Friday, March 21, 2014

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန ့၊ ၂၇ ရက္ေန ့ ဘယ္လိုျဖစ္လာပါသလဲ။


ေမးခြန္း ၁။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန ့၊ ၂၇ ရက္ေန ့ ဘယ္လိုျဖစ္လာပါသလဲ။

ေျဖ။ ေတာ္လွန္ေရးေန ့ကို မတ္လ၊ ၂၇ ရက္ေန ့မွာ သတ္မွတ္ဖို ့
ဆံုးျဖတ္လိုက္သူမ်ားဟာ ဗမာျပည္ တိုင္း (၄) ရဲ ့ စစ္ေကာ္မတီ၀င္ေတြပါ။
ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မိသေလာက္ေတာ့ သခင္ခ်စ္၊ ဗိုလ္သိန္းဒန္၊ သခင္ဗတင္၊
ဗိုလ္ေအာင္ေရႊ (ယခု NLD ဥကၠဌ) ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို ့ပါဘဲ။ပထမ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊
ဧျပီလ (၂) ရက္ေန ့မွာ ေတာ္လွန္ေရးစဖို ့ ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ရန္ကုန္ျမိဳ ့အတြင္းမွာ ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ
နည္းနည္းပ်ံ ့လာေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ တခ်ိဳ ့တပ္မွဴးေတြက
မိမိတို ့မိသားစုေတြကို ရန္ကုန္ကို ျပန္ပို ့ၾက ျပဳၾကရာကေန သတင္းအစအန
ထြက္လာတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဧျပီလ (၂) ရက္ေန ့အထိ ေစာင့္ရင္ ဒီသတင္း
ပိုမိုက်ယ္ျပန္ ့စြာ ေပါက္ၾကားျပီး ရန္ကုန္ႏွင့္ ပဲခူးေဒသတပ္ဖြဲ ့မ်ားကို
လက္နက္ျဖဳတ္ေရးေတြ၊ ဖမ္းဆီးတာေတြ စျပီးျဖစ္လာရင္ ေတာ္လွန္ေရးကို
မ်ားစြာထိခိုက္ႏိုင္တယ္လို ့ တြက္ဆျပီး ကၽြန္ေတာ္တို ့ တိုင္း (၄)
စစ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား အစည္းအေ၀းထိုင္ျပီး မတ္လ (၂၇) ရက္ေန ့ သတ္မွတ္ဖို ့
ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကပါတယ္။ ဒီေနာက္ ဆက္သားမ်ားနဲ ့၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ ့
တိုင္းအသီးသီးကို အျမန္လႊတ္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီရက္ေျပာင္းတဲ့ စာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရေတာ့ ပထမ အေတာ္စိတ္မေကာင္းျဖစ္တယ္လို ့
သိရပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးျပီးလို ့ ရန္ကုန္မွာ လူအေတာ္စံုမိတဲ့အခါမွာေတာ့
ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ေတာ္လွန္ေရးကို (၂၇) ရက္ ေျပာင္းလိုက္တာဟာ အားလံုးကို
အံကိုက္ျဖစ္သြားေတာ့တာဘဲလို ့ ကၽြန္ေတာ့္ကိုေျပာလို ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း
အေတာ္၀မ္းသာသြားမိတယ္။

ေမးခြန္း ၂။ ဒီ ဖက္ဆစ္ “ေတာ္လွန္ေရးေန ့” ကို ဘာေၾကာင့္ “တပ္မေတာ္ေန ့” လို ့
အမည္ေျပာင္းလိုက္ပါသလဲ။

ေျဖ။ မတ္လ (၂၇) ရက္ေန ့၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန ့ကို ဗမာ့တပ္မေတာ္က
၁၉၅၄ ခုႏွစ္မွာ “တပ္မေတာ္ေန ့” လို ့ အမည္ေျပာင္းလိုက္ပါတယ္။

အဲဒီကာလက တပ္တြင္းဆိုရွယ္လစ္မ်ားျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ေအာင္ၾကီး၊ ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္
တို ့က ဗိုလ္ေန၀င္းကို တပ္တြင္းဆိုရွယ္လစ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တင္ျပီး
တပ္မေတာ္ကို လႊမ္းမိုးလာတဲ့ကာလလည္းျဖစ္တယ္။ ဒီလို နာမည္ေျပာင္းလိုက္
တာမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၃-၄ ခု ရွိႏိုင္ပါတယ္။ တတိုင္းျပည္လံုးရဲ ့ ေတာ္လွန္ေရးၾကီး
တရပ္လံုးကို တပ္မေတာ္တဦးတည္းကသာ ၀င္ျပီး တာ၀န္ယူသလို ျဖစ္သြား
ပါတယ္။ သူတေယာက္တည္း နာမည္ေကာင္းယူလိုက္သလို ျဖစ္သြားပါတယ္။
ေတာ္လွန္ေရးၾကီးကို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ ့
အခန္းကိုလည္း ေမွးမွိန္သြားေစလိုတာလည္း ပါပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဲဒီအခ်ိန္က
ဆိုရွယ္လစ္တပ္မွဴးမ်ားက ဂ်ပန္ အကူအညီနဲ ့ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကို ေမွ်ာ္ကိုးျပီး
ဂ်ပန္ရဲ ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး လက္ေ၀ခံၾသဇာကို ခံယူႏိုင္ဖို ့ ဂ်ပန္ကို
မ်က္ႏွာလုပ္လိုတာလည္း ပါပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ဆိုရွယ္လစ္တပ္မွဴးမ်ားက
တပ္မေတာ္ကို ဗမာျပည္ရဲ ့ႏိုင္ငံေရးပါတီ အင္အားစုၾကီးတရပ္အသြင္
ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

“တပ္မေတာ္ေန ့” အစစ္အမွန္ကေတာ့ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္
BIA ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ ့ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္တို ့က ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊
ဒီဇင္ဘာလ၊ (၂၆) ရက္ေန ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့မွာ ဖြဲ ့စည္းခဲ့တဲ့ေန ့ဘဲ
ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေန ့မွာ အခုန ေျပာခဲ့တဲ့ ဆိုရွယ္လစ္တပ္မွဴး
အမ်ားစု မပါခဲ့ၾကလို ့ သူတို ့ကလည္း ဒီေန ့ကို အသိအမွတ္ မျပဳခ်င္ၾကတာပါ။

ကၽြန္ေတာ္ ဒီအေၾကာင္းေတြကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဆာင္းပါးေတြ ေရးထားပါတယ္။
“ျပည္သူ ့အာဏာ” ဂ်ာနယ္ေတြေပၚမွာ ေဖာ္ျပျပီးပါျပီ။
ဒီ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးၾကီးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို ့က ဂ်ပန္တပ္သား ႏွစ္ေသာင္းကို
ေခ်မႈန္းသတ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို ့တတိုင္းျပည္လံုး
စည္းလံုးညီညြတ္စြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကလို ့ ေအာင္ျမင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ (ေဟာင္း) ေက်ာ္ေဇာ

(ရည္ညႊန္းပါစာအုပ္ “၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၂၇ ရက္ ေတာ္လွန္ေရးေန ့
အထိမ္းအမွတ္ DVB က ေတြ ့ဆံုေမးျမန္းခန္း” မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...