ငံေရးအရ မေျဖရွင္းလိုပဲ၊ စစ္ေရးနည္းနဲ႔ပဲ ေျဖရွင္းခ်င္ေၾကာင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာအျမင္မတူရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးဖို႕ေတာ္ေတာ္ေလး ခဲယဥ္းမယ္လို႔ ထင္ေၾကာင္း၊ UNFCအေထြေထြအတြင္္းေရးမႉး ႏိုင္ဟံသာက ေျပာထားဖူးပါတယ္။

UNFC ရဲ႕သေဘာထားကိုေျပာရာမွာ တကယ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္ရင္၊ အစိုးရဘက္က ထိုးစစ္ေတြ လုံး၀ရပ္ဖို႕လိုတယ္လို႕ သူက ဆိုတယ္။ သူတို႕ တိုင္းရင္းသားေတြကလည္း ပစ္တာခတ္တာမလုပ္ဘူး။ အဲဒီလို နားလည္မႈယူၿပီးေတာ့မွယာယီ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလုပ္ႏိုင္မယ္။ အဲဒီကာလမွာ ႏုိင္ငံေရးအရ ဘယ္လို ေတြ႔ဆံု ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းႏုိင္မလဲဆိုတာကိုလည္းတဖက္က နည္းလမ္း ရွာသြားမယ္။ အဲဒီလိုပံုစံနဲ႔ဆိုရင္ ညွိႏႈိင္းလို႔ရပါတယ္….လို႕ ႏိုင္ဟံသာကေျပာခဲ့ဖူးတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ကစစ္အစိုးရက ထိုးစစ္ဆင္ေနတဲ့ အဓိကအားျဖင့္ ကခ်င္တို႔၊ ရွမ္းတို႔၊ ကရင္တုိ႔ ဧရိယာ မွာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒါ အားလံုးကို ရပ္ဆုိင္းၿပီးေတာ့ တျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေၾကညာေစခ်င္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္ကလည္းက်ေနာ္တို႔ လုိက္နာမယ္”

“က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာကျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနတာ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံက တဖက္က ၾကည့္မယ္ဆိုရင္၊ သဘာဝ သယံဇာတေတြက ေတာ္ေတာ္ေလးကို ၾကြယ္ဝတယ္၊ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံဟာ အဲဒီသဘာဝသယံဇာတေတြရဲ႕ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြကိုလည္း မခံစားႏုိင္ဘူး။ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းနဲ႔ ေခတ္ေနာက္က်ၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတေနတယ္။ ျပည္သူလူထုေတြလည္း ဒုကၡ ျဖစ္ေနတယ္”

“ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္တုိင္းရင္းသားေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးနစ္နာေနရသလို ဗမာလူမ်ဳိးေတြလည္း လြတ္လပ္ေရးရဲ႕ အခြင့္အေရးကုိ ခံစားခြင့္မရွိၾကဘူးလို႔ ျမင္တယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဘယ္လူမ်ဳိးမွာမွ အက်ဳိးမရွိဘူး။ ႏုိင္ငံအတြက္လည္း အက်ဳိးမရွိဘူး။ အဲဒါကုိ က်ေနာ္တို႔က စစ္ေရးနည္းနဲ႔ ထပ္ၿပီးရွင္းေနရင္လည္း ေျပလည္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့နည္းကိုရွာၿပီးေတာ့မွ အျမန္ ေျဖရွင္းႏုိင္တာက အေကာင္းဆံုးပဲ”

UNFC အေထြေထြအတြင္္းေရးမႉးႏိုင္ဟံသာရဲ႕ အျမင္ဟာ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုရဲ႕အျမင္ကို စုစည္း ထင္ဟပ္ျပေနတာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ တိုင္းရင္းသားေတြက ဒီေန႕ျမန္မာႏိုင္ငံေတြ႕ႀကဳံ ရင္ဆိုင္ေနရ တဲ့ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာေတြကို စစ္ေရးနည္းအရေျဖရွင္းတာထက္ ႏိုင္ငံေရးနည္းအရ ေျဖရွင္းေစခ်င္ၾကတာ အထင္အရွားေတြ႕ ရမွာျဖစ္တယ္။ သူတို႕ကိုင္ထားတဲ့လက္နက္ေတြကသူတို႕ကိုယ္သူတို႕ကာကြယ္ဖို႕၊ သူတို႕ရပိုင္ခြင့္ေတြကို ကာကြယ္ဖို႕သာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသူတို႕ဘက္က ထပ္ခါတလဲလဲေျပာခဲ့ၾကျပီးျဖစ္တယ္။ အစိုးရကသာ မလိုအပ္ဘဲ စစ္အင္အားေတြတိုးခ်ဲ႕ေနတယ္။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကိ စစ္ေရးနည္းနဲ႕ရွင္းဖို႕ ဆႏၵျပင္းျပေနတယ္လို႕တိုင္းရင္းသားေတြက ယူဆၾကတယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ စစ္စရိတ္ေတြေၾကာင့္ပဲ သယံဇာတၾကြယ္၀ပါလွ်က္နဲ႕အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္းမွာ အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ စစ္တိုက္ျပီးအေျဖရွာဖို႕ႀကိဳးစားတာဟာ အခ်ည္းႏွီးပဲဆိုတာ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀) သမိုင္း အေတြ႕အႀကဳံေတြအရ သခၤန္းစာေတြ လိုတာထက္ေတာင္ပိုေနပါျပီ။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတကယ္ျငိမ္းခ်မ္းဖို႕၊ အာရွေဒသ စီးပြားေရးက်ားတေကာင္ျဖစ္လာဖို႕ဆိုတာ… လက္ရွိတိုင္းရင္းသားပဋိပကၡေတြကိုႏိုင္ငံေရးနည္းအရ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးအေျဖရွာ နိဂုံးသတ္ႏိုင္မွသာ ျဖစ္ႏိုင္စရာရွိပါတယ္။ စစ္ေရးနည္းလမ္းနဲ႕ ေျဖရွင္းတဲ့နည္းကေတာ့ လုံး၀စြန္႕လႊတ္ခ်ိန္တန္ပါျပီ။ တိုင္းျပည္သယံဇာတေတြတင္မကလူသားအရင္းအျမစ္ေတြကိုပါ ျပည္တြင္းစစ္မွာ အလဟႆျဖဳန္းတီးပစ္ေနတာကိုရပ္မွသာ တိုင္းျပည္ဆင္းရဲတြင္းက လြတ္ပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာျပည္ ကမၻာ့အလယ္ မွာ ထည္ထည္၀ါ၀ါျပန္လည္ ေခါင္းေထာင္ႏိုင္ ပါလိမ့္မယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂) ရက္ေန႔က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က KIO ထံေပးပုိ႔တဲ့ စာမွာ “တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စားပြဲေပၚတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး၍ အေျဖရွာျခင္းသာလွ်င္တခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း” ေဖၚျပခ်က္ကို အေျပာနဲ႕ အလုပ္ညီညြတ္စြာ အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ဖို႕အတြက္ လႊတ္ေတာ္နဲ႕တပ္မေတာ္ကလည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြ ကူညီပံ႕ပိုးၾကဖို႕လိုပါလိမ့္မယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတဖြဲ႕ထဲအားနဲ႕ေခတ္မီတိုးတက္တဲ့ဒီမိုေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရပ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါ။လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ဆီေလ်ာ္ညီညြတ္တဲ့ ကူညီမႈ၊ တပ္မေတာ္ရဲ႕အတိုင္အေဖါက္ညီတဲ့အကာအကြယ္ေပးမႈေတြ မပါဘဲ ေခတ္မီႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႕မျမင္ပါ။ အလားတူစြာတိုင္းရင္းသားညီေနာင္မ်ားရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္ကူညီမႈကို ရရွိဖို႕ကလည္းတန္းတူအခြင့္အေရးေပးဖို႕ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က မတြန္႕ဆုတ္သင့္ပါ။

ယေန႕တိုင္းရင္းသားေတြေတာင္းဆိုေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးတန္းတူမႈဆိုသည့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို မ်က္ႏွာလႊဲထားလွ်င္ အက်ိဳးထက္ အျပစ္ကမ်ားလာဖို႕ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးေတာင္းဆုိေနတဲ ့ကိစၥကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္အတူ၊ သုံးသပ္ အေျဖရွာဖို႕တာ၀န္ဟာ ဒီေန႕ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ ပခုံးေပၚက်ေရာက္ေနပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႕အၾကားကတိျပဳထားခဲ့တဲ့ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ အေျခခံ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကိစၥကိုအစီအစဥ္ စနစ္ဇယား အဆင့္လိုက္ ခ်မွတ္ျပီး ယခုကပင္စတင္အခ်ိန္ယူ စဥ္းစားႏိုင္ မွသာ၊ ဆယ္စုႏွစ္တခု အၾကာေလာက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာစီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရးအရ အာရွက်ားတေကာင္ ျဖစ္လာႏိုင္မယ္လုိ႕ ထင္ျမင္ယူဆမိေၾကာင္းပါ။။။။။။။


ဇင္လင္း

Envoy  ဂ်ာနယ္  Vol (4),No (2)  13.6.2013
Envoy  ဂ်ာနယ္  Vol (4),No (3)  20.6.2013
တို႕ တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါး။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...