Thursday, June 5, 2014

ေကာင္းစံ ဆက္သြယ္ေရး။ (၆၀၁) တပ္ရင္း

Nyein Suu shared a photo to the group DYVA.

သူနဲ့ပါတ္သတ္ျပီးၾကားရသိရတဲ့သတင္းေတြက စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာပါ.. ေကာင္းဇံ
ေသသြားျ႔ပီတဲ့ဗ်ာ။
ဆက္သြယ္ေရးသမားဆိုုေပမယ့္ တိုုက္ခိုုက္ေရးဘက္မွာလည္း လက္မေနွးသူပါ။
ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ရွိသူတစ္ေယာက္ပါ. က်ေနာ္တိုု့တပ္၇င္း (၂၁၀) နဲ ့တပ္မဟာ
(၂).. အထူးေဒသမွာ အတူတူလွဳပ္ရွားခဲ့သူပါ.
တပ္း၇င္ေတြထဲမွာ ကေ်နာ္တိုု ့၇င္းက ဆက္သြယ္ေရးသမားအမ်ားဆံုုးလိုု ့ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္တပ္၇င္းဆက္သြယ္ေ၇းသမားမ်ားက အျခားေနရာေတြမွာဘဲ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေတာ့ ခုုလိုုေကာင္းဇံဆိုုတဲ့ ဆက္သြယ္ေ၇းသမားေလးက
က်ေနာ္တိုုဆီကိုု ေ၇ာက္လာျပီး အတူတုူတြဲျဖစ္ခဲ့တာပါ။
အထူးေဒသတခြင္ မေ၇ာက္ဘူးတဲ့ေနရာမရွိသေလာက္ကိုု က်ေနာ္တိုု ့တပ္၇င္းနဲ အတူတကြ သြားေ၇ာက္ခဲ့သူပါ။ သူနဲ ့အတူႏြဲခဲ့ဘူးတဲ့ ဂစ္တာ၀ိုုင္းေလးေတြတိုုက္ပြဲေတြကိုု အမွတ္ရရနဲ ့ရွိေနဆဲ့ပါ. ဘယ္ေတာ့မွလည္းေမ့ေပ်ာက္သြားလိမ့္
မည္မထင္ပါ ၊ လဘန္က်ဆံုုးခဲ့တဲ့ မိတ္သလင္ေတာင္အထက္ရြာတိုုက္ပြဲမွာလည္း ပါ၀င္
ခဲ့ပါတယ္. က်ေနာ္တိုု့တပ္ရင္းမွဴးဆန္းလင္း၇ဲ ့လက္ဆြဲေတာ္လည္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ကိုုဆန္း
လင္းကစလိုု ့က်ေနာ္တိုု ့အားလံုုးနဲ ့ခ်စ္ခင္သူေပါင္းသင္းေနထိုုင္တတ္သူပါ။ ဘာေၾကာင့္
ဒီအေၾကာင္းကိုုေျပာရသလဲဆိုုေတာ့ သူကအျခားတပ္၇င္းက ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္
ေနလိုု ့ပါဘဲ။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္က်ေနာ္တိုု့ေတြ အတူတူပါဘဲ။
က်ေနာ္ဗဟိုုကိုု ၁၉၉၄ ခုုေလာက္ကျပန္တက္လာရေတာ့ ေကာင္းစံတိုု ့အထူးေဒသမွာဘဲ ဆက္ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ သူနဲ့ပါတ္သတ္ျပီးေနာက္ဆက္တြဲၾကားရတဲ့သတင္းေတြက
မယံုုနိုုင္စ၇ာေကာင္းသလိုု စိတ္မေကာင္းစ၇ာလည္းေကာင္းပါတယ္..ေကာင္းစံေသျပီတဲ့
ဘယ္လိုုဘယ္ပံုုေသဆံုုးသြားတယ္ဆိုုတာလည္း က်ေနာ္တိုု ့ၾကားသိ၇ပါတယ္။ အထူးေဒသ နယ္ေျမဟာ၂၁၀ ရဲ ့နယ္ေျမပါဘဲ။ ဘာျဖစ္ျဖစ္က်ေနာ္တိုု ့သိေနနိုုင္ပါတယ္… မင္းက်ဆံုုးသြားတဲ့အေနအထားက ငါ့တိုု ့ကိုုသတိေပးသြားသလိုုခံစားရတယ္။ ငါတိုု ့ရဲေဘာ္ေတြကမ်က္ကန္းသရဲမေၾကာက္ေတြေပါ့..။ မွန္တာကိုုမွန္တဲ့အတိုုင္းေျပာတယ္
မွားတာကိုုမွားတဲ့အတိုုင္းေျပာတယ္.. ေနရာေဒသေတြအထက္ေတြေအာက္ေတြဆိုုတာ
မသိဘူး မစဥ္းစားဘူး ။ ေတာ္လွန္ေ၇းပါးလည္းမ၀ဘူး။ ဒီလိုု၇ပ္တည္ခဲ့တာပါ ။ခုုေတာ့ေကာင္းဇံ ဒီအက်ိဳးဆက္ကိုုမင္းက ဒီလိုုရွိတယ္ဆိုုတာငါတိုု႔ကိုု သင္သြားေပးခဲ့ပါတယ္ကြာ။
ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္က်ေနာ္တိုု ့ေကာင္းဇံနဲ ့ပါတ္သတ္ျပီးေလးစားမိတယ္။ အေလးျပဳပါတယ္။
သူရဲ့ေသဆံုုးပံုုကိုု အဲဒီအခ်ိန္အဲဒီကာလကတာ၀န္ရွိတဲ့သူမ်ား အမွန္အတိုုင္းထုုတ္
ျပန္ေစခ်င္ပါတယ္. ေတာ္လွန္ေ၇းရဲေဘာ္တစ္ေယာက္ က်ဆံုုးပံုုေသဆံုုးပံုုကိုု ယေန ့
အခ်ိန္ယေန ့ကာလမွာေတာ့ သမိုုင္းအျဖစ္ အမွန္အတိုုင္းရွိေနသင့္ပါျပီ.. ရဲေဘာ္ေတြ
ေပးဆပ္ခဲ့ရတဲ့.ဒီမိုုကေရစီအတြက္သူရဲ့အသက္အတြက္ ဒီေလာက္ေတာ့ဂုုဏ္ျပဳေပးသင့္
ပါတယ္.. သမိုုင္းအမွန္ေပၚေပါက္ေရးကလည္း က်ေနာ္တိုု ့က်န္စစ္သားေတြရဲ့တာ၀န္
လိုု ့ဘဲက်ေနာ္ျမင္ပါတယ္ (မေသလိုု ့က်န္ခဲ့တဲ့က်န္စစ္သား) ေတြ၇ဲ ့ဆက္လက္လုုပ္
ေေေဆာင္ေပး၇မဲ့လုုပ္ငန္းစဥ္ပါ၊ ဒါေတြေ၇း ေနတာဘယ္သူကိုု မုုန္းလိုု ့မၾကိဳက္လိုု ့ဘယ္အ
ဖြဲ ့ကိုု မနွစ္ျမိဳ ့လိုုဆိုုတဲ့စိတ္လံုုး၀မရွိပါ။
ေေကာင္းဇံလိုုရဲေဘာ္မ်ိဳး ေသဆံုုးက်ဆံုုးတဲ့ရဲေဘာ္မ်ား တပ္ရင္းတိုုင္းမွာရွိမွာပါ။ က်ေနာ္တိုု ့တပ္၇င္းမွာလည္းရွိပါတယ္ ။ ေသဆံုုးသူတစ္ေယာက္၇ဲ့သမိုုင္းဆိုုတာ က်န္ရစ္တဲ့သူေတြက
ဂုုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ေပး၇မယ္လိုု ့ဘဲက်ေနာ္နားလည္ပါတယ္။ ေအာက္ေျခရဲေဘာ္ဆိုတာ ရဲေဘာ္ခ်င္းဘဲပိုုခံစားနိုုင္သိျမင္နိုုင္ပါတယ္။ ေျပာရရင္ဘ၀တူေတြပါ။
ေေကာင္းဇံသူငယ္ခ်င္း..ေကာင္း၇ာဘံုုသိုု ့….။..တာ၀န္ရွိတဲ့သူ…သူကိုုသတ္သူေဖၚေပးပါ။
သူေသဆံုုးပံုုက်ဆံုုးပံုုဟာ က်ေနာ္တိုု ့ရဲေဘာ္တိုုင္း ေတာ္လွန္ေ၇းသမားတိုု္င္း အျမဲစိတ္နာ
ေန၇တဲ့ ေသဆံုုးပံုုမ်ိဳးပါ။
ဓါက္ပံုု..lu boဆီမွ.ယူသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...