Wednesday, January 1, 2014

“ဘယ္သူ႔လက္ထဲမွာလဲ”


၅၉ (စ) “မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏မိဘ တစ္ပါးပါးေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ တရားဝင္ သားသမီးတစ္ဦးဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုတရားဝင္သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း နိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္ရိုေသသူ သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ သို႔မဟုတ္ တိုင္းတစ္ပါး၏ နိုင္ငံသားျဖစ္သူမ်ား မျဖစ္ေစရ၊
ထိုသူမ်ားသည္ နိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းတစ္ပါး၏ နိုင္ငံသားေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားနွင့္ ေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားနိုင္ခြင့္ရိွသူမ်ား မျဖစ္ေစရ၊”

• ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္ရဲ႕ ခင္ပြန္းကို ကြယ္လြန္သြားလို႔ ရျပီတဲ့။
• ခင္ပြန္း သက္ရွိထင္ရွား မဟုတ္ေတာ့တာကို အေျခခံဥပေဒမွာေတာ့ မပါပါ။
• ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္ရဲ႕ သားသမီးေတြကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူလိုက္ရင္ ရသတဲ့။
• ၅၉ (စ) အရဆိုရင္ သားေတြရဲ႕ ဇနီးေတြပါ ႏိုင္ငံသားခံယူမွသာရမယ္။+
• သားသမီးအျဖစ္ကေန တရားဝင္ျပတ္စဲလိုက္ရင္လဲ ရမယ္လို႔ ဆိုမလား။
• သူတို႔ဆြဲတဲ့ဥပေဒ သူတို႔လက္ထဲမွာဘဲ။
• သူတို႔ဖမ္းထားတဲ့သူေတြ သူတို႔လက္ထဲမွာဘဲ။
• ျမန္မာျပည္ၾကီးလဲ သူတို႔လက္ထဲမွာဘဲ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၃ဝ-၁၂-၂ဝ၁၃

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...