Tuesday, February 4, 2014

စစ္ေသြးႀကြဇာတိမာန္၀ါဒ - ဂ်င္ဂ်ဳိအစ္ဇင္မ္ ( Jinjoism )


ကုိယ္႔တုိင္းျပည္ကုိယ္႔လူမ်ိဳးကုိယ္႔ အမ်ိဳးသားစာေပ၊ ဘာသာတရားကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးတယ္ဆုိတာ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံမွာ အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ႔ လကၡဏာ သေကၤတမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္လုိေတာ႔ ( Patriotism ) မ်ိဳးခ်စ္၀ါဒလုိ႔ေခၚဆုိႏုိင္ပါတယ္…. မ်ိဳးခ်စ္၀ါဒဟာ အျပဳသေဘာေဆာင္ပါတယ္။ မိမိအမ်ိဳးကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးတတ္သလုိတစ္ျခားသူမ်ားကုိလည္း ေလးစားရင္းႏွီးတဲ႔သေဘာေဆာင္ပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံလုိ တုိင္းျပည္အတြက္ မ်ိဳးခ်စ္၀ါဒဟာမျဖစ္မေနလုိအပ္ပါတယ္… ဘာေၾကာင္႔လည္းဆုိေတာ႔ တုိင္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ရန္မွာ… မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ခ်ီတက္မွသာလွ်င္… တုိးတက္ႏုိင္မွာျဖစ္တဲ႔ အတြက္ေၾကာင္႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ညႊန္းဆုိရရင္…ဂ်ပန္ေတြဟာ ဒုတိယ ကမၻာစစ္မွာ စစ္ရႈံးခဲ႔တဲ႔အတြက္ တုိင္းျပည္ဟာ အတိျပာပုံျဖစ္ခဲ႔ရပါတယ္။ ျပာပုံဘ၀ကေန မ်ိဳးခ်စ္၀ါဒနဲ႔တုိင္းျပည္ကုိျပန္လည္ ထူေထာင္ လာလုိက္တာ… ဒီေန႔အားလုံးသိေနၾကတဲ႔ ဂ်ပန္ပါပဲ။ မ်ိဳးခ်စ္၀ါဒ ( Patriotism ) ဟာ သဘာ၀ အားျဖင္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအပၚမွာ အေျခတည္ၿပီး မိမိတုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳးကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးျခင္းဆုိတဲ႔ အဓိပါယ္သေဘာသက္၀င္တယ္လုိ႔ ကမၻာေက်ာ္ စာေရးဆရာႀကီး ေဂ်ာ႔ ေအာ႔၀ဲ ကေျပာဆုိခဲ႔ဘူးပါတယ္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ႔ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ( Nationalism ) ျဖစ္ပါတယ္…အမ်ိဳးသားေရး၀ါဟာလည္း မ်ိဳးခ်စ္၀ါဒအေပၚမွာပဲ အေျခခံပါတယ္…သုိ႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒဟာ ( ရန္လုိတတ္တဲ႔ သေဘာ လကၡဏာေတြရွိပါတယ္ )..မိမိ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာ္လည္း တစ္ျခားသူမ်ားကုိ အမုန္းနဲ႔ ႀကည္႔တတ္တဲ႔ ၀ါဒတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္…စာေရးဆရာႀကီး ေဂ်ာ႔ေအာ႔၀ဲကပဲ ဆက္ေျပာသြားတာ…George Orwell, who said that nationalism is ‘the worst enemy of peace’ ( အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒဆုိတာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕အဆုိးဆုံးရန္သူ ) လုိ႔ဆုိထားပါတယ္။ ဒီ၀ါဒ ကုိ ကုိင္စြဲခဲ႔သူမ်ားအနက္ ထင္ရွားသူတစ္ဦး ကုိေျပာပါဆုိရင္….အာဏာရွင္..ဟစ္တလာပဲျဖစ္ပါတယ္။ဟစ္တလာဟာအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒကုိကုိင္စြဲၿပီး နာဇီ၀ါဒကုိထူေထာင္ကာ… ကမၻာ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖ်က္စီးခဲ႔သူ အာဏာရွင္တစ္ဦးပဲျဖစ္ပါတယ္ ၊ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး သန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ သတ္ျဖတ္သုတ္သင္ခဲ႔သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ( Nationalism ) ဟာ သဘာ၀အားျဖင္႔ ရန္လုိတတ္တဲ႔သေဘာ ရွိပါတယ္။ စစ္ေသြးႀကြဇာတိမာန္၀ါဒ (Jinjoism) ဆုိတာ ကေတာ႔……. မ်ိဳးခ်စ္စိတ္အေပၚမွာပဲအေျခတည္ပါတယ္… စစ္ေသြးႀကြဇာတိမာန္၀ါဒဟာ… အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒထက္ပုိမုိျပင္းထံၿပီး အစြန္းေရာက္တဲ႔သေဘာရွိပါတယ္…။ သာမာန္ရန္လုိထက္ အဆင္႔ထက္ေက်ာ္လြန္သြားေသာ…အႀကမ္းဖက္သေဘာဆန္ပါတယ္။ ( တကယ္ေတာ႔ ဟစ္တလာဟာ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ထက္ စစ္ေသြးႀကြ ဇာတိမာန္၀ါဒ သေဘာပုိမ်ားတယ္လုိ႔ က်ေနာ္သုံးသပ္မိပါတယ္ )။ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ႔ ပညာရွင္မ်ားဟာစစ္ေသြးႀကြဇာတိမာန္၀ါဒ (Jinjoism) ကုိ ႏုိင္ငံမ်ိဳးခ်စ္အတြက္ သာမက..ဘာေရးနဲ႔ပတ္သက္ေသာ အစြန္းေရာက္မ်ိဳးခ်စ္အတြက္လည္း သုံးစြဲလာပါတယ္…..။ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္…အုိစမာဘင္လာဒင္ကုိ စစ္ေသြးႀကြ ဇာတိမာန္၀ါဒ သမား (jingoist ) လုိ႔ သုံးႏႈံးထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ စိတ္ပညာရွင္တစ္ဦး၏ အဆုိအရ စစ္ေသြးႀကြဇာတိမာန္၀ါဒ သမားမ်ားဟာ…. ထင္ေပၚလုိစိတ္၊ ေက်ာ္ၾကားလုိစိတ္မ်ားနဲ႔အတူ ဘာသာေရးႏုိင္ငံေရး လူမူ႔ေရးအေျချပဳ အစြန္းေရာက္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္မ်ားျပန္႔သြားလာေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္တတ္တဲ႔သေဘာသဘာ၀ရွိၿပီး… အႀကမ္းဖက္မႈ႔မ်ားကုိ လက္ႏွက္တစ္ခုအျဖစ္အသုံးျပဳတတ္ပါတယ္။ ယေန႔…..အေမရိကားအပါ၀င္ ႏုိင္ငံတကာဟာ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒအဆင္႔ထိ ကုိ လက္မခံႏုိင္သည္႔တုိင္အတုိင္းအတာ အကန္႔အသတ္တစ္ခုနဲ႔ ပုိင္းျခားထားတာကလြဲလုိ႔….စစ္ေသြးႀကြ ဇာတိမာန္၀ါဒ ကုိေတာ႔ ဘုံရန္သူလုိ သေဘာထားၿပီး အႀကမ္းဖက္သမား အျဖစ္သတ္မွတ္ကာစစ္ေရး ၊ႏုိင္ငံေရး၊ လူမူ႔ေရး၊ စီးပြားေရးအေထြေထြျဖင္႔ ေခ်မႈန္း လွ်က္ရွိေနတာကုိ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ခါက အေမရိကန္ သမၼတ အုိဘားမား မိန္႔ခြန္းတစ္ခုထဲမွာ စစ္ေသြးႀကြဇာတိမာန္၀ါဒသမားမ်ား…. မ်ားမ်ားရွိေသာႏုိင္ငံသည္…. အားလုံးဆုတ္ယုတ္ဖုိ႔ ဖန္တီးသလုိျဖစ္ေနၿပီး ၾကက္ေလွာင္ခ်ိဳင္႔ထဲမွာ ေျမေခြးရွိေနသလုိပါပဲလုိ႔ ( အဲဒီ႔အခ်ိန္က အီရန္ကုိၾကည္႔ၿပီး ) သုံးသပ္ေျပာဆုိခဲ႔ပါတယ္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပလုိသည္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လက္ရွိ အေျခေနတြင္… ဒီမုိေရစီကႏုႏုမုန္တုိင္းက ထန္ထန္ အေျခေနတြင္ရွိေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကာလအေျခေနတြင္ မ်ိဳးခ်စ္၀ါဒသမားမ်ား ( Patriotism မ်ား ) မ်ားျပားရန္လုိအပ္ၿပီး….။ တုိင္းျပည္တြင္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒအဆင္႔ ( Nationalism ) ထက္သာမက…ပုိမုိဆုိးရြားေသာ စစ္ေသြးႀကြ ဇာတိမာန္ ( Jinjoism ) ၀ါဒသမားမ်ား…..မ်ားမ်ားေပၚထြန္းလာပါက…..အာဖရိက ႏုိင္ငံမ်ားထက္ ပုိမုိအဆင္႔နိမ္႔ေသာ….ဆင္းရဲတြင္းနက္သည္႔ တုိင္းျပည္အဆင္႔သုိ႔တုိင္…သက္ဆင္းသြားရန္ အလားအလာ ရွိေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါသည္။
 ( ေရးသားသူ - ေမာင္ေမာင္၀မ္း )

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...