Monday, January 26, 2015

“တပ္မေတာ္ကို ျပန္လည္ အဖတ္ဆယ္ပါ”


ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးစိန္ေခၚမႈသည္၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဟု ဆိုႏိုင္ သည္။ အခ်ဳိ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးအႀကီးဆံုးလုပ္ငန္းမွာ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက အရွိန္ အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္သြားေရးဟု ယူဆခ်င္ယူဆမည္။
ထိုအယူအဆသည္ မွားသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးေပၚတြင္ တည္မွီေနသည့္အေလ်ာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးအႀကီးဆံုး ျပႆနာ က ယင္းဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးသာ ျဖစ္ေနသည္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အမ်ားအျပားကို တပ္မေတာ္ထံ အပ္ႏွံထားသလိုသာျဖစ္ေန၍ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မညီသည္မွာလည္း တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပင္ ျငင္း၍မရႏိုင္ေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။
ျပည္သူကေရြးခ်ယ္မေပးသူက လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ခြင့္၊ ႏိုင္ငံ သားတိုင္း သမၼတျဖစ္ခြင့္ မရႏိုင္ေသာဥပေဒ ျဖစ္ေနၿပီဆိုကတည္းက ထိုဥပေဒသည္ အေရးႀကီးေသာ ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူတစ္ခုျဖစ္ေသာ Equality ကို ပိတ္ပင္ထားၿပီး ျဖစ္ေနေပၿပီ။
“တရားမွ်တလြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္မေသြ” ဟူ ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မွာ ဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္း ထင္ရွားေနေပၿပီ။ တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံသား တိုင္းကို အခြင့္အေရး ညီတူညီမွ်ေပးရၿမဲ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအေနအထားအရေသာ္ သမၼတ ျဖစ္လိုေသာ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးသည္ တပ္မေတာ္ထဲသို႔၀င္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္ေလာက္ တပ္မေတာ္ ထိပ္တန္းရာထူး မ်ဳိးေရာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မွသာ ထိုအခြင့္အေရးရမည့္သေဘာ ျဖစ္ေနသည္။
ယခုအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ကိစၥကို အေလးထား ေျပာၾကားေနသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားကလည္း ထိုကိစၥကို ေျပာလ်က္ ရွိေပသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကလည္း အေျခခံဥပေဒပါ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္း ရန္ တပ္မေတာ္က ပါေနရေၾကာင္း ကာကြယ္ေျပာဆိုေနေပသည္။
ကမၻာ့အလယ္တြင္ ေနၾကသည့္အေလ်ာက္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား ေျပာၾကဆိုၾကသည့္ စကားမ်ားကိုလည္း နားစြင့္ၾကရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အေမရိကန္က ေျပာလို႔၊ အီးယူကေျပာလို႔ဆိုၿပီး ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကိစၥကို ဆံုးျဖတ္ဖို႔လိုမည္ မထင္ပါ။ကိုယ့္ ျပည္သူေတြက ေျပာတာကိုပဲ အေလးထား စဥ္းစား ဖို႔ လိုပါမည္။
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ အဓိကက်သျဖင့္ တပ္မ ေတာ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို ျပည္သူျပည္သား တစ္ဦးအေနျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ ေမတၱာရပ္ခံလိုသည္မွာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား တကယ္တမ္း ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြား ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္လိုသည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကိုၾကည့္၍ ျပည္သူႏွင့္ မကင္းကြာေအာင္ တပ္မေတာ္ကို ျပင္ယူပါ ...” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်န္ေတာ့္စကားတြင္ တပ္မေတာ္က “ျပည္သူႏွင့္ မကင္းကြာေအာင္” ဟူ၍ပါေနေတာ့ တမင္တပ္မေတာ္ အေပၚ မလိုမုန္းထားစိတ္ႏွင့္ စြပ္စြဲသည္ဟု အထင္ေရာက္ ႏိုင္သည္။ မမွန္တာကို စြပ္စြဲျခင္းမဟုတ္။တပ္မ ေတာ္အေပၚ ျပည္သူေတြက ဘယ္လိုျမင္ေနေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္က ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ေနေန သူမို႔ သိပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီဆို၍ မ.ဆ.လ အျမဳေတကာလတြင္သာ ပါဖူးသည္။ ေနာင္တြင္ ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီ၏ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္မေအာင္ႏိုင္မွန္း သိျမင္၍ တင္းျပည့္ပါတီ၀င္အျဖစ္ေတာင္ ဆႏၵမျပဳေတာ့ ပါ။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဗ.က.ပ လည္း မဟုတ္၊ NDL လည္းမဟုတ္သလို ဘယ္ပါတီတြင္မွ ၀င္ထားသူ လည္းမဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ ဘယ္ႏိုင္ငံေရး ပါတီ၏ၾသဇာမွ လႊမ္းစရာမရွိပါ။
ဆႏၵစြဲရွိၾကစတမ္းဆိုလွ်င္ ကြယ္လြန္သူ ကၽြန္ေတာ့္သမက္သည္ စစ္သားတစ္ဦး ျဖစ္၍ တပ္မေတာ္ဘက္ ကသာလိုက္ဖို႔ ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာသည္ ျပည္သူေတြ၏အျမင္၊ ျပည္သူတို႔၏ခံစား ခ်က္အတိုင္းသာ ျဖစ္သည္။
ကၽြန္ေတာ္သည္ အသက္ ၇၄ ႏွစ္ထဲ ေရာက္လုနီးၿပီျဖစ္၍ သူပုန္ေတြ ၀ိုင္း၀ိုင္းလည္ေနေသာ တိုင္းျပည္ကို လံုၿခံဳေအးခ်မ္းမႈရေအာင္ တပ္မေတာ္က ရင္ေျမကတုတ္ လုပ္လာခဲ့ပံု၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ျခမ္း တစ္ခု လံုးနီးပါး တ႐ုတ္ျဖဴေတြ သိမ္းထားေသာ အေျခအေနမွ အသက္ေတြစြန္႔၍ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကို ေမာင္း ထုတ္ခဲ့ပံုမ်ားကို သိမီလာသူ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သားေတြ ကို ျပည္သူေတြ ေအာင္သေျပေရခ်မ္းကမ္း ခဲ့ပံု၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား ပ်ဳိတိုင္းႀကိဳက္တဲ့ ႏွင္းဆီခိုင္ ျဖစ္ခဲ့ပံုမ်ားကုိ သိမီလာခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။
အစိုးရ၀န္ထမ္းအျဖစ္ အဂၤလိပ္ စစ္တပ္တြင္ပါလုပ္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴးမ်ား၊ ဂ်ပန္စစ္တကၠသိုလ္ ပထမပတ္ဆင္း ဂ်ပန္ျပန္ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ားမွသည္ ပင္စင္ မယူမီေနာက္ဆံုးအခ်ိန္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ႏွင့္ တစ္ပတ္တည္းဆင္း ဗိုလ္မွဴးအထိ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား လက္ေအာက္တြင္ အနီးကပ္တာ၀န္ ထမ္း ေဆာင္လာသူျဖစ္၍ တပ္မေတာ္သားေတြအေၾကာင္းလည္း သိတန္သမွ် သိပါသည္။
မ.ဆ.လေခတ္တြင္ စီးပြားေရး မေအာင္ျမင္၍ ျပည္သူက စိတ္ပ်က္တာပဲ ရွိသည္။ တပ္မေတာ္အေပၚ သိပ္ၿပီး အဆိုးမျမင္ေသးပါ။
သို႔ရာတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရတက္လာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပည္သူေတြက ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကို တကယ္ေမွ်ာ္လင့္အားထားၿပီး NLD ကို မဲေတြ စုၿပံဳေပးလိုက္သည္။ NLDလည္း ႏိုင္ေရာ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္က “ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေပးတာ သူတို႔ကို ဘယ္သူက အာဏာေပးမယ္ ေျပာလို႔လဲ” ဟူေသာ သေဘာေျပာလိုက္ ေတာ့တာပါပဲ။ ဤတြင္ တပ္မေတာ္သည္ တို႔ျပည္သူေတြကို ေစာ္ကားတာပဲ။ ႏိုင္သူကို အာဏာမေပးဘဲႏွင့္ တို႔ပိုက္ဆံ ကုေဋ ကုဋာေတြ အကုန္ခံ ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္တာ အပ်င္းေျပလုပ္တာလားလို႔ အခ်င္းခ်င္း ေမးေငါ့ ေျပာေတာ့တာပါပဲ။
ထိုအခ်ိန္မွစ၍ တပ္ႏွင့္ျပည္သူ ကင္းကြာသြားေတာ့တာ ပါပဲ။ ကိုယ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေျမေတြက်ေတာ့ အသိမ္းခံရ၊ ဆင္းရဲတြင္းပိုနက္လာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ၊ သူတို႔ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက်ေတာ့ အဆမတန္ ႀကီး ပြားခ်မ္းသာသြားၾကသည့္အခါ ျပည္သူေတြက တပ္မေတာ္ကို မၾကည္ညိဳႏိုင္ ျဖစ္သြားၾကေတာ့တာပါပဲ။
လူအမ်ားစုကေတာ့ စစ္တပ္ကိုႏွာေခါင္း ႐ႈတ္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္က ထိုသို႔ေသာသူမ်ားကို ေျပာရပါသည္။“ခင္ဗ်ားတို႔ ၀ါးလံုးသိမ္းနဲ႔ မမုန္းၾကပါနဲ႔။ စစ္ဗိုလ္တိုင္း စားရတာ မဟုတ္ဘူး။ က်ဳပ္က တပ္ ထဲမၾကာခဏ ေရာက္ေနလို႔ သိပါတယ္” ဟူ၍ ေျပာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ခ်ဳပ္ေျပာရေသာ္ ျပည္သူမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ကို ေရွးကလိုပဲ ပ်ိဳတိုင္းႀကိဳက္တဲ့ ႏွင္းဆီခိုင္ ျဖစ္ေစလိုပါ သည္။ မိမိတို႔ဆႏၵ ႏွင့္တစ္သားတည္းက်ေသာ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေစလိုပါသည္။ တပ္မေတာ္ႏိုင္ငံေရးထဲ ပါလာတာ ပထမကအာဏာလိုခ်င္၍ မဟုတ္မွန္းလည္း သိၾကပါသည္။သို႔ရာတြင္ ျပည္သူကတင္ေျမႇာက္ ေသာပါတီကို အာဏာမအပ္ဘဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ထားတာက်ေတာ့ အာဏာလိုခ်င္ လို႔ပဲ ဟု ျမင္လာၾကပါသည္။
ယေန႔အခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ မိမိ၏ေနရာမွန္၊ မိမိနဂိုတုန္းကရွိခဲ့ေသာ ဂုဏ္သိကၡာကို ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ယူရန္အေကာင္း ဆံုးအခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေျပာလာေသာစကားမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္ ေလ့လာၾကည့္မိ သေလာက္ဆိုရင္ သူကလည္း သူ႔ဖခင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ကို အလြန္သံေယာဇဥ္ရွိပံု ရပါ သည္။
ထိုပကတိ အေျခအေနေတြကုိ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး မိမိတို႔ယခင္ကိုင္စြဲထား သည့္ အယူအဆအတိုင္း တင္းခံေနမည္ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိပ္မက္မမက္ရဲ ျဖစ္ပါမည္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ အေရးပါသူ သက္ဆိုင္သူမ်ား ညႇိညႇိႏိႈင္းႏိႈင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးယူကာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုးအေျဖကို ရွာေဖြႏိုင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြ ရင္ဘတ္ ဖိထားရမည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ဳိး မေရြးဘဲ တပ္မေတာ္ကို ျပည္သူႏွင့္ တစ္သားတည္း ျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္အဖတ္ဆယ္ၾကပါဟု တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တိုက္တြန္း ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္။

ဦးတင္ဦး(က်ဴရွင္)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...