Sunday, April 6, 2014

ခက္စ္ေတာ့ပ္ခက္စ္သားလ္

Mg Myanmar feeling blessed
ခက္စ္ေတာ့ပ္ခက္စ္သားလ္

ဟုိလုိလုပ္ပါ့လား....
ီဒီလုိ လုပ္ပါ့လား
ငါလည္း မလုပ္တတ္ဘူး
ေၾကာ္ျငာလိ ု
ိျဖစ္ေနတာက ျမန္မာေဘာလုံးတစ္သင္းလုံး
မေကာင္းတဲ႕ကိစၥမ်ဳိးမွာ
တစ္ခ်ဳိ႕က 
ကစားသမားေတြ 
မၾကုိးစားလုိ႕ဆုိျပီး ေျပာလုိေျပာ...
တခ်ဳိ႕က ေဘာလုံးနည္းျပ
တခ်ဳိ႕က ေလ႕က်င့္ေရးေထာက္ကူ
နည္းစနစ္ ကာယဆရာ အစားအေသာက္ ေခတ္နဲ႕အညီမရွိမႈ
စသျဖင့္...

ျဖစ္ေနတာက စနစ္တစ္ခုလုံး
(ဒါမွမဟုတ္ )
ျမန္မာ လုူမ်ဳိးအားလုံး
ပ်က္စီးယုိယြင္းေနမႈမွာ
တခ်ဳိ႕ အီလစ္ဘုိးေတာ္ေတြက
လုူူုထုမပါဝင္လုိ႕အာဏာရွင္စနစ္ဟာ သက္ဆုိး္ရွည္ျပီး ဒီမုိကေလစီစနစ္က
ပ်က္စီးေနရ သလုိလုိ ဘာလုိလုိ .... 

တခ်ဳိ႕က အုပ္ခ်ဳပ္သူ 
အစုိးရ မေကာင္းလုိ႕
ပညာေရးမေကာင္းလုိ႕
က်န္းမာေရး အားနည္းလုိ႕
လူ႕စြမ္းအားရင္းျမစ္ လူစဥ္မမီလုိ႕

တခ်ဳိ႕က 
ဝင္ေငြနည္းလြန္းေနလုိ႕
တခ်ဳိ႕က 
သုံးသိန္းအထက္ဆုိ 
တရားမဝင္ဘူး ဆုိသလုိိ
တခ်ဳိ႕က
ဆဲမွ ဆုိမွ ...
နင္ပဲ ငဆေျပာမွ 
နိင္ငံနဲ႕လူမ်ဳိးကုိ ခ်စ္သလုိလုိ 
ေလာ္ဘီလုိလုိ ဂ်ေလဘီလုိလုိ 
တခ်ဳိ႕က ဖစ္ဇလတီ
ခက္စ္ေတာ့ပ္ခက္စ္သားလ္ဗ်႕။

ိ

ဟုိလုိလုပ္ပါ့လား....
ီဒီလုိ လုပ္ပါ့လား
ငါလည္း မလုပ္တတ္ဘူး
ေၾကာ္ျငာလို
ိျဖစ္ေနတာက ျမန္မာေဘာလုံးတစ္သင္းလုံး
မေကာင္းတဲ႕ကိစၥမ်ဳိးမွာ
တစ္ခ်ဳိ႕က
ကစားသမားေတြ
မၾကုိးစားလုိ႕ဆုိျပီး ေျပာလုိေျပာ...
တခ်ဳိ႕က ေဘာလုံးနည္းျပ
တခ်ဳိ႕က ေလ႕က်င့္ေရးေထာက္ကူ
နည္းစနစ္ ကာယဆရာ အစားအေသာက္ ေခတ္နဲ႕အညီမရွိမႈ
စသျဖင့္...

ျဖစ္ေနတာက စနစ္တစ္ခုလုံး
(ဒါမွမဟုတ္ )
ျမန္မာ လုူမ်ဳိးအားလုံး
ပ်က္စီးယုိယြင္းေနမႈမွာ
တခ်ဳိ႕ အီလစ္ဘုိးေတာ္ေတြက
လုူူုထုမပါဝင္လုိ႕အာဏာရွင္စနစ္ဟာ သက္ဆုိးရွည္ျပီး ဒီမုိကေလစီစနစ္က
ပ်က္စီးေနရ သလုိလုိ ဘာလုိလုိ ....

တခ်ဳိ႕က အုပ္ခ်ဳပ္သူ
အစုိးရ မေကာင္းလုိ႕
ပညာေရးမေကာင္းလုိ႕
က်န္းမာေရး အားနည္းလုိ႕
လူ႕စြမ္းအားရင္းျမစ္ လူစဥ္မမီလုိ႕

တခ်ဳိ႕က
ဝင္ေငြနည္းလြန္းေနလုိ႕
တခ်ဳိ႕က
သုံးသိန္းအထက္ဆုိ
တရားမဝင္ဘူး ဆုိသလုိိ
တခ်ဳိ႕က
ဆဲမွ ဆုိမွ ...
နင္ပဲ ငဆေျပာမွ
နိင္ငံနဲ႕လူမ်ဳိးကုိ ခ်စ္သလုိလုိ
ေလာ္ဘီလုိလုိ ဂ်ေလဘီလုိလုိ
တခ်ဳိ႕က ဖစ္ဇလတီ
ခက္စ္ေတာ့ပ္ခက္စ္သားလ္ဗ် ။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...