Friday, January 31, 2014

အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္းၾကား အျပန္အလွန္ စာနာေထာက္ခံၾကလက္ေတြ႕ႏုိင္ငံေရးအတြင္း အေတြးအေခၚ အမွားေရာ အမွန္ေရာ ေပၚေပါက္တတ္တာ သဘာ၀ပဲ။ ေတာ္လွန္တဲ့ ဒါမွမဟုတ္ မွန္ကန္တဲ့ အေတြးအေခၚကုိ အမ်ားစုက ဆုပ္ကုိင္ႏုိင္မွ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန ေရွ႕တလွမ္းတုိးမယ္ ထင္မိတယ္။
ကခ်င္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦးက ေတာ္လွန္ေရးလုပ္တာ မိမိလူမ်ဳိးအခြင့္အေရးအတြက္ စနစ္ကုိ ေတာ္လွန္တာပဲ။ လူမ်ုိးကုိ ေတာ္လွန္တာ မဟုတ္ဘူးလုိ႕ ေျပာဆုိတာဟာ ေယဘုယ် မွ်တသင့္ေလ်ာ္တဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ပါ။
ဒီလုိေတာ့လည္း ရွိတာေပါ့။ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္တာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ုိးတမ်ုိးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ၿမဳိ႕ေနဆင္းရဲသားဆုိတဲ့ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးအတြက္ ဆုိတဲ့ ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႕ တုိက္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။


ဒါေပမဲ့ ဘုံဦးတည္ခ်က္အေနနဲ႕ ဗမာလူမ်ုိးႀကီးဝါဒကုိ အဓိက က်င့္သုံးေနတဲ့ စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္တုိက္ေရးကုိ ဒီအဖြဲ႕အားလုံးက တညီတည္း ညီညီညြတ္ညြတ္ ဆုပ္ကုိင္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ေတာ္လွန္ေရး ေရွ႕ေျခတလွမ္းတက္မွာ မုခ်ပဲ။
ကုိယ့္တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအတြက္ တုိက္ေနတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြၾကား တသားတည္း ညီညြတ္ေရးကုိ အႏွစ္ေလးငါးဆယ္ သမုိင္းအတြင္း ခုိင္မာ ႀကီးထြားေအာင္၊ သိပ္သည္းက်စ္လ်စ္ေအာင္ မတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ၾကတာ အားနည္းခ်က္ပဲ။ စစ္အစုိး ရအဆက္ဆက္က ဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြ အားလုံးကုိ သပ္လွ်ဳိေသြးခြဲတာလည္း ခံခဲ့ၾကရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတခုတည္းရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးအတြင္းမွာေတာင္မွ ကြဲတာ ၿပဲတာေတြ ျဖစ္ၾကရတယ္။ ဒီလုိ အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိး အရင္ကလည္း ရွိခဲ့တယ္။ ခုလည္း ရွိတယ္။
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ၊ လူတန္းစားဖိႏွိပ္မႈကုိ ေတာ္လွန္ တဲ့ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ ေပါင္းစည္းညီညြတ္ၾကဖုိ႕လုိတယ္။
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႕ ဗမာလူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒကုိ(အဓိက) က်င့္သုံးၿပီး အႏၱရယ္ေပးေနတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႕စစ္အုပ္စုကုိ တုိက္ေနတဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာ ဗမာ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြ အပါအ၀င္ တျပည္လုံးက ျပည္သူေတြနဲ႕ ေပါင္းစည္းညီညြတ္ ေရး လုပ္သင့္တယ္။ အျပန္အလွန္ စာနာ နားလည္တာ၊ ေထာက္ခံအားေပးတာေတြ လုပ္သြားသင့္တယ္။ ေဖ့ဘြတ္ေပၚမွာ မခြန္ဂ်ာ ေျပာဆုိေဖာ္ျပတာ မွန္တယ္။ ဗမာျပည္ထဲက တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု အမ်ားစု ေထာက္ခံအားေပးတာ၊ ပါ၀င္တာ မရွိဘဲ ဘယ္ ေတာ္လွန္ေရးမွ မေအာင္ႏုိင္ဘူး။
ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒ ဆုိတာ က်န္တဲ့ ဗမာႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း ( လက္နက္ကုိင္ေရာ၊ လက္နက္ မကုိင္ သူေတြအပါ) ထဲမွာလည္း ရွိႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒကုိ (အဓိက) ကုိင္စြဲက်င့္သုံးၿပီး တျပည္လုံးကုိ တေလွ်ာက္လုံး အႏၱရယ္ျပဳေနတာကေတာ့ စစ္အုပ္စုနဲ႕ စစ္အစုိးရပဲ။ ဒါေၾကာင့္ (အဓိက) ဆုိတာ ထည့္သုံးေနတာ ျဖစ္တယ္။
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြၾကားမွာလည္း က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒ အနည္းနဲ႕ အမ်ားဆုိသလုိ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရး ၿပဳိကြဲေနရတာမွာ ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒက်င့္သုံးတဲ့ဘက္က အဓိက တာဝန္ ပုိရွိတယ္။ တုိင္းရင္းသားလူ မ်ဳိးေတြအေနနဲ႕ ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒ က်င့္သုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ စစ္အုပ္စုနဲ႕ အစုိးရကုိ ဦးတည္တုိက္ရာမွာ ဗမာလူမ်ဳိး ျပည္သူလူထုကုိပါ လူမ်ဳိးေရးမုန္းတီးမႈထားၿပီး တုိက္ခုိက္ရန္ရွာတာ လုပ္ေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒါဟာ မွားယြင္းမႈပဲ။ ဗမာျပည္သူေတြက စစ္အစုိးရေၾကာင့္ ဒုကၡဆင္းရဲ ေရာက္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ၾကားက တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြကုိ စာနာေထာက္ခံနမႈ ေပးေနၾကတယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိလည္း သတိျပဳသင့္တယ္။
ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႕ ကုိယ့္ျပည္နယ္ အတြင္းမွာက် ကုိယ့္လူမ်ဳိးက လူမ်ားစုျဖစ္ၿပီး လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒ က်င့္သုံးမိတတ္တဲ့ အခ်က္ကုိလည္း မေမ့ေလ်ာ့သင့္ဘူး။ ျပည္နယ္တခုအတြင္း လူမ်ဳိးႀကီးျဖစ္ေနတဲ့ တုိင္းရင္းသားနဲ႕ အဲဒီျပည္နယ္မွာ လူနည္းစုျဖစ္ေနတဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအၾကား ျပႆနာေပၚတတ္တာ၊ ေပၚေနတာကုိ လက္ေတြ႕ ႏုိင္ငံေရးအတြင္း ေတြ႕ေနရတယ္။ ခ်ိန္ခ်ိန္ဆဆ သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ကုိင္တြယ္ဖုိ႕ လုိတဲ့ ျပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန႕ ဗမာျပည္မွာ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ရွမ္း…အစရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူေတြ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ အဖိႏွိပ္ခံေနရသလုိ ဗမာလူမ်ဳိးေတြလည္း ဆုိးဆုိးဝါးဝါး အဖိႏွိပ္ခံေနရတာ လက္ေတြ႕ပဲ။ ဗမာအဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူနဲ႕ တုိင္းရင္းသာအဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူဆုိတဲ့ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ စာနာေထာက္ခံၾကရမယ္။ အလုပ္သမားတုိက္ပြဲဝင္ျပည္သူနဲ႕ လယ္သမားတုိက္ပြဲဝင္ျပည္သူ အျပန္အလွန္ ေထာက္ခံအားေပးသြားရမယ္။ တုိက္ပြဲ၀င္ေသြးစည္းညီ ညြတ္မႈ ကုိ တည္ေဆာက္ရမယ္။ ဒီလုိတည္ေဆာက္ၿပီး ျပည္သူလူထုကုိ တကယ္တမ္း မွီခုိအားထားၿပီး တုိက္ပြဲဝင္မယ္ဆုိရင္ ျပည္ပက ေတာ္လွန္ေရးစာနာမႈရွိတဲ့ စိတ္ဓာတ္အကူအညီက လြဲလုိ႕ ဘယ္ျပည္ပမွ အားကုိးေနစရာ မလုိဘူး။ ။
(ေရႊၾကာ)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...