Thursday, February 5, 2015

တစ္ခုမ်ားက်န္ေနသလားလို႕စာေပေဟာေျပာသူမ်ားကို နိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအတြက္စည္းရံုးသူမ်ားဟု႕စာေရးသူ
ကမယူဆပါ။ထို႕အတူစာေပေဟာေျပာသူကိုယ္တိုင္ကလည္း နိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအ တြက္စည္းရံုးေရးဆင္းေနျခင္းမဟုတ္ၾကေၾကာင္း သူတို႕ကိုယ္တိုင္ေျပာဆိုေနၾကပါ
သည္။သို႕ေသာ္လည္း သြယ္၀ႈိက္၍တစ္ဖံု ၊ေပၚေပၚထင္ထင္တစ္ဖံု NLD ကိုမဲေပးပါဟု႕
အျမဲတေစေျပာၾကပါသည္။

ထိုသို႕ေသာတိုက္တြန္းစကားမ်ားကို စာေရးသူကအျပစ္
မျမင္ပါ ေၾသာ္သူလည္းစာေပပညာရွင္ၾကီးေပမယ့္ သူနွစ္သက္တာကိုသူတိုက္တြန္းမွာ
ေပါ့ေလ ဆိုတဲ့ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ကိုထားနိုင္ပါသည္။စာေရးသူအယူအဆနွင့္ဆိုလွ်င္
NLD မွာနုိင္ငံတာ၀န္ယူဖို႕ ရာခိုင္နႈန္းမ်ားေနျပီဟု႕ျမင္ပါသည္။ျဖစ္လည္းျဖစ္သင့္ပါ သည္။အခြင့္အေရးလည္းေပးသင့္ပါျပီ။ဘာေတြလုပ္နိုင္မလဲ ၊ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ ၊
ဘယ္ေလာက္ထိအရည္အခ်င္းရွိသလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရပါေတာ့မည္။
---သို႕ေသာ္လည္းျပႆနာမ်ားစြာရွိပါသည္ NLD ပါတီအာဏာရျပီဆိုတာနွင့္ျပႆ
နာေပါင္းမ်ားစြာက အစဥ္သင့္ေစာင့္ေနပါသည္။ဆင္းရဲမြဲေတမႈ႕ျပႆနာ ၊ပညာေရး ၊
က်န္းမာေရး ၊ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊တရုတ္ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ႕ ၊ရခိုင္ျပည္နယ္မွဘဂၤလီအေရး၊လက္ရွိနိုင္ငံဘ႑ာ အလြဲသံုးစားလုပ္ထားေသာ အထက္ပိုင္းလူၾကီးမ်ား အေရးစသည့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ား စြာရွိပါသည္။က်န္သည့္ျပႆနာမ်ားမွာ NLD ပါတီအတြက္အာဏာသက္တမ္းတစ္ခု ကိုမျခိမ္းေျခာက္နိုင္ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလီအေရးကိစၥနွင့္ တိုင္းျပည္ဘ
႑ာေငြ အလြဲသံုးစားလုပ္ထားေသာ အရာရွိၾကီးမ်ားအေရးကိုင္တြယ္ရာတြင္ ညင္သာ
ျခင္း မရွိပါက အလြယ္တကူပင္ စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္သို႕ျပန္ေရာက္ဖို႕အေရး
ေျပးျမင္မိပါသည္။(အိုဘာလို႕အေရာက္ခံရမွာလဲ ငါတို႕ရျပီးသားဒီမိုကေရစီကို အ သက္ေပးကာကြယ္ၾကတာေပါ့ လို႕အလြယ္တကူေျပာနိုင္ေသာ္လည္း)ဒါသည္ေျဖရွင္း
ျခင္းနည္းလမ္းမမွန္ပါ ။ပထမဦးဆံုးေသေၾကပ်က္စီးမည့္သူမ်ားမ်ာ အေျခခံလူတန္းစား
ျပည္သူမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။လူ႕အသက္တစ္ေခ်ာင္းကို အလြယ္တကူမေသပါေစနွင့္
ျပည္သူ႕အတြက္တစ္ကယ္ အက်ိဳးျပဳ႕ခ်င္ပါတယ္ဆိုပါက ထိုသို႕ျဖစ္သင့္ပါသလား ။ ျမန္မာေတြသည္ေသြးမနည္းပါ
ဦးေဆာင္မည့္သူရွိရင္ ေသရဲသတ္ရဲၾကပါသည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ပင္ တိုင္းျပည္လြတ္
လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ဖို႕ခိုက္ဖို႕ အဆိုးဆံုးအေျခအေနအတြက္ျပင္ဆင္ထားေသာ္ လည္း အေကာင္းဆံုးအေျခအေနေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အတိုင္းျဖစ္လာရပါသည္။ယင္း သည္ အေျခအေနနွင့္အခ်ိန္အခါအရ ကၽြန္ေတာ္တို႕အမွန္တစ္ကယ္ရရွိလာေသာ
လြတ္လပ္ေရးျဖစ္ပါသည္။စာေရးသူတို႕ဒီမိုကေရစီကိုလိုခ်င္သည္မွာ လြန္ခဲ့သည့္
နွစ္ေပါင္း ၃၀ ေလာက္ကပင္ျဖစ္သည္။ရဟန္းရွင္လူ၊ျပည္သူနွင့္ ၀န္ထမ္းေပါင္းမ်ား
စြာေသေၾကပ်က္စီးျပီး အသက္မ်ားစြာစေတးခဲ့ေသာ္လည္း စာေရးသူတို႕လိုခ်င္ေသာ
ဒီမိုကေရစီကိုမရခဲ့ပါ။ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားလည္း ဘားမွမလုပ္ေပးနိုင္ခဲ့ပါ။ျမန္မာအမ်ားစု၏
အယူအဆမွာလည္း ဆိုးဆိုးေကာင္းေကာင္း ျမန္မာလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းအုပ္ခ်ဳပ္ရင္ အျပစ္ျမင္နည္းေသာ္လည္း တိုင္းတပါးသားမ်ား၀င္ေရာက္ေနရာယူလာပါက လက္မခံ ၾကမည့္သူမ်ား သာမဟုတ္လား။ေကာင္းပါျပီဒါဆိုရင္ စာေရးသူ တို႕အခြင့္အေရးရခိုက္ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ရခိုက္ ဘယ္လိုေရွ႕ဆက္ၾကပါမည္ လဲ။စာေရးသူကေတာ့ NLD ပါတီအေနျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္ဘဂၤလီအေရးတြင္ ေျဖရွင္းခ်က္
ေကာင္းေကာင္းနွင့္ ညင္ညင္သာသာဆံုးျဖတ္ဖို႕လိုသလို နိုင္ငံဘ႑ာအလြဲသံုးစားျပဳ႕
သူမ်ားကိုလဲ ထြက္ေပါက္ေလးတစ္ခုေပးသင့္သည္ဟု႕ျမင္ပါသည္။ေခြးေတာင္ေဂ်ာင္
ပိတ္ထားရင္ ကိုယ္ထက္ဘယ္ေလာက္အင္အားၾကီးၾကီး ျပန္ကိုက္တက္ေသးတယ္မ
ဟုတ္လား ဒါေၾကာင့္မို႕ပိုင္ဆိုင္မႈ႕တစ္ခ်ိဳ႕ကို တိုင္းျပည္ဘ႑ာအတြင္းသို႕ျပန္ထည့္၍
သူ႕မိသားစုရပ္တည္နိုင္ဖို႕လည္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးေစလိုေသာဆႏၵမ်ားရွိပါသည္။ဒါ သည္စာေရးသူက သူတို႕ကုိခြင့္လႊတ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ျပတ္သားသည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ားမေပး ျခင္းလညး္မဟုတ္ပါ။အေျခအေနနွင့္အခ်ိန္အခါအရ ထြက္ေပါက္မ်ားေပး၍ လူေကာင္း
သူေကာင္းလုပ္နိုင္ေသာ အခြင့္္အေရးမ်ားေပးလိုက္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။စာေရးသူတို႕ ကျမန္မာလူမ်ိဳးေတြပဲမဟုတ္လား ၾကီးတဲ့အမႈ႕ကိုငယ္ေအာင္ ၊ငယ္တဲ့အမႈ႕ကိုပ ေပ်ာက္ေအာင္ဆိုတဲ့ လက္သံုးစကားၾကီးကိုတစ္ကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရင္
မေကာင္းေပဘူးလား။ဒါကစစ္ဘက္နွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ နိုင္ငံဘ႑ာအလြဲသံုးစားလုပ္
သူမ်ားနဲ႕ပါတ္သတ္ျပီး တိုင္းျပည္အက်ိဳးအတြက္ေတြးမိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ေနာက္တစ္
ခ်က္ျဖစ္ေသာ က်ဴးေက်ာ္ဘဂၤလီအေရးနွင့္ပါတ္သတ္ျပီးမူ NLD ပါတီကိုယ္တိုင္ဆံုး
ျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရပါေတာ့မည္။ဘဂၤလီအေရးနွင့္ပါတ္သတ္ျပီး အျမဲတေစနွာစီးေနေလ့
ရွိေသာ NLD ကိုစာေရးသူပင္သိတ္အယံုအၾကည္မရွိပါ။ဗုဒြၵသာသနာအထြန္းကားဆံုး
ျဖစ္ေသာ စာေရးသူတို႕ျမန္မာနိုင္ငံကိုဘာသာ၀ါမ်ိဳးျခင္းအား ဗုဒြၵဘာသာ၀င္တိုင္းကအ
လြန္ပင္စိုးရိမ္ၾကပါသည္။ေရွ႕မွာလည္း အာဖဂန္နစၥတန္ ၊အင္ဒိုနီးရွားတို႕ကဘာသာ၀ါး
မ်ိဳျခင္းခံခဲ့ရဖူးသျဖင့္ စာေရးသူတို႕ကလည္းယံုၾကည္ရာအသက္ေပးဆပ္ျခင္းမ်ိဳးျဖင့္
ကိုယ့္အမ်ိဳးဘာသာသာသနာကို ကာကြယ္ၾကရပါမည္။ထိုသို႕ဆိုလွ်င္ အသင့္ေစာင့္
ေနေသာ ဆည္၀ကအာဏာရွင္ဗ်ိဳင္းမ်ားအတြက္ပင္ျဖစ္ၾကပါေတာ့မည္။FB တြင္အမ်ိဳး
မ်ိဳးေပၚေနေသာ သတင္း ၊အတင္းမ်ားအရ ဘာေျဖရွင္းမႈ႕မ်ားမရွိေပမယ့္ စာေရးသူက
NLD ပါတီအားမ်က္စိစံုမွိတ္၍ တစ္ၾကိမ္အခြင့္အေရးေပးမည္ဟု႕ဆံုးျဖတ္ထားျခင္းနွင့္
အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိတ္ကိုနွလံုးမူ၍ အေကာင္းဆံုးကိုေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။သို႕ေသာ္ စိတ္
တူသူမ်ားအဖို႕ အဆိုးဆံုးအတြက္လည္းၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၾကတာေပါ့ဟု႕သံဓိဌာန္
ခ်မိပါေတာ့သည္။((ဒီအေၾကာင္းမ်ားကိုစာေရးသူကေရးသားေနျခင္းမွာ စာေပေဟာ
ေျပာစည္းရံုးၾကေသာ ပညာရွင္မ်ားက မေျပာခ်င္ေသာအေၾကာင္းအရာေသာ္၎ မ
ေတြးျဖစ္ေသာအေၾကာင္းအရာေသာ္၎ စဥ္းစားမိ၍ ၀င္ေရာက္ေျပာဆိုေရးသားရျခင္း
ျဖစ္ပါေၾကာင္း))။

လမ္းျပသူ ၃-၂-၂၀၁၅

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...