Wednesday, August 26, 2015

"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္"

ယေန႔အခ်ိန္သည္၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အႏိုင္ရေရး သက္သက္သာမဟုတ္ အႏိုင္ရၿပီးေနာက္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ျပည္သူတို႔၏ဆႏၵကို အင္ႏွင့္အားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ လိုသည္ဟု ျမင္သည္။ ဤကဲ့သို႔ အေျခအေနတြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ပါတီတြင္းဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအတိုင္း မက်င့္သံုးဘဲ တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္မ်ားမွ ပါတီဝင္အမ်ားစုက မဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေပးလိုက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားကို မေရြးခ်ယ္ဘဲ မဲအနည္းငယ္သာရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ မိမိလူမ်ားကိုသာ လက္သိပ္ထိုးေရြးခ်ယ္ခဲ့သျဖင့္ ပါတီအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ လုပ္ေနသူမ်ားကို ပါတီဦးေဆာင္ ေနသူမ်ား အေပၚ ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့သြားေစျပီး ပါတီဝင္မဟုတ္သည့္ ဝိုင္းရံျပည္သူမ်ား ကိုလည္း စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ပ်က္ေနမႈကို တည့္မတ္လာရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစ္ဦးတည္းသာ ရွိသည္ဟု ျမင္သည္။ စာေရးသူအေနႏွင့္ အမ်ိုးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူတို႔အားကိုးရမည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ပါတီျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ မည္သူပါသည္ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ျဖစ္လွ်င္ ႏိုင္ေျခမ်ားေၾကာင္း လူတိုင္းသိသည့္အေနအထားျဖစ္သည္။
၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိုးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၈၂% ေက်ာ္ျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရမွ အာဏာလႊဲေျပာင္းမေပးဘဲ ဖိအားေပးဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္လာေသာအခါ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားထဲမွ အဖမ္းအဆီးမခံရဲသူမ်ား တျဖဳတ္ျဖဳတ္ ႏႈတ္ထြက္ကုန္ၾကျပီး အမာခံတစုသာ က်န္သည္ကို သတိျပဳမိဖို႔ လိုေပသည္။
အမ်ိုးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အထိ ၾကံ့ၾကံ့ခံ ရပ္တည္လာႏိုင္ျခင္းမွာ ပါတီအေပၚ အေသခံအနစ္နာခံျပီး မိမိကုိယ္က်ိဳးကုိစြန္႔လႊတ္လ်က္ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ရပ္တည္ေပးၾကေသာ အမာခံ ပါတီဝင္မ်ား ေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ မည္သူက မာသည္ မည္သူက ေပ်ာ့သည္၊ မည္သူက ခံယူခ်က္ရွိသည္၊ မည္မွ် အရည္အခ်င္း ရွိသည္တို႔ကို ၂၅ ႏွစ္တာ ကာလတြင္ ကြဲျပားစြာသိေနၾကျပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ကကဲ့သို႔ က်ဥ္းထဲ ၾကပ္ထဲက်ေရာက္လာလွ်င္ ၾကံၾကံခံႏိုင္မည့္ လူေကာင္းမ်ား၊ မေၾကာက္မရြံ႕ ေျပာႏိုင္ဆိုႏိုင္ေသာသူမ်ား အဓိကပါႏိုင္ဖို႔ လိုေပသည္။ ပညာတတ္ညဥ္သည္ အလြန္ေၾကာက္စရာ ေကာင္းသည္။ ကုိယ္က်ိဳးသက္သက္သာၾကည့္ေသာ ပညာတတ္မ်ားကို ခါးပုိက္ထဲ ထည့္မိလွ်င္ ငါးပါးေမွာက္ႏိုင္ပါသည္။
ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္းကို မေရြးခ်ယ္သည့္ ကိစၥသည္ အလြန္အရုပ္ဆိုးေသာအမႈ ျဖစ္ပါသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ မလိုေအာင္ရွင္းလင္းလွေသာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ခ်မွတ္ထားေသာမူႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ ဘက္လိုက္ ဆံုးျဖတ္မႈျဖစ္သည္။ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအဆင့္ NLD အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေအာင္ႏိုင္ေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ေ႐ြးခ်ယ္လ်ာထားျခင္းကို ခံခဲ့ရၿပီး မွ ဗဟိုမွ ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္ မျဖစ္ထိုက္သည့္ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ လသာျမိဳ႕နယ္မွ ေရြးခ်ယ္လုိက္သည့္ ခင္မို႔မို႔ေအာင္၏ေလွ်ာက္လႊာကို ဇူလိုင္လ ၁၇ရက္ေန႔၌ ဦးဥာဏ္ဝင္းကိုယ္တိုင္ လာတင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၾကားသိရၿပီး၊ မဲခြဲသည့္အခါ ေအးျမျမမ်ိဳးက ၁၂မဲရရွိၿပီး ခင္မို႔မို႔ေအာင္သည္ ၈ မဲသာရရွိေသာ္လည္း ခင္မို႔မို႔ေအာင္ကိုသာ ဗဟိုက ေရြးခ်ယ္လိုက္ျပန္ပါသည္။ ကမာရြတ္NLD ေအာင္ႏိုင္ေရးကလည္း သူတို႔တင္ေပးသည့္ သူေတြမပါသည့္အတြက္ ႏုတ္ထြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရ ျပန္သည္။
ေနာက္တခုမွာ တိုင္းေအာင္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးကလည္း သူသည္ တိုင္းေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္အတြက္တိုင္းေရြးခ်ယ္ေရးမူဝါဒကို နားလည္သိရွိျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဗဟိုစိစစ္ေရးက မည္သည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ဆိုျခင္းကို သူမသိသည့္အတြက္ မည္သည့္မူဝါဒေမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္သည္ ဆိုျခင္းကို သိရွိရန္ ေစာင့္ေနပါသည္ဟု ဆိုထားသည္။ အဓိကျပႆနာမွာ တိုင္းကေရြးခ်ယ္ ေပးလိုက္သည့္ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး၊ မဲအမ်ားဆံုးရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ဗဟိုစိစစ္ေရးက ေျဗာင္းျပန္ လွန္လိုက္သည့္သေဘာ ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
လက္ရွိအာဏာရ ၾကံခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ျမိဳ႕နယ္၊ တိုင္း၊ ခရိုင္အတြင္းရွိ လူရိုေသရွင္ရိုေသ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို စည္းရံုးျပီး မိမိတို႔ပါတီသို႔ ဝင္ျပီးအေရြးခံရန္ စည္းရံုးျခင္း၊ မဝင္လိုပါကလည္း တသီးပုဂၢအျဖစ္ဝင္ေရာက္ရန္အားေပးၿပီး လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားကို ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းေနခ်ိန္တြင္ ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္းကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္တြင္း ျပည္သူ႔နစ္နာခ်က္မ်ားကို မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္တိုက္ပြဲဝင္ေနသည့္ မွတ္ေက်ာက္တင္ ခံႏိုင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးသူရဲေကာင္းတစ္ဦးကို NLD မွဖိတ္ေခၚျပီး အရွက္ခြဲသလို ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းသည္ အလြန္အရုပ္ဆိုးလြန္းပါသည္။ ေလာေလာလတ္လတ္ “လူထုေရွ႕ေဆာင္ဆု” ကိုလည္း သူမ၏လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ရရွိထားသူျဖစ္သည့္အျပင္ သူမအေနႏွင့္ NLD ပါတီသုိ႔ မဝင္ပဲ တသီးပုဂၢလအမတ္ျဖင့္ပင္ အေရြးခံႏိုင္သည့္ လူၾကိဳက္မ်ားသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာသူမ်ိဳးကို မ်က္ႏွာလႊဲခဲပစ္လုပ္လုိက္သည့္အတြက္ NLD အေနႏွင့္ ေရွ႕တန္းတုိက္စစ္မွဴးတစ္ေယာက္ ဆံုး႐ံႈးသြားၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ပြင့္လင္းမွ ကိုကိုၾကီးသည္လည္း အေရြးမခံရေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ သူတို႔ကို မေရြးခ်ယ္ရသည္၊ ေရြးခ်ယ္လိုက္သူမ်ားသည္ သူတို႔ထက္ ေကာင္းမြန္ သည့္ အရည္အခ်င္း ရွိသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေပးႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အဓိကေျပာခ်င္သည္မွာ ေအာက္ေျခထု ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုဦးေဆာင္တိုက္ပြဲဝင္မည္ေလာ၊ မိမိဗဟိုဦးေဆာင္မႈေကာ္မတီမွ လူတစုက ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္သည့္ လူမ်ားႏွင့္တို္က္ပြဲဝင္မည္ေလာဟု ေရြးသည့္အခါ ေအာက္ေျခထူတရပ္လံုးက ယံုၾကည္မႈမရွိသူမ်ားနွင့္ ဦးေဆာင္လွ်င္ ေကာင္းက်ိဴးထက္ဆိုးက်ိဳးသာလွ်င္မ်ားမည္ျဖစ္ျပီး အမ်ားသေဘာဆႏၵကို ျငင္းပယ္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
အထက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ NLD ဗဟိုစိစစ္ေရးအဖြဲ႔အတြင္း အၾကီးအက်ယ္ ေဖါက္ျပန္မႈ၊ မသမာမႈ၊ အုပ္စုဖြဲ႕မႈႏွင့္ ဘက္လိုက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ထင္ရွားေစသည္။ ထိုကိစၥေၾကာင့္ NLD ပါတီညီညြတ္ေရးကို မ်ားစြာ ထိခိုက္ ေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုျပႆနာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွတပါး အျခားသူမ်ား မေျဖရွင္းနိုင္ေသာေၾကာင့္ အမ်ားအက်ိုးအတြက္ အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံလိုက္ပါသည္။
ဤေမတၱာရပ္ခံစာကို ေရးသားရျခင္းမွာ NLD ကို အႏိုင္ရေရးသက္သက္မဟုတ္၊ အႏိုင္ရျပီးေနာက္ မိမိလုပ္ခ်င္သည့္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳအက်ိုးကို ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား တက္ညီလက္ညီ စြမ္းစြမ္းတမံ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေရးကို ေရွးရွဳ၍ ေရးသားလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ က်ေရာက္ေနေသာ ေရေဘးေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တင္သြင္းမႈကို ၈ ရက္တိုးေပးလိုက္သည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ အမ်ားႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းႀကီးမားေသာ သူမ်ားကို အခ်ိန္မီေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါက ဝမ္းသာရမည္ျဖစ္သည္။
ကြၽန္ေတာ္ စတင္ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ABSDF အဖြဲ႕အစည္းၾကီးသည္လည္း လက္နက္ကိုင္တိုိက္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲျပီး ေအာင္ပြဲခံမည္ဟု အားခဲခဲ့ေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္ ႏႈတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးကုိ ယံုၾကည္မႈ မရွိဘဲ ခံယူခ်က္မရွိသည့္ ပညာတတ္လူတန္းစားမ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာ ရယူလာၿပီး အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အုပ္စုမ်ားဖြဲ႕ကာ ဗိုလ္လုျခင္း၊ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ထားလင့္ကစား ေနရာရေရးအတြက္ မလိုက္နာျခင္း၊ ေနာက္ဆံုးရန္သူကို မတိုက္ေတာ့ဘဲ အခ်င္းခ်ုင္း ဇာတ္တူသားစား သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကတုတ္ေက်းရြာ၊ ဘုရားႀကီးျမိဳ႕နယ္တြင္ “လူကိုမၾကည့္ဘဲ ပါတီကိုသာ ၾကည့္ျပီး မဲေပးပါ”ဟု ေျပာဆိုခ်က္သည္လည္း အေတြးအေခၚအရ လြဲမွားေနသည္ဟု ေထာက္ျပလိုပါသည္။ တပါတီစနစ္ ၾကီးစိုးေသာမဆလေခတ္ကဲ့သို႔ ေခတ္မ်ိဳးကို က်ေနာ္တို႔ ျပန္မသြားလိုပါ။ မဆလေခတ္တြင္ လူကိုၾကည့္စရာမလိုဘဲ မဆလပါတီမွ ဘယ္သူ ေရြးေရြး ထိုပါတီမွ ေရြးသူကို မဲေပးရသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အေနႏွင့္ မထုိက္တန္သူမ်ား၊ အရည္အခ်င္းမရွိသူမ်ား လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ပါလာခဲ့သျဖင့္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးထက္ အထက္လူႀကီးအၾကိဳက္ လက္ညွိဳးေထာင္ ေခါင္းညိတ္သူမ်ားကသာ အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးတြင္ ပါလာျပီး “ဘာလုပ္လုပ္ မွန္ပါသည္ ခင္ဗ်ား” လုပ္ၾကသျဖင့္ အမွားလုပ္ေနသည္မ်ားကို အမွန္ဟု ထင္ျပီး ဆက္သြားေနသျဖင့္ တိုင္းျပည္ ဆင္းရဲမြဲေတသြားခဲ့ရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ လူသည္လည္း အေရးၾကီးသည့္ေနရာမွပါသည္ဟု ေျပာလိုပါသည္၊ မိမိပါတီေခါင္းဆာင္မ်ား လုပ္ရပ္မွားေနလွ်င္အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ေထာက္ျပေဝဖန္မႈျပဳရဲသူမ်ားရွိမွသာပါတီတိုးတက္ဖြ႔ံျဖိဳးလာျပီးတိုင္းျပည္ကိုထိေရာက္စြာ ဦးေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လူတိုင္းအမွားႏွင့္ မကင္းနိုင္ပါ။ ထိုအမွားကို ေထာက္ျပႏိုင္သူမ်ား ေထာက္ျပရဲသူမ်ား ပါတီတြင္ ပါဝင္ဖို႔လိုပါသည္။ လက္ညွိဳးေထာင္ေခါင္းညိတ္မ်ားျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို ဦးမေဆာင္ႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ျပီး အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရမ်ားကို ျဖဳတ္ခ်၍ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရျပီး တက္လာေသာ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္မ်ားကဲ့သုိ႔ သက္တမ္းတခုအတြင္း လူေကာင္းမရွိလွ်င္ မည္သည့္ တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးမွ မလုပ္ႏိုင္သျဖင့္ ျပည္သူ႕ေထာက္ခံမႈ မရရွိေတာ့ဘဲ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိုင္မရဘဲ ဆင္းသြားရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးကို မျမင္လိုေသာေၾကာင့္သာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာေဝဖန္မႈ (Constructive Criticism) ျဖင့္ အသိေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ဳိးကုိ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီခ်ဳပ္တြင္ မျဖစ္ေစလိုပါ။ ဒီမုိကရစီႏုိင္ငံကုိ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ပါတီႀကီးတစ္ခု၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္အတုိင္း မလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အလြန္ရွက္စရာေကာင္းၿပီး ပါတီ၏ညီၫြတ္ေရးကုိလည္း ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။
က်ေနာ့္ေစတနာကို နားလည္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
ေလးစားစြာျဖင့္

ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (၇၄ မ်ိဳးဆက္)
ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၈ရက္

ရန္ကုန္တုိင္း အတဲြ(၁၁) အမွတ္ (၃၂)
ၾသဂုတ္ (၂၀) မွာပါတဲ့ က်ေနာ့္ရဲ႕ေဆာင္းပါး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...