Wednesday, January 8, 2014

ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ - ၄၊ အမွတ္ - ၁၇၉ ဆရာေဖျမင့္ေဆာင္းပါး ...

 
 လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ၆၆ ႏွစ္ အၾကာမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ဘယ္နားေရာက္ေနသလဲ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ လုိက္ေတာ့ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေတြ အတြက္ ႏွေျမာစရာ။ သူ႔ကၽြန္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ၿပီ၊ ကုိယ့္ၾကမၼာ ကုိယ္ ဖန္တီးႏုိင္ၿပီ ဆုိၿပီး ဖန္တီးလုိက္ၾကတာ၊ ယခု ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ၇၀ နီးပါး ၾကာသည့္အခါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္သည္ ကမၻာ႔အလယ္မွာ တင့္တယ္ဖို႔ ေ၀းေသးၿပီး၊ ေမးေငါ့ ျပစ္တင္ ဖဲၾကဥ္ခံရသည့္ ဘ၀မွ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္စအေနအထားေလာက္သာ ေရာက္ရွိေနတာ ေတြ႕ရသည္။ ႏုိင္ငံတကာ တန္းစီဇယားမ်ားထဲမွာ အေကာင္းဆုံး ေတြ စီလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေအာက္ဆုံးတန္းမွာ၊ အဆုိးဆုံးေတြ စီလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ထိပ္ဆုံးတန္းမွာ၊ အဲသလို နာမည္ဆုိးခဲ့သည္။ တကယ္ေတာ့ လြတ္လပ္ေရးရစမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေျခအေန မဆုိးခဲ့ပါ။ က္ၻာႏွင့္ မယွဥ္ႏုိင္ေတာင္ အနီး၀န္းက်င္မွာေတာ့ စီးပြားေရးအရ အေျခအေန မဆုိးေသာ တုိင္းျပည္။ ကၽြန္းသစ္၊ ေရနံ၊ ဆန္စပါးက ၀င္ေငြေတြရ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလည္း အသင့္အတင့္ အေျခခ်ႏုိင္ခဲ့၍ အဲသည္တုန္းက အစုိးရ လုပ္သူမ်ားက တုိင္းျပည္မွာ လူတစ္ကုိယ္ တုိက္တစ္လုံး ကားတစ္စီး လခ ရွစ္ရာ (စာေရးတစ္ေယာက္ လခ ၁၂၀ ျဖင့္ မိသားစုကုိ ေကၽြးထားႏုိင္ေသာေခတ္က လခ ၈၀၀) ရေစရမည္လို႔ ေႂကြးေႂကြာ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ပကတိထက္ ပုိကဲသည္ပဲဆုိေစ၊ အဲသည္တုန္းက တုိင္းျပည္ စီးပြားေရး တုိးတက္ေနခဲ့သည့္ အေနအထားကိုေတာ့ ထင္ဟပ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္၊ ၁၉၆၂ မွာ အာဏာသိမ္းအစိုးရတက္လာၿပီး၊ မဆလတစ္ပါတီႀကီးစုိးမႈေအာက္မွာ ဆုိရွယ္လစ္ စီးပြားေရး စနစ္ဆုိတာ တည္ေဆာက္ေတာ့ တုိင္းျပည္က တစ္ေန႔ တျခား မြဲေတလာကာ ကမၻာ႔အဆင္းရဲဆုံး တုိင္းျပည္မ်ား စာရင္းမွာ ထည့္သြင္းခံရသည္ အထိ ခၽြတ္ၿခံဳ က်သြား ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ေနာက္ပုိင္း တက္လာသည့္ အစိုးရမ်ားက ဆုိရွယ္လစ္ စနစ္ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေသာ္လည္း လူအမ်ား လြတ္လပ္စြာ တန္းတူညီမွ် ယွဥ္ၿပိဳင္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရသည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးျဖစ္မလာ၊ အာဏာရွိသူႏွင့္ နီးစပ္ရာလူ (ခ႐ုိနီ)မ်ား ေပါင္းစားသည့္ အလြဲသုံးစား စီးပြားေရးစနစ္သာ ထြန္းကားခဲ့၍ လူတစ္စု ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ခ်မ္းသာကာ တုိင္းသူျပည္သား အမ်ားစု ဆင္းရဲၿမဲ ဆင္းရဲဆဲ၊ မြဲေတၿမဲ မြဲေတဆဲ ျဖစ္ေနသည္။ သည္စီးပြားေရး ပုံသၭာန္ကို ေျပာင္းလဲႏုိင္ဖို႔ အမ်ားႀကီး ႀကိဳးစားၾကရဦးမည္။ ယခုအထိကား ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လက္ၡဏာမ်ား မျမင္ေတြ႕ရေသး။ ႏုိင္ငံေရး က႑မွာ၊...... လြတ္လပ္ေရးရစက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္သည္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ သည္ကေန႔၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရး ဆုိတာကို အသည္းအသန္ ေျပာဆုိေနရတာ၊ ေရာက္မွ ေရာက္ပါ့မလား၊ ဟုိအေၾကာင္း သည္အေၾကာင္းေတြ အေၾကာင္းျပဳကာ ေတာ္ေတာ္ၾကာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ သြားမလား စုိးရိမ္ပူပန္ေနရတာေတြႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ စဥ္းစားေတာ့ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ငါတုိ႔ ႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီ ပန္းတုိင္ ဆုိတာ ေရာက္ခဲ့ဖူးၿပီးသားပါလားဟု ေတြးမိသည္။ ဒါကုိပဲ တခ်ဳိ႕က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ မထုိက္တန္ေသးသလိုလို၊ အေတာ္ ေလ့က်င့္ ပ်ဳိးေထာင္ ယူရဦးမလုိလို ေျပာဆုိေနၾကေသးသည္။ တကယ္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို ႐ုိက္ခ်ဳိး ဖ်က္ဆီး သူေတြေၾကာင့္သာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေ၀းခဲ့ၾကရတာ ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီ မရွိသည့္အခါ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ တရားမွ်တမႈေတြလည္း ကင္းေ၀းခဲ့သည္။ သည္လုိျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးဘက္မွာပါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခၽြတ္ၿခံဳက်ခဲ့သည္။ ၊ ယခုေတာ့ အေကာင္းဘက္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္စရာ အေနအထား တစ္စြန္းတစ္စ ျမင္လာရၿပီ။ ပီပီသသ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္တာ မဟုတ္။ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကႏွင့္ တြယ္ယွက္ေနေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္။ ရခဲ့ဖူးေသာ ဒီမုိကေရစီကို ျပန္ရႏုိင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္။ သည္ကေန႔ စကားႏွင့္ ေျပာလွ်င္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ တုိးတက္ ေအာင္ျမင္ေရး။ သုိ႔ေသာ္၊ သည္ၾကားထဲမွာ ေျဖရွင္းစရာ ျပႆနာေတြ အေတာ္ ႀကီးမားစြာ ရွိေနေသးသည္။ ျပႆနာေတြက တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ေနတာေတြ ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ဒီမုိကေရစီ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ေအာင္၊ သည့္အျပင္ ျပည္နယ္ျပည္မ၊ ဗဟုိႏွင့္ ေဒသ္ၲရ အခြင့္အာဏာ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး။ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပဲ၊ ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈေတြ ရပ္စဲၿပီး၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအ၀င္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုေတြ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ထုိင္ကာ တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္ ပုံသၭာန္ကို သေဘာတူ ညႇိႏႈိင္း သတ္မွတ္ေရး။ (ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္လည္း သည္အထဲမွာ အက်ဳံး၀င္သြားမည္ေပါ့) အဲသည္ဟာေတြ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ လိုသည္။ သည္ကိစ္ၥေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ စိတ္ဓာတ္မ်ားပါပဲဟု ဆုိရလိမ့္မည္။ မိမိ အက်ဳိးစီးပြားကိုခ်ည္း မူေသ ဆုပ္ကိုင္ထားခ်င္ေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားကုိ စြန္႔ပယ္ကာ ႏုိင္ငံခ်စ္စိတ္၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးစိတ္၊ သူတစ္ပါး ဆႏ္ၵမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားတတ္ေသာ စိတ္တို႔ျဖင့္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္း ၾကမည္ဆုိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တည္ေဆာက္ရမည့္ အနာဂတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ဟူသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုသမ္ၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း တညီ တညာ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာႏုိင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ႐ႈျမင္သည္။ အဲသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ကို စတင္ အုတ္ျမစ္ခ်ႏုိင္ေသာ ေန႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၆၆ ႏွစ္က ရရွိခဲ့သည့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လြတ္လပ္ေရး၏ အႏွစ္သာရမ်ား စတင္ ျပည့္၀ေသာေန႔ဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။ 
 ေဖျမင့္ 
၁-၁-၂၀၁၄

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...