Saturday, February 22, 2014

၂၀၁၅ အလြန္ နိုင္ငံေရးေဟာစာတမ္း


သရ၀ဏ္(ျပည္)

က်ြန္ေတာ္သည္ ေဗဒင္ဆရာလည္းမဟုတ္ ၊ ဘိုးေတာ္လည္းမဟုတ္ ၊ အျကားအျမင္ရသူလည္းမဟုတ္ပါ ။ သို.ေသာ္ တိရိစၧာန္မ်ားတြင္ မိုးရြာမည္ ေရျကီးမည္ ၊ငလ်င္လွုပ္မည္ကိုျကိဳတင္သိတတ္ေသာ ေမြးပါဥာဏ္ ( Instinct ) ရွိသကဲ.သို.လည္းေကာင္း ၊ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ (၄၆)နွစ္ခန္.ေနထိုင္လာခဲ.ျပီးေသာ နိုင္ငံသား တစ္ေယာက္အေနနွင္.လည္းေကာင္း ၊ နိုင္ငံေရးကိုမ်က္ေျခမျပတ္ စိတ္၀င္စားစြာေစာင္.ျကည္.လာသူ တစ္ဦးအေနနွင္.ေသာ္လည္းေကာင္း က်ြန္ဳပ္ဥာဏ္တစ္ထြာတစ္မိုက္ျဖင္. ပိန္းပိတ္ေအာင္ေမွာင္ေနေသာ အနာဂါတ္အေမွာင္ထုထဲသို. ဆင္ျခင္ဥာဏ္ လက္နွိပ္ဓါတ္မီးကေလး တစ္လက္ျဖင္.မပီ၀ိုးတစ္၀ါး ထိုးျကည္.ရေပအံ. ။ ဤခန္.မွန္းခ်က္မ်ားမွာက်ြန္ေတာ္၏ ပုဂၢလိကထင္ျမင္ခ်က္မ်ားသာျဖစ္၍ ဤအတိုင္းတရားေသျဖစ္ရမည္ဟုမဆိုလိုပါေျကာင္း ၊ျဖစ္နိုင္သည္မ်ားကိုတြက္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါေျကာင္းျကိဳတင္ပန္ျကားအပ္ပါသည္ ။

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေရြးေကာက္ပြဲသည္ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အမ်ားကထင္ေနသလို ၂၀၁၅ သို.ေရာက္ေရာက္ျခင္း နွစ္ဦးပိုင္းတြင္က်င္းပဦးမည္မဟုတ္ ။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ယခင္ကေျပာခဲ.ဖူးေသာစကားရိပ္စကားဦးသန္းထားမွုမ်ား ၊ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ တတ္နိုင္သမ်ွ အခ်ိန္ဆြဲထားလိုမွုမ်ားေျကာင္. ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၂၀၁၅ နွစ္ကုန္ခါနီး နို၀င္ဘာလေလာက္မွက်င္းပေပလိမ္.မည္ ။ ယခင္အစိုးရသည္ (၉) ဂဏန္းကိုသူတို.အတြက္ကံေကာင္းေစေသာဂဏန္းဟုယံုျကည္သလိုသာ ယခုအစိုးရလည္းယူဆခဲ.ပါက (၉) လပိုင္း (၉)ရက္ေန.၊ (၁၈)ရက္ေန. ၊ (၂၇) ရက္ေန.မ်ားတြင္လည္းက်င္းပနိုင္သည္ ( ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေမ လ ၂၇ ရက္ေန.တြင္က်င္းပခဲ.ေပသည္ ) စက္တင္ဘာလတြင္အေစာဆံုးက်င္းပနိုင္ေျခရွိျပီး နို၀င္ဘာအထိလည္းေရာက္သြားနိုင္သျဖင္. အစိုးရအဖြဲ.သစ္သည္ အမ်ားထင္သလို ၂၀၁၅ တြင္ေပါ ္ေပါက္လာဖြယ္မျမင္ ၂၀၁၆ နွစ္ဆန္းပိုင္းက်မွသာ အာဏာလြွဲေျပာင္းဖြယ္ရွိသည္ ။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တပ္မေတာ္မွ ၂၅ ရာခိုင္နွုန္း (ျပည္သူ.လြွတ္ေတာ္တြင္ ၁၁၀ ဦး ၊အမ်ိဳးသားလြွတ္ေတာ္တြင္ (၅၆ )ဦး ဆက္ယူထားဆဲျဖစ္ရာ ျပည္သူ.လြွတ္ေတာ္တြင္အမတ္ေနရာ ( ၃၃၀ ) ဦး ၊ အမ်ိဳးသားလြွတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ေနရာ (၁၆၈ ) ဦး ကိုသာ ပါတီမ်ားကအဓိကထားယွဥ္ျပိဳင္ရမည္ ။ ေရြးေကာက္ပြဲမသမာမွုမ်ား ၊ဘက္လိုက္မွုမ်ားရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ျပည္လံုးတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္ကသာ အမတ္ေနရာအမ်ားစုကိုအနိုင္ရရွိလိမ္.မည္ ။ တိတိက်က်ေျပာရလ်င္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ.ခ်ုဳပ္သည္ ေရြးေကာက္ခံအမတ္ေနရာမ်ား၏ ၈၅ ရာခိုင္နွုန္း(အမတ္ဦးေရ ၄၂၃ ဦး) အနိုင္ရ၇ွိလိမ္.မည္ ။ ျကံ.ခိုင္ေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီသည္ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏(၅) ရာခိုင္နွုန္း( အမတ္ဦးေရ ၂၅ ဦး ) အနိုင္ရရွိလိမ္.မည္ ။ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားသည္ (၅) ရာခိုင္နွုန္း ( အမတ္ဦးေရ ၂၅ ဦး ) ၊ တစ္သီးပုဂၢလနွင္.အျခားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီငယ္မ်ားသည္ (၅) ရာခိုင္နွုန္းနီးပါး (အမတ္ဦးေရ ၂၄ ဦး ) ခန္. အသီးသီးအနိုင္ရရွိလိမ္.မည္ ။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွံုးနိမ္.သူမ်ားက အနိုင္ရေသာအမတ္မ်ားကို ကန္.ကြက္လြွာမ်ားအေတာမသတ္တင္သြင္းျကသျဖင္. ေရြးေကာက္ပြဲေကာက္မရွင္မွာ ထိုကိစၥကိုပဲလေပါင္းအေတာ္ျကာေအာင္ရွင္းရဖြယ္ရွိသည္ ။ မဲခိုးမဲလိမ္မွုမ်ား ၊ ေသြးထြက္သံယိုမွုမ်ား အခ်ိဳ.မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ရွိမည္ ။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ White Card ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားမဲေပးခြင္.ရုပ္သိမ္းခံရဖြယ္ရွိသည္ ။

လြွတ္ေတာ္

ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သားလြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၆ ဦး ၊ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ ၄၉၈ ဦး ၊ စုစုေပါင္း (၆၆၄ )ဦးျဖင္.ဖြဲ.စည္းသည္ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္သားသည္ ၂၅ ရာခိုင္နွုန္း ၊ NLD သည္ ၆၄ ရာခိုင္နွုန္း ၊ ျကံ.ခိုင္ဖြံ.ျဖိဳးပါတီသည္ ၄ ရာခိုင္နွုန္း ၊ တစ္သီးပုဂၢလနွင္.အျခား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီငယ္မ်ားသည္ ၃ ရာခိုင္နွုန္း ျဖင္.ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္ ျဖစ္ေပါ ္လာမည္ ။ NLD သည္ အဓိကပါတီျကီးျဖစ္လာျကျပီး ၊ ျပည္ေထာင္စုျကံ.ခိုင္ေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိုးေရးပါတီသည္ အင္အားအျကီးဆံုးေသာအတိုက္အခံပါတီျကီးျဖစ္လာမည္ ။ တပ္မေတာ္သားလြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လြွတ္ေတာ္တြင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမဲခြဲေသာအခါ အဓိက ေသာ.ခ်က္ ( Key Holder ) ျဖစ္လာေပမည္ ။ ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္ နာယက သည္ N.L.D မွပင္ျဖစ္မည္ ။

အစိုးရအဖြဲ.

N.L.D သည္ အနိုင္ရပါတီျဖစ္သျဖင္. ပထမဆံုးအျကိမ္ တရား၀င္ အစိုးရဖြဲ.ခြင္.ရမည္ ။ လြွတ္ေတာ္တြင္ ဒုသမၼတေလာင္းတစ္ေယာက္စီေရြးထုတ္ေသာအခါ တပ္မေတာ္မွတစ္ဦး ၊ ျပည္သူ.လြွတ္ေတာ္မွေရြးေသာ N.L.D အမတ္တစ္ဦး ၊ အမ်ိဳးသားလြွတ္ေတာ္မွ N.L.D အမတ္တစ္ဦးတို. စုစုေပါင္းသံုးဦး သမၼေလာင္းမ်ားျဖစ္လာမည္ ။ ထိုသံုးဦးကို ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္မွ အမ်ားဆႏၵျဖင္.ထပ္ေရြးေသာအခါ လြွတ္ေတာ္တြင္ ၆၄ ရာခိုင္နွုန္းမဲရထားေသာ N.L.D က တပ္မေတာ္သားနွင္.ျကံ.ခိုင္ေရးနွစ္ရပ္ေပါင္းထက္မဲသာသျဖင္. N.L.D မွေရြးေသာသူသည္ သမၼတျဖစ္လာေပမည္ ။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုျကည္ သမၼတျဖစ္ပိုင္ခြင္.ကို ကန္.သတ္ထားေသာ ၊ သားသမီးမ်ားသည္ နိုင္ငံျခားေက်းဇူးသစၥာခံမျဖစ္ေစရဟူေသာအခ်က္ကို ျပင္ဆင္မေပးသျဖင္. ျမန္မာနိုင္ငံအပါအ၀င္ တစ္ကမၻာလံုးကေမ်ွာ္လင္.ေနေသာ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုျကည္ သမၼတရာထူးရရွိေရးသည္ကားျဖစ္လာနိုင္မည္မဟုတ္ ။ N.L.D မွ အမတ္မင္းမ်ားေရြးခ်ယ္မဲအမ်ားစုျဖင္.တက္လာေသာ သမၼတသည္ အမ်ိဳးသမီးသမၼတ ျဖစ္နိုင္ေသာ္လည္း ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုျကည္ ျဖစ္နိုင္မည္မဟုတ္ေခ် ။ ထို.ေျကာင္. သမၼတ (သို.မဟုတ္ ) ဒုသမၼတ တစ္ဦးဦးသည္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္လာမည္ ။ ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ N.L.D ျဖစ္မည္ ။ စစ္တပ္မွေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္သည္ ဒုသမၼတသာျဖစ္လာမည္ ။ ထိုအခါ အစိုးရအျကီးအကဲမွာေအာက္ပါပံုစံအတိုင္းတစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုျဖစ္မည္ ။

အမ်ိဳးသမီးသမၼတ ( N.L.D )
အမ်ိဳးသား ဒုသမၼတ ( N.L.D )
အမ်ိဳးသား ဒုသမၼတ ( တပ္မေတာ္ )

(ထိုသို.မဟုတ္ ပါက ေအာက္ပါပံုစံျဖစ္မည္ )
အမ်ိဳးသားသမၼတ ( N.L.D )
အမ်ိဳးသမီးဒုသမၼတ ( N.L.D )
အမ်ိဳးသား ဒုသမၼတ ( တပ္မေတာ္ )

ေဒါ္ေအာင္ဆန္းစုျကည္သည္လြွတ္ေတာ္နာယကအျဖစ္လြွတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းပထမဆံုးက်င္းပေသာေန. တြင္ေရြးေကာက္ခံရမည္ ။ထိုသို.မဟုတ္ပါက ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုျကည္သည္ အစိုးရအဖြဲ.ထဲတြင္ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ျကီးရာထူးကိုရယူလိမ္.မည္ ။ ပညာေရးနွင္.က်န္းမာေရး၀န္ျကီးရာထူးမ်ားကိုရယူနိုင္ေသာ္လည္း သမၼတမလုပ္ရလ်င္သူမနွင္.အကိုက္ညီဆံုးရာထူးမွာ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ျကီး ရာထူးျဖစ္သည္ ။တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ N.L.D ပါတီကို ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုျကည္သည္ ဥကၠဌအျဖစ္နွင္.ဆက္လက္ဦးေဆာင္မည္ ။

ယခင္ ျကံ.ခိုင္ဖြံ.ျဖိုးေရးပါတီအစိုးရလက္ထက္ကအစိုးရအဖြဲ.ထဲတြင္ စစ္ထြက္မ်ား ၊ခရိုနီမ်ား ၊ မိမိပါတီ၀င္အမ်ားစုကိုသာ ၀န္ျကီးအဖြဲ.တြင္ အဓိကေနရာေပးခန္.အပ္ခဲ.ျကေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ မိမိပါတီ၀င္မဟုတ္ေသာ္လည္း သင္.ေတာ္ေသာ တတ္သိ ပညာရွင္မ်ားကိုအစိုးရအဖြဲ.ထဲသို.ေခါ ္သြင္းလိမ္.မည္ ။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ပြင္.လင္.လင္းလူ.အဖြဲ.အစည္းမွ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ျကီးမ်ား အစိုးရအဖြဲ.အတြင္းေရာက္ရွိလာနိုင္သည္ ။

ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး

ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသည္အလြန္ရွည္လ်ားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျကီးအျဖစ္ေနွးေကြးေလးလံစြာ ေရြ.လ်ားေနလိမ္.မည္ ။ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေလ.လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ သည္ သူတို.၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ေတြ.ရွိခ်က္ မ်ားကိုလြွတ္ေတာ္သို. တင္ျပရမည္ ။လြွတ္ေတာ္မွ ေဆြးေနြးျခင္း ၊ ကန္.ကြက္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း ၊ နွုတ္ပါယ္ျခင္း ၊ဆိုင္းငံ.ျခင္း ၊ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားျပဳရမည္ ၊ ျပီးလ်င္သမၼတထံသို.ပို.ရမည္ ၊သမၼက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင္.လြွတ္ေတာ္သို.ျပန္လည္ တင္ပို.လိမ္.မည္ ။ လြွတ္ေတာ္တြင္အခ်ိန္အတန္ျကာေအာင္ေဆြးေနြးျငင္းခုန္ျပီးေသာအခါ ျပည္လံုးက်ြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို.အေျကာင္းျကားရမည္ ။ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကလည္း ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္အလုပ္ရွုပ္ေနရာ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျပီးမွလုပ္ရန္ (သို.မဟုတ္ ) ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲနွင္. ဆႏၵခံယူပြဲကိုေပါင္း၍ျပဳလုပ္ရန္ အေျကာင္းျပန္ျကားေပလိမ္.မည္ ။သို.ျဖင္.ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း၏ရလာဒ္ကို သမၼတဦးသိန္စိန္လက္ထက္တြင္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပနိုင္မည္မဟုတ္ေခ် ။ ျပည္သူအမ်ားစုလိုလားေတာင္းဆိုေနျကေသာ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ျပင္ဆင္ေရးမွာ လြွတ္ေတာ္အတြင္းအာဏာရေနေသာ ေရွးရိုးစြဲပုဂိုလ္အမ်ားစုေျကာင္. အလွမ္းေ၀းေနေပဦးမည္ ။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ.စည္းမွု

ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပဒျပင္ဆင္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားတို.အခြင္.အေရးမ်ားေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားသည္ အေတာ္အသင္.အတိုင္းအတာအထိရရွိလာနိုင္စရာရွိသည္ ။ ဥပမာ ျပည္နယ္၀န္ျကီးခ်ဳပ္မ်ားကိုသမၼတက တိုက္ရိုက္ခန္.အပ္သည္.စနစ္အစား ျပည္သူလူထုကမဲေပးေရြးခ်ယ္ေသာစနစ္သို.ေျပာင္းျခင္း ၊ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဇယား(၁) ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္းမွ လုပ္ပိုင္ခြင္.အခ်ိဳ.သည္ ဇယား(၂) တိုင္းေဒသျကီး သို.မဟုတ ္ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳစာရင္းထဲသို.ေရာက္လာလိမ္.မည္ ( ဥပမာ စြမ္းအင္ ၊လ်ွပ္စစ္ ၊သတၱဳနွင္.သစ္ေတာ က႑ ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနွင္.ေမြးျမဴေရးက႑ ၊ စီးပြားေရးက႑ ၊ စက္မွုလက္မွုက႑၊ လူမွုေရးက႑ ) မွအခ်ိဳ.လုပ္ပိုင္ခြင္.မ်ား တိုးတက္ရရွိမည္ ။ သို.ေသာ္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အဆိုျပဳတင္ျပေနေသာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ (ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ ) ဖြဲ.စည္းေရး ကို ျပည္ေထာင္စုကာကြယ္ေရး၀န္ျကီး ၊ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို.မွ လက္မခံပါယ္ခ်လိမ္.မည္ ။ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေသာတိုင္းရင္းသားတပ္မေတာ္မ်ားမွ အရာရွိျကီးမ်ားမွာ အေနျကာ ေမဂ်ာျဖစ္ဟူေသာ ျမန္မာ.တပ္မေတာ္ မွေဆာင္ပုဒ္နွင္.အညီ ေမဂ်ာ ( ဗိုလ္မွူး ) ရာထူးမ်ားကိုသာလက္ခံရရွိလိမ္.မည္ ။ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေသာ K.N.U ၊ K.I.A , S.S.A စေသာတပ္မ်ားမွ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျမန္မာ.တပ္မေတာ္တြင္ ကိုယ္.တိုင္းရင္းသားသီးသန္.တပ္ ကို ျပန္လည္ကြပ္ကဲရေသာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ျကီး ရာထူးမ်ားနွင္.မူအလွမ္းေ၀းေနဦးမည္ ။

ေျမယာသိမ္းယူမွုမ်ား

အခုရွုပ္မွေနာင္ရွင္း ၊ အစေကာင္းမွအေနွာင္းေသခ်ာ စေသာ ျမန္မာစကားပံုမ်ားအတိုင္းမက်င္.သံုးခဲ.ပဲ ယခင္(န.၀.တ ၊န.အ.ဖ)စစ္အစိုးရလက္ထက္က စစ္တပ္နွင္.ခရိုနီတို.ေပါင္းကာ ရွုပ္ခ်င္တိုင္းရွုပ္ခဲ.ေသာအရွုပ္ထုပ္မ်ားသည္ ၂၀၁၅ အလြန္တြင္လည္း ရွုပ္ျမဲရွုပ္ ေနမည္ ။ တပ္မေတာ္မွ သိမ္းယူခဲ.ေသာေျမမ်ား မူလပိုင္ရွင္မ်ားသို.ျပန္ေပးေရးမွာ စာရြက္ေပါ ္တြင္လြယ္သေလာက္ ကိုယ္က်ိဳးသံုး ထားမွုမ်ား၊ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္အဆင္.ဆင္.လက္လြွဲေရာင္းခ်ထားမွုမ်ားေျကာင္. တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းမ်ားက အလြယ္တကူ ဘ ယ္ေတာ.မွျပန္ေပးမည္မဟုတ္ေခ် ။ အလြန္သတၱိေကာင္း၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကဲ.သို. စစ္တပ္မ်က္နွာထက္တိုင္းျပည္မ်က္နွာ ကိုျကည္.တတ္ေသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္လက္ထက္သို.မရာက္မခ်င္း စစ္တပ္မွ အသိမ္းခံထားရေသာလယ္မ်ားဘယ္ေတာ.မွျပန္ရမည္မဟုတ္ေခ် ။ ေနာက္ထပ္အသိမ္းမခံရလ်င္ေသာ္မွကံေကာင္းလွသည္ဟုေပ်ာ္ရြွင္ျကည္နူူးျကရန္ျဖစ္သည္ ။

နိဂံုး

၂၀၁၅ အလြန္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ စီးပြားေရးအခြင္.အလန္းမ်ားပို၍ ပြင္.လန္းလာမည္ ။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတစ္ဟုန္ထိုးျကီးမားတိုးတက္လာျပီး ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ားျကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားမွုမရွိျခင္းေျကာင္. ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုစတင္ခံစားရမည္ ။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ရွံုးနိမ္.သြားေသာ လက္ညိွဳးညြန္ရာေရျဖစ္ခဲ.ေသာ အထည္ျကီးပ်က္ အာဏာရွင္အခ်ိဳ.မေနတတ္မထိုင္တတ္ျဖစ္ကာ လူမွုေရးအသင္းမ်ားတြင္ လူတြင္က်ယ္၀င္လုပ္ကာ ဒီမိုကေရစီမေကာင္းေျကာင္းျကံုလ်င္ျကံုသလိုေဟာေျပာမည္ ။ အာဏာရပါတီျဖစ္လာမည္. ပါတီျကီး၏ေအာက္ေျခအဖြဲ.၀င္အခ်ိဳ.သည္ အာဏာယစ္မူးျပီးလူထုကိုထီမထင္ေသာကိစၥအခ်ိဳ.ျဖစ္လာမည္ ။စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအမွန္ကိုေရးလြန္းေသာေျကာင္.ေထာင္တန္းက်ခံရကိန္းရွိသည္ ။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က တရားလက္လြတ္ျပဳလုပ္ခဲ.မွုမ်ားကို တရားစြဲဆိုမွုမ်ား ပိုမို မ်ားျပားလာသျဖင္.ေရွ.ေနမ်ား၀င္ေငြေကာင္းမည္ ။ ခရိုနီမ်ား ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုျကည္အိမ္ေရွ.တြင္ေျခခ်င္းလိမ္ေနမည္ ။ ခရိုနီတို. ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုျကည္ျခံအတြင္းသို. ကားျကီးကားငယ္မ်ားျဖင္.တံခါးမရွိဓါးမရွိ၀င္ထြက္ခြင္.ရေနျခင္းကို အညတရ ေထာင္ထြက္နိုင္ငံေရးသမား အခ်ိဳ.မွာ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းေထာင္.ကြမ္းယာဆိုင္မွ ေငးျကည္.ေနရလိမ္.မည္ ။ စစ္အစိုးရလူထြက္မ်ားသည္ သူတို.တာ၀န္ယူစဥ္ကတိုင္းျပည္အေပါ ္ဘယ္လိုေကာင္းခဲ.ေျကာင္းစားျမံု.ျပန္ကာ စာအုပ္မ်ားေရးသားထုတ္ေ၀ျကလိမ္.မည္ ။သာကူး ၊ ဆိတ္ေ၀ွးေစ.မ်ားသည္ ျခံစည္းရိုးဟိုဘက္မွသည္ဘက္သို.ေမ်ာက္လြွဲေက်ာ္ပမာ ခုန္ျကလိမ္.မည္ ။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား သည္လယ္ယာေျမမ်ားမရွိေတာ.ေသာေျကာင္. ရာထူးတက္ကာ ဟိုတယ္မ်ားတြင္တံခါးေပါက္ေစာင္.မ်ားျဖစ္ျကလိမ္.မည္ ။ အခ်ိဳ.လယ္သမားမ်ားသည္ အရက္ ၊ဘီယာစက္ရံုတြင္ အလုပ္ရျကလိမ္.မည္ ။နိုင္ငံျခားသို.သြား၍ အလုပ္လုပ္သူမ်ားလြန္းေသာေျကာင္.ရြာတြင္ နို.စို.ကေလးနွင္.အဘိုး အဘြားမ်ားသာက်န္မည္ ။

ျပည္သူမ်ားကား ထမင္းတစ္နပ္ေလ်ွာ.စားျပီး စုေဆာင္းျကေသာေျကာင္. ယခင္ကထက္စားနိုင္ေသာက္နိုင္ရွိလာေပလိမ္.မည္ သို.ေသာ္ယခင္ကမျကာခနပါးရိုက္ခံခဲ.ရေသာ ဒဏ္ရာမ်ားကိုကုစားရသျဖင္.ေဆးဖိုးအကုန္အက်မ်ားေနမည္ ။ဤကား ၂၀၁၅ အလြန္နိုင္ငံေရးေဟာကိန္းေပတည္း ။

သရ၀ဏ္(ျပည္)

ေစာင္.ျကည္.ဂ်ာနယ္ ၂၅.၂.၂၀၁၄

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...