Sunday, January 12, 2014

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စစ္တမ္း (၃)။ “အစိုးရအဆိုျပဳ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ေရးစာခ်ဳပ္ အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္”

Aung Htoo January 8, 2014 at 12:22am
                                                                    နိဒါန္း

                      ၂၀၁၃ခုနွစ္ နို၀ဘၤာလ (၂) ရက္ေန႔ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာၿမိဳ ့တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ညီလာခံအၿပီး နို၀ဘၤာလ (၄) ရက္ေန႔ ျမစ္ႀကီးနား၌ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၾကရာအမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးေကာင္စီ (ကာ၊ လံု) က ေရးဆြဲထားသည့္ စာခ်ဳပ္ကို အစိုးရဘက္က တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

                      အစိုးရအဆိုျပဳစာခ်ဳပ္သည္ မည္မွ်အေရးႀကီးသျဖင့္ ယင္းကို အေျချပဳလ်က္ စာတမ္းငယ္ တေစာင္မွ် ျဖစ္ေအာင္သံုးသပ္ရသည္ကို ေရွးဦးစြာရွင္းရန္ လိုပါမည္။ ၆၅ နွစ္ၾကာခဲ့ၿပီးသည့္ ျပည္တြင္းစစ္သမိုင္းတြင္တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး လႊမ္းျခံဳပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုးခြင့္ရေအာင္အာဏာရအစိုးရက အဆိုျပဳတင္ သြင္းေသာ စာခ်ဳပ္ဟူ၍ ဤသည္မွာ ပထမဆံုးျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ ၁၉၈၉ခုနွစ္မွ စတင္၍ စစ္အစိုးရေဟာင္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအနက္ ဥပေဒသေဘာဆန္စြာ ပံုစံတက် ေရးသား အဆိုျပဳထားရာတြင္လည္းဤစာခ်ဳပ္မွာ ပထမဆံုးျဖစ္သည္။

                    ဤစာခ်ဳပ္္ကို ရည္ညႊန္းလ်က္ တျပည္လံုးရွိတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္း အားလံုးကလည္း စုေပါင္းေဆြးေႏြးၾကကာျပန္လွန္အဆိုျပဳစာခ်ဳပ္ (မူၾကမ္း) တေစာင္ ထြက္ေပၚလာလိမ့္မည္ဟု ခန္႔ မွန္းရသည္။ ထို႔ေနာက္(အကယ္၍ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဘက္က သေဘာထား တင္းမာစြာ ထားၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုတဘက္သတ္ မဖ်က္သိမ္းပါက) ၄င္းအဆိုျပဳစာခ်ဳပ္ (မူၾကမ္း) နွစ္ေစာင္အေပၚ အေျခခံကာ နွစ္ဘက္အျပန္အလွန္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုစာခ်ဳပ္ (မူၾကမ္း) နွစ္ေစာင္လံုးအား ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးသို႔ ခ်ျပ၊ ေဆြးေႏြးေ၀ဘန္ခြင့္ေပး၊ သေဘာထားဆႏၵကို ရယူမည္ဆိုပါကသင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္တေစာင္ ေပၚေပါက္လာဘြယ္ ရွိပါသည္။

                   အဆိုပါ ေပၚေပါက္လာမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္၏ အနွစ္သာရကို မူတည္ကာ တျပည္လံုးအပစ္ ရပ္ ထားစဥ္ ပဋိပကၡ၏ ဘက္နွစ္ဘက္အတြင္း ေပၚေပါက္ႏိုင္သည့္ျပႆနာမ်ားအား ဤစာခ်ဳပ္ကို ကိုင္စြဲ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ေျခရွိမရွိ၊ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုးတြင္ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေပၚ အေျခခံသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး အုတ္ျမစ္ ကို အတိုင္းအတာတခုအထိ ခ်ႏိုင္မခ်ႏိုင္၊ဤစာခ်ဳပ္၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဖၚေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားအျပင္တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည့္ တန္းတူေရးႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကိုအာမခံႏိုင္မည့္ စစ္မွန္သည့္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္း ေပၚေပါက္ႏိုင္မႏိုင္ အဆံုး အျဖတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

          ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျဖရွာရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔            အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ထူးျခားခ်က္မ်ားအား မည္သို႔ေလ့လာေပါင္းစပ္သင့္သလဲ။

                      သမိုင္း၀င္လိုင္ဇာတိုင္းရင္းသားညီလာခံအၿပီး ခ်မွတ္လိုက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအနက္ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ဟူ၍ႏိုင္ငံေရးအရေရာ စစ္ေရးအရပါ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တရပ္ ပါ၀င္လာခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကမိမိတို႔၏တပ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းတည္ရွိမႈအရ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ တခုတည္းေသာျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တရား၀င္ ရပ္တည္လိုေၾကာင္း အတိ အလင္း ထုတ္ေဖၚလိုက္သည္ဟု စာေရးသူ နားလည္သည္။ယခင္ နအဖစစ္အစိုးရ ခ်ေပးခဲ့ေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္[1] ဖြဲ႔စည္းပံုမွာအစစ အစိုးရစစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ က်ေရာက္သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းႀကီးမ်ားက လက္မခံခဲ့ၾက။ သို႔ျဖစ္၍ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ မီး ဆက္လက္ေတာက္ေလာင္ခဲ့သည္။ စစ္မွန္သည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလိုခ်င္လွ်င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္တပ္မ်ားအား မည္သို႔ တရား၀င္ေနရာခ်ထားရမည္မွာ အေသအခ်ာ ေလ့လာေဆြးေႏြးရမည့္ အေၾကာင္းရပ္ ျဖစ္သည္။

                    သို႔ရာတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလိုလားသည္ဟု ထပ္ခါထပ္ခါ ဆုိေနေသာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုးက ခါးခါးသီးသီး ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။“ကမာၻမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာ မဆို တပ္မေတာ္ ဆိုတာတခုတည္းဘဲ ရွိတယ္။ လက္ရွိတပ္မေတာ္ကို ဖ်က္လို႔လည္း မရဘူး။ ျပင္လို႔လည္း မရဘူး။ တိုင္းရင္းသားေတြကလည္းဘာမွ မေတာင္းဆိုဘူး။” ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုင္ဇာညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းမွာ အတိအလင္းေတာင္းဆိုျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ဤသည္မွာ ရွင္းေနသည္။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုး သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ မ်က္စိမွိတ္ခါ ဇြတ္ျငင္းေနသနည္း။

                  စစ္ေရးကိစၥကို စိတ္၀င္စားသည္ျဖစ္ေစ၊မ၀င္စားသည္ျဖစ္ေစ၊ နားလည္သည္ျဖစ္ေစ၊ နားမလည္ သည္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းေရးအားတိုင္းရင္းသားမ်ားက အဘယ္ေၾကာင့္ ေတာင္းဆိုေနသည္၊ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳသင့္သည္၊မျပဳသင့္သည္တို႔ကို အေျခခံလူထုႀကီးတရပ္လံုး လိုက္ပါ စဥ္းစား ရမည့္အခ်ိန္၊ သေဘာထားအျမင္မ်ားထုတ္ေဖၚရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သည္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုးတဦးတည္းနွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၄င္းပါ၀င္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တရပ္တည္းႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥမဟုတ္၊ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု လူထုႀကီးတရပ္လံုးႏွင့္ဆိုင္ သည့္ ကိစၥျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။

                “ကမာၻမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမဆို တပ္မေတာ္ဆိုတာတခုတည္းဘဲ ရွိတယ္။”ဟူ၍ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုးက ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အၾကံဳကို ကိုးကားကာ ေထာက္ျပသြားခဲ့သည္။ႏိုင္ငံတကာ စံထားခ်က္မ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအား ေလ့လာကာ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္အေျဖရွာရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္ပါက ၾကိဳဆိုရ ပါမည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္တြင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မိမိတို႔ မနွစ္သက္ေသာ အေၾကာင္းရပ္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔မွသာ ႏိုင္ငံတကာ စံထားခ်က္မ်ား၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအား ကိုးကားကာျငင္းပယ္ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္။ မိမိတို႔နွစ္သက္သည့္ အေၾကာင္းရပ္ အေပၚ အျခားသူမ်ားကႏိုင္ငံတကာ စံထားခ်က္မ်ား၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအား ကိုးကားကာ ကန္႔ကြက္လာေသာအခါ အျခား ႏိုင္ငံမ်ားလုပ္တိုင္း လိုက္လုပ္စရာမလိုေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တိုင္းျပည္တြင္ ထူးျခားခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း အေၾကာင္းျပကာ ပယ္ရွားျခင္းမ်ိဳးလည္း မျပဳသင့္ပါ။

               ႏိုင္ငံတကာ စံထားခ်က္မ်ား၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအားေလ့လာ ကိုးကားကာ အသံုးျပဳရန္ ၾကိဳးပမ္းရ မည္မွာ ဘက္တဘက္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔တိုင္းျပည္၏ ထူးျခားခ်က္မ်ားအလိုက္ အေျဖရွာရန္ ၾကိဳးပမ္းရမည္မွာလည္း အျခား ဘက္တဘက္ျဖစ္သည္။ ဘက္တဘက္ဘက္အား မိမိတို႔လိုလွ်င္ လိုသလို ကိုင္စြဲက်င့္သံုးျခင္းမ်ိဳး၊ မလိုလွ်င္ မလိုသလို ပစ္ပယ္ျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္သင့္။ ယင္းနွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ က်င့္သံုးႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ မည္သို႔ေပါင္းစပ္က်င့္သံုးမည္နည္း။ အေျခအေန နွစ္ရပ္ရွိပါသည္။

               ပထမအေျခအေနမွာ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္ေပါင္း သံုးဆယ္ေက်ာ္မွစ၍ ကမာၻတခြင္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေခတ္ႀကီး[2] အတြင္းသို႔ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္ခဲ့ရာ ယင္းအား အေကာင္းဘက္[3] မွ ျမင္သူမ်ားရွိသလို အပ်က္သေဘာ[4] အေျခခံမွရႈျမင္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ[5] ႏွင့္လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ ဥပေဒ[6]မ်ား တကမာၻလံုးသို႔ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြား၊ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးလာၾကျခင္းမ်ားအေပၚတြင္မူ မည္သည့္ႏိုင္ငံကမွ် ျငင္းပယ္ႏိုင္ျခင္းမရွိ၊ တညီတညြတ္တည္း ေလးစားမႈ ျပလာၾကရသည္။ ယင္းတို႔သည္ ယေန႔ေခတ္တြင္ အျငင္းမပြားေသာ ႏိုင္ငံတကာစံမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ထူးျခားခ်က္ဟူသည္ကို လက္ညႇိဳးထိုးကာ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအားလိုက္နာျခင္း မျပဳႏိုင္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္သည္ ေခတ္မရွိေတာ့။ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ သိကၡာ ၿငိဳးမွိန္ျခင္းျဖင့္သာ အဆံုးသတ္သြားခဲ့ၾကရသည္။
ဒုတိယ အေျခအေနမွာ ႏိုင္ငံတကာမွ အျပဳသေဘာအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို စံထားကာ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္းႏွင့္ အပ်က္သေဘာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ သခၤန္းစာရယူၿပီး မိမိတို႔တိုင္းျပည္၏ ထူးျခားမႈအလိုက္ အသစ္တခုခုကို တီထြင္ က်င့္သံုးျခင္းျဖစ္သည္။

             ဤေနရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္းေရး ကိစၥသည္ ပထမ အေျခအေနႏွင့္ မသက္ဆိုင္။ ဒုတိယအေျခအေနတြင္ တိုက္ရိုက္အက်ံဳး၀င္လ်က္ ရွိသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိစံထား ေလာက္သည့္ တပ္မေတာ္မ်ားကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ၀င္ေရာက္မစြက္ဘက္ဘဲ ျပည္သူလူထုကိုကာကြယ္သည့္ တပ္သာ ျဖစ္ခဲ့မည္ဆိုပါက ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းေရးဟူသည္မွာ ေဆြးေႏြးရန္ပင္မလို။ မည္သည့္တိုင္းရင္းသားမွ် လည္း စစ္တပ္ေထာင္ၿပီး တြန္းလွန္စစ္ဆင္ႏႊဲရန္ အေၾကာင္းမရွိ။ ယခုမူ အားမနာတမ္းဆိုရလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တည္ေထာင္ခဲ့သည့္တပ္၏ အနွစ္သာရ ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္မွာဆယ္စုနွစ္မ်ားစြာၾကာခဲ့ၿပီ။
စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ အမိန္႔ေပးမႈေအာက္၌ အျပစ္မဲ့ေက်ာင္းသားမ်ား ခုိလႈံလ်က္ရွိေသာေက်ာင္း သားသမဂၢ အေဆာက္အအံုအား ဗံုးျဖင့္ျဖိဳခ်လုပ္ၾကံခဲ့သည့္တပ္၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးအား ၾကိဳးေပးခဲ့သည့္ တပ္၊ သံဃာေတာ္မ်ားအား သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ တပ္၊ တိုင္းရင္းသူမိန္းခေလးမ်ားအား မုဒိန္းက်င့္ခဲ့သည့္ တပ္၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရြာေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာအား မိီးရွိဳ ့ခဲ့သည့္တပ္၊ ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီျပည္နယ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာ သံုးေထာင္ေက်ာ္အား အတင္းအဓမၼေရႊ ့ေျပာင္းခိုင္းခဲ့သည္တပ္ ျဖစ္သြားခဲ့ၿပီ။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရွိ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ တသိန္းေက်ာ္အနက္ ေထာင္နွင့္ခ်ီသည့္တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္ရာဇ ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ခံခဲ့ၾကရသည္။ သက္ေသမ်ား အခိုင္အမာရွိေနဆဲပင္။

             အနွစ္ခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ စံထားေလာက္သည့္ တပ္မေတာ္ မ်ားကဲ့သို႔ လူထုမ်ားအေပၚ ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံျခင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳျခင္း မရွိခဲ့သျဖင့္ တိုင္းရင္းသား မ်ားသည္ မိမိတို႔ကိုယ္ကိုခုခံကာကြယ္ႏိုင္ရန္ တြန္းလွန္စစ္ ဆင္ႏႊဲေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား တပ္မေတာ္မ်ား ဟုိျပည္နယ္ သည္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အရွိဳအရွိဳ ေပၚေပါက္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

            တိုင္းရင္းသား လူထုမ်ားအေပၚ ဖိနွိပ္ရက္စက္မႈေပါင္းစံုက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား သြားမထိႏွင့္ သည္အတိုင္းထား၊ ဖိနွိပ္မႈမွကာကြယ္ႏိုင္ရန္ မလႊဲသာမေရွာင္သာ တြန္းလွန္စစ္ဆင္ႏႊဲေနၾကရသည့္ တိုင္းရင္းသားတပ္မေတာ္မ်ားအားလံုး ဖ်က္သိမ္းၿပီး လက္နက္ခ် ၀င္ေရာက္လာၾကရန္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုးက ေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔မီဒီယာမွေန၍ တင္းမာသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္သံေပးကာ ေျခာက္လိုက္လွ်င္ တိုင္းရင္း သားတပ္မေတာ္မ်ား ဒူးေထာက္အရႈံးေပးကာ လက္နက္ခ်၀င္ ေရာက္လာၾကလိမ့္မည္ဟု ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုး စိတ္ကူးယဥ္ေနပံုရသည္။ ဤသည္မွာ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းစစ္ ၆၅ နွစ္ သမိုင္းကသက္ေသျပခဲ့ၿပီ။

             မၾကာေသးမီကပင္ RCSS/SSA  ဥကၠဌ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္က “အစိုးရရဲ ့ႏိုင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲမူေဘာင္ကို သေဘာမတူဘူး။ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဘို႔ လက္နက္စြန္႔ရမွာျဖစ္လို႔ဘဲ”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။[7] အလားတူပင္ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကို္င္ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးမ်ားသည္လည္း မည္သည့္ အာမခံခ်က္မွ် မရွိသည့္ မ်က္ေမွာက္အေျခအေနေအာက္တြင္ လက္နက္စြန္႔ဘြယ္မရွိ။ ၁၉၅၈ ခုနွစ္တြင္ ဦးႏုအစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့သည့္ လက္နက္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ လဲလွယ္ေရးေအာက္တြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမွ် အာမခံခ်က္မရွိဘဲလက္ နက္အပ္ခဲ့ေသာ မြန္ႏွင့္ ပအို႔၀္မ်ား လက္နက္ျပန္ကိုင္ခဲ့ၾကရသည့္ သမိုင္းသခၤန္းစာမ်ားအား တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား ျဖတ္သန္းခဲ့ဘူးၿပီ။
တပ္မေတာ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာမွအျပဳသေဘာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို စံထားကာ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္ မၾကိဳးပမ္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။သို႔ျဖစ္လွ်င္ အပ်က္သေဘာအေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ သခၤန္း စာရယူၿပီး မိမိတို႔တိုင္းျပည္၏ ထူးျခားမႈအလိုက္ အသစ္တခုခုကို တီထြင္ က်င့္သံုးရပါမည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ အပ်က္ သေဘာ အေတြ႔အၾကံဳဟူသည္မွာအဘယ္နည္း။ ဆုိဗီယက္ႏွင့္ ယူဂုိဆလားဗီးယား ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံမ်ား ျပိဳကြဲသြား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုဗီယက္ယူနီယံမွ  ၁၅ ႏိုင္ငံကြဲထြက္၊ယူဂိုဆလား ျပည္ေထာင္စုမွ ေျခာက္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား အလုိက္တပ္မေတာ္မ်ား အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယင္းသို႔ မျဖစ္သင့္။ အာဏာရ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းသစ္မ်ားသည္ ယင္းသို႔ ျဖစ္ေစမည့္ ေျပာဆိုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမျပဳသင့္။

              တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၄င္းတို႔၏ တပ္မ်ားပါ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းေစလ်က္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး တင္ျပေနျခင္းသည္ ေပါင္းစည္းေရးကို ေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို အျပဳသေဘာ အေျခခံမွ ရွႈျမင္ဘို႔ လိုသည္။ လက္ေတြ႔ မည္သို႔ေပါင္းစည္းသင့္သည္ကို လက္ခံစဥ္းစားရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ နွစ္ဘက္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း အေျဖရွာျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအုတ္ျမစ္တခ်ပ္ကို ခ်သင့္သည္။
ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္းေရး ေတာင္းဆိုမႈအသံ က်ယ္ေလာင္လာေသာအခါ “လက္ရွိ တပ္ မေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလံုး ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားေသာတပ္မေတာ္ ျဖစ္သည္။” ဟူ၍ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္ လႈိင္က ၂၀၁၃ခုနွစ္ ဒီဇဘၤာလ(၁) ရက္ေန႔၌ ေျပာလာသည္။ [8] တဦးခ်င္းအရ ျမန္မာမဟုတ္ေသာ အျခား တိုင္းရင္းသား မ်ားလည္းပါမည္မွာ အျငင္းမပြားပါ။ သို႔ရာတြင္ လူမ်ားစုၾကီးမွာ စာေရးသူကဲ့သို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ တပ္ကိုကိုင္၍ တိုက္ရိုက္အမိန့္ေပးေနၾကသူမ်ားမွာ တိုင္းမွဴး၊ တပ္မွဴးမ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းတို ့အနက္ ျမန္မာ မဟုတ္သည့္ အျခားတိုင္းရင္းသားဦးေရမည္မွ် ရွိသည္ကို ကာခ်ဳပ္က စာရင္းထုတ္ျပန္ေပးနိုင္လွ်င္ အက်ိဳးရွိမည္။၁၀ ရာခုိင္နဳန္းမွ်ပင္ ရွိမည္မဟုတ္သျဖင့္ စာရင္းထုတ္ျပန္ေပးရဲလိမ့္မည္ဟု မေျမွာ္လင့္။

             ပို၍ အေရးႀကီးသည္မွာ လူမ်ိဳး ကိုယ္စားျပဳမႈကင္းမဲ့ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သာဓကအားျဖင့္ တပ္မေတာ္ အတြင္း၌ ကရင္စစ္သားမ်ားလည္း ပါ၀င္မည္ မုခ် ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေကအင္ယူကို အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းႏိုင္ေရး အတြက္ ကရင္ရြာအခ်ိဳ႕အား ေျမလွန္စနစ္သံုးၿပီးမီးရွိဳ႕ရန္ အမိန္႔ေပးလိုက္သည့္ အခ်ိန္၌ တပ္မေတာ္အတြင္းရွိ မည္သည့္ ကရင္စစ္သားကမွ် ၄င္းအမိန္႔ကို မတြန္းလွန္ရဲဘဲ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရသည္။ ၁၉၉၄ ခုနွစ္တြင္ ရ၀မ္ဒါ ႏိုင္ငံ၌ ဟူတူ လူမ်ားစုက တူစီ လူနည္းစုအား လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈႀကီးက်ဴးလြန္ကာ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ၾကေသာ အခါ ဟူတူ လူမ်ားစုႏွင့္အတူ တြဲ၍ ၄င္းတို႔၏ အမိန္႔ကိုနာခံကာ မိမိနွင့္မ်ိဳးတူ တူစီမ်ားကို သတ္ျဖတ္သည့္ တူစီမ်ား လည္း အေျမာက္အမ်ား ရွိခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြင္း၌ ျမန္မာမဟုတ္သည့္ အျခားတိုင္းရင္းသား မ်ားပါ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည္ ဆိုရံုမွ်ႏွင့္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဟု ေခၚ၍ မရႏိုင္ပါ။

            တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေတာင္းဆိုေနၾကသည္မွာ မိမိတို႔အမ်ိဳးသားလူထုကိုု ကာကြယ္ ႏိုင္မည့္တပ္မ်ား တရား၀င္ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ေရး ျဖစ္သည္။စင္စစ္အားျဖင့္မူ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ျမတ္နိုးၾကသည္။  မိမိတို႔၏ ေက်းလက္၊ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ ေအးခ်မ္းစြာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳလိုၾက သူမ်ားျဖစ္သည္။ မည္သူမွ် လက္နက္မကိုင္ခ်င္ၾက။ သို႔ရာတြင္၄င္းတို႔၏ ဘ၀က ၄င္းတို႔ကို သင္ေပးလိုက္သည္။ လက္နက္ကိုင္ မထားလွ်င္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဖိနွိပ္ရက္စက္မႈမ်ား ခံၾကရမည္ ဟူသည္မွာ ဘ၀ေပးအသိျဖစ္လာသည္။ လက္နက္ကိုင္ထားမွသာ ၄င္းတို႔ ၏ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးေတာင္းဆိုမႈကို အာဏာရစစ္အစိုးရက အေလးထား မည္ဟု နားလည္ၾကသည္။ ဤအတိုင္းလည္းလက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ၁၉၈၉ ခုနွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျဖစ္စဥ္မွ စတင္ခဲ့ေသာ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးသည္ မေအာင္ျမင္ပါ။ နွစ္ေပါင္း ၂၅ နွစ္မွ်ၾကာၿပီးေနာက္မွာပင္ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္အေပၚ မယံုၾကည္ၾကပါ။ ယင္းကာလအတြင္း စစ္အစိုးရမ်ား၏ ျပဳမူဆက္ဆံမႈမ်ားမွာ ယံုၾကည္စရာ မေကာင္းခဲ့၊ ဥပေဒအရ မည္သည့္အာမခံခ်က္မွ် မရခဲ့၊ လက္ေတြ႔အရ အစိုးရစစ္တပ္က စတင္တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္ေဖၚ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

            သို႔ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ လက္နက္ကိုင္တပ္ မ်ားကို ပိုးေမြးသလို ေမြးျမဴလာခဲ့ၾကသည္။ အားလံုးနီးပါးသည္ ၄င္းတို႔၏ တပ္မေတာ္မ်ားအား ေပ်ာက္ၾကား[9] အေန အထားမွအျမဲတန္းတပ္[10]မ်ားအသြင္သို႔ ကူးေျပာင္းလာၾကသည္။ ယူနီေဖါင္း၊ ရာထူးတံဆိပ္ အမွတ္အသားမ်ား၊ အေဆာင္အေယာင္မ်ား စနစ္တက် တပ္ဆင္လာသည္။ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားမွာ ၄င္းတို႔၏ လူမ်ိဳးအလုိက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ တပ္မ်ားတြင္ ယူနီေဖါင္းအျပည့္အစံုကို ရာထူးတံဆိပ္ အမွတ္အသားမ်ား တပ္ကာ ၀တ္ဆင္သည့္အေပၚ ဂုဏ္ယူ၀င့္ႂကြားၾကေၾကာင္း ေတြ႔နိုုင္သည္။

           အျမဲတန္းတပ္ပံုစံ ပီသလာေသာတပ္မ်ားတြင္ ၀သပ တပ္မ်ားသည္ ထိပ္ဆံုးတန္းမွ ပါလာသည္။ ၁၉၈၉ ခုနွစ္ဧၿပီလ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ညီလိုင္၊ေပါက္ယုိခ်န္းတို႔ ဦးေဆာင္ကာ ၀ အမ်ိဳးသားတပ္က ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအား ပုန္ကန္ျခားနားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည့္ တပ္ျဖစ္သည္။[11] ထိုစဥ္ကစ၍ န၀တ စစ္အစိုးရက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ၿပီး ၀သပအား တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ဆန္႔က်င္ကာ ရပ္တည္ခြင့္ေပးလာခဲ့သည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ နွစ္ေပါင္း အစိတ္နီးပါး ရွိလာခဲ့ၿပီ။

          “ကမာၻမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမဆို တပ္မေတာ္ ဆိုတာ တခုတည္းဘဲ ရွိတယ္။” ဟူ၍ ကမာၻနွင့္ခ်ီၿပီး ကိုးကား ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုးအား၀ တပ္မေတာ္၏တည္ရွိမႈႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ေမးရပါမည္။ “စနစ္တက် ဖြဲ႔ စည္းတည္ေဆာက္ထားေသာ တပ္မေတာ္တရပ္ကို ဥပေဒအရ တရား၀င္ေအာင္ေဖၚေဆာင္မေပးဘဲ နွစ္ေပါင္း ၂၅ နွစ္ နီးပါး ၾကာမွ် ရပ္တည္လႈပ္ရွားခြင့္ ေပးထားသည္မွာ ကမာၻမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာရွိသလဲ” ဟူေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။
၀ တပ္မေတာ္၏ တည္ရွိမႈကို အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းအားျဖင့္စစ္ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္းသစ္မ်ား သည္ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ေရးဆြဲထားေသာ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳျပဌာန္းသည့္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ေမလ (၂၉) ရက္ေန႔ကထဲက တရား၀င္ စတင္ခ်ိဳးေဖါက္လာခဲ့ၾကသည္မွာ ယေန႔တိုင္ျဖစ္သည္။ ၀ တပ္မေတာ္၏ တည္ရွိမႈသည္ ပုဒ္မ ၃၃၈ ပါ “ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိရမည္။” ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လာမည့္ ေမလ(၂၉) ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ ခ်ိဳးေဖါက္မႈ သက္တမ္းေျခာက္နွစ္ ျပည့္ပါမည္။ ဤခ်ိဳးေဖါက္မႈႀကီးအား လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ မည္သည့္ အမတ္တဦးတေလကမွ် ေထာက္ျပျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိ။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ပါမည္ဟု ကတိသစၥာျပဳထားၾကေသာ အမတ္မင္းမ်ားသည္၄င္းတို႔ မကာကြယ္လိုသည့္ ကိစၥမ်ားအား မ်က္ကြယ္ျပဳထားၾကသည္။ ယင္းသို႔ျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးပ်က္ယြင္းေနသည္မွာ သိသာထင္ရွားပါသည္။ မည္သို႔ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မည္နည္း။
၀ တပ္မေတာ္ ကိစၥ ႏွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းနွစ္ရပ္သာ ရွိသည္။ ပထမနည္းလမ္းမွာ တည္ဆဲ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသျဖင့္၀ တပ္မေတာ္ကို လံုး၀ဖ်က္ သိမ္းဘို႔ ျပတ္ျပတ္သားသား ရာဇသံေပး၊ မနာခံပါက အျပတ္တိုက္ခ်ၿပီး  ဖ်က္သိမ္းပစ္လိုက္ရန္သာရွိသည္။ ဒုတိယ နည္းလမ္းမွာ၀သပႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးကာ ၀ တပ္မေတာ္တည္ရွိမႈ တရား၀င္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၈ ႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ေသာ ပုဒ္မမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ေပးလိုက္ရန္ျဖစ္သည္။

             ပထမနည္းလမ္းမွာ လံုး၀ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့၊ ျဖစ္လည္းမျဖစ္သင့္ေတာ့ပါ။ ယင္းသို႔ မျဖစ္နုိင္ေတာ့သည့္ အေျခအေနေရာက္ေအာင္ ဖန္တီးခဲ့သူမ်ားမွာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ လက္ရွိသမတ ဦးသိန္းစိန္မွာ ထိပ္ဆံုးတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔နွင့္အတူ လက္တြဲကာ နအဖ အတြင္းေရးမႈး (၂) အေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ေဖၚေဆာင္ခဲ့ျခင္း၊ စစ္အစိုးရ၏ ေနာက္ဆံုး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို ရွင္းပါမည္။
ရွစ္ ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီး ၿပီးဆံုးသည့္ေနာက္တြင္ စစ္အစိုးရ၏အာဏာကို ျခိမ္းေျခာက္ေန ေသာလက္နက္ကိုင္ အင္အားႀကီးနွစ္ရပ္ ရွိခဲ့သည္။ တရပ္မွာရွမ္းျပည္၏ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ၀ ေဒသတြင္ ၀ တပ္ဖြဲ႔ မ်ား၏ တိုက္စြမ္းအားကို အဓိကအေျချပဳ၍ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ မ်ားျဖစ္သည္။ ဒုတိယတရပ္မွာ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး ေကအင္ယူ က တည္ေထာင္ထား သည့္ မာနယ္ပေလာ လြတ္ေျမာက္ေဒသကို အေျချပဳလ်က္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ျမန္မာျပည္ဒီမုိကရက္တစ္ မဟာမိတ္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဒီေအဘီ) ဦးေဆာင္သည့္တပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ဒီေအဘီတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အမ်ားစုႀကီးႏွင့္ ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ အင္အား တေသာင္းေက်ာ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၀ တပ္မ်ား က ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအားပုန္ကန္ေသာအခါ န၀တ စစ္အစိုးရသည္ ၄င္းတို႔၏ အာဏာတည္ျမဲမႈကို က်ားကန္ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ တခ်က္ခုတ္ နွစ္ခ်က္ျပတ္အေနျဖင့္ ၀သပႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသတြင္ ခ်ထားခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရတပ္အေတာ္မ်ားမ်ားကိုနုတ္ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္သို႔ ေရႊ ့ေျပာင္းကာ ထုိုးစစ္ႀကီးမ်ား ဆင္ႏႊဲေစပါေတာ့သည္။
ထိုကာလမ်ားအတြင္း ၀ တပ္မေတာ္သည္ ရွမ္းႏွင့္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ စစ္ပြဲအခ်ိဳ ့မွ လြဲ၍ စစ္ေၾကာင့္ အထိနာျခင္း မရွိဘဲ ေအးေဆးစြာတပ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ခြင့္ရခဲ့သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ အကူအညီလည္း ေျမာက္မ်ားစြာ ရရွိလာခဲ့သည္။[12] ၂၅ နွစ္နီးပါးမွ် ၾကာလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗကပကို ပုန္ကန္ခဲ့စဥ္ ၁၉၈၉ ခုနွစ္တံုးက အေျခအေန မဟုတ္ေတာ့။ စစ္ေရးအရေရာ စီးပြားေရးအရပါ ေတာင့္တင္းလာခဲ့သည္။

             ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ၀ တပ္မေတာ္အား အျပတ္မတိုက္ရဲသည္မွာ အေၾကာင္းနွစ္ခ်က္ရွိသည္။ ပထမ အခ်က္မွာ အရင္းအနွီးႀကီးမားလြန္းစြာ ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ၀နယ္ကို အၿပီးအပိုင္ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ရန္ မလြယ္၊ သိမ္းၿပီး ေနာက္ ဆက္လက္ထိန္းထားႏိုင္ေရးမွာ ပို၍ခက္သည္။ မိုက္မိုက္ကန္းကန္းတိုက္ပါက ယူဂိုဆလားဗီးယားကဲ့သို႔ ကြဲ သြားႏိုင္သည္။ ဒုတိယအေၾကာင္းမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျငိဳျငင္မႈကို မခံႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၀သပ ၏ ေနာက္၌ တရုတ္ႏိုင္ငံ ရွိေနေၾကာင္း အားလံုးသိၾကသည္။ လိုင္ဇာ တိုင္းရင္းသားညီလာခံသို႔ ၀ ႏွင့္ မိုင္းလား အဖြဲ႔မ်ား မတက္ျခင္းမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံက မီးစိမ္းမျပ၍ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘာေတးလစ္တနာက ေထာက္ျပသြားခဲ့သည္။[13]


             ၀ တပ္မေတာ္၏ တည္ရွိမႈကို စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္က အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမွာ တည္ဆဲဥပေဒ မ်ားႏွင့္ လံုး၀ဆန္႔က်င္လ်က္ ရွိသည္။ ၂၀၀၅ ခုနွစ္တြင္ ရွမ္းေခါင္းေဆာင္ ဦးခြန္ထြန္းဦးပါ (၉) ဦးအား ရွမ္းျပည္ ပညာ ရွင္မ်ား အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီဖြဲ႔စည္းရန္ ၾကိဳးပမ္းသည္ ဟူ၍ စစ္အစိုးရက စြပ္စြဲကာ ၁၉၈၈ ခုနွစ္ အသင္းအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ (၆)ႏွင့္အျခား ဥပေဒမ်ားပါ ေပါင္းစပ္တရားစြဲဆိုၿပီးေနာက္ ေထာင္ဒဏ္ ၇၅ နွစ္မွ၁၀၆ နွစ္အထိ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဤမွ်ျပင္းထန္လွေသာ ျပစ္ဒဏ္ႀကီးမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ အဓိကအေျခခံမွာရွမ္းျပည္ ပညာရွင္မ်ားအတိုင္ ပင္ခံေကာင္စီဖြဲ႔စည္းရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

            ယင္းအမႈအား ၀သပ ႏွင့္၀ တပ္မေတာ္၏ တည္ရွိမႈႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္သည္။ ၀သပ ႏွင့္၀ တပ္မေတာ္ ၏ တည္ရွိမႈသည္ မည္သည့္ ဥပေဒအရ တရား၀င္သနည္း။ ရွမ္းျပည္ ပညာရွင္မ်ား အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီဖြဲ႔စည္းရန္ ၾကိဳးပမ္းရံုမွ်ႏွင့္ ရွမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေထာင္ဒဏ္နွစ္တရာေက်ာ္ ခ်မွတ္လွ်င္ ၀သပႏွင့္ ၀ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အား ေထာင္ဒဏ္နွစ္တေထာင္ေက်ာ္ ခ်ရပါမည္။ လက္ေတြ႔ ယင္းသို႔ အေရးယူေစလုိသျဖင့္ ေထာက္ျပေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံသေဘာကို ရွင္းျပျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အာဏာရ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္သည္ ယေန႔တိုင္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံကို ဖ်က္ဆီးေနၾကေၾကာင္း ရွင္းလင္းေစလို၍သာ ျဖစ္သည္။

            အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးဟူသည္ကို တတြတ္တြတ္ရြတ္လ်က္ ယခုတိုင္ လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ဥပေဒစိုးမိုးေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈႀကီးကို ၀ိုင္း၀န္းဖံုးကြယ္ထားၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးတြင္ တာ၀န္ ရွိသည္။ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း၊ ဦးေအာင္မင္းတို႔ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေဖၚေဆာင္ေရးေကာ္မတီတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။ ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္တာ၀န္ရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္သည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေရးေကာ္မတီတြင္လည္းတာ၀န္ရွိသည္။
၀ တပ္မေတာ္ တည္ရွိမႈကို လက္ေတြ႔အရ ဖ်က္သိမ္း၍မရႏိုင္ေတာ့ပါ။ တိုင္းျပည္သည္ ယင္းအေျခ အေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေနခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သမတဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္သည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းသစ္မ်ား ကိုယ္တိုင္၀န္ခံၾကရပါမည္။ “ကမာၻမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမဆို တပ္မေတာ္ဆိုတာ တခုတည္းဘဲ ရွိတယ္။” ဟု ေႂကြးေၾကာ္ကာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တခုတည္းကိုသာ ထားရွိၿပီး အျခားတိုင္းရင္းသားတပ္မေတာ္မ်ားအား လံုး၀ဖ်က္သိမ္းေစလိုသည့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုးသည္ ပကတိအေျခအေနကို မ်က္ကြယ္ျပဳေနျခင္း ျဖစ္သည္။
လက္ေတြ႔အရ ၀ တပ္မေတာ္ တခုတည္းကိုပင္ ဖ်က္သိမ္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

[1] Border Guard Force
[2] Globalization
[3] Positive
[4] Negative
[5] International HumanRights Law
[6] Humanitarian law
[7] 7 Daw News Journal, ဒီဇဘၤာ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္
[8] 7 Daw News Journal, ဒီဇဘၤာ ၄ ရက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္
[9] Guerilla
[10] Regular Army
[11] ၀င္းတင့္ထြန္း၏ အေမွာင္ၾကားကဗမာျပည္၊ စာ ၄၉၈
[12] ဘာေတးလစ္တနာ “တရုတ္က၀ တပ္မေတာ္ကို အဆင့္ျမင့္လက္နက္ေတြ အဆက္မျပတ္ေထာက္ပံ့ေနတယ္။ ရဟတ္ယာဥ္ အနည္းငယ္နဲ ့တိုက္ပြဲသံုးလက္နက္တင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြေတာင္ပါတယ္။” Messenger စာ ၁၀၊ ဒီဇဘၤာလ ၁၆ ရက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္
[13] Messenger စာ ၁၀၊ ဒီဇဘၤာလ ၁၆ ရက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...