Friday, May 16, 2014

ေနျပီေတာ္ တည္ေဆာက္မွဳ လ်ွိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား (နိဂံုးပိုင္း )


ေနျပည္ေတာ္ ၾကပ္ေျပးအား တည္ေဆာက္ရန္ ခိုင္မာေသာ အခ်က္(၄) ခ်က္အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔မွ တင္သြင္းျပခဲ႔ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊက အလြန္႔အလြန္ ႏွစ္ျမိဳ႔ေတာ္မူေလခဲ႔သည္။
(၁) ႏိုင္ငံေရး အခင္းက်င္းမ်ားအား သီးျခားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ (၂) အုပ္ခ်ဳပ္ေ၇းဆိုင္ရာႏွင္႔ စီမံကြပ္ကဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား လူထုႏွင္႔ ထိစပ္နီးကပ္မွဳမ၇ိွပဲ လြတ္လပ္စြာ အေႏွာင္႔ယွက္မ၇ိွ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္
(၃) စစ္ေရးဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာအရ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားႏွင္႔ ေျမျပန္႔ေဒသတို႔ တိုက္၇ိုက္ ထိေတြ႔ဆက္စပ္ေနေသာ အေျခေနႏွင္႔ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တံု႕ျပန္မွဳမ်ား လြယ္လင္႔တကူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ (၄) အရပ္ဘက္ ႏွင္႔ တပ္ဘက္ ကြဲျပားစြာ တည္ရိွျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကီးကဲမ်ားႏွင္႔ တပ္မေတာ္အၾကီးကဲမ်ား၏ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ေသနက စည္းရိုး ေတာက္တင္းရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုဘုန္းၾကီး၀တ္ျပီး လူဘ၀သို႔ ျပန္မလာေတာ႔ေသာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဗိုလ္မွဴးအဆင္႔၇ိွသူ စာေရးဆရာ ျမသန္းစံ မွ စာေရးသူအား (၂၀၀၁) ခုႏွစ္ တြင္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ အဆိုပါ အခ်က္လက္မ်ား ေပးခဲ႔ေလသည္။
တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးႏွင္႔ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔တို႔မွာ ထိုအခ်ိန္ထိ လံုးေထြးေရာယွက္ ရိွေနခဲ႔ၾကျပီး အဆိုပါ ေထာက္လွမ္းေရးမွ တင္ျပေသာ စီမံကိန္းအား တပ္ခ်ပ္ၾကီးတင္မက ၄င္း၏ အက်ိဳးစီးပြါးႏွင္႔ ေရရွည္အာဏာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီမံေဘာင္အတြင္း အံ၀င္ခြင္က် ျဖစ္ခဲ႔ရသည္မို႔ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္အခ်ိဳ႔ႏွင္႔ ျမန္မာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အဂၤ်င္နီယာတပ္မွ တပ္မွဴး ၆ ေယာက္အပါ၀င္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ျပီးေျမာက္ သြားကာ ျမိဳ႔သစ္ ပုတၱရာ ဂ်ာယားတြင္ ဇိမ္က်၍ အနားယူနန္းစံေနေသာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မဟာသီယာ လင္ မူဟာမက္ဆီသို႔ အလည္ပတ္ခရီး (၁၀) ရက္အၾကာမ်ွ သြားေရာက္ခဲ႔ၾကျပီး ပုတၱရာ ၈်ာယား၏ ျမိဳ႔တည္ေဆာက္ပံု အခင္းက်င္းႏွင္႔ စီမံခန္႔ခြဲခဲ႔ပံုတို႔အား မေလးရွားႏွင္႔ အခ်ိဳ႔ေသာ တူရကီပညာရွင္းမ်ားထံမွ ေလ႔လာေမးျမန္၍ ျပန္ခဲ႔ၾကေလသည္။
၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဂ်ဴလိုင္လတြင္ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီး သန္းေရႊမွ တပ္ဘက္ဆိုင္ရာ ယံုၾကည္ရေသာ ၄င္း၏ တပ္မွဴးၾကီးမ်ားအား အထူးအစည္းေ၀းေခၚယူကာ နယ္ေျမ သတ္မွတ္ ေလ႔လာတိုင္းထြာေရး မ်ား စတင္ျပဳလုပ္ရန္ အစီမံမ်ားခ်ခဲ႔ျပီး ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ပထမဆံုးရင္းႏွီးမတည္ စိုက္ထုတ္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ပအို႔ လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔မွ ဦးေအာင္ခန္းထီးတို႔ တူးေဖၚေတြ႔၇ိွခဲ႔သည္ တန္ (သံုးေထာင္) ေက်ာက္စိမ္းတံုးၾကီးအား တိုင္းျပည္အတြက္ စီးပြါားေရး ပညာေရး ႏွင္႔ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ လွဴတန္းခဲ႔ရာ တရုတ္ျပည္မွတဆင္႔ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားသို႔ ျဖစ္သလို ရသည္႔ေစ်းျဖင္႔ ေရာင္းခ်ခဲ႔ရာမွ ရထားေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း (ႏွစ္ေထာင္ ခုႏွစ္ရာ) မွ ေဒၚလာသန္းေပါင္း တစ္ေထာင္ ႏွစ္ရာျဖင္႔ စတင္ အင္တိုက္အားတိုက္ အေကာင္ထည္ေဖၚ လုပ္ေဆာင္ရန္ သံုးလၾကာမ်ွ အစီမံမ်ား အစည္းေ၀းမ်ား မၾကာခနျပဳလုပ္ကာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအား တရုတ္ ဗိသုကာ ပညာရွင္ အဖြဲ႔မွ ေရးဆြဲခ်မွတ္ေပးေသာ ပံုစံအၾကမ္းျဖင္႔ စတင္အေကာင္ထည္ေဖၚခဲ႔ၾကသည္။
ေနျပည္ေတာ္ စတင္ တည္ေဆာက္ျခင္း …………………..တည္ေဆာက္ေရး ကာလအား (၃)ႏွစ္ၾကာမ်ွႏွင္႔ ရုပ္လံုးအေကာင္ထည္ေဖၚျဖစ္တည္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ မေလးရွားကဲ႔သို႔ပင္ တေျဖးေျဖးျခင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ေငြမ်ား ထည္႔သြင္းကာ ဆက္လက္ မြန္းမံ တန္ဆာဆင္ရန္ျဖစ္ခဲ႔ေလသည္။
ေနျပည္ေတာ္ အုပ္ျမစ္ပနပ္အား တန္ေဆာင္မုန္းလျပည္ေန႔ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ရိုက္ႏွက္ကာ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးမွ နန္းစံအိမ္ သံုးလံုးေနရာယူမည္႔ အေဆာက္ဦးေအာက္ေျခတြင္ ေရႊအုပ္ ၉ လံုးစီျဖင္႔ နံနက္ ၉ နာရီး ၁၈ မိနစ္တြင္ စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ ထိုေနာက္ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးသန္းေရႊမွ ခ်က္ျခင္းပင္ ဆီးအၾကိတ္ေ၀ဒနာခံစားရျပီး စကၤာပူ သို႔ ေဆးကုသရန္ အေရးေပၚ ထြက္သြားခဲ႔ရခ်ိန္တြင္ ေထာက္လွမ္းေရး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ တို႔အုပ္စုမွ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီး၏ တိုက္ခိုက္စီမံေရးဆိုင္ရာ တပ္မွဴးအၾကီးကဲ တခ်ိဳ႔ႏွင္႔ ကေတာက္ကစ စတင္ ျဖစ္ေပၚလာကာ အာဏာ ျပိဳင္ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ျပိဳင္လာရေသာ အေၾကာင္းတရပ္မွ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးရုတ္တရက္ ဆံုးပါးသြားလ်င္ ေထာက္လွမ္းေရးမွ ဆက္လက္၍ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ကာ ယခု အုပ္ျမစ္ခ်ထားေသာ ေနျပည္ေတာ္ ၾကပ္ေျပးအား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ ေမာင္းႏွင္သြားရန္ ရည္ရြယ္မွဳ တစံုတရာမ်ား၇ိွခဲ႔သည္႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အၾကီးကဲမ်ားအား ခပ္စိပ္စိပ္ကေလး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ႏွင္႔ ၄င္း၏ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔မွ ပူးကပ္ထိေတြ႔ဆက္ဆံျပလာေလသည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ မထင္ထားေသာ ဖဲတခ်ပ္ အား ေနာက္ဆံုးတြင္ လွန္ခ်လိုက္သူမွာ ဒုတိယ ေထာက္လွမ္းေရး ညြန္ခ်ဳပ္ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီး ၏ လက္ရင္းတပည္႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္းျဖစ္ေၾကာင္း စာေရးသူ တင္ျပခဲ႔ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔၏ အၾကီးက်ယ္ လြဲမွားေသာ အခ်က္မွာ မိမိ၏ အရည္ခ်င္း အေတြးေခၚျဖင္႔ ႏိုင္ငံစနစ္ေမာ္ဒယ္အသစ္တခုအား ပံုထြင္းတည္ေဆာင္ရန္ စဥ္းစားျခင္းမဟုတ္ရပဲ ထိုစဥ္ကာလက ရုရွားတြင္ ေရပမ္းစား လူၾကိဳက္မ်ားကာ ႏိုင္ငံတကာ စူပါစတားျဖစ္လာေနေသာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေထာက္လွမ္းေရးညြန္ခ်ဳပ္ ဗလာတီမာ ပူတင္အား သေဘာက် အတုခိုးေနျခင္းရိွေနခဲ႔ျပီး တရုတ္ျပည္၏ တေျဖးေျဖးၾကီးမားလာေသာ မိမိတို႔ တပ္မေတာ္ႏွင္႔ ျမန္မာ႕ႏိုင္ငံေရးအေပၚ ၾသဇာ သက္ေရာက္လာမွဳအား ခ်ိန္ခြင္လ်ာညိွႏိုင္မည္႔ နည္းလမ္းမ်ားအား တိတ္တခိုး စတင္ရွာေဖြေသာ ကာလတခုလည္း ျဖစ္ခဲ႔ေလသည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေနျပည္ေတာ္ၾကပ္ေျပးမွာမူ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင္႔ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွ တရုတ္ ဂ်ာမဏီ ျပင္သစ္ ကာတာ အႏၵိယ ဒူဘိုင္း ႏွင္႔ ေနာက္ဆံုးတြင္ မိုင္၅၀ ရွည္လ်ားေသာ ေျမေအာက္ အေရးေပၚ ရထားလမ္း အား ရုရွား မွ တည္ေဆာက္ေၾကာင္း ခိုင္လံုစြာ သက္ေသရိွျပီး …အျပီးသတ္ေနာက္ဆံုးျပီးဆံုးကာလမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ ဟု တိက်စြာ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္၍ (၁၀) ႏွစ္သားအသက္ရြယ္ရိွေသာ ခေလးအထက္မွ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အရြယ္ရိွေသာ သက္ၾကီးအိုတို႔ထိပင္ ေစ်းေပါးေပါးျဖင္႔ လုပ္သားအင္အား သံုးေသာင္း တစ္ရာ ေျခာက္ဆယ္ ေလးဦး အသံုးျပဳခဲ႔ေၾကာင္း မွတ္တမ္းရိွခဲ႔ျပီး စစ္သည္အရာ၇ိွ အရာခံ အင္အား ငါးေထာင္ျဖင္႔ အလွည္႔က် တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားအား အစားထိုး၍ ျပည္တြင္း အပစ္ခတ္ရပ္စဲထားေသာ ကာလတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ စစ္အာဏာရွင္ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးႏွင္႔ ေလေျပေျဖာင္႔ေသာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ားအျပင္ ျပည္တြင္ ခရိုဏီၾကီးမ်ားလည္း အဓိက ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ႔ေလသည္။ ျပည္တြင္း ခရိုနီၾကီးမ်ားတြင္ …ဘိန္းဘုရင္ ဦးေလာ္စစ္ဟန္ႏွင္႔သားမ်ား ..၊ ဦးေတဇႏွင္႔ ၄င္း၏ လက္ခြဲ လုပ္ငန္းစုကုမၸဏီ (၄) ခု၊ ဦးေအာင္ကို၀င္း၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္ ၊ အျပင္ အျခားေသာ ခရိုနီေပါက္စန ကုမၸဏီငယ္ေပါင္း ၂၂ ခု ပါ၀င္ပတ္သက္ကာ ဘိန္းဘုရင္ ခရိုနီၾကီး ေအးရွေ၀ါလ္ ႏွင္႔ ဦးေတဇ၏ ထူး ကုမၸဏီမွ လက္ေ၀ခံ ထပ္မံရယူျပီး ေဆာင္ရြက္ခြင္႔ ရခဲ႔ၾကေလသည္။ ေဖၚျပပါ ခရိုနီၾကီး ကုမၸဏီ ၂ ခု၏ အုပ္စီးကိုင္တြယ္မွဳျဖင္႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ရွစ္ေထာင္မ်ွေလာက္ ခန္႔မွန္းရသည္ ျမန္မာ႔ က်ြန္းႏွင္႔ အျခားေသာ သစ္မာမ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္ၾကပ္ေျပး တည္ေဆာက္ရန္ဆိုေသာ အကာကြယ္ျဖင္႔ ျမန္မာ႔ေျမမွ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ႔ရေလသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရိွ တည္ရိွေနေသာ ျမိဳ႔မ်ားတြင္ တတိယ အၾကီးမားဆံုးျမိဳ႔ေတာ္ၾကီးအျဖင္႔ တည္ေဆာက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားတြင္ စတင္ေပၚထြက္လာခဲ႔ျပီး အေဆာက္ဦးႏွင္႔ လမ္းတံတားမ်ားအား တရုတ္ျပည္မွ ေရးဆြဲေသာ ပံုစံျဖင္႔ တည္ေဆာက္ခဲ႔ရသည္မွာ လံုျခံဳေရးအရ တရုတ္စစ္ဘက္ဆိုင္ရာေလယာဥ္မ်ား လိုအပ္သလို အေရးေပၚဆင္းသက္ အကာကြယ္ စစ္ကူေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေလသည္။ ေနျပည္ေတာ္၏ လ်ွပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးစနစ္အား ဂ်ာမဏီမွ ဒီဇိုင္းျဖင္႔တပ္ဆင္ခဲ႔ကာ ေျမာက္ကိုရီးယာမွ ပံုေဖၚေရးဆြဲေသာ ေရႏုတ္ေျမာင္းစနစ္ ႏွင္႔ ေျမေအာက္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား စတင္ အေကာင္ထည္ေဖၚခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။
ေနျပည္ေတာ္၏ အတြင္းသားၾကံ႕ခိုင္ေရးဆိုင္ရာ သံပန္းအမာမ်ားကို အိႏၵိယမွ တင္သြင္းကာ ထည္႔သြင္းေဆာက္လုပ္ေစေလသည္။ ေနျပည္ေတာ္ အတြင္းရိွ ေနထိုင္ေရးလူေနမွဳ စနစ္ပံုစံသည္ ကာတာႏိုင္ငံမွ တင္ျပေသာ ျမိဳ႔ျပဒီဇိုင္းျဖင္႔ ေဆာက္လုပ္ေၾကာင္းသိရ၏။
၂၀၀၃ ခုႏွစ္ တြင္ ျဖစ္ပြါးေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ လုပ္ၾကံမွဳဟု ႏိုင္ငံတကာမွ နာမည္တပ္ေပးထားေသာ ဒီပဲရင္းအေရးခင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔အဖြဲ႕အား စည္းရံုးခရီးသြားမွဳဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအား အတားဆီး အေႏွာက္ယွက္ ႏွင္႔ ခရီးတြင္က်ယ္မွဳမ၇ိွေအာင္ ေထာက္လွမ္းေရးမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဒီပဲရင္းတြင္ လူေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာအား အရွင္လတ္လတ္ ရိုက္နက္ သတ္ျဖတ္ ေျခမွဳန္းခဲ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္သည္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးညြန္ခ်ဳပ္ၾကီးလဲျဖစ္ ထိုအခါက ႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္လဲျဖစ္ခဲ႔သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ခင္ညြန္႔မွ စီစဥ္ခဲ႔ျခင္းမရိွပါေၾကာင္း ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေနေသာ သံေတာ္ဆင္႔ႏွင္႔ အျခားေသာ ေဒသဆိုင္ရာ သတင္းစာပညာရွင္ သတင္းေထာက္ ဦးျမင္ေဆြအား အတိလင္းပင္ ၄၅ မိနစ္ၾကာမ်ွ ၄င္း၏ ေနအိမ္တြင္ ရင္ဖြင္႔ခဲ႔ဘူးေလသည္။ အဆိုပါ ဒီပဲရင္းလူသတ္ပြဲ (၂၀၀၃) ခုႏွစ္ ေမလ ၃၀ မတိုင္မွီ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီး၏ အမိန္႔ျဖင္႔ မိမိတို႔ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးမ်ား တည္၇ိွရာ ရံုးမ်ားတြင္သာ ေနထိုင္ေနခဲ႔ၾကရျပီး ထိုအခ်ိန္တြင္း၀ယ္ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးႏွင္႔ တိုက္ရိုက္ အနီးကပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ လက္ရိွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရ ဦးေရႊမန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး စိုး၀င္း ၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သာေအး ( စစ္ကိုင္းတိုင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္) ၊ အ၀ယ္ေတာ္ႏွင္႔ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အေထာက္ပံ႕ စက္မွဳလယ္ယာ ကိစၥ ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ (ဦးေအာင္ေသာင္း) ၊ စစ္ေဒသမ်ားဆိုင္ရာ စီမံကြပ္ကဲေရး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင္႔ေဆြ) လက္ရိွ ရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ႏွင္႔ တပ္မေတာ္ အရာ၇ိွမ်ားခရီးသြားလာေရးဆိုင္ရာအတြက္ အေထာက္ပံ႕ေပးသူ ခရိုနီ ေတဇ ေခၚ (ဦးေတဇ) တို႔ပင္ အေသးစိပ္ သိရိွႏိုင္ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာ၏ လက္ေထာက္ အယ္ဒီတာ စူရရာကခ်ီခ်ိဳင္အား ဦးခင္ညြန္႔မွ ေျပာျပခဲ႔ေလသည္။ ဒီပဲရင္းျဖစ္ျပီးေနာက္ သိသိျခင္းပင္ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီး၏ ညြန္ၾကားခ်က္အား ေစာင္႔ဆိုင္းျခင္းမရိွေစပဲ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္ (၄)ဦးအား လိုအပ္သလို ဆြဲယူ ေခၚထုတ္လာရန္ ေဒသဆိုင္ရာ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဆြယ္မ်ားအား ဦးခင္ညြန္႔မွ အေၾကာင္းၾကားခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊႏွင္႔ ၄င္း၏ အိမ္သားမ်ားအပါ၀င္ အမ်က္ေဒါသ ေခ်ာင္းေခ်ာင္းထြက္ကာ အျငိဳးေတး ထားခဲ႔ေၾကာင္း ႏွင္႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အထက္ပိုင္း ၀န္ၾကီးအဖြဲ႔ႏွင္႔ အဆင္မေျပမွဳမ်ား ေတာက္ေလ်ာက္ ေတြ႔ၾကံဳခဲ႔ရျပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာသည္ သူ႔အတြက္ ၾကမၼာဆိုးတခု ျဖစ္ခဲ႔ရေၾကာင္း ဦးခင္ညြန္႔မွ ရင္ဖြင္႔ေလသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခင္ညြန္႔ႏွင္႔၄င္း၏ေထာက္လွမ္းေရးကြန္ယက္ၾကီးတခုလံုးလူထုေရွ႔မွခ်က္ျခင္းေပ်ာက္ကြယ္သြားျပီး
ေနာက္ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးမွ စိတ္၇ိွတိုင္း ၾကဲကာ လက္ရိွႏိုင္ငံေရးပံုစံ အခင္းက်ုင္းသစ္တခုျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ၄င္း၏ အစီမံမ်ားအား ခ်မွတ္ကာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ ရန္ကုန္မွ ၀န္ၾကီးရံုးႏွင္႔ သက္ဆိုင္ရာ စီပံကြပ္ကဲေရးဌာန အေတာ္မ်ားမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လြင္ထီးေခါင္ၾကီးသာ ျဖစ္ေနေသာ ေနျပည္ပူေတာ္ၾကီးဆီသို႔ အထက္မိန္႔ျဖင္႔ သြားေရာက္ကာ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားအား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနခဲ႔ရျပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ (၆)ရက္တြင္ ၀န္ၾကီးဌာန (၆) ခုမွာ နံနက္ (၆)နာရီ (၃ရ) မိနစ္တြင္ ေဗဒင္ကိန္းဂဏန္းအရ ရန္ကုန္မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဆိုေသာ စာတမ္းမ်ား ၀န္ၾကီးကားမ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲကာ တရာ၀င္ေျပာင္းေရႊခဲ႔ေလသည္။ ထိုေနာက္တြင္ ေနာက္ထပ္ (၅) ရက္အၾကာ၀ယ္ ႏို၀င္ဘာလ (၁၁)ရက္ နံနက္ (၁၁) နာရီတြင္ ၀န္ၾကီး (၁၁) ဦး ႏွင္႔ စစ္သည္အင္အား တပ္ဖြဲ႔၀င္းေပါင္း တစ္ေထာင္႔တရာ တိတိ ႏွင္႔ စစ္ထရပ္ကားၾကီးေပါင္း ၁၁၁စီး ျဖင္႔ ရန္ကုန္မွ ေနျပီေတာ္သို႔ ဒုတိယအသုတ္ အေနျဖင္႔ စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ စစ္သီခ်င္းမ်ား ဖြင္႔၍ ေျပာင္းေရႊ၀င္ေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္းခိုင္လံုစြာ သိရသည္။
ထိုသို႔ ျမန္မာျပည္အတြင္း တဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္ေနေသာ အေျခေနႏွင္႔ လုပ္ရပ္မ်ားအား ေတာက္ေလ်ာက္ ေလ႔လာဆန္းစစ္ေနေသာ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံထုတ္ ဂါးဒီးယမ္းသတင္းစာၾကီးတြင္ ျမန္မာ၀န္ၾကီးမ်ား ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ျခင္းေလာ ဆိုေသာ ေခါင္းစီးျဖင္႔ ေ၀ဖန္ထားျပီး အဆိုပါ ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္မွဳ ကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ငါးေထာင္ ရွစ္ရာခန္႔ ရိွျပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္႕ ဆင္းရဲကာတေန႔တျခား ဆိုး၀ါးလာေနေသာ ျပည္သူတို႔၏ အနိမ္႔က်ဆံုးျဖစ္လာေနရသည္႔ လူေနမွဳစနစ္ က်န္းမာေရး ႏွင္႔ ေက်ာင္းသားေလ်ာ႔နည္းလာျပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာ႔ပညာေရးအျပင္ အေျခခံလူမွဳ အေဆာက္အံုႏွင္႔ အေထာက္ပံမ်ား မွာ မရိွေလာက္ေအာင္ပင္ ဆင္းရဲတြင္းနက္နက္ၾကီး ျဖစ္ေနခ်ိန္၀ယ္ အထက္ေဖၚျပပါ ၾကီးမားမ်ားျပားလြန္းေသာ ေငြမ်ားအား မည္သို႔မည္ပံု စစ္အာဏာရွင္မ်ား ရရိွ ကိုင္တြယ္သံုးစြဲကာ လက္ရိွ ၾကပ္ေျပး ေနျပည္ပူေတာ္ၾကီးအား တည္ေဆာင္ေၾကာင္းကို သံတမန္အသိုင္း၀ိုင္းတြင္ ေမးခြန္းထုတ္ကာ စံုစမ္းနားစြင္႔ေနခဲ႔ေၾကာင္းပါ………………
ဆက္လက္ တင္ျပေပးမည္မွာ ေနျပည္ေတာ ္ ေနာက္ဆက္တြဲ အေသးစိတ္မ်ား မၾကာခင္ ထြက္လာပါမည္
စာဖတ္သူမ်ား အား အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္
ၾကိဳက္သေလာက္သာ ရွယ္သြားႏိုင္ၾကပါျပီ
ဂိုလ္ရွယ္ေလး
ေနျပည္ေတာ္တြင္လ်ွိဳ႔၀ွက္တည္ရိွေနေသာ ေျမေအာက္ အေရးေပၚ၇ထားလမ္းအား ရုရွားမွ ေဆာက္လုပ္ေနေသာလင္႔အား ၀င္ေရာက္ၾကည္႔ရွဳ႕ႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ လင္႔ကို ႏွိပ္၍ ၾကည္႕ရွဳ႔ႏိုင္ၾကပါသည္။
http://in.rbth.com/articles/2011/08/05/moscow_exports_the_metro_to_myanmar_12839.html

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...