Thursday, September 25, 2014

ဘယ္တကၠသိုလ္ သတၱိရွိသလဲ

ဘယ္တကၠသိုလ္ သတၱိရွိသလဲ

စိန္ေခၚျခင္းမဟုတ္ပါ။ စိန္ေခၚရမည့္အရာ လည္း မဟုတ္ပါ။ တကၠသိုလ္မ်ားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္စနစ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲအေျခ အေနတြင္ လက္ရွိတကၠသိုလ္မ်ား ၏ရပ္တည္စီမံမႈမ်ားက အလြန္ တရာအေရးႀကီးေၾကာင္းကိုေပၚ လြင္ေစရန္ ဤသို႔ေခါင္းစဥ္တပ္ လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္ ျမင့္ပညာေရးက႑မွာ ၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ကာလကိုေရာက္ရွိေနၿပီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္က ဒီဇင္ဘာ တြင္စတင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္)က တကၠ သိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္နဲ႔ ေကာ လိပ္မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ရန္အတြက္ နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပရာ ထူးမ်ား လစ္လပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း  မိမိတာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုေသာ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ေၾက ညာခဲ့ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို 7Day Daily သတင္းစာက ယခုလ၁၄ ရက္မွာေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာ မွာေတာ့ ဘယ္တကၠသိုလ္မွာ ဘယ္ဘာသာရပ္ မ်ားကိုေလွ်ာက္ထားႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ေၾကာ္ျငာေဖာ္ ျပခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားဘာ သာရပ္မ်ားမွလြဲ၍ မဟာဘြဲ႕၊ မဟာသုေတသနဘြဲ႕၊ ပါရဂူဘြဲ႕ ရၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ပါရဂူဘြဲ႕ ရၿပီးသူမ်ားအေနနဲ႔ ေရးေျဖစာေမး ပြဲဝင္ေျဖစရာမလိုဘဲ လူေတြ႕စာ ေမးပြဲသာ ဝင္ေျဖရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေအာက္ျမန္မာျပည္မွာရွိ တဲ့ တကၠသိုလ္ ၁၉ ခုနဲ႔ေကာလိပ္ ႏွစ္ခုတို႔က လိုအပ္တဲ့ဘာသာရပ္ မ်ားအတြက္ ေခၚယူျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန(အထက္ျမန္မာျပည္) က ဘယ္ေတာ့ေခၚမလဲဆိုတာကို လည္း စိတ္ဝင္စားသူမ်ားက ေစာင့္ေမွ်ာ္စံုစမ္းေနၾကပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ တကၠသိုလ္မ်ား ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ လုပ္ႏိုင္စြမ္းအားနဲ႔ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ပံုစံေတြကို တင္ ျပေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာ ကို ပိုၿပီးေရးျဖစ္သြားတာက ဂ်ပန္ကသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ေၾကာင့္ပါ။ 7 Day Daily ထဲက က်ဴတာေတြေခၚမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းက တကယ္ပဲလားဆိုၿပီး ေမးပါတယ္။ ဒါနဲ႔ စာေရးသူလည္း ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္း စာေဒါင္းလုတ္ရယူႏိုင္မယ့္လိပ္စာကိုၫႊန္လိုက္ပါတယ္။

သူနဲ႔စာေရးသူက အသက္ ရြယ္တူပါပဲ။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ ဆယ္တန္းေအာင္တယ္။ အဲဒီကာလမွာ တကၠသိုလ္ေတြ ပိတ္ထားလို႔ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ဇူလိုင္လေရာက္မွ ပထမႏွစ္စၿပီးတက္ခဲ့ ၾကရတယ္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ တကၠသိုလ္နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပရာထူးေတြေခၚေတာ့ ဝင္ေလွ်ာက္ၾကတယ္။ စာေရးသူ ရတယ္။ သူကမရခဲ့ဘူး။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ မဟာဘြဲ႕ရတယ္။ အဲဒီႏွစ္မွာပဲ PSC ကေခၚတာကို သူကဝင္ေျဖၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုမွာ ဦးစီးအရာရွိျဖစ္သြားတယ္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ သူကဝန္ ထမ္းအေနနဲ႔ ပညာသင္ဆုရၿပီး ဂ်ပန္ကိုသြားရတယ္။ သူ႔ရဲ႕ဝန္ႀကီးဌာနကသုေတသနေက်ာင္းသား အျဖစ္ ၂ ႏွစ္ပဲခြင့္ျပဳလိုက္တယ္။ ဂ်ပန္ကေပးတဲ့ပညာသင္ဆုရဲ႕ မူလအစီအစဥ္အရ သူလည္း ႀကိဳးစားတာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ တစ္ႏွစ္ခြဲပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းကို ဆက္တက္ခြင့္ရသြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနက ေနာက္ထပ္ႏွစ္တိုးခြင့္မျပဳခဲ့ဘူး။ သူအလုပ္ထြက္လိုက္ရတယ္။ ဂ်ပန္မွာ ေက်ာင္းဆက္တက္တယ္။ အခု ပါရဂူဘြဲ႕ရၿပီး ဂ်ပန္ကျပန္လာေတာ့မယ္။

ဆိုေတာ့ ဒီမွာေျပာခ်င္တာ က သူတစ္ဦးတည္းအတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမအလုပ္ဆိုတာ မဟာဘြဲ႕၊ မဟာသုေတသနဘြဲ႕၊ ပါရဂူဘြဲ႕ ရၿပီးထားသူတိုင္းလုိလို စိတ္ကူး ယဥ္အိပ္မက္မက္ၾကပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္လုပ္ကိုင္လိုၾကပါတယ္။ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမအလုပ္ ေလွ်ာက္လႊာေတြ ေခၚတိုင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ဝင္ေျဖခဲ့သူေတြရွိပါ တယ္။ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ကိုက္ ညီေနသေရြ႕ ဝင္ေျဖေနဦးမယ့္သူ ေတြလည္းရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

အခုဆိုရင္ ျမန္မာ့ပညာေရး စနစ္ဟာ ေျပာင္းလဲဆန္းသစ္မႈဆီ ကိုေရြ႕ေနၿပီလို႔ဆိုပါတယ္။ အမ်ဳိး သားပညာေရး ဥပေဒကလည္း ရက္ပိုင္းအတြင္းအတည္ျဖစ္လာ ေတာ့မယ္။ ၿပီးရင္ ေနာက္ဆက္တြဲ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးဥပေဒကို လည္း ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၾကေတာ့ မယ္။ တကၠသိုလ္မ်ားသည္လည္း လြတ္လပ္ေသာကိုယ္ပိုင္စီမံခန္႔ခြဲ မႈကို က်င့္သံုးၾကရေတာ့မယ္။ ဒီအတြက္ ေျခလွမ္းေတြလည္း စေနၿပီလို႔ဆိုခ်င္ပါတယ္။

စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ႀကီး သံုးခုနဲ႔ ပညာေရးတကၠသိုလ္ႀကီး ႏွစ္ခုကို Institute ဟုအသံုးျပဳေန ရာကေန University လို႔ေျပာင္း လဲေခၚေဝၚဖို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ဇြန္လထဲမွာ ၫႊန္ ၾကားထားခဲ့ပါတယ္။ အခုလည္း နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပရာထူးမ်ားအ တြက္ ယခင္လိုမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ကိုယ္ေလွ်ာက္ခ်င္တဲ့တကၠသိုလ္ မွာ တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ဖို႔ ပံုစံ ေျပာင္းလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္အႀကီးအကဲမ်ားရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္သြားၿပီလို႔ဆိုခ်င္ပါ တယ္။ အဲဒီအပိုင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စာေရးသူတို႔အဆင့္နဲ႔ မေဝဖန္ႏိုင္၊ မေဆြးေႏြးႏိုင္တာကိုလည္း ဝန္ခံ လိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျဖတ္သန္းခဲ့ရ တဲ့တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝ ငါးႏွစ္တာ၊ တကၠသိုလ္ဆရာဘဝ ကိုးႏွစ္တာႀကံဳခဲ့၊ သိခဲ့၊ ျမင္ခဲ့ရတာေလးေတြကိုအေျခခံၿပီး ေတြးမိ သေလာက္ တင္ျပလိုက္ရတာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ ဆရာစၿပီးျဖစ္ေတာ့ တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိ။ တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြလံုၿခံဳေရးတာ ဝန္ကို ဦးစားေပးထမ္းေဆာင္ခဲ့ ၾကရတဲ့အခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ႀကံဳတုန္း လံုၿခံဳေရးတာ ဝန္ခ်ထားမႈဘယ္ေလာက္ျမန္ သလဲေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ အတူ အလုပ္ဝင္တဲ့ ဆရာမတစ္ေယာက္ဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕တကၠသိုလ္မွာ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္တဲ့ ညေနမွာပဲ ေနာက္ေန႔မနက္ ေက်ာင္းေရွ႕အဝင္ေပါက္မွာ နံနက္ ၆ နာရီကေန မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ လံုၿခံဳေရးခ်ထားတာကို ခံခဲ့ရပါတယ္။

တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမ ျဖစ္ခါစ က်ဴတာေလာကမွာ က်ဴတာကို က်ဴတာလို႔မေခၚဘဲ ‘ျပာတာ’လို႔အေပ်ာ္အျပက္ေျပာ တတ္ၾကပါတယ္။ သင္ၾကားေရးက လြဲၿပီး က်န္တဲ့ေတာက္တိုမည္ရကိစၥမွန္သမွ် လုပ္ၾကရပါတယ္။ ႐ံုးကိစၥ၊ ဌာနကိစၥ၊ ေက်ာင္းသား ကိစၥ၊ ရာထူးႀကီးလုပ္သက္ႀကီး ဆရာ၊ ဆရာမေတြ၊ ပါေမာကၡ၊ ဌာနမွဴးေတြရဲ႕ခိုင္းတာမွန္သမွ် ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေဝယ်ာဝစၥ ေတြအထိ လုပ္ေပးၾကရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆို ျပန္ေျပာရင္ယံုႏိုင္ဖြယ္ မရွိေအာင္ ဆုိးဆိုးရြားရြားလုပ္ေပး ခဲ့ၾကရတဲ့သူေတြရွိပါတယ္။

တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမ ဘဝကို အထင္ႀကီး၊ ေလးစားအား က်ခဲ့သူေတြ အထင္နဲ႔အျမင္တက္ တက္စင္လြဲတာကိုႀကံဳခဲ့ၾကရသူ ေတြရွိပါတယ္။ ဘယ္လိုမွသည္း မခံႏုိင္ေတာ့လို႔ ကိုယ္ရည္ရြယ္ စိတ္ကူးခဲ့တဲ့ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမအလုပ္မွ စြန္႔ခြာခဲ့ရသူေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုေျပာလို႔ အပ်က္ သေဘာနဲ႔ခ်ည္း ေရြးေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျဖစ္ခဲ့ရွိခဲ့တာကို က႑တစ္ခုအေနနဲ႔ တင္ျပျခင္း သာျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္သူ႔ကိုမွ အေရးယူဖုိ႔ မဟုတ္သလို ဘယ္သူ႔မွာတာဝန္ ရွိတယ္ဆုိၿပီး အျပစ္ဖို႔ေနတာ လည္းမဟုတ္ပါ။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ က႑အရပ္ရပ္ ျပဳျပင္ျမႇင့္တင္ရ မယ့္အခ်ိန္မွာ အေရးႀကီးလွတဲ့ ပညာေရးမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစား သံုးသပ္သင့္တဲ့ အခ်က္ေတြကို အျပဳသေဘာနဲ႔ရည္ရြယ္ေရးသား ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

တကၠသိုလ္အမ်ားစုမွာ အခု ထိကိုယ္ပိုင္ဝက္ဘ္ဆိုက္မရွိေသး ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္တကၠသိုလ္ နာမည္နဲ႔တြဲၿပီး e-mail လိပ္စာ မဖြင့္ႏိုင္ၾကဘူး။ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္အမ်ားစုမွာေတာ့ တစ္ ႏွစ္စာသင္ၾကားေရးအစီအစဥ္ ေတြကအစ ပါေမာကၡေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း၊ ဌာနေတြရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ စာတမ္း မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ လည္ ပတ္မႈပံုစံမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ ျပထားတတ္ၾကပါတယ္။ ၂၄ နာရီ ဆက္သြယ္ႏိုင္မယ့္ ပါေမာကၡေတြ၊ဌာနေတြကိုလည္း ထားရွိေပးၾက ပါတယ္။ ပညာသင္ဆုေတြလည္း ေပးအပ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။

သင္ခန္းစာမ်ား၊ သုေတသန မ်ားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဝန္ ထမ္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားအတြက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မိတၱဴကူးခ်င္ရင္ျဖစ္ေစ၊ ပရင့္ (print) ထုတ္ခ်င္ရင္ျဖစ္ေစ တကၠသိုလ္အျပင္ကို ထြက္ၿပီး လမ္းေဘးဆိုင္ကိုအေျပးအလႊား သြားေနၾကရတဲ့ တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ဆရာမေတြလည္း ျပည္တြင္း တကၠသိုလ္တိုင္းလိုလိုမွာရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အင္တာနက္မွာေလ့လာဖို႔ အျပင္ ပုဂၢလိကဆိုင္ေတြကို အားကိုးေန ၾကရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အခမဲ့ဝုိင္ဖိုင္ မရွိ၊ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္ခ်ိတ္ ဆက္မႈမရွိေသးတာေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ဖုန္း၊ ကိုယ္ပိုင္ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ လိုင္းေကာင္းတဲ့အခ်ိန္၊ လိုင္း ေကာင္းတဲ့ေနရာမွာ ပညာရွာေဖြ ေနရတဲ့ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမေတြလည္းရွိပါတယ္။

ကိုယ္တိုင္တကၠသိုလ္ပရိ ဝုဏ္မွာ က်င္လည္ျဖတ္သန္းၿပီး ႏွစ္ရွည္လမ်ားပညာေတြသင္ယူခဲ့ ၾကသူေတြအေနနဲ႔ ဂုဏ္ယူျမတ္ႏိုး စြာတကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမအ လုပ္ေလွ်ာက္ၾကမွာကို ႀကိဳဆို အားေပးလိုပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာ လည္း လစ္ဟာလြဲေခ်ာ္မႈအမ်ဳိး မ်ဳိးနဲ႔ ရပ္တည္ေနၾကရတဲ့အရွိ တရားေတြကိုျမင္ေတြ႕ၿပီး စိတ္ ပ်က္အားငယ္သြားမွာကိုလည္း စိုးရိမ္မိပါတယ္။ ဆရာေကာင္း၊ သမားေကာင္း၊ တကၠသိုလ္ပတ္ ဝန္းက်င္ေကာင္းနဲ႔ ဆံုေတြ႕ခဲ့ၾက ၿပီး ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ကမၻာပတ္ ေနၾကတဲ့ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမတခ်ဳိ႕ကိုလက္ညႇိဳးထုိးျပ ၿပီး တိုက္တြန္းရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

စာေရးသူထက္ပုိၿပီး လုပ္ သက္ရင့္၊ နယ္စံုတကၠသိုလ္စံုကို ေရာက္ဖူးသူေတြအေနနဲ႔ေျပာစရာ အေတြ႕အႀကံဳေတြ၊ အေတြးအ ျမင္ေတြအမ်ားႀကီးရွိမယ္လို႔ ယံု ၾကည္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္အသီးသီးမွာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ဖို႔ေရာက္လာသူေတြ အေနနဲ႔ တကၠသိုလ္၊ ပညာေရး စနစ္နဲ႔ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေစရန္ အားစိုက္ဖို႔လိုပါတယ္။ သူတို႔တစ္ေတြ စြမ္းစြမ္းတမံႀကိဳး ပမ္းႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း ဆိုင္ရာတာဝန္ ရွိသူမ်ားက လမ္းဖြင့္ပံ့ပုိးေပးထား ရပါလိမ့္မယ္။

ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ စာေရးသူရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းဆိုရင္ သူကိုယ္တိုင္ ေရာ၊ သူ႔မိဘကပါ တကၠသိုလ္ ဆရာမျဖစ္ခ်င္၊ ျဖစ္ေစခ်င္ၾက တာပါ။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအလုပ္တစ္ ခုကထြက္ထားတာရယ္၊ ျပည္ပ ကပါရဂူဘြဲ႕ကိုကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ ရယူထားခဲ့တာေၾကာင့္ ထည့္ မစဥ္းစားဘဲေနမလားဆိုၿပီး ခ်ီတံု ခ်တံုျဖစ္ေနရပါတယ္။ သူ႔လိုပဲ ဝါသနာစိတ္ဆႏၵျပင္းျပသူေတြက အသက္ေတြႀကီးသြား၊ အလုပ္ရာ ထူးေတြရထားၾကေပမယ့္ သူတို႔ အတြက္ေရာ ေလွ်ာက္ထားရႏိုင္ မယ့္အခြင့္အလမ္းေတြေပၚထြက္ လာမလား ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါ တယ္။

တကၠသိုလ္တခ်ဳိ႕ရဲ႕ပါေမာကၡ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕တပည့္ မဟာတန္းၿပီးခါစ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေလးေတြက ဆရာ၊ ဆရာမစကားကို အတိအက်နား ေထာင္တယ္။ ခိုင္းတာမွန္သမွ် ဘာျဖစ္ျဖစ္ အကုန္လုပ္ေပးတယ္။ဌာနအတြက္၊ ေက်ာင္းအတြက္ အားကိုးရတယ္။ ပြဲလမ္းသဘင္၊ အခမ္းအနားမွန္သမွ်မွာ အင္အား ျပတက္ေရာက္ဖို႔ေခၚတိုင္းလည္း မပ်က္မကြက္လာတယ္။ သူတို႔တစ္ေတြကို တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမအလုပ္ရဖို႔ ေထာက္ခံကူညီေပးဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေန ၾကပါတယ္။

ဆိုေတာ့ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာခန္႔ အပ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိတဲ့ တကၠသိုလ္နည္း ျပ၊ သ႐ုပ္ျပေရြးခ်ယ္ပြဲႀကီးမွာ ဘယ္စံ၊ ဘယ္ႏႈန္း၊ ဘယ္ထံုး၊ ဘယ္နည္းမ်ားကိုက်င့္သံုးၾကမလဲ ဆိုတာ အကဲခတ္ခြင့္ရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္တကၠသိုလ္က ဘယ္လိုသတၱိရွိစြာနဲ႔ ျမန္မာ့ပညာ ေရးယႏၲရားမွာ အားေကာင္း ေမာင္းသန္ထိန္းေက်ာင္းေမာင္း ႏွင္ႏိုင္မယ့္ ဆရာ၊ ဆရာမငယ္ ေလးေတြကို ဘယ္လိုသတ္မွတ္ ခ်က္၊ ဘယ္လိုအာမခံခ်က္ေတြနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ၾကမလဲဆိုတာ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ား အေပၚမူတည္မွာျဖစ္ပါတယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆ ေရးသားတင္ျပ လိုက္ရပါတယ္။

လြင္ခ်န္ၿဖိဳး(နတ္ေမာက္)

စိန္ေခၚျခင္းမဟုတ္ပါ။ စိန္ေခၚရမည့္အရာ လည္း မဟုတ္ပါ။ တကၠသိုလ္မ်ားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္စနစ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲအေျခ အေနတြင္ လက္ရွိတကၠသိုလ္မ်ား ၏ရပ္တည္စီမံမႈမ်ားက အလြန္ တရာအေရးႀကီးေၾကာင္းကိုေပၚ လြင္ေစရန္ ဤသို႔ေခါင္းစဥ္တပ္ လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္ ျမင့္ပညာေရးက႑မွာ ၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ကာလကိုေရာက္ ရွိေနၿပီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
လာမယ့္ ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္က ဒီဇင္ဘာ တြင္စတင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္)က တကၠ သိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္နဲ႔ ေကာ လိပ္မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ရန္အတြက္ နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပရာ ထူးမ်ား လစ္လပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း မိမိတာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုေသာ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ေၾက ညာခဲ့ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို 7Day Daily သတင္းစာက ယခုလ၁၄ ရက္မွာေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာ မွာေတာ့ ဘယ္တကၠသိုလ္မွာ ဘယ္ဘာသာရပ္ မ်ားကိုေလွ်ာက္ထားႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ေၾကာ္ျငာေဖာ္ ျပခဲ့ပါတယ္။
ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားဘာ သာရပ္မ်ားမွလြဲ၍ မဟာဘြဲ႕၊ မဟာသုေတသနဘြဲ႕၊ ပါရဂူဘြဲ႕ ရၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ပါရဂူဘြဲ႕ ရၿပီးသူမ်ားအေနနဲ႔ ေရးေျဖစာေမး ပြဲဝင္ေျဖစရာမလိုဘဲ လူေတြ႕စာ ေမးပြဲသာ ဝင္ေျဖရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေအာက္ျမန္မာျပည္မွာရွိ တဲ့ တကၠသိုလ္ ၁၉ ခုနဲ႔ေကာလိပ္ ႏွစ္ခုတို႔က လိုအပ္တဲ့ဘာသာရပ္ မ်ားအတြက္ ေခၚယူျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန(အထက္ျမန္မာျပည္) က ဘယ္ေတာ့ေခၚမလဲဆိုတာကို လည္း စိတ္ဝင္စားသူမ်ားက ေစာင့္ေမွ်ာ္စံုစမ္းေနၾကပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ တကၠသိုလ္မ်ား ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ လုပ္ႏိုင္စြမ္းအားနဲ႔ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ပံုစံေတြကို တင္ ျပေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာ ကို ပိုၿပီးေရးျဖစ္သြားတာက ဂ်ပန္ကသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ေၾကာင့္ပါ။ 7 Day Daily ထဲက က်ဴတာေတြေခၚမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းက တကယ္ပဲလားဆိုၿပီး ေမးပါတယ္။ ဒါနဲ႔ စာေရးသူလည္း ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္း စာေဒါင္းလုတ္ရယူႏိုင္မယ့္လိပ္စာကိုၫႊန္လိုက္ပါတယ္။
သူနဲ႔စာေရးသူက အသက္ ရြယ္တူပါပဲ။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ ဆယ္တန္းေအာင္တယ္။ အဲဒီကာလမွာ တကၠသိုလ္ေတြ ပိတ္ထားလို႔ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ဇူလိုင္လေရာက္မွ ပထမႏွစ္စၿပီးတက္ခဲ့ ၾကရတယ္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ တကၠသိုလ္နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပရာထူးေတြေခၚေတာ့ ဝင္ေလွ်ာက္ၾကတယ္။ စာေရးသူ ရတယ္။ သူကမရခဲ့ဘူး။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ မဟာဘြဲ႕ရတယ္။ အဲဒီႏွစ္မွာပဲ PSC ကေခၚတာကို သူကဝင္ေျဖၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုမွာ ဦးစီးအရာရွိျဖစ္သြားတယ္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ သူကဝန္ ထမ္းအေနနဲ႔ ပညာသင္ဆုရၿပီး ဂ်ပန္ကိုသြားရတယ္။ သူ႔ရဲ႕ဝန္ႀကီးဌာနကသုေတသနေက်ာင္းသား အျဖစ္ ၂ ႏွစ္ပဲခြင့္ျပဳလိုက္တယ္။ ဂ်ပန္ကေပးတဲ့ပညာသင္ဆုရဲ႕ မူလအစီအစဥ္အရ သူလည္း ႀကိဳးစားတာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ တစ္ႏွစ္ခြဲပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းကို ဆက္တက္ခြင့္ရသြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနက ေနာက္ထပ္ႏွစ္တိုးခြင့္မျပဳခဲ့ဘူး။ သူအလုပ္ထြက္လိုက္ရတယ္။ ဂ်ပန္မွာ ေက်ာင္းဆက္တက္တယ္။ အခု ပါရဂူဘြဲ႕ရၿပီး ဂ်ပန္ကျပန္လာေတာ့မယ္။
ဆိုေတာ့ ဒီမွာေျပာခ်င္တာ က သူတစ္ဦးတည္းအတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမအလုပ္ဆိုတာ မဟာဘြဲ႕၊ မဟာသုေတသနဘြဲ႕၊ ပါရဂူဘြဲ႕ ရၿပီးထားသူတိုင္းလုိလို စိတ္ကူး ယဥ္အိပ္မက္မက္ၾကပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္လုပ္ကိုင္လိုၾကပါတယ္။ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမအလုပ္ ေလွ်ာက္လႊာေတြ ေခၚတိုင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ဝင္ေျဖခဲ့သူေတြရွိပါ တယ္။ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ကိုက္ ညီေနသေရြ႕ ဝင္ေျဖေနဦးမယ့္သူ ေတြလည္းရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။
အခုဆိုရင္ ျမန္မာ့ပညာေရး စနစ္ဟာ ေျပာင္းလဲဆန္းသစ္မႈဆီ ကိုေရြ႕ေနၿပီလို႔ဆိုပါတယ္။ အမ်ဳိး သားပညာေရး ဥပေဒကလည္း ရက္ပိုင္းအတြင္းအတည္ျဖစ္လာ ေတာ့မယ္။ ၿပီးရင္ ေနာက္ဆက္တြဲ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးဥပေဒကို လည္း ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၾကေတာ့ မယ္။ တကၠသိုလ္မ်ားသည္လည္း လြတ္လပ္ေသာကိုယ္ပိုင္စီမံခန္႔ခြဲ မႈကို က်င့္သံုးၾကရေတာ့မယ္။ ဒီအတြက္ ေျခလွမ္းေတြလည္း စေနၿပီလို႔ဆိုခ်င္ပါတယ္။
စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ႀကီး သံုးခုနဲ႔ ပညာေရးတကၠသိုလ္ႀကီး ႏွစ္ခုကို Institute ဟုအသံုးျပဳေန ရာကေန University လို႔ေျပာင္း လဲေခၚေဝၚဖို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ဇြန္လထဲမွာ ၫႊန္ ၾကားထားခဲ့ပါတယ္။ အခုလည္း နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပရာထူးမ်ားအ တြက္ ယခင္လိုမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ကိုယ္ေလွ်ာက္ခ်င္တဲ့တကၠသိုလ္ မွာ တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ဖို႔ ပံုစံ ေျပာင္းလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။
ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္အႀကီးအကဲမ်ားရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္သြားၿပီလို႔ဆိုခ်င္ပါ တယ္။ အဲဒီအပိုင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စာေရးသူတို႔အဆင့္နဲ႔ မေဝဖန္ႏိုင္၊ မေဆြးေႏြးႏိုင္တာကိုလည္း ဝန္ခံ လိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျဖတ္သန္းခဲ့ရ တဲ့တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝ ငါးႏွစ္တာ၊ တကၠသိုလ္ဆရာဘဝ ကိုးႏွစ္တာႀကံဳခဲ့၊ သိခဲ့၊ ျမင္ခဲ့ရတာေလးေတြကိုအေျခခံၿပီး ေတြးမိ သေလာက္ တင္ျပလိုက္ရတာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၀၅ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ ဆရာစၿပီးျဖစ္ေတာ့ တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိ။ တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြလံုၿခံဳေရးတာ ဝန္ကို ဦးစားေပးထမ္းေဆာင္ခဲ့ ၾကရတဲ့အခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ႀကံဳတုန္း လံုၿခံဳေရးတာ ဝန္ခ်ထားမႈဘယ္ေလာက္ျမန္ သလဲေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ အတူ အလုပ္ဝင္တဲ့ ဆရာမတစ္ေယာက္ဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕တကၠသိုလ္မွာ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္တဲ့ ညေနမွာပဲ ေနာက္ေန႔မနက္ ေက်ာင္းေရွ႕အဝင္ေပါက္မွာ နံနက္ ၆ နာရီကေန မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ လံုၿခံဳေရးခ်ထားတာကို ခံခဲ့ရပါတယ္။
တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမ ျဖစ္ခါစ က်ဴတာေလာကမွာ က်ဴတာကို က်ဴတာလို႔မေခၚဘဲ ‘ျပာတာ’လို႔အေပ်ာ္အျပက္ေျပာ တတ္ၾကပါတယ္။ သင္ၾကားေရးက လြဲၿပီး က်န္တဲ့ေတာက္တိုမည္ရကိစၥမွန္သမွ် လုပ္ၾကရပါတယ္။ ႐ံုးကိစၥ၊ ဌာနကိစၥ၊ ေက်ာင္းသား ကိစၥ၊ ရာထူးႀကီးလုပ္သက္ႀကီး ဆရာ၊ ဆရာမေတြ၊ ပါေမာကၡ၊ ဌာနမွဴးေတြရဲ႕ခိုင္းတာမွန္သမွ် ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေဝယ်ာဝစၥ ေတြအထိ လုပ္ေပးၾကရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆို ျပန္ေျပာရင္ယံုႏိုင္ဖြယ္ မရွိေအာင္ ဆုိးဆိုးရြားရြားလုပ္ေပး ခဲ့ၾကရတဲ့သူေတြရွိပါတယ္။
တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမ ဘဝကို အထင္ႀကီး၊ ေလးစားအား က်ခဲ့သူေတြ အထင္နဲ႔အျမင္တက္ တက္စင္လြဲတာကိုႀကံဳခဲ့ၾကရသူ ေတြရွိပါတယ္။ ဘယ္လိုမွသည္း မခံႏုိင္ေတာ့လို႔ ကိုယ္ရည္ရြယ္ စိတ္ကူးခဲ့တဲ့ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမအလုပ္မွ စြန္႔ခြာခဲ့ရသူေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုေျပာလို႔ အပ်က္ သေဘာနဲ႔ခ်ည္း ေရြးေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျဖစ္ခဲ့ရွိခဲ့တာကို က႑တစ္ခုအေနနဲ႔ တင္ျပျခင္း သာျဖစ္ပါတယ္။
ဘယ္သူ႔ကိုမွ အေရးယူဖုိ႔ မဟုတ္သလို ဘယ္သူ႔မွာတာဝန္ ရွိတယ္ဆုိၿပီး အျပစ္ဖို႔ေနတာ လည္းမဟုတ္ပါ။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ က႑အရပ္ရပ္ ျပဳျပင္ျမႇင့္တင္ရ မယ့္အခ်ိန္မွာ အေရးႀကီးလွတဲ့ ပညာေရးမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစား သံုးသပ္သင့္တဲ့ အခ်က္ေတြကို အျပဳသေဘာနဲ႔ရည္ရြယ္ေရးသား ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
တကၠသိုလ္အမ်ားစုမွာ အခု ထိကိုယ္ပိုင္ဝက္ဘ္ဆိုက္မရွိေသး ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္တကၠသိုလ္ နာမည္နဲ႔တြဲၿပီး e-mail လိပ္စာ မဖြင့္ႏိုင္ၾကဘူး။ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္အမ်ားစုမွာေတာ့ တစ္ ႏွစ္စာသင္ၾကားေရးအစီအစဥ္ ေတြကအစ ပါေမာကၡေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း၊ ဌာနေတြရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ စာတမ္း မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ လည္ ပတ္မႈပံုစံမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ ျပထားတတ္ၾကပါတယ္။ ၂၄ နာရီ ဆက္သြယ္ႏိုင္မယ့္ ပါေမာကၡေတြ၊ဌာနေတြကိုလည္း ထားရွိေပးၾက ပါတယ္။ ပညာသင္ဆုေတြလည္း ေပးအပ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။
သင္ခန္းစာမ်ား၊ သုေတသန မ်ားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဝန္ ထမ္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားအတြက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မိတၱဴကူးခ်င္ရင္ျဖစ္ေစ၊ ပရင့္ (print) ထုတ္ခ်င္ရင္ျဖစ္ေစ တကၠသိုလ္အျပင္ကို ထြက္ၿပီး လမ္းေဘးဆိုင္ကိုအေျပးအလႊား သြားေနၾကရတဲ့ တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ဆရာမေတြလည္း ျပည္တြင္း တကၠသိုလ္တိုင္းလိုလိုမွာရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အင္တာနက္မွာေလ့လာဖို႔ အျပင္ ပုဂၢလိကဆိုင္ေတြကို အားကိုးေန ၾကရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အခမဲ့ဝုိင္ဖိုင္ မရွိ၊ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္ခ်ိတ္ ဆက္မႈမရွိေသးတာေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ဖုန္း၊ ကိုယ္ပိုင္ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ လိုင္းေကာင္းတဲ့အခ်ိန္၊ လိုင္း ေကာင္းတဲ့ေနရာမွာ ပညာရွာေဖြ ေနရတဲ့ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမေတြလည္းရွိပါတယ္။
ကိုယ္တိုင္တကၠသိုလ္ပရိ ဝုဏ္မွာ က်င္လည္ျဖတ္သန္းၿပီး ႏွစ္ရွည္လမ်ားပညာေတြသင္ယူခဲ့ ၾကသူေတြအေနနဲ႔ ဂုဏ္ယူျမတ္ႏိုး စြာတကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမအ လုပ္ေလွ်ာက္ၾကမွာကို ႀကိဳဆို အားေပးလိုပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာ လည္း လစ္ဟာလြဲေခ်ာ္မႈအမ်ဳိး မ်ဳိးနဲ႔ ရပ္တည္ေနၾကရတဲ့အရွိ တရားေတြကိုျမင္ေတြ႕ၿပီး စိတ္ ပ်က္အားငယ္သြားမွာကိုလည္း စိုးရိမ္မိပါတယ္။ ဆရာေကာင္း၊ သမားေကာင္း၊ တကၠသိုလ္ပတ္ ဝန္းက်င္ေကာင္းနဲ႔ ဆံုေတြ႕ခဲ့ၾက ၿပီး ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ကမၻာပတ္ ေနၾကတဲ့ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမတခ်ဳိ႕ကိုလက္ညႇိဳးထုိးျပ ၿပီး တိုက္တြန္းရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
စာေရးသူထက္ပုိၿပီး လုပ္ သက္ရင့္၊ နယ္စံုတကၠသိုလ္စံုကို ေရာက္ဖူးသူေတြအေနနဲ႔ေျပာစရာ အေတြ႕အႀကံဳေတြ၊ အေတြးအ ျမင္ေတြအမ်ားႀကီးရွိမယ္လို႔ ယံု ၾကည္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္အသီးသီးမွာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ဖို႔ေရာက္လာသူေတြ အေနနဲ႔ တကၠသိုလ္၊ ပညာေရး စနစ္နဲ႔ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေစရန္ အားစိုက္ဖို႔လိုပါတယ္။ သူတို႔တစ္ေတြ စြမ္းစြမ္းတမံႀကိဳး ပမ္းႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း ဆိုင္ရာတာဝန္ ရွိသူမ်ားက လမ္းဖြင့္ပံ့ပုိးေပးထား ရပါလိမ့္မယ္။
ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ စာေရးသူရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းဆိုရင္ သူကိုယ္တိုင္ ေရာ၊ သူ႔မိဘကပါ တကၠသိုလ္ ဆရာမျဖစ္ခ်င္၊ ျဖစ္ေစခ်င္ၾက တာပါ။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအလုပ္တစ္ ခုကထြက္ထားတာရယ္၊ ျပည္ပ ကပါရဂူဘြဲ႕ကိုကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ ရယူထားခဲ့တာေၾကာင့္ ထည့္ မစဥ္းစားဘဲေနမလားဆိုၿပီး ခ်ီတံု ခ်တံုျဖစ္ေနရပါတယ္။ သူ႔လိုပဲ ဝါသနာစိတ္ဆႏၵျပင္းျပသူေတြက အသက္ေတြႀကီးသြား၊ အလုပ္ရာ ထူးေတြရထားၾကေပမယ့္ သူတို႔ အတြက္ေရာ ေလွ်ာက္ထားရႏိုင္ မယ့္အခြင့္အလမ္းေတြေပၚထြက္ လာမလား ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါ တယ္။
တကၠသိုလ္တခ်ဳိ႕ရဲ႕ပါေမာကၡ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕တပည့္ မဟာတန္းၿပီးခါစ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေလးေတြက ဆရာ၊ ဆရာမစကားကို အတိအက်နား ေထာင္တယ္။ ခိုင္းတာမွန္သမွ် ဘာျဖစ္ျဖစ္ အကုန္လုပ္ေပးတယ္။ဌာနအတြက္၊ ေက်ာင္းအတြက္ အားကိုးရတယ္။ ပြဲလမ္းသဘင္၊ အခမ္းအနားမွန္သမွ်မွာ အင္အား ျပတက္ေရာက္ဖို႔ေခၚတိုင္းလည္း မပ်က္မကြက္လာတယ္။ သူတို႔တစ္ေတြကို တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမအလုပ္ရဖို႔ ေထာက္ခံကူညီေပးဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေန ၾကပါတယ္။
ဆိုေတာ့ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာခန္႔ အပ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိတဲ့ တကၠသိုလ္နည္း ျပ၊ သ႐ုပ္ျပေရြးခ်ယ္ပြဲႀကီးမွာ ဘယ္စံ၊ ဘယ္ႏႈန္း၊ ဘယ္ထံုး၊ ဘယ္နည္းမ်ားကိုက်င့္သံုးၾကမလဲ ဆိုတာ အကဲခတ္ခြင့္ရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္တကၠသိုလ္က ဘယ္လိုသတၱိရွိစြာနဲ႔ ျမန္မာ့ပညာ ေရးယႏၲရားမွာ အားေကာင္း ေမာင္းသန္ထိန္းေက်ာင္းေမာင္း ႏွင္ႏိုင္မယ့္ ဆရာ၊ ဆရာမငယ္ ေလးေတြကို ဘယ္လိုသတ္မွတ္ ခ်က္၊ ဘယ္လိုအာမခံခ်က္ေတြနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ၾကမလဲဆိုတာ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ား အေပၚမူတည္မွာျဖစ္ပါတယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆ ေရးသားတင္ျပ လိုက္ရပါတယ္။

လြင္ခ်န္ၿဖိဳး (နတ္ေမာက္)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...