Sunday, October 12, 2014

.........ေျပာျပခ်င္ပါတယ္ (၁၉)

(၁)
ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲမွာ စစ္တပ္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ တစ္ခုတည္းကပဲ အေရးပါခဲ့တာ မဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အထူးသျဖင့္ ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ Nepotism ေခၚတဲ့ ေဆြမ်ဳိးတစ္စု (သို႔မဟုတ္) လူတစ္စုတည္းပဲ ခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့စီးပြားေရး ပံုစံေတြကို ေျပာင္း လဲပစ္တာေတြက အဓိကက်ပါတယ္။
ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာ ေခ်းဘိုးလို႔ေခၚတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုႀကီးေတြကို စနစ္တက် ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး အခြန္ေရွာင္မႈေတြ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြကို စနစ္တက် အေရးယူခဲ့ပါတယ္။ ေဒဝူး၊ ဟြန္ဒိုင္း အစရွိတဲ့ ကုမၸဏီႀကီးေတြရဲ႕ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ေတြေတာင္ အေရးယူ ခံခဲ့ရပါတယ္။
အင္ဒိုနီးရွားကေတာ့ ဒီထက္ပိုခက္ခဲပါတယ္။ ၃၁ ႏွစ္ၾကာ ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ဆူဟာတိုဟာ လာဘ္အစားဆံုး အာဏာရွင္လို႔ ဆိုစမွတ္ျပဳခံခဲ့ရသလို သူ႔ပိုင္ဆိုင္မႈဟာ ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလ်ံံကေန ၃၁ ဘီလ်ံအထိ ရွိပါတယ္။ ၁၉၇ဝ-၈ဝ ဝန္းက်င္က အင္ဒိုနီးရွားကို ေခတ္မီႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၈ မွာ ဆင္းရဲမႈ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၁၉၉ဝ အလြန္မွာ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အာဏာရွင္တို႔ရဲ႕ ထံုးစံအတိုင္းပဲ ကမၻာ့စီးပြားပ်က္တဲ့ ၁၉၉၇ မွာေတာ့ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး ေဒဝါလီခံရျခင္းနဲ႔အတူ ဆူဟာတို ျပဳတ္က်ခဲ့ပါတယ္။
လမ္းမေပၚမွာ ဆူဟာတိုကို ႀကိဳးေပးလိုတဲ့သူေတြ၊ ဆႏၵျပေနသူေတြ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ရွိေနဆဲမွာ သူ႔ကိုသစၥာခံတဲ့ စစ္တပ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းက ဒါကိုျငင္းပယ္ခဲ့ပါ တယ္။ ဟာဘီဘီ၊ ဝါဟစ္၊ မီဂါဝါတီ၊ ယူဒို ယူႏို အစိုးရ အစဥ္အဆက္က ဒီလိုအေရးယူဖို႔ထက္ အဂတိတရားလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆူဟာတိုရဲ႕ အသိုင္းအဝိုင္းေတြ တရားစြဲခံရေပမယ့္ ေျဖရွင္းမႈေတြ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဲ႕ေနာက္မွာ အာဏာရွင္အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းစရာမလိုတဲ့ သေဘာတူညီမႈနဲ႔ တိုင္းျပည္ေရွ႕ခရီး ဆက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။


(၂)
ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သုံးႏွစ္ေက်ာ္ခရီးမွာေတာ့ ဒီျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အစိုးရေရာ၊ အတိုက္အခံေရာ အားနည္းခဲ့ပါတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ အဓိကေရေသာက္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ စစ္တပ္ကႀကီးစိုးထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကိုခ်ည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔က ခက္ခဲပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ထြက္လာတဲ့ အကိုင္းအခက္ အလက္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ျခစားမႈ (Corruption) နဲ႔ ခ႐ိုနီႀကီးစိုးမႈဝါဒ (Cronyism) ကို ေလ်ာ့ပါးေအာင္ပါ တစ္ပါတည္း ျပဳလုပ္ရပါမယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္မႈ အားနည္းျခင္းနဲ႔ ခ႐ုိနီမ်ားႀကီးထြားလာျခင္းဟာ အစိုးရရဲ႕ အဓိကအားအနည္းဆံုးျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္ကို အထူးထိခိုက္နစ္နာ ေစပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အတိုက္အခံ အင္အားစုေတြအေနနဲ႔ အစိုးရရဲ႕ အားအနည္းဆံုးေနရာနဲ႔ ခ႐ိုနီႀကီးေတြကို ေဝဖန္ျပစ္တင္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့တာကလည္း ရွိေနပါတယ္။
အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ ခ႐ိုနီေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ထိပါးရင္ သူတို႔ေျပာင္းလဲပါဦးမလား၊ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္သြားမလား မစိုးရိမ္ပါနဲ႔။ ေနာက္ျပန္လွည့္သြားမယ္ေနာ္ဆိုတဲ့ အခြင့္အေရးသမား တတိယအုပ္စုဝင္ေတြရဲ႕ စကားကို ေၾကာက္လန္႔စရာ မလိုပါဘူး။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ရင္ ျပည္သူေတြထက္ သူတို႔ပိုနစ္နာပါမယ္။ ေၾကာက္စရာ မရွိပါဘူး။ လွည့္ဖို႔ႀကိဳးစားခ်င္သူေတြ ႀကဳိးစားၾကည့္ၾကပါ။ စစ္တပ္က အာဏာျပန္သိမ္းမယ္ ဆိုရင္လည္း မစိုးရိမ္ပါနဲ႔။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုးက ေရွ႕ဆက္ကို ဆက္ရေတာ့မယ္လို႔ နားလည္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အနာဂတ္ခရီးမွာ ေဝဖန္သင့္တာ ေဝဖန္၊ ေထာက္ျပသင့္တာ ေထာက္ျပ၊ ညိွႏႈိင္းသင့္တာ ညိွႏႈိင္း၊ ခြင့္လႊတ္သင့္ရင္ ခြင့္လႊတ္၊ ဥပေဒအတုိင္း လုပ္သင့္ရင္လုပ္ၿပီး ေရွ႕ခရီးဆက္ရပါမယ္။
ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္သြားမွာကို မစိုးရိမ္ပါနဲ႔။ လက္ရွိေရွ႕ကို မေရြ႕တာကိုပဲ ဘယ္လိုေရြ႕ေအာင္ လုပ္ရမလဲ စိုးရိမ္ပါ။
(၃)
ျမန္မာႏိုင္ငံက ျခစားမႈကို တိုက္ဖ်က္ရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ခ႐ိုနီႀကီးပြားေရးဝါဒကို တုိက္ဖ်က္ရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္
(၁)တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ
(Rule of Law)
(၂)မွ်တမႈ
(Fairness)
(၃)ဆင္ျခင္တံုတရား
(Consideration) က အေရးႀကီးပါတယ္။
လစာဝင္ေငြနဲ႔ ကုန္က်ေငြ အဆမတန္ ကြာဟေနတဲ့ ဝင္ေငြနည္း ဝန္ထမ္းငယ္ေတြကိုပဲ အဓိကထား ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္မယ္ဆိုရင္ တရားမွ်တမႈ မရွိရာေရာက္သလို ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္က ဆူဇကာစစ္ဆင္ေရးလို ခ႐ိုနီႀကီးေတြကို ႏွိပ္ကြပ္ရင္လည္း တုိင္းျပည္စီးပြားေရးေတြ အမ်ားႀကီး ထိခုိက္နစ္နာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပါပဲ။ အဂတိတရား တိုက္ဖ်က္ေရးေတြကို ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ စစ္ခိုင္းရင္ ဒါဟာ ဆင္ျခင္တံုတရား နည္းလြန္းရာ ေရာက္ပါတယ္။ အဂတိတရား လိုက္စားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Investigative Journalism လုပ္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔
(၁)တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိးရဲ႕နစ္နာမႈ
(၂)ျပည္သူလူထုအေပၚ တရားမွ်တမႈ မရွိျခင္း၊ ႏိုင္လိုမင္းထက္ျပဳမူျခင္း
(၃)ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းအား အေႏွာင့္အယွက္ျပဳျခင္း ဆိုတဲ့ ဆင္ျခင္တံုတရားေပၚမွာ အေျချပဳပါတယ္။
(၄)
အခုေလာေလာဆယ္မွာ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ အဓိကထား ေလ့လာျဖစ္တာကေတာ့ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္မွာ ဒီေလာက္သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒီအစိုးရသက္တမ္း သံုးႏွစ္အတြင္း ဘာလို႔ သစ္ပိုခုတ္ခဲ့တာလဲ။ သစ္အလံုးလိုက္ တင္ပို႔မႈ ရပ္ဆုိင္းမယ့္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္မွာ ဘာလို႔ ပိုခုတ္ခြင့္ျပဳရတာလဲ။ ကြ်န္ေတာ္နားလည္ သေလာက္ေတာ့ သစ္ေတာဦးစီးဌာနရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြေလွ်ာ့ၿပီး ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုေပးကာ သစ္ကုမၸဏီေတြကို ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းကိုယ္စား သစ္ေတြ ထုတ္လုပ္ကတည္းက ျမန္မာ့သစ္ေတာေတြ ျပဳန္းတီးမႈျမန္ခဲ့တယ္ ထင္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၅ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူေတြ ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာခဲ့သလဲ၊ ပိုင္ဆုိင္မႈေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိသြား ခဲ့သလဲ။ ဒါ့အျပင္ သစ္ထုတ္ခြင့္ရတဲ့ ကုမၸဏီေတြေရာ ဘယ္ေလာက္ အခြန္ေဆာင္ၿပီးၾကၿပီလဲ။ ျပည္သူေတြ သိခ်င္တဲ့ေမးခြန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
၁၅ ႏွစ္ကုိ အသာထား၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္အတြင္းက အခြန္ေဆာင္မႈကို တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ ရွိရပါမယ္။ တာဝန္ခံမႈဆိုတာ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တာဝန္ယူမႈဆိုတာ တရားစြဲဆုိခံရမယ္၊ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္း ခံရႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုလိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သစ္မာထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုဟာ အခြန္အခေတြႏုတ္ၿပီး ေပးေဆာင္စရာ တစ္တန္ကို ေဒၚလာ ၂ဝဝ ကေန ၈ဝဝ ေလာက္ ျမတ္ပါတယ္။ ကြ်န္းထုတ္ရင္ တစ္တန္ ေဒၚလာ ၇ဝဝ ကေန ၂၅ဝဝ ေလာက္အထိ က်န္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ သစ္ကုမၸဏီႀကီးေတြ အေနနဲ႔ ဝင္ေငြခြန္ ဘယ္ေလာက္၊ ကုန္သြယ္ခြန္ ဘယ္ေလာက္ ေဆာင္ၿပီးပါၿပီလဲ။ အနည္းဆံုး ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂၊ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃၊ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ သံုးႏွစ္ကို ျပန္ေကာက္ရပါမယ္။ အခြန္ေလွ်ာ့ေကာက္ခဲ့ရင္ အခြန္ဦးစီးဌာနနဲ႔ အခြန္ႀကီးၾကပ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕မွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ တန္၊ ထုတ္တဲ့ကုမၸဏီ စာရင္းကိုေပးဖို႔ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။ စာရင္းမွားေပးရင္ သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဌာန တာဝန္ခံရပါမယ္။ အခြန္ေကာက္ခံမႈအတြက္ အခြန္ဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိရပါမယ္။ အကယ္၍ ဘ႑ာအခြန္ ဝန္ႀကီးဌာနကျဖစ္ေစ၊ သမၼတ႐ုံးကျဖစ္ေစ၊ သမၼတကျဖစ္ေစ ဒီအခြန္တိတိက်က် ေကာက္ခံမႈကို အေႏွာင့္အယွက္ျပဳရင္ သူတို႔တာဝန္ခံရပါမယ္။ ဆိုလိုတာက ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးမွာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈဟာ အေရးပါတယ္ ဆိုခ်င္တာပါ။
သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ၊ တိုင္းျပည္နစ္နာမႈေတြအတြက္ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အေရးယူ၊ စစ္ေဆးမႈေတြနဲ႔ အေရးယူရမယ့္အစား သစ္ထုတ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြကို သစ္ခုတ္ခြင့္ေပးတာေတြကို အစီအစဥ္တက် အျမန္ဆံုးရပ္ဆိုင္းဖို႔၊ အခြန္ေတြ ငါးႏွစ္အထိ စနစ္တက်ေကာက္ခံဖို႔ဟာ နည္းစနစ္က်တဲ့ အဂတိတရား တိုက္ဖ်က္မႈတစ္ခု ဥပမာျပ ၫႊန္းဆိုျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္တာဝန္ယူမလဲ၊ တာဝန္ခံမလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရပါမယ္။
ဆက္ပါဦးမည္ - - -

Written by - သန္းထြဋ္ေအာင္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...