Wednesday, July 22, 2015

ၾကားအင္အားစုေတြကို သိမ္းသြင္းႏိုင္သူက ႏုိင္သည္

 
ဒီရက္ပုိင္း သတင္းေတြ တက္လာတဲ့အထဲမွာ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဒီခ်ဳပ္ကေန ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ အမည္ေတြကို ေတြ႔ေနရတယ္။ လူေတြက အားရ၀မ္းသာနဲ႔ တင္ေပးေနၾကတာ။ ပညာရွင္ အသိုင္းအ၀ုိင္းက အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအျဖစ္ ၀င္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံၾကမည္ ဆိုသည့္သတင္း။ အားရစရာ။ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ရႊင္လန္းအားတက္စရာ သတင္းမ်ားျဖစ္သည္။
အယူအဆတခုရွိသည္။ ငါ လို႔ေျပာရမည္အင္အားစုနဲ႔ ရန္သူ အင္အားစုတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရာမွာ ဘက္သေဘာအရ အဲဒီ ဘက္ ၂ ဘက္တည္းကိုခ်ည္း ပံုေသခ် တြက္ထား၍မရ။ ရန္ - ငါ အင္အားစုေတြထဲမွာ မပါတဲ့ ၾကားအင္အားစုဆိုတာရွိသည္။ ထိုၾကားအင္အားစုကို စည္းရံုးသိမ္းသြင္းႏုိင္သူက အႏိုင္ရသည္ ဆိုသည့္အယူအဆ။ ယခု ဗမာျပည္အေနအထားႏွင့္ဆိုလ်င္ ဒီမိုကေရစီလိုလားသည့္ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုျပည္သူလူထုႏွင့္ စစ္အုပ္စု။ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမိုကေရစီလိုလားသည့္ လူမ်ဳိးစံုျပည္သူလူထုအတြက္ ဒီခ်ဳပ္က ကိုယ္စားျပဳေနေပလိမ့္မည္။ စစ္အုပ္စုကိုေတာ့ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက ကုိယ္စားျပဳလိမ့္မည္။
ဗမာျပည္အား စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလာၿပီးကတည္းက စစ္အုပ္စုသည္ ဗမာျပည္အား ၎တုိ႔၏ မိဆုိင္ဖဆုိင္ အေမြပစၥည္းလို သေဘာထားလာခဲ့သည္။ စစ္ဗ်ဴရိုကေရစီႏွင့္ စစ္ဗိုလ္လူတန္းစားကို ဗဟိုျပဳထူေထာင္ၿပီး တုိင္းျပည္၏ အာဏာႏွင့္ တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္ကို သူတို႔ခ်ည္းသာ ဆုိင္သည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ တုိင္းျပည္၏ အာဏာအ၀န္းအ၀ုိင္းထဲသို႔လည္း မည္သည့္ လူစိမ္းကိုမွ် အ၀င္မခံ။ စစ္ဗိုလ္ႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ထြက္မ်ားကသာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားလိုသည့္ အာသီသကိုလည္း ေတြ႔ေနရသည္။ ထုိသည္ကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား က်င့္သံုးလာသည့္အခါ စစ္ဗိုလ္ႏွင့္ စစ္ဗိုလ္လူထြက္မ်ား၏ အ၀န္းအ၀ုိင္းသည္ ေရပတ္လည္၀ုိင္းထားသည့္ ကၽြန္းသဖြယ္ျဖစ္လာသည္။ တုိင္းျပည္ႏွင့္ တသီးတျခားျဖစ္လာကာ အထီးက်န္လာခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရးစည္း၀ုိုင္းမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀အတုိင္း ၎တို႔၏ ႏုိင္ငံေရးအတြင္းစည္းတြင္လည္း အာဏာခြပ္ေစာင္းခုတ္မႈမ်ားရွိလာသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ စစ္အုပ္စု၏အာဏာႏုိင္ငံ အတြင္းစည္းကို ေရာက္ေနသူမ်ားႏွင့္ အာဏာႏုိင္ငံေရးအျပင္စည္းအၾကား ခြပ္ေစာင္းခုတ္မႈမ်ား။ ထိုအျပင္ ေအာက္ေျခအင္အားစုႏွင့္ အထက္အဖြဲ႔အစည္းၾကား။ ၂၀၁၀ ေနာက္ပုိင္း စစ္အုပ္စု၏ အာဏာအတြင္းစည္းကို အပုိင္း ၃ ပိုင္းခြဲခဲ့သည္မွစ၍ စစ္အုပ္စုအတြင္းစည္းတြင္ အင္အားစု ၃ စု သိသိသာသာ ကြဲထြက္လာသည္။ စစ္အုပ္စု၏ အတြင္းစည္းထဲမွာကိုပင္ တြဲ - ခြဲ - တိုက္ လုပ္ေနသည္မ်ားကို မသိမသာေရာ သိသိသာသာေရာ ေပၚထြက္လာသည္ကို က်ေနာ္တို႔ ျမင္ေနၾကရသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ စစ္အုပ္စုသည္ ၾကားအုပ္စုကို သိမ္းသြင္းႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ အေျခအေနပိုင္းအရ ပကတိဘာ၀အပုိင္းအရ ၎တို႔၏အတြင္းစည္းညီညြတ္ေရးပင္ ဖရိုဖရဲျဖစ္ေနသည္။ လက္ေတြ႔ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္လည္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသည္ ၾကားလူမ်ားကို စည္းရံုးသည္ထက္ သူတို႔အတြင္း ကြဲေနသည္ အုပ္စု ၃ စု၏ အျပန္အလွန္ညီညြတ္ေရးကိုပင္ မတည္ေဆာက္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္ေနရသည္အေနအထား။
ဘက္တဖက္တြင္ ဒီခ်ဳပ္ရွိသည္။ ဒီခ်ဳပ္သည္ မူလ စတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္ကပင္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အင္အားစုမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳခဲ့သည္။ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုအတြင္း ပါ၀င္ခဲ့သည့္ တပ္မွဴးေဟာင္းမ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားခဲ့သည္။ ဒီခ်ဳပ္စတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္ကတည္းက လူမ်ဳိးစံုျပည္သူလူထု၏ တခဲနက္ေထာက္ခံမႈကို ရရွိေနသည္မွာ ယေန႔အထိျဖစ္သည္။ Road Map လြန္ ႏုိင္ငံေရးကာလ ဒီခ်ဳပ္ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ ေပၚလစီမ်ားကို သတိထားမိသည္။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားအား ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ယခု ဒီခ်ဳပ္က သူ႔ပါတီ၀င္ေတြကိုခ်ည္းမဟုတ္ပဲ ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၀င္မဟုတ္ေသာ္လည္း အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားအား ဒီခ်ဳပ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ႏုိင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ ထုိသည္၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ပညာရွင္အမ်ားအျပားႏွင့္ အျခားေသာအင္အားစုမ်ား ဒီခ်ဳပ္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ စာရင္းတင္သြင္းလာသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို က်ေနာ္က ၾကားအင္အားစုမ်ားအား သိမ္းသြင္းသည္ဟု ယူဆေနသည္။ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီ။ ၾကားအင္အားစုေတြကို ဒီခ်ဳပ္ သိမ္းသြင္းႏုိင္ခဲ့ၿပီ။ ၾကားအင္အားစုေတြကို ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားမွ သိမ္းသြင္းႏုိင္ခဲ့ၿပီ။ ဘက္ ၂ ဘက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနသည့္ ကြင္းထဲသို႔ ၾကားအင္အားစုကို ကိုယ့္ဘက္သို႔ စည္းရံုးစုစည္းႏုိင္ခဲ့ၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ - ငါ အခ်ဳိးအစား အရ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားဘက္မွာ အင္အားအသာစီးရမႈဆီသို႔ မုခ်ေရာက္ရွိလာေပလိမ့္မည္။ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအေပါင္း ရႊင္လန္းအားတက္ၾကေစ - စစ္အုပ္စု ေၾကာက္ဒူးတုန္ေစ။

ညိဳထက္ (လမ္းသစ္ဦး)
၂၁ - ၇ - ၂၀၁၅

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...