Saturday, February 15, 2014

ခံစားသူ နဲ႔ စံစားသူ

Mung L Wawhkyung shared his photo.

အမွန္တရား လုုပ္သူက ခံစား ၊ ညာ လုုပ္သူက စံစား ရတယ္ ....
အာဏာ ဂုဏ္ေမာက္တာေတြ သြားေတြ ့ရတယ္ ...

လူမိုက္ဆိုလွ်င္ ေရွာင္ေသြ လြဲႊလို႔ ...
မမွီ၀ဲနဲ႔ ကင္းေအာင္ ေန ...


အနာဂတ္ ၿမန္မာႏိုင္ငံက ေဘး ဒုကၡၾကီး မၾကာမီ
ျဖစ္လိမ့္မည္ ...

အကုသုိလ္ အလုပ္မ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးခ်ိန္ တန္လာသည္ ...
အဓိက လုပ္ေဆာင္မႈ၏ ေဖာက္ၿပန္ၿခင္း ျဖစ္သည္ ....

လယ္ယာေျမ ေျမဧရိယာ ၅၁၅၀၆ ဒသမ ၇၃ ဧကမွာ သိမ္းပစ္ ၊ ဖ်က္ဆီးပစ္ ၊ ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးၿခင္း ေဘး ျဖစ္ပါမည္ ...
မိုးၾကိဳးပစ္ တတ္တယ္ ....
ေ၀ဒနာခံစားရ တတ္တယ္ ....

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေျမပ်က္စီးမ်ားလွ်င္
အပူလို္င္း မုန္တို္င္း အျပင္ ဒီေရအႏၱရာယ္ င လွ်င္ႀကီး ေတြ
ေရာဂါ အႏၱရာယ္ ျဖစ္အံ့
ရြာေတြ ေပ်ာက္ အံ့ ၊ မ်ိဳး ေပ်ာက္ အံ့
လယ္ေၿမမွာ ပ်က္စီး ေပ်ာက္အ့ံ
အစား အစာမ်ား ငတ္မြတ္ ေခါင္ပါး အံ့

အေသအေပ်ာက္ေတြျဖစ္ ျဖစ္လာမယ္ ... မ်ား လာမယ္ ...
မုန္တိုင္းဟာ မိုးလြန္ မုန္တို္င္းေတြ
မိုးႀကိဳ မုန္တို္င္းေတြ မႀကာမႀကာ ပိုမို ျဖစ္မယ္ ....
မုန္တိုင္းေတြ ပိုမို ပိုအားေကာင္းလာ အံ့ ...
ကမ္းရိုးတန္း တစ္ေလ်ာက္က မိတ္ေဆြေတြ သတိနဲ႔ ေနႀကေစ လိုပါတယ္ ...
စစ္ပြဲမ်ား မ်ားအံ့ ၊ သူရဲေကာင္းမ်ား ေပ်ာက္အံ့ ၊
မ်က္ရည္ေပါက္ ၾကီးငယ္ က်အံ့ ၊ တို္င္းနိုင္ငံ ေျခာက္ၿခား အံ့ ၊
နိုင္ငံ ပ်က္အံ့ ....

အက်ိဳးဆက္ေတြေၾကာင့္ လူသားေတြ ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြကို ေနာင္တ ရမယ္ .....
ေတာင္မ်ား ေတာမ်ား ဖ်က္ဆီး၍ ေရႀကီး ပါမည္ ...
မီးႀကီး ပါမည္... အနာေရာဂါေဘး ျဖစ္မယ္ .....
ကပ္သံုးပါး ဒုဗၡိကၡႏ ၱရကပ္ = ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးၿခင္းေဘး ၿဖစ္မယ္ ...
သတၳႏ ၱရကပ္ = လက္နက္ေဘးျဖစ္ မယ္ ...
ေရာဂႏ ၱရကပ္ = အနာေရာဂါေဘး ျဖစ္လိမ့္မည္ ..

ေၿပာင္‌းလဲ‌ ေနၿပီဆိုတဲ့ ဗမာျပည္‌မွာ ခု လက္‌ရွိ ရင္‌ဆိုင္‌‌ေနရတဲ့ ၿပည္သူေတြကေတာင္ ႏုုိင္ငံတကာ သူေတာင္းစားလို႔ ျမန္မာျပည္မွာ ရွိေနတဲ႔ ကေလးေတြရဲ့ မ်က္ႏွာေလးေတြမွာလည္း စိုးထိတ္မႈေတြ နဲ႔ ေျမတစ္ကြက္က သခ်ဳႋင္းလိုု ၿဖစ္ေနတယ္ ..... ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုတာက အျငင္းပြား ၾကသည့္
ဓေလ့ထံုးစံ ၿဖစ္ေနတယ္ .....
အသုဘ တိုးပၸား ရွင္သ­န္ေစေရးဟာ မတရားတဲ့ ဥပေဒ ျဖစ္ေနတယ္ .....
ဖ်က္ဆီးေနတာက အစိုးရ ျဖစ္ေနတယ္ .....
သူခိုးက လူလူ ဟစ္ ျဖစ္ေနတယ္ .....

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ လႊတ္ေတာ္ အတုိက္အခံမ်ား စစ္ခရုီနီေတြ အရိပ္ပမာ မခြဲခြာ ပူးေပါင္း ၾက .... ရွင္သန္ေစ ေသာက ျပည္သူ႔အသက္က ေခြးတစ္ေကာင္ေလာက္ေတာင္ တန္ဖုိး မရွိပါလား ... တန္ဖုိး မရွိလို႔ ၿဖစ္မယ္ ...
တလြဲဆံပင္ ေကာက္ေန ျဖစ္ေနတယ္ ....
ေခတ္ပ်က္ခ်ိန္မွာ ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ၿဖစ္မယ္ .....

ေခတ္ပ်က္ခ်ိန္မွာ
လူတစ္စုက အေၾကာင္းျပမည္ဟု ႀကိမ္းဝါး ခံရတယ္ ...
အျပတ္ရွင္း ခံလိုက္ ရတယ္ ...
အမွန္တကယ္ တာဝန္ရွိတဲ့ သူက တာ၀န္ မယူသလို .....
အစိုးရက အမွန္တကယ္ တာ၀န္မယူ .....

အမွန္တရား လုုပ္သူ နဲ႔ ျပည္သူကိုသာ ဖမ္းဆီး စီရင္ျခင္း ခံရတဲ့ တိုုင္းၿပည္ ျဖစ္ေနတယ္ .... တိုုင္းၿပည္က ၿဖစ္ခ်င္သလိုု ၿဖစ္ေနတယ္ ..
အမွန္တရားကို စီရင္ျခင္း ခံရတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္အၿဖစ္ လုုပ္ခ်င္သလိုု လုုပ္ လုပ္ေန ၾကတယ္ ....

မိသားစုေလးေတြ ကေလးေတြ မိန္းမေတြ သက္ၾကီး ရြယ္အိုေတြ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ၿဖစ္ စားရမဲ့ ေသာက္ရမဲ့ၿဖစ္ ဘယ္အခ်ိန္ အသက္ထြက္ မလဲ ... ရင္တထိတ္ထိတ္နဲ႔ ေနရတဲ့အၿဖစ္ ျဖစ္ေနတယ္ .....
အက်င့္သီလ ပ်က္စီးၿခင္း ၊ အယူမွန္ ပ်က္စီးၿခင္း ၊ ရဲရင့္ၿခင္း ကင္းတယ္ ....
ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ပ်က္စီးၿခင္း ၊ ဥစၥာစည္းစိမ္ ပ်က္စီးၿခင္း ၊ အနာေရာဂါ ၿဖစ္ၿခင္း ၊ စစ္ ၿဖစ္ၿခင္း ၊ အၿမဲ ငတ္ၿပတ္ ေနၿခင္း ၊ ဘံုဌာန၏ ေဖာက္ၿပန္ၿခင္းေတြ ကေတာ႔ (အပါယ္က် တာမ်ိဳး) ၿဖစ္သည္ ..... မရုိးသားျခင္းသည္ မွန္ကန္မႈ မရွိပါက ေဘး ဒုကၡႀကီး မၾကာမီ ျဖစ္လိမ့္မည္ ...

အဓိက ဦးတည္ခ်က္ေတြဟာ စိတ္ကို တည္ေဆာက္ ရယူႏိုင္မႈ နဲ႔
ေဖးမ ၿမင့္တင္ႏိုင္မႈ သတိ သီလ သမာဓိ ဝီရိယ ပညာနဲ႔ ႀကိဳးစားမယ္ ဝီရိယ ရွိမယ္ ဆိုရင္ အလိုရွိတို္င္း ရတဲ့ လူခ်မ္းသာ လူတို္င္း ၿဖစ္ႏိုင္တယ္ ......

ငါ က်ခဲ႔တဲ႔ မ်က္ရည္ တစ္စက္တိုင္းေတြဟာ တိုုင္းၿပည္အတြက္
ငါ ဝမ္းနည္ ေၾကကြဲ ျဖစ္္ရတာေတြဟာ တိုုင္းရင္းသားၿပည္သူလူထုု ဘဝေတြအတြက္ ငါ မခ်ိတင္ကဲ ၿဖစ္္ရတာ ၊ ယူၾကံဳးမရ ၿဖစ္လိုက္ ၊ စိုးရိမ္ ေသာက ၿဖစ္ရတာ ၊ ခံျပင္းေဒါသ ျဖစ္္ေနရတယ္ ။ အနာဂတ္ ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၿမန္မာျပည္မွာ ရွိေနတဲ႔ ကေလးေတြနဲ႔ အမွန္တရား လုုပ္သူေတြ နဲ႔ ျပည္သူ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ ခံစား ရသူမ်ားက အာဏာရွင္ ၊ ခရုုိနီ ၊ ေဖာက္ၿပန္တဲ့ လူတန္းစားေတြ စားေကာင္း ၊ ေသာက္ေကာင္း စားေနခ်ိန္မွာ ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔ ၿပည္သူလူထုုေတြက သင္တိုု႔ အေပၚ ဘယ္ေတာ့မွ မညိွဳညွင္ ပါဘူး ...

စံစား ရသူ သို႔

လူလို ေနႏုုိင္တဲ့ ႏုုိင္ငံသား ၿဖစ္ခ်င္တယ္ .... ကေလးေတြရဲ့ အနာဂတ္မွာ လူလို ေနႏုုိင္တဲ့ ႏုုိင္ငံသား ၿဖစ္ေစခ်င္တယ္ .....

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...