Friday, September 5, 2014

စစ္တကၠသိုလ္ ႏွစ္ ၆၀ျပည့္ (သို႔မဟုတ္) အေပၚလႊာစစ္လူတန္းစားမ်ား ေမြးဖြားရာေဒသ

 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ရက္ ေန႔ထုတ္အဓိပတိဂ်ာနယ္တြင္ေဖၚျပခဲ့သည့္က်ေနာ့္ေဆာင္းပါကို တင္ေပးလိုက္သည္။

The Defence Services Academy (DSA) ကို ျမန္မာမ်ားက ေမၿမိဳ႕စစ္တကၠသိုလ္ဟု ေခၚၾကသည္။  ထိုတကၠသိုလ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂါတ္စစ္ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးသည့္ အဓိကစစ္တကၠသိုလ္ ျဖစ္သည္။ ၾကည္း၊ေရ၊ ေလဌာနသံုးခုလံုးအတြက္ စစ္အရာရွိမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးသည့္ စစ္တကၠသိုလ္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ယင္းစစ္အကယ္ဒမီေက်ာင္းႀကီးကို ႀကီးၾကပ္သည္။  ထိုစစ္တကၠသိုလ္ႀကီးမွ ဘြဲ႕ၾကိဳ ဝိဇၨာဘာသာတြဲ၊ သိပၸံဘာသာတြဲႏွင့္ ကြန္ပ်ဳတာသိပၸံဘာသာရပ္တို႔ကို သင္ၾကားေပးသည္။  ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၄၉ အပတ္စဥ္အထိ ထိုစစ္တကၠသိုလ္သည္ ေယာက္်ားေလးမ်ားကိုသာ လက္ခံသင္ၾကားေပးခဲ့သည္။
စစ္တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းဆင္းဘြဲ႔ရမ်ားသည္ ဌာနသံုးခုထဲမွ တစ္ခုခုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး လက္ခံသည့္ ဌာနသို႔ ဝင္ေရာက္အမႈထမ္းရသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထိပ္တန္းစစ္အရာရွိမ်ားသည္ ဤစစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းထြက္မ်ားျဖစ္သည္။

ေနာက္ခံသမိုင္း
DSA  ကို ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း။ ဗထူးၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၌ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုမွတဆင့္ ျဗိတိသွ်တို႔ ေမလတြင္ သြားေရာက္အနားယူရာျမိဳ႕ျဖစ္သည့္ေမျမိဳ႕သို႔ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ေျပာင္းေရြ႕ခဲ့သည္။ ေနာင္တြင္ ျပင္ဦးလြင္ဟု ေခတ္ဆန္ဆန္ မွည့္ေခၚလာခဲ့သည္။ ပထမဦးဆံုး ေမျမိဳ႕စစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွာ သီရီပ်ံခ်ီ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္စိုးျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္လင္းေဒြး ျဖစ္သည္။

ပထမဆံုးစစ္တကၠသိုလ္ဗထူးျမိဳ႕ဖြင့္ပြဲအခန္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု ေျပာၾကားခဲ့ေသာမိန္႔ခြန္း
ပထမဆံုးစစ္တကၠသိုလ္ဖြင့္ပြဲ မိန္႔ခြန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက ရွမ္းျပည္ေလာက္ေဆာက္ျမိဳ႕နယ္ရွိ တပ္ေျမ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုတပ္ေျမကို ဗိုလ္မွဴးႀကီးဗထူးကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ဗထူးျမိဳ႕ဟု ျမိဳ႕ဖြင့္ပြဲက်င္းပသည့္ေန႔တြင္ အမည္ေပးခဲ့သည္။ ဦးႏုေျပာၾကားသည့္အခ်ိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး ျပည္တြင္းစစ္မီး ေတာက္ေလာင္ေနေသာ ကာလ ျဖစ္သျဖင့္ စစ္တပ္ကို လူထုက အားကိုးအားထားျပဳေနေသာ ကာလျဖစ္သျဖင့္ ထိုစဥ္က စစ္သားမ်ားသည္ ကယ္တင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ေနခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာင္အခါတြင္ ထိုျပည္သူတို႔က ပံု၍အားကိုးခဲ့ေသာ စစ္တပ္သည္ ျပည္သူကို ကြ်န္ျပဳအုပ္ခ်ဳပ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး က်ားေၾကာက္လို႔ရွင္ႀကီးခိုး၊ ရွင္ႀကီးက်ားထက္ဆိုး ဆိုသည့္ ကိန္းသို႔ ဆိုက္လာခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။
ဦးနုေျပာၾကားခ်က္မ်ားထဲမွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ မွတ္သားစရာမ်ားပါၿပီး မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္ကို သမိုင္းေလ့လာသူမ်ား ခန္႔မွန္းနိုင္ရန္ အတြက္ ေကာက္ႏွဳတ္ေဖၚျပလိုက္ပါသည္။ ဦးႏုက-
“ဒီအခမ္းအနားဟာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရာဇဝင္မွာ အေရးႀကီးတဲ့အခန္းသစ္တစ္ခု ဖြင့္ေပးတဲ့အခန္းအနားလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဘာျပဳလို႔လဲဆိုေတာ့ တိုင္းသစ္၊ ျပည္သစ္ တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဗလငါးတန္ဟာ အေရးႀကီးသလို တိုင္းျပည္တစ္ခုလံုးရဲ႕ စစ္တပ္အင္အားဟာလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ .................... ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကို ျပည္ပက က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္စရာ လံုးဝမရွိပါဘူး။ ႏို႔ေပတဲ့ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ရန္နဲ႔ အဲဒီရရွိၿပီးေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္တံ့ခိုင္ျမဲေအာင္ လုပ္ဖို႔အတြက္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအနက္ စစ္ဘက္နက္လက္အင္အား ေတာင့္တင္းျခင္းဟာ အေရးႀကီးဆံုး လုပ္ငန္းႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ .........ႏိုင္ငံရဲ႕စစ္အင္အားေတာင့္တင္းဖို႔ရန္ စစ္ဗိုလ္စစ္သား လံုေလာက္ရံုနဲ႔မရ၊ တိုးတက္ထြန္းကားေနတဲ့ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ စစ္ပညာရပ္ကို စနစ္တက် သင္ၾကားေပးဖို႔လဲ အထူးလိုတယ္”  ဟု စစ္တပ္၏ ေခတ္မွီတိုးတက္လာေရးကို ရည္ရြယ္ၿပီးေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ သူက-
“အျခားႏိုင္ငံေတြမွာလို ေခတ္မွီတဲ့စစ္တကၠသိုလ္ႀကီးေတြကို သီးျခားဖြင့္လွစ္လို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံရဲ႕ေငြေၾကး အရသာ မဟုတ္ပါဘူး၊ တစ္လံုး တစည္းတည္း စုေပါင္းၿပီးဖြင့္လွစ္ရတဲ့ အက်ိဳးအာနိသင္ေတြလဲ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိပါတယ္၊ ႏိုင္ငံရဲ႕လက္နက္ကိုင္ စစ္ဌာနႀကီး၃ခုကို တစုတလံုးတည္းပူးေပါင္းၿပီး ေလ့က်င့္ေစျခင္းဟာ တစ္ဦးနွင့္တဦး ပိုမိုရင္းႏွီးေစရံုသာမက သင္ၾကားမႈဟာလဲ စနစ္တစ္မ်ိဳးထဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္၊ စစ္ပညာအမ်ိဳးမိ်ဳးကို တညီတညြတ္တည္း သင္ယူနိုင္ၾကပါတယ္၊ သီးျခားစစ္တကၠသိုလ္မ်ားဖြင့္လွစ္မယ္ဆိုရင္၊ တဘက္နဲ႔တဘက္ ဆက္သြယ္မႈ နည္းပါးသြားရံု တင္မက၊ သင္ၾကားတဲ့ေနရာမွာလဲ တညီတညြတ္တည္း ရွိခ်င္မွရွိမယ္၊ ဒါတြင္ မကေသးဘူး၊ တဦးႏွင့္တဦး တဖက္ႏွင့္တဖက္ မလိုလားအပ္တဲ့ ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာစရာ အေၾကာင္းရွိပါတယ္”ဟု ေျပာခဲ့သည္။
ဤေနရာတြင္ ဦးႏုသည္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနႏွင့္ မဟာအမွားႀကီးကို ျပဳလုပ္မိခဲ့သည္ဟု ျမင္ပါသည္။ ထိုသို႔မွားခဲ့ရျခင္းသည္ စစ္တပ္ဦးစီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းကို ယံုၾကည္အားကိုးလြန္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သလို စစ္တကၠသိုလ္တြင္ ႏိုင္ငံ၏လက္နက္ကိုင္စစ္ဌာနႀကီး ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ၃ ခု ကို တစုတလံုး တည္းပူးေပါင္းၿပီး ေလ့က်င့္ေစျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုးကို ၾကည္းတပ္က လက္ဝါးႀကီးအုပ္ၿပီး ထင္တိုင္းခ်ယ္လွယ္ခြင့္ကို ေပးလိုက္တာျဖစ္သြားလိမ့္မည္ဟု ဦးႏုကျမင္မထားမိခဲ့ေခ်၊ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံ၏ေငြေၾကးမေတာင့္တင္းမႈေၾကာင့္လည္း ဤဌာနသံုးခုကို ေပါင္းလုပ္ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံ၏ ကံၾကမၼာပဲဟု အျပစ္ပံုခ်ရမလုိပင္ ျဖစ္သည္။ တိုးတက္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား၌ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ သီးျခားတကၠသိုလ္မ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဤတကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္းမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ခ်က္မ်ား ရွိသည္။ တကၠသိုလ္အခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ျပိဳင္မႈရွိသည့္အတြက္ သူ႔ထက္ငါသာေအာင္ ႀကိဳးစားၾကသည့္အတြက္ တိုးတက္လာၾကသည္။ သင္ၾကားမႈ မတူျခင္းသည္ ျပႆနာမဟုတ္ပါ။ တိုက္ေလယဥ္ေမာင္းသည့္ ေလသူရဲႏွင့္ ေျမျပင္တြင္ ကုန္းေၾကာင္း တိုက္ေနသည့္ စစ္ဗိုလ္ႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈသည္ မည္သုိ႔မွ တူညီႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။
ဤကဲ့သုိ႔ ကြဲျပားေနမႈသည္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုသံုးစုထဲမွ တစ္စုစုက ႏိုင္ငံေတာ္ကို သစၥာေဖါက္ဖ်က္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမည္ဆုိလွ်င္ က်န္ႏွစ္စုက သေဘာမတူလွ်င္ အာဏာသိမ္းခြင့္မရွိေစရန္ အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ထိန္းထားျခင္းျဖစ္သည္ကုိ ျမင္နိုင္ဖို႔ လုိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဤကဲ့သုိ႔ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ မရွိေတာ့သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္စစ္ဦးခ်ဳပ္တိုင္းသည္ ၾကည္းတပ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကသာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး က်န္သည့္ ေလတပ္နဲ႔ ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအေပၚ ေမာက္မာႏုိင္ျခင္းသည္ မထူဆန္းပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တပ္မေတာ္တြင္ တပ္ကို ကုိင္ထားႏိုင္သည့္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို အာဏာတူေပးမထားဘဲ ၾကည္းတပ္ကုိသာ အာဏာကုန္ေပးထားသည့္အတြက္ မတရားမႈမ်ားကို လက္နက္ကိုင္အင္အားစုအတြင္း မည္သုိ႔မွ် တားဆီးရန္ အင္အားမရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးႏုေျပာခဲ့သည့္ သံုးခုေပါင္းေပးၿပီး ညီညြတ္ခိုင္းထားသည့္ မူလေပၚလစီ အမွားေၾကာင့္ တပ္လုပ္သမွ် ျပည္သူေတြဘက္က ရပ္တည္ေပးမည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ဳိး ထြက္ေပၚမလာျခင္း ျဖစ္သည္။
ဆက္လက္၍ ဦးႏုက “ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အဖ်က္သမားမ်ားကို လက္သံေျပာင္ေျပာင္နဲ႔ တီးနိုင္တာတခုထဲနဲ႔ တပ္မေတာ္ကို ကြ်န္ေတာ္ဒီေလာက္မခ်ီးက်ဴးႏိုင္ပါဘူး၊ ႏို႔ေပမဲ့ ဒီထက္ပိုၿပီး ခ်ီးက်ဴးစရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္ႀကီး ရွိပါေသးတယ္၊ ဒီအခ်က္ဟာ တျခားမဟုတ္ပါဘူး တပ္မေတာ္ဟာ ဒီမိုကေရစီအစဥ္အလာႀကီးကို ခိုင္ခိုင္ခန္႔ခန္႔ ခ်မွတ္ေနတဲ့အခ်က္ႀကီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီအစဥ္အလာဆိုတာ သာမညၾကည့္ရင္ ဒီေလာက္ အေရးႀကီးတယ္လို႔ မသိၾကဘူး၊ ႏို႔ေပမဲ့ ဒီမိုကေရစီ အစဥ္အလာမရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကိုၾကည့္မွ ဒီအစဥ္အလာဟာ ဘယ္ေလာက္တန္ဘိုးရွိတယ္ဆိုတာ သိႏိုင္ပါတယ္။  ဒီမိုကေရစီအစဥ္အလာမရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ စစ္တပ္က အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ျဖစ္လာ၊ လူထုက ဝိုင္းေျမွာက္ေပး၊ ေနာက္ၿပီး စစ္တပ္က သူပုန္ထ အာဏာသိမ္း၊ အဲတာမ်ိဳးေတြနဲ႔ပဲ စခန္းသြားတတ္ၾကပါတယ္။ ေနာက္တဖန္ အဲဒီတပ္ထဲမွာပဲ၊ တဖက္က စစ္တပ္အင္အားစုေတြက အားေမြးၿပီး သူပုန္ထ၊ အာဏာသိမ္းနဲ႔ ဂ်ာေအးသူ႔အေမရိုက္တဲ့ ကိန္းမ်ိဳးကိုေတြ႔ရပါတယ္”
“အဲသည္လိုစစ္တပ္ကို မိန္းမရႊင္လို သေဘာထားၿပီး ကိုယ္လိုခ်င္သလိုလုပ္ေနၾကတဲ့အတြက္ အဲဒီႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ဟာ ေျမမ်က္ႏွာျပင္လို တည္ျငိမ္ျခင္းမရွိဘဲ ေရမ်က္ႏွာျပင္လို လွဳပ္ရွားလ်က္ရွိၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္ကေတာ့ တဖက္ကသူပုန္ေတြကိုတိုက္ေနတံုး အျခားတဖက္က Democratic Tradition ေခၚတဲ့ ဒီမိုကေရစီအစဥ္အလာႀကီးကို ခို္င္ခိုင္ခံ့ခံ့ အားသြန္ၿပီးေတာ့ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိပါတယ္။”
ဦးႏု၏မိန္႔ခြန္းတြင္ သူတပ္မေတာ္ကို မည္မွ်ယံုၾကည္သည္၊ မည္မွ်အားကိုးၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ႀကီးကို ေစာင့္ေရွာက္ ေသာ တပ္မေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ျမင္ခဲ့သည္ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည္တို႔ကို သူ၏မိန္႔ခြန္းက သူျဖစ္ေစခ်င္ေသာ တပ္မေတာ္၏ ပံုရိပ္ကိုေဖၚျပေနခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ သူယံုၾကည္ကိုးစားခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း၏ သစၥာေဖါက္ဖ်က္မႈေၾကာင့္ သူျမင္ထားတဲ့ေသာ အျခားဒီမိုကေရစီ ကင္းမဲ့ဆိတ္သုန္းေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားလို ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္စစ္အာဏာရွင္ႏိုင္ငံဘဝသို႔ ေလ်ာက်ေရာက္ရွိ သြားခဲ့ရေပသည္။

စစ္တကၠသိုလ္၏ရည္မွန္းခ်က္
ဤအကယ္ဒမီ၏ အလုပ္တာဝန္မွာ “ျမန္မာတပ္မေတာ္ႀကီးအတြက္ ပညာအရည္အခ်င္းျမင့္မားေသာ ဘက္စံုတြင္ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ဦးေဆာင္ႏိုင္သည့္ အနာဂါတ္အရာရွိေလာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာေရး” ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုစစ္တကၠသိုလ္ႀကီးသည္ ပညာေရးသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုတြဲ၍ သင္ၾကားေပးၿပီး အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တစ္ဦးခ်င္းအေနႏွင့္ တိုင္းျပည္တစ္ခုလံုးကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ အရာရွိမ်ား ျဖစ္လာေရးကို ဦးတည္ထားသည္။
စစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္းမ်ားသည္ တိုင္းျပည္တစ္ခုလံုးကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိရမည္ဆိုသည့္ အေတြးအေခၚသည္ စစ္အာဏာရွင္ေလာင္းမ်ားကို ေမြးဖြားေပးေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ စစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္းမ်ားသည္ နင္ၿပီးလွ်င္ ငါ့အလွည့္ဆိုသည့္မူျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို လက္ေျပာင္းလက္လွဲႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို ဂရုမစိုက္ၾကေတာ့ဘဲ ကိုယ္က်ိဳးအျမတ္ရွာသူမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္မွာ ဤအေတြးအေခၚေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ “တိုင္းျပည္တြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပရန္မွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ တိုက္စြမ္းရည္ျမင့္ေသာ စစ္သားေကာင္းမ်ား (Professional Soldiers)” ေမြးထုတ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္ဆိုလွ်င္ ေတာ္ေပေသးသည္။ စစ္တကၠသိုလ္သည္ တို္င္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္မဟုတ္ ကာကြယ္ရန္သာ ျဖစ္သည္ဟု သင္ၾကားမႈမရွိဘဲ တစ္တိုင္းျပည္လံုးကို အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ဟု သင္ၾကားသည့္အခါ တစ္တိုင္းျပည္လံုးကို အတင္းအဓမၼ ေသနတ္မိုး၍ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။
ေမျမိဳ႕စစ္တကၠသိုလ္တြင္ ေလးႏွစ္တက္ေရာက္သင္ၾကားၿပီးမွ ဘြဲ႕လက္မွတ္ရယူရသည့္ အစီအစဥ္ရွိသည္။ ထိုသင္ရိုးထဲတြင္ ဝိဇၨာဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ား (အထူးျပဳသင္ၾကားေပးသည့္ ဓါတုေဗဒ၊ ရူပေဗဒ၊ သခ်ၤာ၊ ဘူမိေဗဒ) ဘာသာရပ္တို႔ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံတို႔ ပါဝင္သည္။ ဘြဲ႔ၾကိဳသင္တန္းမ်ားကို ၄ ႏွစ္ သတ္မွတ္ထားရွိေသာ္လည္း အပတ္စဥ္ ၄၂ မွစတင္၍ ၃ ႏွစ္သင္တန္းသို႔ ေလ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ DSA တြင္ အဓိကအတန္းႏွစ္ခုရွိသည္။ ပညာသင္ၾကားမႈအကယ္ဒမီေက်ာင္းႏွင့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း တို႔ျဖစ္သည္။
ပညာေရး ဌာနမ်ား။
၁။ ျမန္မာစာဌာန ၂။ အဂၤလိပ္စာဌာန  ၃။ သခ်ၤာဌာန ၄။ အသံုးခ်သခ်ၤာဌာန ၅။ ဓါတုေဗဒဌာန ၆။ ႏူကလီးယား ဓါတုေဗဒဌာန ၇။ ရုပေဗဒဌာန ၈။ ႏူကလီးယားရုပေဗဒဌာန။ ၉။ အီလက္ထေရာနစ္ဌာန ၁၀။ ပထဝီဌာန ၁၁။ သမုိင္း ဌာန ၁၂။ စီးပြါးေရးဌာန ၁၃။ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဌာန  ၁၄။ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာဌာန ၁၅။ သုေတသနဌာန စုစုေပါင္းဌာန ၁၅ ခုျဖင့္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။

စစ္ပညာသင္ၾကားေရး
သင္တန္းသားဗိုလ္ေလာင္းကဒက္မ်ားသည္ အျခားတကၠသိုလ္မ်ားနည္းတူ ဝိဇၨာႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားအျပင္၊ စစ္ေရးသင္တန္းကို မျဖစ္မေနယူရသည္။ ေမျမိဳ႕စစ္အကယ္ဒမီသည္ ျဗိတိသွ်စနစ္ႏွင့္ အေမရိကန္စနစ္ ႏွစ္ခုကို အေျခခံတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ (ဆင္းဟတ္စ္စစ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ဝက္စ္ပြိဳင့္ တည္ေဆာက္ပံုကို ယူထားသည္)။ ထိုတကၠသိုလ္ႏွစ္ခု၏ စစ္ေရးေလ့က်င့္ပံုမ်ားႏွင့္ မိမိျပည္တြင္းရွိစနစ္မ်ားကုိ ပူးတြဲေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးသည္။

ေက်ာင္းတြင္ရွိပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိသည့္ နကၡတ္တာရာမ်ားကုိ ေလ့လာေသာ ျပတိုက္ႏွစ္ခုထဲမွ တစ္ခုသည္ ေမျမိဳ႕စစ္တကၠသိုလ္ တြင္ရွိသည္။
စာၾကည့္တိုက္၊ ကြန္ပ်ဴတာလက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခန္း၊ ေဆာ့ဖဝဲလ္အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္မ်ား ေလ့လာေရးခန္း။ ကြန္ပ်ဴတာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ေလ့လာျခင္းဓါတ္ခြဲခန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာမ်ားကို ေလ့လာျခင္း ကရိယာမ်ားထားသည့္ ဓါတ္ခြဲခန္း၊ အဏုၾကည့္ မွန္ေျပာင္း ကရိယာမ်ားရွိသည့္ ဓါတ္ခြဲခန္း၊ ဓါတုေဗဒႏွင့္ ဘူမိေဗဒဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားသည့္ ဓါတ္ခြဲခန္းမ်ား၊ ရူပေဗဒဓါတ္ၾကြျခင္းဆိုင္ရာသုေတသနျပဳသည့္ဓါတ္ခြဲခန္း၊ သန္႔ရွင္းစြာထားေသာ အီလက္ထေရာနစ္ ဓါတ္ခြဲခန္း၊ အိုလံပစ္ အရြယ္အစားရွိ ေရကူးကန္ႀကီး၊ အျခားအားကစားကြင္းမ်ားႏွင့္ ေဘာလံုးကြင္း၊ တင္းနစ္ကြင္းမ်ား၊ ဂြ်မ္းဘားအားကစားရံုတို႔ ရွိသည္။
ထိုေမျမိဳ႕စစ္တကၠသိုလ္တြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းအသံုးအေဆာင္ ဓါတ္ခြဲခန္းမ်ား၊ စာသင္ၾကားရာတြင္ သင္ၾကားမႈ အေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ားမွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႀကီးႏွင့္ ဆီႏွင့္ေရပမာ ကြာျခားလွေပသည္။ အရပ္သား တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ မရွိသည့္ ေခတ္မွီ သင္ၾကားမႈအေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားကို ေမျမိဳ႕စစ္တကၠသိုလ္တြင္ ေတြ႔ျမင္နိုင္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား ေမျမိဳ႕စစ္တကၠသိုလ္ သို႔ ေလ့လာေရးခရီးသြားသင့္သလို အုပ္စုလိုက္ ရန္ကုန္ဝိဇၨာႏွင့္သိပၸံတကၠသိုလ္ႀကီးသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာၿပီး ထိုတကၠသိုလ္ႏွစ္ခု၏ ကြာျခားခ်က္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး မိမိတို႔အျမင္မ်ားကို တိုင္းျပည္သို႔ တင္ျပသင့္သည္။ ျပည္သူေရြးခ်ယ္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို စစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွ တားဆီးမည္ဟု မထင္ပါ။ ထိုသို႔ အရပ္သားပညာေရးႏွင့္ စစ္ပညာေရးကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ျမင္သည့္အခါမွ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းစြာ အရပ္သား ပညာေရးကို ႏွိမ့္ခ်ထားၿပီး စစ္ေက်ာင္းဆင္းမ်ားကိုသာ ေစာင္းေပးထားေသာ ပညာေရးစနစ္ဆိုးကို အခ်ိန္မွီ ျပဳျပင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေပၚေပါက္လာျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုေလ့လာသံုးသပ္ရလွ်င္-
၁။ လြတ္လပ္ေရးရခါစ ႏိုင္ငံငယ္တခုအေနႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ၾကီးကုိ တာထြက္ခ်ိန္မွစ၍ ေျဖရွင္းေနရသျဖင့္ စစ္တပ္ကိုအားကိုးရင္း စစ္တပ္သည္ေက်းဇူးရွင္ၾကီးမ်ားဘဝမွ သခင္ၾကီးမ်ားစစ္ဘုရင္မ်ားအသြင္ေျပာင္းလဲလာျပီး ျပည္သူတ႔ိုက ယံုၾကည္၍ အပ္ႏွံထားေသာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ကိုအသံုးျပဳ၍ ဂုတ္ေသြးစုပ္သူမ်ားျဖစ္လာခဲ့ျခင္း။
၂။ စစ္တကၠသိုလ္မိန္႔ခြန္းတြင္ ဦးႏုကျပည္တြင္းစစ္ကို ဦးေဆာင္တိုက္ေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ကိုခ်ီး ၾကဴးဂုဏ္ျပဳခဲ့ျခင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကို က်င့္သံုးေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းမွ ယံုၾကည္မႈကိုေဖါက္ဖ်က္၍ တည္ဆဲအေျခခံဥပေဒကို သစၥာေဖါက္ဖ်က္ျပီး စစ္အာဏာသိ္မ္းခါ ျပည္သူတင္ေျမာက္ထားေသာ အစိုးရကိုျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္။  ထို႔အတူထိုစဥ္က ပထမပတ္ ဗိုလ္ေလာင္း အျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ေလာင္းေလးေမာင္ေအးသည္လည္း ဒီမိုကေရစီအေျခခံကို သိေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး ေမာင္ေအးအျဖစ္ စစ္အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာစစ္တပ္တြင္း ၾကည္း၊ေရ၊ေလအျပန္အလွန္အာဏာထိန္းေက်ာင္းမႈမရွိျခင္းႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ထားလွ်င္ ထင္သလိုလုပ္ႏိုင္သည္ဟု လက္ဦးဆရာၾကီးမ်ားက နမူနာျပခဲ့ၾက၍ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္တခုတြင္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တို႔သည္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားအျဖစ္ တည္ရွိေနခဲ့လွ်င္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ မွထင္သလိုခ်ယ္လွယ္ခြင့္မရွိဘဲ အာဏာရွင္လမ္းေၾကာင္းသို႔မေရာက္ရန္ထိမ္းညွိႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တရားစီရင္ေရးသည္အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ေပၚေပၚထင္ထင္ရွိေနသည္။ လႊတ္ေတာ္သည္လည္း အာဏာရပါတီ၏ လက္ထဲတြင္ရွိသည္။ ထိုဌာနႏွစ္ခုသည္ သီးျခားလြတ္လပ္ မေနခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
၃။ စစ္တကၠသိုလ္သည္လည္း ၾကည္း၊ေရ၊ေလ ဟူ၍ သီးျခားခြဲျခားထားျခင္းမရွိဘဲ တေပါင္းတည္း ျပဳလုပ္ထားသျဖင့္ သံုးပြင္ဆိုင္ထိန္းထားျခင္းမရွိဘဲ  ၾကည္းတပ္ကသာ အရာရာကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္သက္ဇိုးရွည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
နိဂံုးအားျဖင့္  ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခ်င္ေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား  စစ္တပ္မွထြက္ျပီး လုပ္ၾကပါ။ သာဓကအားျဖင့္ ဦးေရႊမန္း၊ ဦးသိန္းစိန္တို႔သည္ လူဝတ္ခြ်တ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေလာကသုိ႔ ဝင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အာဏာရရန္ က်ိန္းေသးၿပီးမွ ထြက္၍ ေနရာယူခဲ့ၾကျခင္းသည္ ရိုးသားစြာရယူျခင္းေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ ထိုကဲ့သို႔ တပ္ကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံထားျပီး အာဏာရယူျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ မိမိအရည္အခ်င္းႏွင့္ တပ္မွထြက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးကို ဝင္လုပ္ၾကေစခ်င္သည္။
ထို႔အတူ  စီးပြားေရး လုပ္ခ်င္သလား။ တပ္မွျပတ္ျပတ္သားသားထြက္ၿပီး လုပ္ၾကပါ။ တစ္ဖက္တြင္တပ္ကို ကိုင္ထားၿပီး တစ္ဖက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္၍ ေနရာယူျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ၿပီး  ဥစၥာဓန စုစည္းျခင္းသည္ လက္နက္အားကိုး ဗိုလ္က်သည့္ လုပ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတၱိရွိၾကပါ၊ ရိုးသားၾကပါ။ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ေလးစားပါက ျပည္သူတုိ႔က လိုလိုလားလား ေရြးခ်ယ္ပါလိမ့္မည္ဟု ဆိုခ်င္သည္။

ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (၇၄ မ်ိဳးဆက္)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...