Monday, September 21, 2015

ကပ္ပါးအစိုးရ

အစိုးရဆိုတာ တိုင္းျပည္အတြက္ လိုအပ္ရင္္ ဖုန္သဲေတြကို ေျမဆီၾသဇာျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ရမယ္တဲ့။ ဒီစကားကို ေျပာသြားတာ ပေလတိုဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးလို႔ သိရတယ္။
ျပည္သူေတြကို အစိုးရကဖုန္မႈန္႔ေတြလို႔ သေဘာထားတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကို သဲေတြလို႔ သူတို႔ သေဘာ ထားတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ အပင္ေတြေပါ့။
အစိုးရဆိုတဲ့သူေတြနဲ႔ သမၼတဆိုတဲ့သူေတြကို ေမးၾကည့္ခ်င္တာက ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ တိုက္မွာ ကပ္ေပါက္ ေနတဲ့ ကပ္ပါးပင္ေတြလား၊ ဖုန္ေတြ သဲေတြထဲမွာ ေပါက္ေနတဲ့ အေလ့က်ပင္ေတြလား။
ကပ္ပါးပင္ေတြကေတာ့ အသက္ၾကာၾကာ မရွည္ဘူးဗ်။ ဖုန္သဲေတြထဲမွာ ဝင္ေနတဲ့ အပင္ေတြဆိုရင္လည္း ေျမဆီၾသဇာခမ္းရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ေသမွာ။
ဒါေၾကာင့္ ဖုန္ေတြသဲေတြကို ေျမဆီၾသဇာေတြျဖစ္ေအာင္ ခင္ဗ်ားတို႔ မလုပ္ႏိုင္ရင္ ခင္ဗ်ားတို႔လည္း အသက္ရွင္မွာ မဟုတ္ဘူး။

အစိုးရႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးခ်င္ရင္ ျပည္သူနဲ႔ ေက်ာင္းသား (ပညာေရး) ကို ေျမဆီမ်ားမ်ား ထည့္ ေပးရတယ္။ ေျမဆီမ်ားမွ အပင္လည္းထြားသတဲ့။
ခုေတာ့ ျပည္သူနဲ႔ေက်ာင္းသားေတြကို ဖုန္မႈန္႔ေတြလိုသေဘာထားၿပီး ကပ္ပါးဘဝနဲ႔ တိုက္ေခါင္မိုးအထိ တက္ႏိုင္ တာကို ခင္ဗ်ားတို႔ဂုဏ္ယူေနၾကသလိုပဲ။
တိုင္းျပည္မွာ ေျမဆီခမ္းေနတာၾကာလွၿပီ။ ေျမဆီၾသဇာမရွိတဲ့ ဖုန္ေတြ ၾကားမွာ ခင္ဗ်ားတို႔ရွင္သန္လို႔ ရမယ္ထင္သလား။

၂၁.၉.၂၀၁၅

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...