Sunday, October 5, 2014

"ေႏွာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္မယ့္ ဗီဇလကၡဏာ၊ဇာတိ ေတြထုတ္ျပေနၿပီလား.."


အေစာပိုင္းကၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဒီႏွစ္ထဲမွာက်င္းပမယ္လို႔ အေသတက် ေျပာၾကားခဲ့ တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ ဥကၠဌဦးတင္ေအးကလည္း အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး ထိုးခ်ျပၿပီး ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို မလုပ္ျဖစ္ျပန္ေတာ့ဘူး။ ၂၀၁၅  ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔နီးကပ္ေနလို႔၊ အခ်ိန္ ကာလအခက္ခဲေၾကာင္း၊ ေငြးေၾကး အခက္ခဲ ေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ မေလ်ာက္ပတ္တဲ့ အေၾကာင္းျပ ခ်က္ေတြေပးၿပီး ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မလုပ္ဘဲၿငိမ္သြားခဲ့ပါတယ္။

ထို႔အတူပင္အခုသမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ ကလည့္၂၀၁၅အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲဲႀကီး မက်င္းပျဖစ္ဖို႔အတြက္ အေၾကာင္းေတြ ဖန္ေနျပန္ၿပီလားလို႔ေတြးမိပါတယ္။သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္အေနနဲ႔ဦးတင္ေအးေႏွာက္ပဲ လိုက္ျပန္ေတာ့မလား။ သူတို႔ရဲ႕ဗီဇ၊ဇာတိေတြ တျဖည့္ျဖည့္နဲ႔ထုတ္ခ်ေနေလၿပီလား။
သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ကသူရဲ႕လစဥ္ေရဒီယို မိန္႔ခြန္းအစီစဥ္မွာေအာက္တိုဘာလ၁ရက္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္က၂၀၁၅အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးအေၾကာင္းကိုမိန္႔ခြန္းမွာ"အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ထိုးႏိုင္မွသာ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ရန္ ေရရာေသခ်ာလိမ္းမည္"ဟု
သူ၏မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။"အေရးႀကီးတဲ့ အဆင့္ျဖစ္တဲ့တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အတိုက္ အခိုက္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ ေရးထိုးေရးကိစၥကိုေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာလွ်င္
မိမိတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအနာဂါတ္ကိုပံုေဖာ္ထုဆစ္ႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ႔မ်ားစတင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုစတင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ၾကားကာလ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ၊၂၀၁၅အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေအာင္ျမင္
စြာက်င္းပ ႏိုင္မွာနဲ႔ညင္သာတဲ့ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူး ေျပာင္းမႈမ်ားကိုေရရာေသခ်ာေစမွာျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းကိုလည့္သတိျပဳမိေစလိုပါတယ္" ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အခုလိုသမၼတရဲ႕ေျပာစကားအရတကယ္လို႔ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္မေရးထိုးႏိုင္ပါက၂၀၁၅အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ႔ႀကီးကိုက်င္းပျပဳလုပ္ေပး မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔အပစ္အခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူလက္မွတ္ ကိုအေသတက်ေရးထိုးႏိုင္မွသာလွ်င္ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲကိုက်င္းပေပးမည္။ ထိုသို႔အပစ္အခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ကိစၥကိုတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ေတြႏွင့္မညႇိဳးႏိုင္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူလက္မွတ္မထိုးႏိုင္ပါက၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကိုျပဳလုပ္ က်င္းပေပးမည္မဟုတ္ဘဲမိမိသာလွ်င္ ဆက္ၿပီးလက္႐ွိတာဝန္ကိုဆက္ယူေနအံုးမည္။ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို မက်င္းပ ၍မိမိတို႔အစိုးရအားျပည္သူမ်ားက ဆူပူ ေသာင္းက်န္းကာဆႏၵျပမႈမ်ားျပဳလုပ္ေသာ္ လည့္အာဏာကိုျပန္သိမ္းယူၿပီး ထံုးစံအတိုင္း မိမိတို႔ရဲ႕ဗီဇအတိုင္းထုတ္ျပလုပ္ေဆာင္ ရပါလိမ့္မည္ ဟုေျပာၾကားျခင္းနဲ႔တိုက္႐ိုက္ကိုဆက္စပ္ ေနပါတယ္။
စင္စစ္တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအပစ္ တိုက္ခိုက္မႈေတြရပ္စဲဖို႔၊ မရပ္စဲပဲျဖစ္ျဖစ္ပြားဖို႔ ဆိုတာေတြက အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြ အေပၚမွာပဲမူတည္ပါတယ္။အစိုးရရပ္စဲ ခ်င္လို႔ရပ္စဲေအာင္တကယ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ သမၼတတာဝန္စတင္ယူစဥ္ကေနစၿပီး ယေန႔အထိ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫႊတ္ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး(အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး) လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ အခုဆို၃ႏွစ္ေတာင္ေက်ာ္ေနပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အခု၃ႏွစ္ေက်ာ္တဲ့အထိတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အစိုးရစစ္တပ္ၾကား အပစ္အခတ္တိုက္ခိုက္မႈ၊ မေျပလည္မႈေတြ ဟာ အရင္အစိုးရေဟာင္းလက္ထပ္ကျဖစ္စဥ္ ႏွင့္အခုသမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ အစိုးရစစ္တပ္ရဲ႕အတိုက္အခိုက္ေတြဟာ ဘာတစ္ခုမွထူးထူးျခားျခားေျပာင္းလဲလာ တာမျမင္ရေသးပါဘူး။ျမင္ရတာၾကားရတာ ဆိုလို႔အခုအစိုးရရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး) လုပ္ေဆာင္ေရးဆိုတာ ေတြမွာ"တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြး ပြဲႀကီး ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးသြားပါေၾကာင္း"ဆိုၿပီး အခ်င္းခ်င္းလက္ဆြဲ ႏႈတ္ၾကတာရယ္ ၊ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး ၾကပါသည္"ဆိုၿပီးစာရြက္ေပၚလက္မွတ္ထိုး တာကလြဲၿပီးက်န္တာဘာတစ္ခုမွမေတြ႕ ရပါဘူး။ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးၾကတယ္ ပဲေျပာတယ္။  ျပန္ပစ္ တာပါပဲ။ျပန္တိုက္ ခိုက္ေနၾကတာပါပဲ။ ဘာမွမေျပာင္းလဲပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ေတြနဲ႔ အစိုးရစစ္တပ္ၾကားအပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရး သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကသည္၊ ေဆြးေႏြးညႇိဳးႏိႈင္းၾကသည္လို႔ေျပာရင္း "ပစ္ခတ္ရင္း၊ပစ္ခတ္ရင္းေျပာရင္း"န႔ဲ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္တဲ့ ၃ႏွစ္သာကာအတြင္းမွာတိုင္းရင္းသား နယ္ေျမေတြျဖစ္တဲ့ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ အစိုးရစစ္တပ္ရဲ႕တေက်ာ့ျပန္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခက္မႈေတြဟာအႀကိမ္ေပါင္း၃၅၀ေက်ာ္ ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ႐ွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ေတြမွာလည့္ဒီလိုနဲ႔သမၼတဦးသိန္းအစိုးရ ရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးကာလ ၃ႏွစ္ သက္တမ္းအတြင္း အစိုးရစစ္တပ္ရဲ႕ တေက်ာ့ျပန္ထိုးစစ္ေတြဟာ အႀကိမ္ေပါင္း ရာခ်ီ႐ွိခဲ့ရပါတယ္။ ဒါကိုမွအခုထိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္ေန တံုးပါပဲ။ အခုလုပ္ေနလည့္အရင္အတိုင္းပါပဲ ေ႐ွ့ဆက္ၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းလုပ္ေသးရင္လဲ အခုထက္ၿငိမ္းခ်မ္းလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေလွ်ာ့လာမွာမဟုတ္ဘဲထပ္တိုးၿပီးဆိုးယြင္း လာမွာကိုေတာင္ပိုေၾကာက္စရာပါ။
အစိုးရအေနနဲ႔သာစင္စစ္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ေတြနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူခ်င္တယ္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခ်င္တယ္ဆိုရင္တိုင္းရင္းသားေတြ ဘက္ကေတာင္းဆိုမႈေတြ၊ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးရပါမယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္ကေဆြးေႏြးခ်င္တဲ့ အခန္းက႑ေတြကို အကြက္ေက်ာ္ခ်န္မထား ဘဲေဆြးေႏြးေပးရပါမယ္။တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ ရဲ႕ေတာင္းဆို တင္သြင္းမႈေတြကိုလည့္လိုက္ေလ်ာ့ ၿပီးညီေထြမႈ႐ွိေအာင္လုပ္ေပးရပါမယ္။ အခုလိုတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြ ကိုလ်စ္လ်ဴး႐ွဴးေနသမွ်ေတာ့ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းရင္းေတြေတာင္းဆိုေနၾကတဲ့ေတာင္းဆို ခ်က္ေတြဟာ အစိုးရအေနနဲ႔မလုပ္ေပးႏိုင္ တဲ့အရာေတြမဟုတ္ပါဘူး။လုပ္ေပးခ်င္ရင္ လုပ္ေပးႏိုင္လြန္းပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ မလုပ္ေပးခ်င္ လို႔သာမလုပ္ေပးတာပါ။အခုလိုတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ နဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး)လက္မွတ္မေရးထိုး ႏိုင္ဘဲလက္႐ွိျဖစ္ေနတဲ့ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ေတြမွာအစိုးရစစ္တပ္ေတြနဲ႔ ကရင္လက္နက္ကိုင္ဒီမိုကေရစီလႈပ္မႈအဖြဲ႔ DKBA,ေတြနဲ႔ အေမာက္အမာတိုက္ခိုက္မႈေတြ ျဖစ္ေနမႉနဲ႔ ၎ျပသာနာေတြစပ္လ်ပ္ၿပီး "တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညႇိဳးႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ (အန္စီစီတီ) အဖြဲ႔ဝင္ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက အစိုးရဘက္က ေကာင္းမြန္တဲ့တုန္းျပန္မႈမ႐ွိလို႔ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ၾကန္႔ၾကာေနတာလို႔" အခုလိုေျပာပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီးဆလိုင္း ေဒါက္တာလ်န္းမႈန္းက"အစိုးရတင္ျပခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ျငင္းဆန္ၿပီးေတာ့မွ တစ္ဆို႔ ေနတာတစ္ခုမွမ႐ွိပါဘူး။ကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္ျပခ်က္ကိုေျဖ႐ွင္ဖို႔ အစိုးရဘက္က ျငင္းဆန္တဲ့အေပၚမွာပဲတစ္ဆို႔မႈျဖစ္ေနတာပါ။ အဲ့ဒါကိုေျဖ႐ွင္းဖိုးအတြက္အစိုးရဘက္က ဆႏၵသေဘာထားအေပၚအမ်ားႀကီးမူတည္ ပါတယ္။ဒါကနံပါတ္(၁)ျဖစ္ပါတယ္"လို႔ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြကိုသာအစိုးရအေနနဲ႔ ဂ႐ုစိုက္ေပးခဲ့မယ္ဆိုရင္သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ မႈေတြဟာ ကေန႔ထိခရီး႐ွည္စရာမလိုေတာ့ပါ။ေစာေစာက "မသြားမွီကေရာက္ႏွင္းၿပီ"ဆိုသလိုဤခရီး ဟာလည့္သူသမၼတတာဝန္စယူၿပီးၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္စကတင္ၿပီးဆံုးႏွင္းပါၿပီ။ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ေတာင္းဆိုတင္ျပမႈေတြ လိုအပ္ခ်က္ေတြကမေပးခ်င္လို႔မေပးလို႔သာ ယေန႔ထိဒီခရီးက႐ွည္ေနရတာပါ။"နံပါတ္၂အေနနဲ႔ကေတာ့ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဧၿပီလမွာသေဘာတူၿပီး သားျဖစ္တဲ့ လံုျခံုေရး ဆိုင္ရာျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥကို ႏိုင္ငံေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွာေဆြးေႏြးရမယ့္ အေၾကာင္းအရာအျဖစ္နဲ႔က်ေနာ္တို႔သေဘာ တူထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါကိုအခု စင္တင္ဘာမွာႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ လမ္းျပ ေျမပံုတစ္ခုအျဖစ္နဲ႔ျပန္ၿပီး တင္ျပလာတာဟာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုဖို႔အတြက္ေရာ့ အမ်ားႀကီးအဟန္႔အတားျဖစ္ေစတယ္လို႔လဲ ျမင္ပါတယ္။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့လုံျခံုေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္မႈ ကို႐ုဒ္မက္တစ္ခုအေနနဲ႔ေဆြးေႏြး ၿပီးမွအေျဖ႐ွားမယ္ဆိုတာက ဒီေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ႔ ဟာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈအေျဖ႐ွာ နည္းမဟုတ္ဘဲ အေျဖမရခင္ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြကို လက္နက္ဖ်က္သိမ္း ေစတဲ့အေနအထားမ်ိဳးေရာကိေစပါတယ္။ ေႏွာက္အေရးႀကီးတာတစ္ခုက က်ေနာ္တို႔ ေလာ္ခ္လာမွာတႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းအျဖစ္ နဲ႔စတင္တင္သြင့္ကတည္းကၾကားကာလ အစီအစဥ္ဆိုတာပါတယ္။ အဲ့ဒါကႏိုင္ငံလံုး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကာလမွာ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိ္ု္င္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းအသိသိရဲ႕ နဂိုရပ္တည္ခ်က္ကို အသိမွတ္ျပဳဖို႔ရယ္ၾကားကာလမွာလုပ္ပို္င္ခြင္း ေပးဖို႔ရယ္ျဖစ္ပါတယ္။ အခုထက္ထိအစိုးရက ေကာင္းမြန္တဲ့ တုန္းျပန္မႈမ႐ွိေသးဘူး။ ေႏွာင္ျပန္တင္ျပမယ္။ေနာင္ျပန္တင္ျပမယ္။ ျပန္ယူသြားမယ္ဆိုၿပီး ယေန႔အထိေဆြးေႏြးမႈ မလုပ္ဘဲနဲ႔ေနာင္းေႏွ့ၾကန္႔ၾကာေစေအာင္ လုပ္ေနတာေတြ႕ရပါတယ္။  ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရင္ျပသာနာကို က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ေျဖ႐ွင္း ေပးဖို႔လိုတယ္"လို႔လည့္ေအာက္တိုဘာ၁ရက္ေန႔ ကDVBသတင္းကိုဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။အစိုးရအေနနဲ႔ကတိေတြ အထပ္ထပ္ေပးၿပီးအလုပ္ကတစ္မ်ိဳးၿပီးခဲ့တာ ေတြထပ္တင္ျပၿပီးမလိုအပ္ရာမသင့္ရာ ေတြကိုျပန္ေဆြးေႏြး၊ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ တကယ္လို အပ္ ခ်က္ေတြကိုတင္ျပေနတာေတြကို က်ေတာ့ေခါက္ထားခဲ့တယ္။ အေ႐ွာင္သေဘာနဲ႔ လုပ္ၿပီးကလစ္ကက်စ္က်ၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္လို႔ဘယ္ေတာ့မွရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုပံုစံမ်ိဳးေတြနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးလို႔ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတစ္သက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (အပစ္ရပ္စဲေရး)ကိုရႏိုင္မည္မဟုတ္ပါဘူး။ အျပန္အလွန္အေပးအယူတုန္းျပန္မႈေတြ ႐ွိမွာရႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုပံုစံမ်ိဳးႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ေႏွာက္ထပ္၁၀ႏွစ္ သမၼတတာဝန္ဆက္ယူၿပီး လုပ္လည့္ရမည္ မဟုတ္ပါ။တိုင္းျပည္ဆိုးသည္ထက္ဆိုးဖိုးသာ ႐ွိပါတယ္။
အခုအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ထိုးမွ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ႏိုင္မယ္ လို႔ေျပာပါတယ္။ ဒီလိုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ အတိုင္းဆိုအပစ္အခတ္လည့္ရပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္သလို၂၀၁၅ သမၼတ သစ္ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ဆိုတာလည့္ဘယ္ေတာ့မွက်င္းျပႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးမွ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္မယ္ေျပာတဲ့ သမၼတႀကီးရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ကိုကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီ ဥကၠဌျဖစ္တဲ့ေဒါက္တာတူးဂ်ာကလည့္ "၂၀၁၅အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကိုေတာ့ ဘယ္လိုအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔မွေရြးဖို႔ မသင့္ပါဘူး။ ေရြးရင္သမၼတကိုလည့္ျပည္သူေတြအယံု အၾကည့္မဲ့သားမယ္"လို႔ DVB ကိုေျပာခဲ့ ပါတယ္။ ေႏွာက္ရန္ကုန္တိုင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာညႇိဳညႇဳိသင္းကလည့္ သမၼတႀကီး၏မိန္းခြန္းေျပာစကားအေပၚ"ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရေႏွာက္က် ဆံုး၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလ မွာအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲဟာမျဖစ္မေနလုပ္ရမယ္။ တကယ္လို႔အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈဟာဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဖို႔မျပင္ဖို႔မွာအရမ္း အေရးႀကီးအက်ိဳးသတ္ေရာက္မႈ႐ွိေနႏိုင္တယ္။ အမ်ားႀကီးဆက္စပ္ႏိုင္တယ္။က်မတို႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာပါတုန္းကလူထု ဆႏၵခံယူခဲ့တုန္းက ဒီဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ နဲ႔အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္နဲ႔ဘယ္လိုပတ္သတ္ေနတယ္ ဆိုတာ တစ္လံုးတပါဒမွဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ေဖာ္ျပတာမ႐ွိဘူးေလ။ သမၼတရဲ႕၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲဟာ အပစ္အခတ္ မရပ္ရင္မလုပ္ဘူးဆိုတာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ မညီဘူ"လို႔ေအာက္တိုဘာ၁ရက္ေန႔က DVB ကိုေျပာခဲ့ပါတယ္။
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္သမၼတႀကီးတို႔ကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕နဂိုဇာတိ၊ ဗီဇအတိုင္းထုတ္လုပ္ၾကေတာ့မယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္ေရး ဘေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ဖို႔ဆိုတာသမၼတဦး သိန္းစိန္လက္ထက္မွာ ဘယ္လိုမွျဖစ္ႏိုင္ ေျခမ႐ွိသလိုျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါကအင္မတန္ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ၂၀၁၅အေထြအေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီး လည့္သမၼတႀကီး အေနနဲ႔လုပ္ေပးမညမဟုတ္။ ၂၀၁၅မွာအာဏာပဲျပန္သိမ္းမလား။ ဘယ္လို လုပ္မလဲေတြ႔စရာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္း ျပည္ေတြအေနနဲ႔လည့္ဒါကိုဂ႐ုစိုက္ဖို႔ လိုေနပါၿပီ။၂၀၁၅ အေထြးအေထြအေထြ ေရြးေကာက္ပြဲက မျဖစ္မေနလုပ္ကိုလုပ္ျဖစ္ဖို႔ အားခြန္စိုက္ၿပီးႀကိဳးစားၾကဖို႔လိုပါတယ္။ ၂၀၁၅ အတြက္ အစဥ္သတိ႐ွိ ဖို႔ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔လိုေနပါၿပီ။ အခုအခ်ိန္မွာဇာတိ၊ဗီဇ ေတြကိုထုတ္ျပသူေတြကထုတ္ျပေနျပန္ပါၿပီ။
ယခုအခါအစိုးရအေနျဖင့္ေႏွာက္ျပန္လွည့္ ေတာ့မည္လားလို႔စိုးရိမ္စရာေတြ၊မွန္းဆစရာ ေတြျဖစ္ရေလၿပီ။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲလည့္ဒီလိုနဲ႔ လြဲေနျပန္ၿပီ။ဒါေၾကာင္းအခုလာမယ့္ ၂၀၁၅ အေထြအေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးျဖစ္တဲ့ ျပည္သူျပည္သားတစ္မ်ိဳးသားလံုးေမ်ာ္မွန္း ထားၾကတဲ့ပန္းတိုင္ႀကီးကိုေတာ့ထပ္ၿပီး အလဲအက်ိဳးမခံသင္းေတာ့ေပၿပီျဖစ္ေၾကာင္း. .ႏိုင္ငံသည္ေႏွာက္ေၾကာင္းအာဏာ႐ွင္ မ်ားဆီျပန္လွည့္ေခါက့္မသြားေစရန္ အထူးသတိျပဳ ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းပါ....ခင္ဗ်ာ။
၂.၁၀.၂၀၁၄

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...