Sunday, February 16, 2014

မိဘၿပည္သူမ်ားသုိ႔ ပန္ၾကားၿခင္း (၁/၂၀၁၄)

February 15, 2014 at 12:39am


၁။ ဥပေဒစာတမ္းႏွင့္ မႈခင္းတုိ႔ကုိတင္ၿပၿခင္း။
            ကၽြန္ေတာ္ ကုိဖုိးၿဖဴ  (kophoephyu) ေဖ့ဘုတ္ခ္မွ မိဘၿပည္သူမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ Purple Equity Law Firm အမည္ရ ခရမ္းေရာင္ သာတူညီမွ် ဥပေဒပညာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမွ ဥပေဒေရးရာ မႈခင္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဥပေဒ စာတမ္းအခ်ဳိ႕ကုိ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ တင္ၿပခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီထဲကမွ အမႈလုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ ေၿမယာမႈခင္း အခ်ဳိ႕ႏွင့္ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ တရားမႈ/မတရားမႈ၊ ဥပေဒႏွင့္ညီမႈ/မညီမႈ၊ အမႈႏုိင္မႈ/ ရႈံးမႈႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ထားမႈ အေၿခအေနတုိ႔ကုိ တင္ၿပခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံလည္း ေဒသခံတုိ႔၏  ေၾကၿငာခ်က္မ်ားကုိ လည္းတင္ၿပခဲ့ပါသည္။
၂။ ခရီးထြက္ရလြန္းလုိ႔။
          အလုပ္၀န္ပိလာလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တင္ၿပမႈေတြ တစ္ခါတစ္ခါ အေတာ္ၾကာ ၿပတ္ေတာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ အမႈလုိက္ ခရီးထြက္ရတဲ့ ေနရာေဒသေတြဟာ ေ၀လြန္းၿပီး အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ရဖုိ႔ခက္ခဲတာေၾကာင့္ တင္ၿပႏုိင္မႈ အားနည္းခဲ့ပါတယ္။
၃။ဥပေဒေရးရာသတင္း
            ၿမန္မာၿပည္ ေနရာေဒသ အသီးသီးမွာရွိတဲ့ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ အေၿခအေနႏွင့္ အခြင့္အလမ္းသာမႈ/မသာမႈကုိ မိဘၿပည္သူတုိ႔ သိလုိမယ္လုိ႔ ထင္ၿမင္မိပါတယ္။ ယခုအခါမွာ ေအာက္ပါ  အစီအစဥ္မ်ားအတုိင္း ဆက္လက္ တင္ၿပသြားပါမယ္
၁။အမႈလုိက္ေဒသအလုိက္ ဥပေဒက်င့္သုံးမႈ အေၿခအေနတုိ႔ကုိ ေဒသအၿဖစ္အပ်က္ ဓါတ္ပုံတုိ႔ႏွင့္တကြ ဆက္လက္ တင္ၿပပါမယ္။
၂။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေလာဖမ္းမွ ေလ့လာသုေတသနၿပဳ လုပ္ထားေသား ဥေပေဒစာတမ္းမ်ားကုိ ပုံမွန္ေဖာ္ၿပေပးပါမယ္။
၃။ တစ္ပါတ္အတြင္း ႏုိင္ငံအ၀ွမ္း အထူးၿခားဆုံး သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ကုိ ဥပေဒေရးရာ အဆက္အစပ္မ်ား ႏွင့္ ပူးတြဲၿပီး တင္ၿပပါမယ္။
၄။ သတင္းအၿဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အဆက္အစပ္မ်ားကုိ  ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ စတင္ၿပီး မအားမလပ္လုိ႔ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္စုံေအာင္ ၀ယ္မဖတ္အားတဲ့ မိဘၿပည္သူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္တာၿဖစ္ပါတယ္။ တင္ၿပပုံကေတာ့...
            ၁။ တစ္ပါတ္အတြင္း အထူးၿခားဆုံးသတင္းကုိသာ စေနေန႔မွာ ပုံမွန္တင္ၿပပါမယ္။
            ၂။ အထူးၿခားဆုံးသတင္းကုိ တစ္ပုဒ္ခ်င္းစီ သုံးသပ္တင္ၿပရာမွာ သတင္းရယူခဲ့တဲ႔ သတင္းရင္းၿမစ္ အမည္မူရင္း (ဂ်ာနယ္၊ သတင္းစာ၊ ေရဒီယုိ၊ အြန္လုိင္း၊ရုပ္ၿမင္သံၾကား) ေတြကုိ ၿပန္လည္ေဖာ္ၿပပါမယ္။ ေဖာ္ၿပပါ သတင္းအရင္းအၿမစ္ တုိ႔၏မတူညီေသာ သတင္းကြဲၿပားခ်က္ေတြနဲ႔ သေဘာထားကြဲၿပားခ်က္ေတြကုိ တစ္ပါတည္းတင္ၿပပါမယ္။ သတင္းအၿဖစ္အပ်က္ တစ္ခုခ်င္းစီနဲ႔ ဆက္စပ္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဆုိင္ရာဥပေဒၿပ႒ာန္းခ်က္ အဆက္အစပ္တုိ႔ကုိလည္း အလ်ဥ္းသင့္သလုိ ပူးတြဲတင္ၿပပါမယ္။
၅။ ပညာေပးေစလုိ။
            မိမိတုိ႔ ေလာဖမ္းႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ သတင္း၀ါသနာပါသူ မိတ္ေဆြအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဥပေဒေလ့လာသူတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိယ္ေတြ ေတြ႔ၿမင္သိရွိထားတာေလးေတြကို ေပါင္းစပ္မွ်ေ၀ေပးတာသာ ၿဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္အလုိက္   ပေရာဖက္ရွင္နယ္ေရးရာ က်င့္၀တ္ကိစၥကုိ အထူးဂရုၿပဳ ဆင္ၿခင္အသုံးၿပဳပါမယ္။ ထုိ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေလာဖမ္းမွ တင္ၿပမယ့္ သတင္းႏွင့္ ဥပေဒပညာ အဆက္အစပ္ကုိ သတင္းစာဆရာမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ား၊ စာနယ္ဇင္း ပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္ၾကီးမ်ားက အၾကံၿပဳေစလုိ၊ ပညာေပးေစလုိ၊ သြန္သင္ဆုံးမေပးေစလုိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကုိ ဥပေဒပညာႏွင့္ အသက္ေမြးခြင့္ၿပဳေသာ  မိဘၿပည္သူ ထမင္းရွင္ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားကလည္း ေအာက္ေဖၚၿပပါ လိပ္စာမ်ားအတုိင္း ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္ ေစလုိပါတယ္။ ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီလ အတြက္ တစ္ပါတ္အတြင္း အထူးၿခားဆုံး သတင္းသုံးအသပ္ခ်က္မ်ားကုိ နမူနာႏွင့္ ပဏာမတင္ဆက္အပ္ပါတယ္။အဲဒီေနာက္မွာ တစ္ဆက္တည္း အပါတ္စဥ္အလုိက္ ဆက္လက္တင္ဆက္သြားပါမယ္။

ခင္မင္ေလးစားစြာၿဖင့္။
ကုိဖုိးၿဖဴ
အထက္တန္းေရွ႕ေနႏွင့္ ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ။
LL.B(Q), LL.M (1st) ,MBA (Part 1),University Of Northampton (UK)
Purple Equity Law Firm
Reg No.4/10208
တုိက္- ၆၄/၆၂ ၊ ဒုထပ္၊  ၄၂လမ္းေအာက္၊ ဗုိလ္တစ္ေထာင္ၿမဳိ႕နယ္။
ရန္ကုန္ၿမဳိ႕။
Email- findertrue41@gmail.com
Phone-09254051719, 0943040769, 0973000441

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...