Friday, August 29, 2014

ပဲခူး႐ိုးမေပၚမွ မစိမ္းလန္းေသာဘ၀မ်ား (၁)

ပဒဲေက်းရြာေဒသခံ ကိုေက်ာ္လင္းသူ႔နာမည္က ကိုေက်ာ္လင္း၊ အသက္က ၄၅ ႏွစ္ခန္႔၊ မိသားစု ၅ ေယာက္၏ အိမ္ေထာင္ဦးစီး၊ ေနရပ္က ပဲခူး႐ိုးမေပၚရွိ ပဒဲေက်းရြာ ျဖစ္သည္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ရွိ၍ အိမ္ေျခ ၆၀ ေက်ာ္ရွိကာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အင္မတန္ခက္ခဲသည္။ ယခင္က ဖြတ္မ်ားေတြ႕ရေလ့ ရွိေသာေၾကာင့္ “ဖြတ္ေၾကာ” ဟုေခၚသည္။
သို႔ေသာ္ ျမန္မာတို႔အယူအရ “ဖြတ္” ဆိုသည္မွာ နိမိတ္မေကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပဒဲေခ်ာင္းေဘး၌ တည္ရွိသည့္ အားေလ်ာ္စြာ မည္သူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အမိန္႔မွ်မလိုဘဲ “ပဒဲ” ဟုေခၚတြင္ေစသည္။ ယခုေတာ့ ခ႐ိုနီမ်ား ေကာင္းမႈျဖင့္ “ေရႊပဒဲ” ေပါ့။  ကိုေက်ာ္လင္းႏွင့္ဆံုျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းက ျမန္မာျပည္တြင္ ေျဖရွင္း၍ မကုန္ႏိုင္သည့္ လယ္ယာေျမ မတရားသိမ္းဆည္းခံရမႈႏွင့္ အဓမၼလုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႈတို႔ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

ပဒဲေက်းရြာရွိ ေဒသခံမ်ားမွာ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုမတိုင္မီကပင္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုမွာ မွတ္ပံုတင္မရွိ၊ ေသစာရွင္စာတတ္သူပင္ လက္ခ်ဳိးေရ၍ ရသျဖင့္ ေတာင္ယာလယ္လုပ္ သစ္ခုတ္ျခင္းျဖင့္သာ အသက္ေမြးရသည္။ ကမာၻႀကီးတြင္္ မည္မွ်ပင္ေျပာင္းလဲ ေစကာမူ မည္သို႔မွ်ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိသည့္ ပဒဲေက်းရြာႏွင့္ ေဒသခံမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ခဲ့သည္ဆိုသည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီကပင္ အေျပာင္းအလဲကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ေကာင္းေသာေျပာင္းလဲျခင္းေတာ့ မဟုတ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေအာင္လံၿမိဳ႕၊ ခ.လ.ရ (၇၁) မွ တပ္ၾကပ္ႀကီး တင္ေမာင္ေဆြႏွင့္ ၄င္း၏တပည့္ ဆလိုင္းတာဇံ (စစ္ေျပး) တို႔အဖြဲ႕ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ရြာသားမ်ားကို ဆင့္ေခၚေစသည္။ ၄င္းမွာ (ယခု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေရႊ ပိုင္ဆိုင္သည့္) ေဇကမာၻ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ တာ၀န္ခံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၉ မွ ၂၀၁၅ အထိ ကၽြန္းစိုက္ပ်ဳိးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပဒဲေက်းရြာသူ/သား မ်ား ေနထိုင္ စိုက္ပ်ဳိးေနေသာ ေျမမ်ားမွာ ကုမၸဏီပိုင္ေျမမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္ေနထိုင္လိုလွ်င္ ကုမၸဏီမွ ခိုင္းေစေသာအလုပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ “အျပစ္ေပး၊ ဒဏ္ေပး” (ဆုေပး ဒဏ္ေပး မဟုတ္) ဟုဆိုကာ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ၄ ဧကႏႈန္းျဖင့္ အခေၾကးေငြ ေပးျခင္းမရွိဘဲ ေတာခ်ဳံမ်ား ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ကၽြန္းပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးျခင္းတို႔ကို အဓမၼခိုင္းေစခဲ့သည္။ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ပင္လွ်င္ ေတာခ်ဳံ တစ္ဧကကို ၁၅ ရက္ခန္႔ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းရသည္။

၂၀၁၀ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ေဇကမာၻ ဦးခင္ေရႊမွ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးခ်ိန္တြင္ေတာ့ “ေဇကမာၻ ကုမၸဏီ လိမိတက္” မွသည္ “ျမန္မာ့စြမ္းပကား စက္မႈကုမၸဏီ” အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆုိင္းဘုတ္ေပၚတြင္ ေျပာင္းလဲသြားသည့္ ကုမၸဏီ၏ အမည္ျဖစ္သည့္ “ျမန္မာ့စြမ္းပကား စက္မႈကုမၸဏီ လိမိတက္” စာလံုးကို မေတြ႕ျမင္ရဘဲ ပို၍ႀကီးမားထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ရသည္က “ဦးတိုးႏိုင္မန္း”။ ဦးတိုးႏိုင္မန္း ဆိုသည္ကေတာ့ ေဇကမာၻကုမၸဏီလိမိတက္ပိုင္ရွင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးခင္ေရႊ၏ သားမက္ျဖစ္သလို၊ ယခု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း၏ သားငယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ေဒသခံရြာသားမ်ားအဖို႔ေတာ့ “ေနာက္တက္သည့္ ေမာင္ပုလဲ၊ ဒိုင္း၀န္ထက္ကဲ” ဆိုသည့္အျဖစ္မ်ဳိးႏွင့္ ႀကံဳရျပန္ေတာ့သည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလကုန္ခန္႔ ေႏြရာသီ လမ္းေကာင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ေတာ့ ဦးတိုးႏိုင္မန္း ကိုယ္တိုင္ ရြာသို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ရြာထဲသို႔ မ၀င္ခင္ ရြာျပင္၌ ေသနတ္ႏွစ္ခ်က္ ပစ္ေဖာက္သည္။ ကိုလိုနီေခတ္မွ အေရးပိုင္မင္းမ်ားႏွင့္ ပုလိပ္အင္စပိတ္ေတာ္တို႔၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အတိုင္း ေဒသခံရြာသားမ်ားအား ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ စုေ၀းေစၿပီး ေဒသခံ ရြာသားမ်ားဘက္မွ ၄င္းတို႔ခိုင္းေစသည္မ်ားကို တာ၀န္ေက်ေအာင္ လုပ္ျပႏိုင္လွ်င္ မည္သို႔မွ် စိုးရိမ္စရာ မလိုေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းအေနႏွင့္လည္း ပဒဲေက်းရြာ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မသိနားမလည္ေသာ ေဒသခံရြာသားမ်ား အတြက္မူ ဦးတိုးႏိုင္မန္းေျပာသမွ် နားေထာင္ကာ ခိုင္းသမွ်လုပ္႐ံုမွလြဲ၍ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမရွိ။

နဂိုကပင္ နဖူးကေခၽြး ေျခမက်ေအာင္လုပ္ပါမွ တစ္ေန႔စာတစ္ေန႔ အႏိုင္ႏိုင္ျဖစ္ေနရွာေသာ ေဒသခံရြာသားမ်ားမွာ အဓမၼခိုင္းေစမႈမ်ားကိုပါ လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္အတြက္ စား၀တ္ေနေရး ပိုမိုက်ပ္တည္းလာၿပီး ဆက္လက္ရပ္တည္ရန္ မစြမ္းႏိုင္ေတာ့သည့္အဆံုး (၁၉.၁.၁၁) တြင္တစ္ႀကိမ္၊ (၂၄.၂.၁၁) တြင္တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ၄င္းတို႔၏ နစ္နာဆံုး႐ံႈးေနမႈမ်ားကို ILO သို႔တိုင္သည္။ ILO မွ မည္သည့္တံု႔ျပန္မႈမွမရ၊ သို႔ေသာ္ တပ္ၾကပ္ႀကီး တင္ေမာင္ေဆြ ထံမွရသည္။

ILO သို႔ တိုင္ၾကားသည့္အတြက္ ပဒဲရြာကို မီး႐ႈိ႔ဖ်က္ဆီးမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္သည္။ ေဒသခံ ရြာသားမ်ား ပင့္ေဆာင္၍ ကိုးကြယ္ေနေသာ ေဇယ်သုခ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ကို ေက်ာင္းမွႏွင္ခ်သည္။ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေ၀းသည့္အျပင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားမွာ ႀကံဳေတြ႕ရသမွ်ကို ခါးစည္းခံ၍ ေတာင္မင္းမကယ္ႏိုင္ ေျမာက္မင္းမကယ္ႏိုင္ဘ၀တြင္သာ မေသ႐ံုရွင္သန္ေနရေတာ့သည္။

ဒုကၡပင္လယ္ျပင္၌ ဆယ္ယူေဖးကူမည့္သူမရွိဘဲ ေမ်ာခ်င္ရာေမ်ာကာ ေမွာင္အတိက်ေနသည့္ ပဒဲေဒသခံတို႔အတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ေတာ့ အလင္းတစ္စကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ (၁၉.၈.၁၂) တြင္ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊပန္းေတာ တိုက္နယ္ေက်းရြာ၌ ILO မွ အရာရွိႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ လာေရာက္၍ သင္တန္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရသျဖင့္ မိုးထဲေရထဲတြင္ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွလာ၍ သင္တန္းတက္ခဲ့ၾကသည္။ သင္တန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ပဒဲေဒသခံမ်ားမွ မိမိတို႔ ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနရသမွ်ကို ILO မွ အရာရွိႀကီးမ်ားအား တင္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ ILO အရာရွိႀကီးမ်ားမွ ၄င္းတို႔ခန္႔အပ္ထားေသာ Case Worker မွတစ္ဆင့္ ေဒသခံ ရြာသားမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနရသည့္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ားကို ေပးပို႔တင္ျပရန္မွာၾကားခဲ့သျဖင့္ (၂၀.၅.၁၃) တြင္ ILO ႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လိပ္မူတင္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ILO မွ တာ၀န္ရွိလူႀကီးမင္းမ်ားမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻေပၚ၌ မတရားသျဖင့္ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ အဓမၼလုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႈမ်ား လံုး၀မရွိေတာ့ပါဟု ေႃကြးေၾကာ္ႏိုင္ေရး အတြက္ အင္မတန္အလုပ္မ်ား ေနၾကကာ ျမန္မာျပည္မွ ကိစၥေသးေသးေလးအတြက္ လွည့္မၾကည့္ႏိုင္ၾကေသးသျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တိုင္ အမႈတြဲအျဖစ္ပင္ စာရင္းသြင္း၍ လက္ခံသတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသး။

                                                                                                                                                         (ဆက္ပါဦးမည္)
ပဒဲေက်းရြာေဒသခံ ကိုေက်ာ္လင္း
ကုမၸဏီအမည္မပါေသာ ဦးတိုးႏိုင္မန္း၏ ကၽြန္းစိုက္ခင္း ဆိုင္းဘုတ္ဒ္ကုမၸဏီအမည္မပါေသာ ဦးတိုးႏိုင္မန္း၏ ကၽြန္းစိုက္ခင္း ဆိုင္းဘုတ္ဒ္
ဦးတိုးႏိုင္မန္း၏ ကၽြန္းစိုက္ခင္း တစ္ကြက္အား ေတြ႕ရစဥ္ဦးတိုးႏိုင္မန္း၏ ကၽြန္းစိုက္ခင္း တစ္ကြက္အား ေတြ႕ရစဥ္
တပ္ၾကပ္ႀကီး တင္ေမာင္ေဆြ၏ ေအာင္လံၿမိဳ႕မွ အမွတ္ (၇၁) ေျခလ်င္တပ္ရင္းတပ္ၾကပ္ႀကီး တင္ေမာင္ေဆြ၏ ေအာင္လံၿမိဳ႕မွ အမွတ္ (၇၁) ေျခလ်င္တပ္ရင္း

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...