Thursday, May 8, 2014

ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ရင္လပ္ရွင္နာဝပ္၏ ထိုင္းျပည္သူမ်ားသို႕ သဝဏ္လႊာ ၀၇/၀၅/၂၀၁၄

Myanmar Internet News's status.
Myanmar Internet News's photo.

ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ လူႀကီးမင္းမ်ား ညီ အစ္ကို ေမာင္ႏွစ္မမ်ားနဲ႕
ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရပါေသာ ထိုင္းျပည္သူျပည္သားမ်ားရွင့္၊
ကြ်န္မရဲ႕ အစိုးရအဖြဲ႕ ကာလတစ္ေလွ်ာက္မွာ ကြ်န္မဟာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္အျပည့္
အဝတာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ပါလီမန္ရဲ႕ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ပါလို႕ တိုက္တြန္းခ်က္နဲ႕ အညီ အစိုးရရဲ႕ လမ္းစဥ္ကိုလည္း ျပည္သူ
ျပည္သားေတြ သာယာဝေျပာေစဖို႕ ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။

စီးပြားေရးက႑မွာ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးတိုးတက္ဖို႕အျပင္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးအဆင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီ တိုးတက္ဖို႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရဟာ လူမႈေရး သာတူညီမွ်ရွိဖို႕
ဦးတည္ခဲ့ၿပီး မတုညီသႈေတြကို အေျဖရွာ တူညီေအာင္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဝင္ေငြနည္းသူနဲ႕ ဝင္ေငြမ်ားသူ ကြာဟခ်က္နဲႏိုင္သမွ်နဲေအာင္ လုပ္ရင္းဝင္ေငြနဲတဲ့
ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝကို အရည္အေသြးျမင့္ခံစားလာႏိုင္ေအာင္ တိုင္ျပည္တြင္း
အျပိဳင္ျပည္သူျပည္သားေတြၾကားတန္းတူေနႏိုင္မႈတိုးလာေအာင္ အေျခခံ
အေဆာက္အဦးလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အဆင့္ျမင့္မားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္
ေပးခဲ့ပါတယ္။ အာဆီယံေဒသတြင္းဖြံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားနဲ႕ တန္းတူ ေနႏိုင္ေအာင္ အာဆီယံႀကိဳးဝိုင္းအတြင္းမွာလည္း အလယ္ဗဟို အျဖစ္ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစား
ခဲ့ပါတယ္။

ကြ်န္မ ဒီေနရာကေနထပ္မံအတည္ျပဳလိုတာကေတာ့ ကြ်န္မလုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ သက္တမ္းတေလွ်ာက္ အစိုးရသက္တမ္းတေလွ်ာက္ ျပည္သူလူထုအတြက္
ရည္မွန္းခ်က္ထားၿပီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ရာမွာ ျပည္သူ႕
စီမံခန္႕ခြဲမႈ နည္းထံုးအတိုင္း အေျခခံၿပီး မတရားစြပ္စြဲေနၾကသလို တစ္ဦးတစ္
ေယာက္ထဲ အက်ိဳးအတြက္မဟုတ္ပဲ ျပည္သူ႕ အက်ိဳးအတြက္ အေျခခံ ဥပေဒပါ
တရားနည္းလမ္းမ်ားနဲ႕ အတူ အမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ရာမွာခ်မွတ္ထားတဲ့ အတိုင္း ဦးစား
ေပးေဖာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

ကြ်န္မ အဲတာေတြလုပ္ကိုင္ဖို႕ အခြင့္အေရး ရခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္အတြင္းမွာ
ကြ်န္မကို အရာထမ္း အမႈထမ္း အကိုေတာ္ အမေတာ္ေတြဟာ လိုအပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ အခ်ိန္မေရြး အေထာက္အကူ ျပဳေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ျပည္သူျပည္သား အကို ေတာ္
အမေတာ္ေတြကိုလည္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကြ်န္မနဲ႕ ကြ်န္မရဲ႕ ကဲဘိနက္အဖြဲ့ကို
စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ အလုပ္လုပ္ခြင့္ေပးခဲ့လို႕ပါ။ တရားဥပေဒအရ အျဖစ္အပ်က္တြန္းအား အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လူမႈေရး အျဖစ္အပ်က္ တြန္းအားအမ်ိဳးမ်ိဳး၊
စီးပြားေရးနဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အျဖစ္အပ်က္တြန္းအားအမ်ိဳးမ်ိဳး အျပင္ တခ်ဳိ႕ ညီအစ္ကို
ေမာင္ႏွစ္မ မႏွစ္ျမိဳသူျပည္သူေတြရဲ႕ တြန္းအားေတြဟာ ကြ်န္မကို တာဝန္ေတြ ဦးတည္ ရည္မွန္းခ်က္ထားၿပီး လုပ္ဖို႕ အတြက္ ကြ်န္မ အလုပ္ကိုလုပ္ဖို႕ထြက္လာတိုင္း
တြန္းအားေပးေစခဲ့ပါတယ္။

ဒီေန႕ ကြ်န္မ တာဝန္ထမ္းေဆာင္တာ ၂ ႏွစ္ ၉ လ နဲ႕ ၂ ရက္ သက္တမ္းရွိပါၿပီ။
မိနစ္တိုင္း၊ ေန႕ရက္တိုင္း မွာ ကြ်န္မဟာ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
အျဖစ္ျပည္သူေတြက တခဲနက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ ခဲ့လို႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရတာကို ဂုဏ္ယူလို႕ မဆံုးပါ။

ကြ်န္မႏိုင္ငံရဲ႕ ဘယ္ေထာင့္ဘယ္ေနရာကပဲျဖစ္ျဖစ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ဦးတည္ခ်က္ရွိွရိွ
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအတိုင္း၊ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းရင္း
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ နဲ႕အတူ အစိုးရရဲ႕ အေျခခံမူေတြနဲ႕ လူေနမႈဘဝေတြ တူညီႏိုင္ဖို႕
တူညီမႈအေျခခံကို ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

ကြ်န္မ ဘယ္ေနရာမွာ ရပ္တည္ရမယ္ ဆိုတာကို ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႕ ေတာင္းဆို
ေမးျမန္းလိုက္ခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္မအေနနဲ႕ ဘယ္သူေတြ ဘယ္လို ကြဲျပားေနေသာ္
လည္း ထိုင္းျပည္သူျပည္သား အားလံုးဟာ ထာဝရ ညီအကို ေမာင္ႏွမ ျဖစ္ေနၾကဖို႕
ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

(ကိုေဇာ္ ဘာသာျပန္ပါသည္။)

ေအာက္ပံုမွာ အထုတ္ခံရေသာ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေနာက္ဆံုး လက္ေဝွ႕ယမ္း
ႏႈတ္ဆက္ေနသည့္ပံုျဖစ္ပါသည္
 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...