Sunday, October 26, 2014

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ေနသည့္ ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ား အားလံုး ရပ္ဆုိင္းရဖြယ္ရွိေန


ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၉
ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္တြင္ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိသည့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ (HRD) ဒီပလိုမာ သင္တန္းမ်ားဖြင့္ လွစ္မႈကို လာမည့္ႏွစ္မွ စတင္ကာ ရပ္ဆိုင္းရဖြယ္ရွိေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္မွ စံုစမ္းသိရသည္။

အဆိုပါဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ားမွရရွိလာေသာ ေငြေၾကး မ်ားအနက္ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ႏိုင္ငံ ေတာ္သို႔ေပးသြင္းရၿပီး ၁ဝရာခိုင္ႏႈန္း ကို သင္ၾကားေရးဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အား အခ်ိဳးက်ခြဲေဝေပးရၿပီး က်န္ ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေက်ာင္းရန္ပံုေငြအ ျဖစ္ ထားရွိခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။
သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္မွစတင္ကာ သင္တန္းေၾကးမ်ားကုိ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ အျပည့္အဝေပးသြင္းရေတာ့မည္ျဖစ္ သျဖင့္ အဆုိပါတကၠသိုလ္တြင္ ဖြင့္ လွစ္လ်က္ရွိသည့္ သင္တန္းမ်ားကုိ ယင္းကဲ့သို႔ ရပ္ဆိုင္းရန္ စီစဥ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ဆရာမ်ား အသုိင္းအဝန္းမွ သိရသည္။
''ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပမွာ သင္ တာပါ။ လာတက္ၾကတဲ့ေက်ာင္းသား ေတြက အစိုးရဝန္ထမ္း၊ ကုမၸဏီဝန္ ထမ္းေတြမ်ားတယ္။ အလုပ္တစ္ဖက္ နဲ႔တက္ေနၾကတာပါ။ အခု ညႇိေတာ့ ညႇိေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေလာေလာဆယ္ ေတာ့ပိတ္လိုက္ပါၿပီ။ ပညာေရးေျပာင္း လဲမႈကိုေျပာေနတယ္။ အေျပာတျခား၊ အလုပ္တျခားျဖစ္ေနတယ္။ ေက်ာင္း ေတြကိုယ္ပိုင္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရေတာ့မယ္ ဆိုၿပီး အခုေက်ာင္းေတြရဲ႕ လြတ္ လပ္ပိုင္ခြင့္ကို ျပန္ယူသြားသလိုပါပဲ။ ဒါကမျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥပါ''ဟု ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္မွ တာဝန္ရွိအရာရွိတစ္ဦး က ေျပာသည္။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ လူ႔စြမ္း အားအရင္းျမစ္ဌာနမွ ဖြင့္လွစ္လ်က္ ရွိေသာ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္း၊ မ်ားမွာ အေရွတိုင္းပညာဒီပလိုမာ၊၊ ကြန္ပ်ဳတာဒီပလိုမာမ်ား၊ ႏိုင္ငံတစ္ ကာဆက္ဆံေရးဒီပလိုမာသင္တန္း၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ဥပေဒဒီပလို မာ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒဒီပလို မာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဥပေဒဒီပလို မာ၊ ေက်ာက္မ်က္ခြဲျခားျခင္းဒီပလို မာမ်ားအျပင္ တျခားဒီပလိုမာ သင္ တန္းမ်ားစြာကိုလည္း ဖြင့္လွစ္သင္ ၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ ခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာေအာင္သူက ''ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပမွာ သင္ရတာ၊ ေနာက္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြ ဝယ္ရတာေတြရွိတယ္။ အခု ႏိုင္ငံ ေတာ္ကို အကုန္လံုးသြင္းရမယ္ဆို ေတာ့ အားလံုးက မသင္ေတာ့ဘူးဆုိ ၿပီးျဖစ္ကုန္တယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေတာ့ တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းေန ဆဲပဲရွိပါေသးတယ္။ ညႇိလို႔မရဘူးဆို ရင္ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ သင္ပါလို႔ ဆရာမေတြကို ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပျဖစ္ေနလို႔ပါ''ဟု ေျပာသည္။
ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သည့္အခ်ိန္မွာ ႏွစ္စဥ္ ဇြန္လ တြင္ျဖစ္ၿပီး ဧၿပီ၊ ေမလမ်ားတြင္ ေက်ာင္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚေလ့ရွိ ကာ သင္တန္းခ်ိန္အမ်ားစုမွာ နံနက္ ၇နာရီမွ ၉နာရီသင္တန္းမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွစံုစမ္း သိရသည္။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ဆရာမ တစ္ဦးက ''ဆရာမတို႔သင္တာက ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပသင္တာပါ။ အိမ္ ကေန မနက္ ေက်ာင္းကို ၇နာရီ စာသင္ႏိုင္ဖို႔ အေစာႀကီးထလာရ တယ္။ အခု သူတုိ႔ေပးတဲ့ပိုက္ဆံက ၅ဝဝဆိုတာ လက္ဖက္ရည္ဖိုးေတာင္ မရွိဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ကဟာ သံုးစြဲတာ ဆိုလို႔ ေက်ာင္းပဲရွိပါတယ္။ သင္ ေထာက္ကူပစၥည္းေတြ ဝယ္ရတယ္။ အျပင္ကပညာရွင္ေတြေခၚၿပီး ေဟာ ေျပာပြဲေတြလုပ္ရတယ္။ အခု အကုန္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို သြင္းရမယ္ဆိုေတာ့ ဆရာမတို႔အေနနဲ႔ ဖြင့္လွစ္ျဖစ္မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး''ဟုေျပာသည္။
ယင္းကဲ့သုိ႔ သတင္းမ်ားထြက္ ေပၚလာသည့္ေနာက္တြင္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္တြင္ ဒီဇင္ဘာလ၌ ဖြင့္ လွစ္ရန္စီစဥ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ဒီပလိုမာ သင္တန္းကုိလည္း ဖြင့္လွစ္ ရန္မေသခ်ာေတာ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ အသိုင္းအဝိုင္းမွ စံုစမ္း သိရသည္။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အျပင္ တ ျခားတကၠသိုလ္မ်ားတြင္လည္း ဖြင့္ လွစ္ရန္ျပင္ဆင္ေနသည့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေသာသင္တန္းမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ ရန္ မေသခ်ာေတာ့ေၾကာင္း သိရ သည္။
ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္း တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးက ''ဒီသတင္းေတြ ၾကားလိုက္ ရတဲ့အခ်ိန္မွာ စိတ္မေကာင္းဘူး။တိုင္းျပည္ရဲ႕ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအ ျမစ္ေတြကို နည္းလမ္းတစ္ခုနဲ႔ မ်ဳိး သုဥ္းေအာင္ လုပ္ေနတာပဲလို႔ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ျမင္တယ္။ ခ်မ္းသာတဲ့သူ ေတြအတြက္ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေက်ာင္း သြားတက္လို႔ရတယ္။ ေနာက္အျပင္ မွာသင္တန္းေတြ တက္လို႔ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လို ဆင္းရဲတဲ့သူေတြ အတြက္ ပညာဆက္လက္ေလ့လာ တာက ဒီသင္တန္းေတြက အားထား စရာတစ္ခုပါ''ဟုေျပာသည္။
ယင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး တစ္ဦးက အဆိုပါသင္ တန္းမ်ားကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္အ တြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ တကၠသိုလ္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းသင္တန္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းခြင့္ မရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။
''ဒီသင္တန္းေတြမွာသင္ေနတဲ့ ဆရာေတြကို သင့္ေတာ္တဲ့လုပ္ခေပး ႏိုင္ဖို႔ အထက္လူႀကီးေတြေဆာင္ရြက္ ေပးပါလိမ့္မယ္။ သင္တန္းေတြကို ဖ်က္ခ်င္တိုင္းဖ်က္လို႔မရပါဘူး။ ဆရာ ေတြကလဲ မသင္လို႔ မရပါဘူး''ဟု ယင္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာသည္။
မႏၲေလးတကၠသိုလ္တြင္လည္း သင္တန္းေၾကးကိစၥမ်ားေၾကာင့္ သင္ တန္းနည္းျပဆရာမ်ားမွာ သင္ၾကား မႈျပဳလုပ္လိုျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ သင္ၾကား ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းေတာ့မည့္အေျခအ ေနမ်ားတြင္ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။
HRD သင္တန္းမ်ားမွရရွိေသာ သင္တန္းေၾကးမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ အျပည့္အဝေပးသြင္းရန္ ၫႊန္ၾကား ခ်က္ကို ၾကားသိရသည့္ မႏၲေလး ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ဘာသာ ေဗဒဌာနမွ ကထိကေဒါက္တာတင္ ႏြဲ႕ရီက ''ဆရာေတြအတြက္ဆိုရင္ ဂုဏ္သိကၡာရွွိရွိနဲ႔ အပိုဝင္ေငြရတဲ့ သင္တန္းေတြပါ။ ခုလိုတစ္ခ်ိန္သင္မွ က်ပ္ ၅ဝဝရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆရာ ေတြက ဘယ္သင္ခ်င္မွာလဲ။ ဆရာ ေတြကလဲ မသင္ခ်င္ေတာ့ဘူးလို႔ေျပာ ေနတယ္။ ေျပာခ်င္တာက ဒီသင္တန္း ေတြကို တမင္တကာ ပ်က္ေအာင္ လုပ္ေနသလားလို႔ ထင္တယ္''ဟု ေျပာသည္။
ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသုိလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္(ၿငိမ္း) ဦးေမာ္သန္းက HRD သင္တန္းမ်ားမွာ တကၠသိုလ္ မ်ားတြင္ ေမဂ်ာအျဖစ္မတက္ေရာက္ ႏိုင္သည့္ဘာသာရပ္မ်ားကို ျဖန္႔ေဝ ေပးႏိုင္ေသာ သင္တန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ဆရာမ်ားအတြက္လည္း အရည္အ ခ်င္းျမႇင့္တင္ေပးေနေသာ သင္တန္း မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
''စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ကို ဝင္ ခြင့္ရတဲ့ ေက်ာင္းသားဆိုရင္ အကန္႔ အသတ္ရွိတယ္။ ဒီသင္တန္းေတြရွိ ျခင္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ကိုေရာက္မလာႏိုင္တဲ့ ေက်ာင္းသား ေတြဟာ စီးပြားေရးပညာနဲ႔ပတ္သက္ တာေတြကို သိခြင့္ရရွိၾကတယ္။ ဒီ သင္တန္းေတြသာ မရွိေတာ့ဘူးဆို ရင္ ပညာရပ္ေတြကိုျဖန္႔ေဝဖို႔ ကန္႔ သတ္ခ်က္ေတြ ရွိသြားလိမ့္မယ္''ဟု ဦးေမာ္သန္းက ေျပာၾကားသည္။
HRD သင္တန္းမ်ားကို ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွစတင္ဖြင့္လွစ္သင္ ၾကားခဲ့ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိတကၠသိုလ္ ဒီဂရီေကာလိပ္ ၁၆၉ခုတို႔တြင္ ဖြင့္ လွစ္သင္ၾကားေပးေနသည့္ HRD သင္တန္းေပါင္း၂ဝဝနီးပါးအထိ ရွိေန ေၾကာင္း သိရသည္။

=================================================
ေအာင္ေအာင္၊ ေအာင္သက္ကို

‪#‎Democracytoday‬
(ဒီမိုကေရစီတူေဒး သတင္းစာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...