Monday, November 3, 2014

တရားစီရင္ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

DAGON CITY ေၾကာ္ျငာဆုိင္းဘုတ္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္
 DAGON CITY ေၾကာ္ျငာဆုိင္းဘုတ္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ယိုင္လဲပ်က္စီးယိုယြင္းေနျခင္းကို မည္သူမွ မျငင္းႏိုင္ပါ။ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မွစျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊလက္ထက္အဆံုး တရားစီရင္ေရးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ အလိုက် မည္သူ႔ကုိ ေထာင္ခ်မည္၊ မည္သူ႔ကုိ လႊတ္မည္၊ မည္သူ႔ကုိေတာ့ ဘယ္လိုပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲမည္တုိ႔ကုိ ရဲႏွင့္ တရားသူၾကီးမ်ားက မဆံုးျဖတ္ဘဲ အထက္က အမိန္႔ႏွင့္သာ ဆံုးျဖတ္သည့္ ဓေလ့သည္ အျမစ္တြယ္လာျပီး
တရားသူၾကီးမ်ားႏွင့္ ရဲမ်ားပါ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရအလိုက် မတပ္သင့္သည့္ပုဒ္မမ်ားတပ္၊ အမႈထင္ရွားေသာ္လည္း အထက္ကလႊတ္ဆိုလွ်င္လႊတ္ အမႈမထင္ရွား၊ သက္ေသမခိုင္လံုလည္း အထက္က ေထာင္ခ်ဆိုလွ်င္ခ်၊ ေထာင္ခ်သည့္အခါ၌လည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ ၂ ႏွစ္ေလာက္သာက်မည့္အမႈကို ၁၀ႏွစ္ အႏွစ္၂၀ ခ် ဆုိလွ်င္ မ်က္စိမွိတ္ခ်ရသည့္ ရုပ္ေသးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ယေန႔အထိ အစြဲမကြ်တ္ေသးတာကုိ ေတြ႔ရသည္။

သာဓကအားျဖင့္ သာသာနာေရးဝန္ၾကီးေဟာင္းဦးဆန္းဆင့္ကို ရံုးထုတ္သည့္အခါ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ လံုးဝ ထိ ေတြ႔ခြင့္ မရေအာင္ တရားရံုးဝင္းအတြင္းသို႔ သတင္းေထာက္မ်ားကို ဝင္ခြင့္မေပးဘဲ ဝင္းကို ပိတ္ထားျခင္း၊ အရပ္ဝတ္ေထာက္လွန္းေရးမ်ားျဖင့္ ဦးဆန္းဆင့္ကို အေဝးမွဓါတ္ပံုရိုက္ယူ၍ မရေစရန္ တင္းၾကပ္စြာ လူမ်ားျဖင့္ ကာရံပိတ္ဆို႔ထားျခင္း၊ အာမခံေပးႏိုင္ေသာ အမႈျဖစ္ေသာ္လည္း အာမခံေပးရန္ တရားသူၾကီးမွ ျငင္းလို္က္ျခင္းတို႔သည္ ယင္းတရားသူၾကီး၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ရန္ ခဲယဥ္းသည္။ အထက္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမွ တိုက္ရိုက္ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ျဖစ္နိုင္ေျခမ်ားသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ က်န္းမာေရးမေကာင္းသည့္သူတဦးက ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္တကြ အေထာက္အထား အျပည့္အစံုႏွင့္ တင္ျပမႈကို ျငင္းပယ္လိုက္ျခင္းသည္ တစ္ခုခု မွားယြင္းေနေၾကာင္း ထင္ရွားေစသည္။ အာမခံမေပးႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ အမႈမွာႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈ မဟုတ္ဘဲ အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ စြဲထားေသာသာမန္အမႈသာ ျဖစ္သည္။ ဘာေၾကာင့္ အာမခံမေပးႏိုင္သနည္း။ ဦးဆန္းဆင့္ကို အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားျခင္း အေပၚယံအေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖစ္ဖို႔မ်ားျပီး အဓိကႏိုင္ငံေရး မေၾကလည္မႈေၾကာင့္ဟု ယူဆမိသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပထမဆံုးရံုးထုတ္ေသာေန႔တြင္ ဦးဆန္းဆင့္က “သူႏွင့္ သမၼတၾကီးတို႔ သေဘာခ်င္း မတိုက္ဆိုင္” ဆိုသည့္ စကားကိုအေစာင့္အၾကပ္မ်ားက တြန္းတြန္းထိုးထိုးဝိုင္းဝန္း ပိတ္ဆို႔ျပီး အတင္းအၾကပ္ ကားေပၚတြန္းတင္ေနစဥ္တြင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား အၾကား တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ အတြင္းသိမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အတြင္းသတင္းမ်ား မေပါက္ၾကားေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ပိတ္ပင္ထားျခင္းသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မ်ားစြာရွိသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ထိုလုပ္ရပ္သည္ တရားမဲ့ လုပ္ရပ္သာျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒအုပ္စိုးမႈ ခ်ိဳ႕ယြင္းေနေၾကာင္း သက္ေသျပခ်က္ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ အေရးယူခံထားရသူတစ္ဦးအား လံုျခံဳေရးတင္းၾကပ္စြာခ်ျပီး ျပည္သူႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ ထားျခင္း၊ တရားရံုးတြင္ အမ်ားျပည္သူၾကားနာခြင့္မရေအာင္ ပိတ္ပင္ထားျခင္းတို႔သည္ လူ႔လြတ္လပ္ခြင့္ကို ေျဗာင္ခ်ိဳးေဖါက္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ဗကသအဖြဲ႔ဝင္ မျဖဴႏွင္းေထြးကိုလည္း တရုတ္ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီမွ အလုပ္သမားႏွစ္ဦးကို ျပန္ေပးစြဲမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားရာမွာ လည္း အာမခံေလွ်ာက္ထားျခင္းကို စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ယင္းမာပင္ခရိုင္ တရားရံုးက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ လူအမ်ားစုက လႊတ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုေနေသာ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးကို အာမခံမေပးႏိုင္ေလာက္ ေအာင္ ဘာေၾကာင့္မ်ား တင္းခံေနရသနည္း။ ထိုေက်ာင္းသူေလးသည္ မည္မွွ်အႏၱရာယ္ၾကီးသူျဖစ္ေန၍ အာမခံ မေပးႏိုင္သနည္း တခုခုေတာ့ရွိမည္ပင္ျဖစ္သည္။ သူတို႔အလုပ္သမားႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးထားသည့္ရြာသားမ်ားကို ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီကအမႈရုတ္သိမ္းေပးေသာ္လည္း အစိုးရတရားရံုးမွ မျဖဴႏွင္းေထြးကို တရားစြဲ၍ အာမခံပင္ မေပးဘဲထားျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဆူပူလာေအာင္ ဆြေပးေနသည့္အင္အားစုမ်ား ရွိေနျပီးလားဟု ေတြးစရာျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုသို႔ဆူပူေစလိုလွ်င္ ေနာက္ကြယ္မွ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားထားရွိသနည္းကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကဖို႔လိုေပသည္။

မႏၲေလးရွိ တရားရံုးတြင္ လိုအပ္သည့္ စားပြဲကုလားထိုင္၊ လက္ႏွိပ္စက္၊ ပရိေဘာဂ မွန္သမွ် ေရွ႕ေနမ်ားက လွဴရသည္ဟု သိရသည္။ မႏၱေလးတိုင္းတရားသူၾကီး ဦးလွဝင္းလက္ထက္တြင္ သူ႔အား သိန္း ၁၀၀ လွဝင္းဟု အမည္တြင္သည့္အထိ လာဘ္စားသည့္ေနရာတြင္ ေက်ာ္ၾကားသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ တရားရံုးမွာ အာမခံ ေလွ်ာက္လွ်င္ အမွဴတြဲကိုယူျပီး တိုင္းတရားသူၾကီးထံ သြားျပရသည္ဟု ဆိုုသည္။ ပုဒ္မ ၁၈ ႏွင့္ ၅၀၅ (ခ) တို႔ဆိုလွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးက အမိန္႔မခ်ဘဲ လႊတ္ေတာ္အမိန္႔ေစာင့္ရေၾကာင္း ေျဗာင္ေျပာသည္ဟု သိရသည္။ ထိုကိစၥမ်ားကုိ ဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးျပီး တရားဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုေပသည္။ တရားသူၾကီးမ်ားအေနႏွင့္ ရဲတပ္လိုက္ေသာပုဒ္မသည္ အမႈႏွင့္အက်ံဳးဝင္ျခင္း ရွိမရွိကို စစ္ေဆးျခင္း၊ အက်ံဳးဝင္ပါက လက္ခံေပးျခင္း၊ အက်ံဳးမဝင္ပါက ပယ္ခ်ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ခြင့္ရွိဖုိ႔လိုသည္။ ထို႔အတူ အမႈစစ္ေဆးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အာမခံေပးရာတြင္လည္းေကာင္း တရားသူၾကီးမွ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ စဥ္းစားျပီး တရားဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ လြတ္လပ္တရားမွ်တစြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ မရွိေသးသည္မွာ ဝမ္းနည္းစရာျဖစ္္သည္။ “တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွာ ရွိေနတယ္” ဟု သူ႔အေနႏွင့္ခံစားရေၾကာင္း ေရးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚမိသန္းျမင့္က ေျပာသည္။ ကြန္ဟိန္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းဝါႏုကလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက တရားစီရင္ေရးအပိုင္းကို ဝင္မစြက္ဖက္ဘဲ သူ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ သူရွိေစခ်င္ေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ၊ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအမတ္သူရဦးေအာင္ကိုက “ႏိုင္ငံရဲ႕တတိယမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ဟာ တည္ဆဲတရားဥပေဒနဲ႔အေျခခံဥပေဒကို ရိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာ လိုက္နာက်င့္သံုးဖို႔လို တယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ေျပာသြားခဲ့သည္။ သူက “တရားစီရင္ေရးဟာ ပက္က်ိလိုေႏွးေကြးလြန္းျပီး တခ်ိဳ႕အမႈေတြမွာ စီရင္ခ်က္ခ်ဖို႔ကို ႏွစ္မ်ားစြာၾကာသည့္အတြက္ ေငြကုန္လူပန္းစိတ္ပန္းျဖစ္ရတယ္” ဟု ဆိုသည္။ သူက ဆက္လက္၍ “တရားရံုးေတြကို ယံုၾကည္မႈနည္းလာတာေၾကာင့္ အဲ့ဒီကိစၥဟာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကိုပါ ထိခိုက္လာႏိုင္တယ္” ဟု သတိေပးခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီက တရားရံုးမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔ လြတ္လပ္သည့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးစင္တာေတြ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေတြမွာဖြင့္ဖို႔အဆိုျပဳထားသည္ကို ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူၾကီး ဦးစိုးညြန္႔က အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္မကိုက္ညီဟု ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းသည္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားေနသည့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ၾကီးကို တည့္မတ္ႏိုင္မည့္ တိုးတက္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ၾကိဳဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီက တိုင္ၾကားစာ ၇၀၀၀ ခန္႔ ရရွိခဲ့သည္။ ျပည္သူမ်ား ေပးပို႔ၾကသည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားထဲတြင္ တရားေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္တိုင္ၾကားစာ ေပါင္း ၃၅၀၀ ရွိျပီး လယ္ေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားစာက ဒုတိယလုိက္ကာ ၂၅၀၀ ခန္႔ ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ အျခားတိုင္ၾကားစာမ်ားထက္ မ်ားေနသည္မွာ အံ့ၾသစရာေတာ့ မဟုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ခု တင္ျပခ်င္သည္မွာ တရားစြဲဆိုမႈ အေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္သူမ်ားကုိ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးထားပါသည္။ မည္သူ႔ကိုမွ် မတရားလုပ္၍ မရေအာင္ အေျခခံဥပေဒက အကာကြယ္ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ မတရားအလုပ္ခံရလွ်င္ ယင္းသုိ႔ မတရားလုပ္ခံရသူက မတရားလုပ္သူကို တရားစြဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ေတြ႔တြင္မူ ရဲႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကသာ ျပည္သူမ်ားထဲမွ သူတို႔ႏွင့္ထိပ္တိုက္ျဖစ္လာသူမ်ားကိုသာ တရားစြဲခြင့္ရွိေနျပီး မတရားခံရေသာျပည္သူမ်ားက ျပန္လွန္တရားစြဲဆိုရန္ တိုင္ၾကားသည့္အခါ အမႈပင္ ဖြင့္ခြင့္မရွိေသာ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေနျခင္းသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အမွန္တကယ္မရွိဘဲ စနစ္ေဟာင္း၏ အရိပ္မဲၾကီးလႊမ္းမိုးေနစဲျဖစ္ေၾကာင္းေဖၚျပေနခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းတုိက္မွာ သီတင္းသံုးေနေသာ လန္ဒန္ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱရ၊ ဦးေတဇိႏၵ၊ ဦးသုႏၵရ၊ ဦးနႏၵိယႏွင့္ ဦးပညာဝရတို႔ကို ျပည္ထဲေရး၊ သာသနာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔မွ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔ ညက ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးၿပီး သာသနာေတာ္ ညွိဳးႏြမ္းေစမႈ ပုဒ္မ ၂၉၅(က)ႏွင့္ တရားစဲြဆုိခဲ့သည္။

သူတို႔ကို မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔ဥကၠ႒ အပါအဝင္သံဃာ အပါး ၂၀ ကို တရားစဲြဖို႔ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး၌ လန္ဒန္ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱရက  ေလ်ွာက္ထားရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီးက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ လန္ဒန္ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱရအပါအဝင္ သံဃာေတာ္ ၅ ပါးတို႔သည္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ မတရားဖမ္းဆီးအခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသည့္အျပင္ အတင္းအဓမၼ သကၤန္းခြ်တ္ခံရသည့္အထိ ေစာ္ကားသိကၡာခ်ခံရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသို႔တရားဥပေဒမဲ့ မတရားျပဳခံရသည့္အျပင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး၌ သာသနာေတာ္ ညွဳိးႏြမ္းေစမႈႏွင့္ တရားစဲြဆုိခံထားရသည္။ အစိုးရက ေထာက္ပံ့အားေပးျပီး အစိုးရ အလိုက် လိုက္ရပ္တည္ေပးသည့္ မဟနအဖြဲ႔က တိုင္ၾကားသည္ကို အလ်င္စလို ျပဳလုပ္ေပးေသာ္လည္း မတရားခံရသည့္သူမ်ားက ျပန္လွန္တရားစြဲသည့္အခါ အမႈကို လက္မခံဘဲ ပယ္ခ်ျခင္းသည္ တရားဥပေဒ က်င့္စဥ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနခဲ့သည္။ ျဖစ္သင့္သည္မွာ တိုင္ၾကားသူရွိလွ်င္ အမႈစစ္ေဆးေပးျခင္းသည္ တရားရံုး အလုပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္အလြမ္းသင့္သူမ်ား တိုင္ၾကားလွ်င္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးျပီး ထိုသူတို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္မွ တိုင္ၾကားလာလွ်င္ ပယ္ခ်ေနျခင္းသည္ ယေန႔အက်င့္ပ်က္ေနေသာ တရားေရးဌာန၏ စရိုက္လကၡဏာ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ရဲဌာနမ်ားသည္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပင္။ အစိုးရဌာနျဖစ္ေစ၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မွျဖစ္ေစ၊ တပ္မွျဖစ္ေစ တရားစြဲလွ်င္ ခ်က္ခ်င္းရသည္။ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူသည္။ အစြဲခံရသူမ်ား အခ်ဳပ္ခံရသည္၊ ေထာင္က်သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသူမ်ားက ျပန္လွန္ တရားစြဲပိုင္ခြင့္ မရွိေခ်။ ထိုအခါ မတရားမႈတို႔သည္ တိုးပြါးလာျပီး မွ်တသည့္ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမရွိဘဲ ျပည္သူတုိ႔ေခါင္းငံုခံရသည့္ အာဏာရွင္ စနစ္ႏွင့္ ထူးမျခားနားျဖစ္ေနသည္။ မွ်တသည့္တရားစီရင္ေရး ျဖစ္လာရန္ တရားခံျဖစ္ေနသူမွ ျပန္လွန္ တရားစြဲခြင့္ကိုလည္းေပးရမည္ပင္။ ထို႔မွသာ မည္သူ မွန္သည္ မွားသည္ ကြဲျပားလာမည့္အျပင္ မတရားတဖက္သပ္ တရားစြဲမႈမ်ားကုိလည္း ဟန္႔တားထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
မၾကာခင္က အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္းျဖစ္သြားခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းသည္ လက္သိပ္ထိုးစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား တြင္က်ယ္ေနမႈ အကင္းမေသေသးေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပသခဲ့သည္။ အစိုးရမွ ဤစီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဧကမ်ားစြာပါဝင္ေသာ ျမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းသည္ ရံုးခန္းပင္မရွိေသာ ကုမၸဏီတခုလက္ထဲသုိ႔ ဝကြက္အပ္လိုက္မည့္သေဘာ ရန္ကုန္တိုင္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ဦးျမင့္ေဆြ တင္ျပခဲ့ျခင္းသည္ မည္မွ်အက်င့္ပ်က္ ခ်စားေနေၾကာင္း ေပၚလြင္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ဦးေထာင္ဗိုလ္ကုန္းဆင္းရွိစစ္တပ္ပိုင္ေျမဧက ၂၀ ခန္႔ကို MARGA Group မာဂါအုပ္စုမွ ဒဂံုျမိဳ႕DAGON CITY အမည္ျဖင့္ စတင္ေဆာက္လုပ္ေနျပီျဖစ္သည္။ ထိုတပ္ပိုင္ေျမတြင္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ကို မည္သူကေပးျပီး မည္မွ် အက်ိဳးခံစားခြင့္ရသည္ကိုမူမသိရေသးေပ။ ရုတ္တရက္ ဆာ့ခ်ပန္းဆိုသူက ယင္းပရိုဂ်က္ကို ရရွိသြားခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းစစ္တြင္က်ဆံုး၊ ဒုကၡိတျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္ရဲေဘာ္မ်ား၊ သူတို႔၏မိသားစုမ်ားအတြက္ မည္မွ်အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရမည္နည္း။ ေကာင္းစားသြားသူမ်ားတြင္ ေအာက္ေျခရဲေဘာ္မိသားစုမ်ား ပါဝင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟုထင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိဖို႔လိုသလို လြတ္လပ္စြာ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ခြင့္ရွိဖို႔လည္း လိုေပသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ဒဂံုျမိ္ဳ႕စီမံကိန္းမွာလက္သပ္ထိုးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာယွဥ္ျပိဳင္မႈမရွိသျဖင့္တိုင္းျပည္မွရသင့္သေလာက္ေဈးရခ်င္မွရခဲ့ေပလိမ့္မည္။
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အရိုးစြဲေနမႈကို အျမစ္ကစ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာကို ေက်ာ္ျဖတ္ရေပလိမ့္မည္။ ထိုအခက္အခဲမ်ားတြင္ အထက္က ေပၚလစီခ်ေပး လိုက္ေသာ္လည္း ၾကိဳးနီစနစ္ေၾကာင့္ ေအာက္ေျခသို႔ မေရာက္ႏိုင္ဘဲ လမ္းခုလပ္တြင္ တစ္ေနသျဖင့္ အလုပ္ မတြင္က်ယ္မႈမ်ား ရွိသလို အထက္ပိုင္းတြင္ပင္ ယခင္စနစ္ေဟာင္းအတိုင္း မည္သူ႔ကိုမွ်အေရးမစိုက္ဘဲ အာဏာသံုး၍ ကိုယ္လုပ္ လိုသည္ကို တဇြတ္ထိုးလုပ္လိုသည့္ ေရွးရိုးသမားမ်ားႏွင့္ လြန္ဆြဲမႈမ်ားလည္း ၾကံဳေတြ႔ ရမည္ျဖစ္သည္။ အေရးၾကီးဆံုးအခ်က္မွာ ျပ႒ာန္းထားသည့္ တရားဥပေဒကို တိတိက်က် လိုက္နာေစရန္ လိုအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းျပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အာရံုစိုက္ျပဳလုပ္ကာ တဖက္မွလည္း ေခါက္ရိုးက်ိဳးေနေသာ အက်င့္ပ်က္တရားသူၾကီးမ်ားကို လူသစ္လူေကာင္းမ်ားႏွင့္ အစားထိုးျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားက တရားစီရင္ေရးယႏၱရားကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ အမိန္႔ေပးမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားနိုင္မည္ ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးလာျပီး ျပည္သူမ်ား စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းတု႔ိျဖင့္ ေနထိုင္ႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ၊ ၃၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ဟစ္တုိင္ဂ်ာနယ္ အတြဲ၁ lအမွတ္ ၄၉ ပါ က်ေနာ့္ေဆာင္းပါး "တရားစီရင္ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ" ကုိ အားလံုးဖတ္ရေအာင္ ဒီေနရာမွာ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။

အားလံုးကုိေလးစားလ်က္။

ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (၇၄ မ်ဳိးဆက္)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...