Thursday, May 21, 2015

ပညာအတန္းအစား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ


ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ရက္သတၱပတ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေၾကာ္ျငာေတြ စ၀င္ေနပါၿပီ။ ေက်ာင္းမဖြင့္မီ ေက်ာင္းသားေတြကို ႀကိဳတင္လက္ခံၾကမယ္။ အလကား ေပးစရာေတြရွိတာ အဲဒီအခ်ိန္ေပးမယ္။ ေက်ာင္းဖြင့္ရင္ စာပဲသင္မယ္။ အလုပ္မ႐ႈပ္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပညာေရးဌာနက လုပ္ေနတဲ့ စီမံခ်က္တစ္ခုလို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
ဒီမနက္ ကားစီးလာေတာ့ ကိုယ့္ေရွ႕ကထိုင္ခံုက အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ေယာက္ ေျပာဆိုလာတာကို သတိထားလိုက္မိ တယ္။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးဌာနကအေၾကာင္း ျဖစ္ေနေတာ့ ပိုၿပီး စိတ္၀င္စားမိတာေပါ့။ သူေတာ့ ေျပာေနတာက ကိုယ့္သားသမီးကုိ A အခန္းရေရး ေဆြးေႏြးေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေဆြးေႏြးခ်က္ ေနာက္မွာ ဘယ္သူ႔ကို ဘယ္ေလာက္ ေပးရမယ္ဆိုတဲ့ မသမာမႈေတြ ကပ္ပါလာၿပီ။

ပညာေရးဌာနကဖြင့္ထားတဲ့ ေက်ာင္းေတြမွာ အတန္းေတြကို ကိုယ္ထင္သလို A, B, C, D ခြဲျခား သတ္မွတ္မႈေတြဟာ ယေန႔အထိ ေခတ္မကုန္ ေသးပါလား။ ပညာအတန္းအစားကို စာသင္ခန္းနဲ႔ ခြဲျခား သတ္မွတ္ၿပီး ခြင္တစ္ခုလို ဖန္တီးထားတာကို ျပန္လည္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကေစလိုပါတယ္။
အေတာ္ဆံုးကေလးေတြကို A ခန္း၊ ေနာက္ေတာ္သူေတြကို B ခန္း၊ နည္းနည္း ေတာ္သူေတြကို C ခန္း၊ လံုး၀ သံုးစားမရသူေတြကို D ခန္းလို႔ သတ္မွတ္ထားလိုက္ရင္ D ခန္းမွာေနရတဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေတြဟာ ဘယ္လို ျဖစ္သြားႏိုင္သလဲဆိုတာ စိတ္ပညာကိုပါ ေလ့လာရတဲ့ ဆရာ ဆရာမေတြ ပိုၿပီး သေဘာေပါက္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ပညာေရးဌာနမွာ ေက်ာင္းသားေရာ မိဘမ်ားကိုပါ စိတ္ေရာဂါရေစတဲ့ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈေတြျဖစ္ပါတယ္။
ေက်ာင္းသားသစ္လက္ခံေရးမွာ ေက်ာင္းထဲကို အသင္းအဖြဲ႔ေတြကလည္း ေျခ႐ႈပ္လာတယ္။ မိဘဆရာ အသင္းေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီး ေက်ာင္းလက္ခံပါလို႔ ဌာနက အမိန္႔ထုတ္ထားေပမယ့္ တကယ့္လက္ေတြ႔မွာ ေက်ာင္း လက္ခံေရးျပႆနာ၊ နယ္ေက်ာ္ကိစၥ၊ အတန္းေကာင္းရေရးဆိုတာေတြေၾကာင့္ ရပိုင္ခြင့္ေတြကို ေက်ာင္းသား တိုင္း၊ မိဘတိုင္းမရႏိုင္ေသးတဲ့ အေနအထားမွာရွိေနပါတယ္။
ျမန္မာ့ ပညာေရးေလာကမွာ ေက်ာင္းသားေတြကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ေက်ာင္း ကိုယ္ေနခြင့္ရေရးဟာ အလွမ္းေ၀းေနပါေသးတယ္။ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၊ နာမည္ေက်ာ္ေက်ာင္းႀကီးေတြမွာ ေက်ာင္းအပ္ႏွံခြင့္ ရေရးဆိုတာ သာမန္လူတန္းစားေတြ စိတ္ကူးထဲေတာင္ထည့္လို႔ မရတဲ့ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေနပါေသးတယ္။
အစိုးရက စာအုပ္ေတြအလကားေပးၿပီး ပညာေရးျမႇင့္တင္ရန္လုပ္ေနပါ တယ္။ ေတာေက်ာင္းေတြအတြက္ ေက်းဇူးတင္စရာေကာင္းပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေက်ာင္းေတြကေတာ့ စာအုပ္ထက္ အတန္းရရေရးကို လိုက္ေနရတဲ့ အဆင့္မွာ ျမန္မာ့ပညာေရးဟာ အားလံုးအတြက္ တန္းတူညီမွ်ပညာေရးလို႔ ေျပာရခက္ပါတယ္။
စနစ္တစ္ခုကို ျပင္တယ္ဆိုတာ တစ္ေနရာတည္းၾကည့္ၿပီး ထင္တိုင္းလုပ္ေနတဲ့ မိုးက်ေရႊကိုယ္ေတြကို ပညာေရးေလာကရဲ႕ သ႐ုပ္မွန္အတြင္းထဲအထိ ဆင္းၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။

၂၀.၅.၂၀၁၅

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...