Sunday, January 19, 2014

"သၾကၤန္စာ"

 - ၂၀၁၅ တြင္ သမၼတျဖစ္လာခဲ့သည္ရွိေသာ္ ေဒၚစုအတြက္ ဤရာထူးသည္ ပန္ဒိုရာအုိးျဖစ္လိမ့္မည္။ လက္ရိွအေျခအေနသည္ ဂုဏ္သိကၡာတာင္ထိပ္ (prime of honor) ျဖစ္၍ ပထမဦးဆုံး ႏိုင္ငံဥေသွ်ာင္အမ်ိဳးသမီးၾကီးအတြက္ အဆင္းလမ္းၾကမ္းေပအံ့။
တတိယအရြယ္၏ ဆုံးရွဳံးမွဳေ၀ဒနာသည္ ဒီမိုအိုင္ကြန္အဖြားအို အတြက္ သည္းထန္ႏိုင္၏။

 - ေဒၚစုဦးစီးေသာ NLD သည္ လက္ရွိအခင္းအက်င္းမ်ားအတြင္းမွတိုင္းျပည္ကို ရုန္းထြက္ႏိုင္ေအာင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္မည့္ အစြမ္းအစ မရွိ..။ ႏိုင္ငံေရးစကားေျပာသေလာက္ ဆာေလာင္ေနေသာ ၀မ္းဗိုက္တို ့ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးစီမံခန္ ့ခြဲမွဳ အရည္အျခင္း အလ်င္းမျမင္ရ..။ ေရႊေက်ာင္းေျပာင္ေျပာင္ ၀မ္းေခါင္ေခါင္ ျဖစ္လတၱံ ့။

 -၂၀၁၅ အလြန္ ၂၀၂၀ အတြင္းႏွစ္မ်ားသည္ သခ်ိဳ ၤးသို ့သြားရာ လမ္းအား ႏိုင္ငံေရးစံႏွဳႏ္း၊ လူ ့အခြင့္အေရးစံႏွဳန္းတံခြန္တလႊားလႊား ျဖင့္ NLD မွ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေဖါက္လုပ္သည့္ လုပ္အားေပးကာလျဖစ္မည္..။ အေကာင္းဆုံးအားျဖင့္ ပါတီမျပိဳကြဲျခင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္၍ အဆိုးဆုံးအားျဖင့္ ကေန ့ေခတ္ ၾကံ့စိမ္းတို ့၏ ဘ၀ သို ့ေရာက္မည္။ 

 - ဖြတ္တို ့သည္ကား မဆလေခတ္မွစသည့္ တရား၀င္မွဳ (legitimacy) ၀႗နာကံနာ ေရာဂါသည္ ၾကီး စစ္အစိုးရ ၏ အေမြစား အေမြခံျဖစ္ရာ နာလံထူႏိုင္စရာမရွိ။ ေသလူသာလွ်င္ျဖစ္ေတာ့၏။ ေသမထူး ေနမထူး အရူးကြက္နင္း၍ ေခြးရူးလြတ္လာသကဲ့သိုျဖစ္လာမည့္အႏၱရာယ္ကား စိုးရိမ္ဖြယ္အမွန္ပင္။

 - ၂၀၂၀ အဦးပိုင္းႏွစ္မ်ားသည္ကား ....ရာဇ၀င္ ဗီလိန္ မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ စစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရကို ဆဲဆိုခဲ့သမွ်... ရင္ဆိုင္အန္တု၀ံ့သမွ် ....ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္ခဲ့ေသာ ေတာ္လွန္ေရးသမားတို ့ေခတ္နိဂုံးခ်ဳပ္၍... မမွီေသာ ပန္းကို တုံးခုလွမ္းမိသူ၏ အသည္းကြဲ ေ၀ဒနာမ်ိဳး ျပည္သူတို ့ခံစားရလတၱံ ့။ ဤအခ်ိန္ကား တတိယ အင္အားစုဟု ေခၚႏိုင္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္တို ့အစြမ္းျပခြင့္ရမည့္ အခ်ိန္ပင္တည္း။ မိမိအင္အားကို မထိန္းႏိုင္လွ်င္ အစြန္းနားတြင္ရွိေသာ ေထာင္ေခ်ာက္သည္လည္း နီးကပ္ေပ၏။

 - ယၾတာကား...မေတာ္သည့္ေျခနင္းကို ခြ်တ္ပစ္၍ သင့္ေတာ္ရာကို ေကာက္စြပ္ အလုပ္လုပ္ေလ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳျဖစ္စဥ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံ ၂ ဖက္စလုံးမွ အေရးမထားခဲ့သည့္ နင္းျပားလူတန္းစား၏ အေရးကို အထူးဂရုစိုက္ေျဖရွင္းမည့္ သတၱိကိုေမြးယူေလ။ အထူးဆိုရေသာ္.. အစိုးရယႏၱရား ကို re-engineering လုပ္ေလ..။ ဤျခဳံျခံဳးက်ယဥ္အိုၾကီးကို ျပဳျပင္ႏိုင္သူ....အာရုံစိုက္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္စြမး္ရွိသူ ေပၚထြက္လာလွ်င္မူ နယ္ေျမသစ္တစ္ခုသို ့ ျမန္မာတို ့ေရာက္ေပအံ့.....

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...