Wednesday, October 1, 2014

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရးႏွင့္ဘာသာေရးအျမင္ ေဆာင္းပါး (ဒုတိယပုိင္း)

ယခင္အပတ္မွအဆက္

ယေန႔လက္ရွိဘာသာေရးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဖိႏွိပ္အခ်ဳပ္ခ်ယ္ဆံုးဘာသာသည္ အစၥလမ္ဘာသာျဖစ္ေနသည္ကို ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႔ေနရသည္။ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံကို တာလီဘန္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္မွစ၍ မိန္းမမ်ား အားလံုးကို ျပင္ပအလုပ္မ်ား မလုပ္ေစေတာ့ဘဲ အိမ္တြင္း၌သာ ေနထိုင္ၾကရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ဆရာဝန္မ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ Physicians for Human Rights (PHR) မွ အမ်ိဳးသမီးဆရာဝန္မ်ား ေဆးရံုမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ မရေတာ့ျခင္းကို အထူးေဝဖန္ျပစ္တင္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုလက္ရွိ အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားတြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ ISIS (အုိင္စစ္အစ္) သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အလုပ္လုပ္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္လုိက္ၿပီး သူတုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ အသက္ ၄၅ ႏွစ္ေအာက္ မိန္းမမ်ားအားလံုး၏ လိင္အဂၤါေစ့ကုိ ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရမည္ဟု အမိန္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
အစၥလမ္မစ္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား၊ အီရန္ႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ယခုေခတ္ေရာက္သည့္တိုင္ ႏွိမ္ထားစဲျဖစ္သည္။ ေဆာ္ဒီတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အုပ္ထိန္းသူ ေယာက္်ားမပါဘဲ ခရီးသြားလာျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ျခင္းႏွင့္ ေဆးကုသမႈခံယူျခင္းတုိ႔ကို ခြင့္မျပဳေခ်။ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မိန္းမမ်ား၏ လိင္အဂၤါေစ့ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို ဓေလ့ထံုးစံအရ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လိင္အရသာကို မခံစားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ မိန္းမမ်ား လိင္အရသာ ခံစားတတ္လွ်င္ ေဖါက္ျပန္သြားမည္ဟု စိုးရိမ္စိတ္ရွိသည္ဟု ယူဆရသည္။ မိန္းမမ်ားသည္ လိင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခံစားရန္မလိုဘဲ ကေလးေမြးဖြားေပးျခင္းသည္သာ သူတို႔အလုပ္ျဖစ္သည္၊  ေယာက်္ားမ်ားသာ လိင္ခံစားခြင့္ ရွိေစသည့္ ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္သည္။  ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံတြင္ ထိုဓေလ့ကို၂၀၀၉ ခုႏွစ္ တြင္ဥပေဒျဖင့္ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔မိန္းမအဂၤါမွ အေစ့ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကိုျပဳလုပ္သူ တိုင္းရင္းေဆးဆရာမၾကီးက “ဒီလိုအေစ့ျဖတ္တာငါတို႔ဓေလ့ထံုးစံပဲ၊ ငါတို႔ဒီဓေလ့ကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရင္ ငါတို႕အားလံုး ေသကုန္ၾကမွာပဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ငါတို႔မလုပ္ေတာ့ဘဲ ရပ္လိုက္ရမွာလဲ၊ အေစ့မျဖတ္တဲ့ မိန္းမဟာ ကေလးေမြးရင္ အေမနဲ႔ ကေလးႏွစ္ေယာက္လံုး ေသလိမ့္မယ္၊ သူ႔အေစ့ဟာ သူ႔ေခါင္းကေန ထြက္လာမယ္၊ ေနာက္သူ႔ႏွာေခါင္းကေန ထြက္လာၿပီး ေခါင္းထဲကို ျပန္ဝင္သြားလိမ့္မယ္၊ ဒီဟာက သူ႔ကိုသတ္လိမ့္မယ္။ သူ႔မိဘေတြကို သတ္လိမ့္မယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ငါတို႔အေစ့ျဖတ္ျခင္းကို လုပ္ရတာ” ဟု ရွင္းျပသည္။ သူမရွင္းျပခ်က္သည္ အဓိပၸါယ္ကင္းမဲ့ေၾကာင္း တိုးတက္ေသာ ကမၻာမွ သိေသာ္လည္း သူတို႔သည္ ထိုအယူအဆကို အရိုးစြဲေအာင္ ေယာက္်ားမ်ားက သူတို႔ဦးေခါင္းထဲသို႔ မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ ရိုက္ထည့္ထားသည္ကို မွန္ကန္သည္ဟုယံုၾကည္၍ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းသည္ ပညာသင္ၾကားခြင့္မရၾက၍ ျဖစ္သည္။ အစၥလမ္ဘာသာမေပၚမီ အာရပ္ကမၻာတြင္ ေယာက္်ားျဖစ္သူသည္ အရာအားလံုးကို ပိုင္ဆိုင္သည္။ မိန္းမမ်ားသည္ မည္သည့္ပိုင္ဆိုင္မႈကုိမွ် မရွိေစရ၊ မည္သည့္ တြန္းလွန္ကန္႔ကြက္မႈကိုမွ် လုပ္ခြင့္မရွိေခ်။ ေယာက္်ားျဖစ္သူ ေသဆံုးလွ်င္ သားျဖစ္သူက အရိုက္အရာ အားလံုးကို ပိုင္ဆိုင္သည္၊ ထိုပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ ဖခင္၏မယားျဖစ္သူ သူ၏မိခင္အရင္းလည္း ပါဝင္သည္။ ထိုအခါ မိခင္ျဖစ္သူသည္ သားျဖစ္သူ၏ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္း ျဖစ္လာသည္။ မိမိသားအရင္းကို လင္လုပ္ရသည့္ ဆိုးဝါးေသာဓေလ့ ရွိသည္။ လင္မလုပ္ႏိုင္လွ်င္ အိမ္မွထြက္၍ တဲတြင္ တစ္ႏွစ္တိတိေနရသည္။ သားကိုလင္မလုပ္သည့္အတြက္ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းခံရသည္။ တမာန္ေတာ္ မိုဟာမက္က အစၥလမ္ဘာသာ တည္ေထာင္သည့္အခါ ထိုဓေလ့ထံုးစံတို႔ကို ပယ္ဖ်က္ပစ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုဓေလ့ထံုးစံတုိ႔သည္ လြယ္လြယ္ႏွင့္ေပ်ာက္မသြားဘဲ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ဓေလ့ထံုးစံတို႔သည္ ေဒသခံတို႔ အရိုးထဲဝယ္ စြဲထင္အျမစ္တြယ္ က်န္ေနသျဖင့္ မိန္းမမ်ားကို လူလိုမျမင္ဘဲ ခြဲျခားစိတ္က ရွိေနက်န္ေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယေန႔အထိ မြတ္စလင္မ်ား ၾကီးစိုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မိန္းမမ်ားကို ဖိႏွိပ္ထားျခင္းကို တိုက္ပြဲဝင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။
ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္တြင္ မိေဒြးေတာ္ေဂါတမီအား အမွဴးထား၍ မိန္းမမ်ားအား ဘိကၡဳနီဝတ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ဘုရား ပရိတ္နိဗၺာန္ျပဳျပီးေနာက္ တတိယသံဃာရတနာတင္သည္အထိ ဘိကၡဳနီရဟန္းမိန္းမမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ ျမန္မာျပည္၌ ေယာက္်ားတို႔ကုိသာ ဘိကၡဴရဟန္းဝတ္ခြင့္ျပဳၿပီး မိန္းမမ်ားကို ရဟန္းေဘာင္သို႔ တက္ေပးႏုိင္သည့္ဘိကၡဳနီ အေရအတြက္မရွိဟုဆုိၿပီး ခြင့္မျပဳေတာ့ေပ။ ဘုရားရွင္လက္ထက္တြင္ ဘုရားရွင္ကိုယ္တိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျပီး ဘိကၡဴနီသာသနာ ထြန္းေျပာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရားရွင္ ပရိတ္နိဗၺာန္ ျပဳၿပီးေနာက္ ဘိကၡဴနီ သာသာနာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းသည္ ဂ်င္မီကာတာေျပာသကဲ့သို႔ ခရစ္ယန္ဘာသာတြင္ မိန္းမဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဂိုဏ္းအုပ္မ်ား သာသနာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျပီး ေယာက္်ားဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက သာသနာ၏ ဦးေဆာင္အထြတ္အထိပ္တို႔တြင္ ေနရာယူၿပီး မိန္းမမ်ားကို ႏွိမ္ထားျခင္းႏွင့္ အေတာ္ဆင္တူေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာထြန္းကားသည့္နိုင္ငံမ်ား၌ ေထရဝါဒ က်မ္းဂန္အရ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရဟန္းျပဳခြင့္ ရွိမရွိ၊ ဘိကၡဳနီ ေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ ဗုဒၶသာသနာအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိမည္ေလာ၊ အက်ိဳးရွိမည္ေလာ၊ အက်ဳိးယုတ္မည္ေလာ ဆိုသည္ကို ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးသည့္အခါ ဘိကၡဳနီ ရွိသင့္သည့္အုပ္စုႏွင့္ မရွိသင့္သည့္အုပ္စုဟူ၍ အုပ္စုႏွစ္ခု ကြဲေနခဲ့သည္။ ရွိသင့္သည့္အုပ္စုက ေနာက္မဆုတ္ဘဲ ႀကိဳးစားသည့္အတြက္ ယိုးဒယားႏွင့္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတုိ႔၌ ဘိကၡဳနီမ်ား ေပၚလာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္ဟု ဆရာေတာ္ ဦးေကလာသ၊ ဓမၼာစရိယ၊ BA (Philosophy), MA (Buddhism) က ဆိုသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ဘိကၡဴနီသာသနာကို ျမန္မာဘုန္းႀကီးအမ်ားစုက လက္မခံျခင္းသည္ ျမန္မာဘုန္းႀကီးမ်ား၏ မိန္းမမ်ားသည္ သူတုိ႔ထက္ နိမ့္က်သည္ဟူသည့္ အျမင္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္နိုင္ေျခရွိသည္ဟု ယူဆမိသည္။ ျမန္မာျပည္သားမ်ား၏ မိန္းမမ်ားအေပၚထားသည့္ သေဘာထားကလည္း ေယာက္က်ားျဖစ္မွ ျမတ္သည္။ မိန္းမသည္ ယုတ္ညံ့သည္။ ေယာက္်ားမ်ားသည္ မိန္းမမ်ားထက္ ဘုန္းကံရွိသည္။ မိန္းမမ်ားသည္ ဘုန္းကံနိမ့္သျဖင့္္ ဘုရားေပၚသို႔ တက္ခြင့္မရွိ။ ေအာက္မွသာ ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ရွိသည္။ စကားပံုမ်ားတြင္လည္း “မိန္းမဖ်က္လွ်င္ျပည္ပ်က္သည္၊  “မိန္းမလိုမိန္းမရ စကားမေျပာနဲ႔” “သမီးတေကာင္ ႏြားတေထာင္” “ၾကက္မတြန္လို႔မိုးမလင္း” “လင္ကိုဘုရား၊ သားကိုသခင္”ဟု ဆိုခဲ့ၾကျပီး စာေပထက္ျမက္ေသာ မယ္သီလရွင္ မယ္ကင္းက ဘုရားဆုပန္ျခင္းကို ဗန္းေမာ္ ဆရာေတာ္က   “ဟဲ့မယ္ကင္း! ငါ့ေပါင္ၾကားထဲကဟာ နင့္ေပါင္ၾကားထဲ ေရာက္ေအာင္အရင္လုပ္” ဟု အဓိပၸါယ္ႏွစ္မ်ိဳး ေကာက္ယူႏိုင္ေသာ စကားႏွစ္ခြ မိန္႔ၾကား၍ ေျပာၾကားျခင္းသည္ အမိ္်ဳးသမီး မယ္သီလရွင္မ်ား အေပၚထားသည့္ ႏွိမ့္ခ်သည့္စကားဟု ယူဆနိုင္သည္။ “မယ္ကင္းေရ မင္းဘုရား ျဖစ္ခ်င္ရင္ ေယာက္်ားျဖစ္ေအာင္ အရင္ဆုေတာင္းေပါ့” ဆိုသည့္ စကားကိုဆုိလွ်င္ တရားသေဘာအရ သကၤန္းဝတ္ဘုန္းၾကီးက ေျပာသင့္ေသာ စကားျဖစ္ပါလ်က္ ယုတ္ရင္းၾကမ္းတမ္းသည့္စကားျဖင့္ မယ္သီလရွင္မယ္ကင္း၏ ဘုရားျဖစ္လိုမႈကို သေရာ္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာေယာက္်ားမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားက ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏ မိန္႔ၾကားခ်က္ကို အလြန္သေဘာက်ၾကသည္။ ေသေသခ်ာခ်ာ ေတြးၾကည့္လွ်င္ မိန္းမသားမ်ားကို ငါတုိ႔ေလာက္ ဘုန္းကံမရွိသူမ်ားအျဖစ္ ႏွိမ့္္ခ်ခြဲျခားျခင္းသာျဖစ္သည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခြဲျခားဖိႏွိပ္ထားျခင္းသည္ ဘာသာေရးအေျခခံမွလာသည္။ ခရစ္ယန္၊ အစၥလမ္၊ ဟိႏၵဴ၊ ဗုဒၶဘာသာတို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ႏွိမ့္ခ်ထားျခင္းကို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။

မိန္းမမ်ား အခြင့္အေရးဆံုး႐ံႈးေနမႈကုိ မ်က္စိဖြင့္ေပးႏုိင္မည့္ အသိပညာေပးမႈမ်ား လုိအပ္သလုိ ေရွးႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကတည္းက ေယာက္က်ားမ်ားက မိန္းမမ်ားကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ဘာသာေရး၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားႏွင့္ မႈိင္းတုိက္ၿပီး ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ အရုိးစြဲေအာင္ ရုိက္သြင္းလာခဲ့သည့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားသည္ မွ်တမႈ မရွိဟု သိျမင္လာေစရန္ ပညာေပးဖုိ႔လည္း လုိေပသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ေယာက္က်ားမ်ားက မိန္းမမ်ားထက္ ျမတ္သည္၊ မိန္းမမ်ားသည္ ဘုန္းကံနိမ့္သည့္သူမ်ား ျဖစ္သူဟူေသာ အေတြးအေခၚသည္ တစ္ဖက္သတ္ ႏွိမ့္ခ်ထားသည့္ မွားယြင္းေသာ အေတြးအေခၚ ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ မိန္းကေလးမ်ားကုိလည္း ယင္းဓေလ့စက္ကြင္းမွ လြတ္ကင္းေအာင္ထားဖုိ႔ လုိေပသည္။ အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းႏုိင္ေသာနည္းမွာ တုိးတက္ေနေသာ ကမၻာႀကီးႏွင့္ ထိေတြ႕ေစၿပီး ပညာသင္ၾကားခြင့္ စူးစမ္းေလ့လာခြင့္ေပးဖုိ႔ လုိေပသည္။ မိန္းမမ်ားကုိယ္တုိင္ မိမိတုိ႔ တန္းတူအခြင့္အေရးဆံုး႐ံႈးေနသည္ကုိ လက္ခံၿပီး မိမိတုိ႔ကုိ ဖိႏွိပ္ထားေသာ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားမွ ရုန္းထြက္ခါ မိမိတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ညီၫြတ္စြာ စုေပါင္းအားျဖင့္ ေတာင္းဆုိမွသာ တန္းတူအခြင့္အေရးဆုိသည္မွာ ရရွိလာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶသည္ အေတြးအေခၚအရ အလြန္သိပၸံနည္းက်ျပီး မိမိေျပာၾကားမႈမ်ားကို မ်က္စိမွိတ္ လက္မခံဘဲ လက္ေတြ႔က်င့္ၾကံ အားထုတ္ျပီး မွန္ကန္သည္ဆိုမွ လက္ခံၾကရန္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက စိမ္ေခၚထားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဗုဒၶသည္ အိႏိၵယျပည္တြင္ ဇာတ္ခြဲျခားမႈကိုလည္း တိုက္ဖ်က္ျပီး လူတိုင္းတန္းတူညီမွ်မႈကို ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေတြးအေခၚအရ ရင့္သန္ေနေသာ ဗုဒၶဘာသာကို ေလက်င့္ သင္ၾကားေနေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားက ဘိကၡဴနီသာသနာကို အေၾကာက္အကန္ ျငင္းဆန္လ်က္ လက္မခံေတာ့ျခင္းမွာ သမုိင္းအစဥ္အဆက္ မိန္းမမ်ားကို တန္းတူမဆက္ဆံခဲ့သည့္ အရိုးစြဲေနေသာ အထင္အျမင္ေသးမႈမွ လာသည္ဟု ယူဆသည္။ မိန္းမမ်ား မိမိတို႔ထက္ သာသြားမည္၊ လာဘ္လာဘ ပိုရလာမည္ကို စိုးရိမ္စိတ္လည္း ရွိေကာင္းရွိႏိုင္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ဗုဒၶဘာသာကို တည္တံ့ခိုင္ျမဲေစလိုေသာ္ မိန္းမမ်ားကို ႏွိမ့္ခ်ထားသည့္ ေရွးအရိုးစြဲေနသည့္ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းမႈမ်ားကို သတၱိရွိရွိပယ္ျပီး မိန္းမမ်ားကုိလည္း ဗုဒၶသာသနာကို တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည့္ အင္အားစုတစ္ရပ္အျဖစ္ သာသနာျပဳခြင့္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ ကမၻာႀကီးတြင္ ဗုဒၶဘာသာသည္္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ အင္အားႀကီးမားသည့္ဘာသာ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။


နိဂံုးအားျဖင့္ ယေန႔ေခတ္သည္ လက္ရံုးအားကိုး ဗိုလ္က်စိုးမိုးေနေသာ ေခတ္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စိုးမိုးေသာေခတ္သို႔ ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္သည္။ လူသားမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား နိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးတို႔တြင္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းကို ေယာက်ာ္းမ်ားက စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔စရာမလိုဘဲ အားေပးလက္ကမ္းၾကိဳျခင္းျဖင့္ လူေဘာင္ေလာကႀကီးတစ္ခုလံုးကို တုိင္းျပည္၏ ၅၀ ရာႏႈန္းရွိေသာ အမ်ဳိးသမီး အင္အားထုႏွင့္ က်န္အမ်ဳိးသားအင္အား ၅၀ ရာႏႈန္းတုိ႔က အတူတကြ လက္တြဲၿပီး တုိင္းျပည္၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရးတုိ႔ကုိ တန္းတူညီမွ် လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရၾကမည္ဆုိလွ်င္ ျမန္မာျပည္ႀကီးသည္ ဒီမုိကေရစီနည္းက် အျမန္ဆံုး တုိးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေသာႏုိင္ငံႀကီး ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (၇၄ မ်ဳိးဆက္)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...