Tuesday, November 11, 2014

တပ္မေတာ္ဂုဏ္ေေရာင္၊ထြန္းေျပာင္ဖုိ႔ရာ ၊ တုိ႔တာဝန္ျဖစ္သည္။


တပ္မေတာ္ဂုဏ္ေေရာင္၊ထြန္းေျပာင္ဖုိ႔ရာ ၊ တုိ႔တာဝန္ျဖစ္သည္။

 "စစ္တပ္က ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္ေလး ႏွစ္ေယာက္ကုိ မွားယြင္းပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မိ အဲဒိအတြက္ ေျမာက္ပုိင္းကာခ်ဳပ္က အျပည့္အ၀တာ၀န္ခံပါေၾကာင္း ၀န္ခံေျပာဆုိလုိက္သတဲ့ဗ်ာ"

"ဟ၊တုိ႔တပ္မေတာ္ၾကီးတယ္ဟုတ္ေနပါလား"

"ေပါက္ေပါက္ရွာရွာ အိႏၵယစစ္တပ္ကုိေျပာေနတာဗ်"

"ေအာ္၊ ဒါနဲ႔ ျမန္မာသတင္းေထာက္အသတ္ခံရတဲ့ ကိစၥေကာ ဘယ္အေျခဆုိက္ေနျပီတုန္း"

"တာဝန္ရွိသူကေတာ့ ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံေနျပီဗ်"

"ကာခ်ဳပ္လား"

ဟုတ္ဖူးဗ်

"တုိင္းမွဴးထင္ပါရဲ့"

"ႏိုး"

"ျပည္နယ္လံုျခံံဳေရးဝန္ၾကီးမ်ားျဖစ္ေနမလား"

"လြဲခ်က္"

"တပ္မမွဴးၾကီးလား"

"လြဲတယ္"

"ဒါဆုိတပ္ရင္းမွဴးေပါ့"

"မွားတယ္ဗ်"

"ဒါဆုိ ဗုိလ္မွဴး ဗုိလ္ၾကီးအဆင့္ေလာက္ပဲျဖစ္ရမယ္"

"ဒါလည္းဟုတ္ေသးဘူး။တပ္ၾကပ္တဲ့ဗ်။ တပ္ၾကပ္"

(ရုပ္ပံု။ ။ ဂူဂဲလ္)

"စစ္တပ္က ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္ေလး ႏွစ္ေယာက္ကုိ မွားယြင္းပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မိ အဲဒိအတြက္ ေျမာက္ပုိင္းကာခ်ဳပ္က အျပည့္အ၀တာ၀န္ခံပါေၾကာင္း ၀န္ခံေျပာဆုိလုိက္သတဲ့ဗ်ာ"
"ဟ၊တုိ႔တပ္မေတာ္ၾကီးတယ္ဟုတ္ေနပါလား"
"ေပါက္ေပါက္ရွာရွာ အိႏၵယစစ္တပ္ကုိေျပာေနတာဗ်"
"ေအာ္၊ ဒါနဲ႔ ျမန္မာသတင္းေထာက္အသတ္ခံရတဲ့ ကိစၥေကာ ဘယ္အေျခဆုိက္ေနျပီတုန္း"

"တာဝန္ရွိသူကေတာ့ ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံေနျပီဗ်"
"ကာခ်ဳပ္လား"
ဟုတ္ဖူးဗ်
"တုိင္းမွဴးထင္ပါရဲ့"
"ႏိုး"
"ျပည္နယ္လံုျခံံဳေရးဝန္ၾကီးမ်ားျဖစ္ေနမလား"
"လြဲခ်က္"
"တပ္မမွဴးၾကီးလား"
"လြဲတယ္"
"ဒါဆုိတပ္ရင္းမွဴးေပါ့"
"မွားတယ္ဗ်"
"ဒါဆုိ ဗုိလ္မွဴး ဗုိလ္ၾကီးအဆင့္ေလာက္ပဲျဖစ္ရမယ္"
"ဒါလည္းဟုတ္ေသးဘူး။တပ္ၾကပ္တဲ့ဗ်။ တပ္ၾကပ္"
(ရုပ္ပံု။ ။ ဂူဂဲလ္)
Unlike

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...