Tuesday, December 24, 2013

အင္စတီက်ဴးရွင္း ႏွင္႔ ႏုိင္ငံေရးဗ်ဴဟာ

December 23, 2013 at 6:44pm

စစ္တိုက္ရင္ အရမ္းတိုက္လုိ႔မရပါဖူး။ စစ္တိုက္ကၽြမ္းတဲ႔ စစ္ဗိုလ္စစ္သားေတြရွိရမယ္။ ေရွ႔တန္းမွာရန္သူနဲ႔ ရင္ဆိုင္တိုက္ေနတဲ႔ ေရွ႔တန္းကစစ္သားေတြကိုအေထာက္အကူျပဳဖို႔ အကူစစ္သည္ေတြရွိရမယ္။ လက္နက္ရိကၡာမျပတ္ေအာင္ေထာက္ပံ႔ေပးႏုိင္ရမယ္။ ရန္သူေတြထြက္မေျပးႏိုင္ေအာင္ ပိတ္စို႔မႈတပ္ေတြရွိရမယ္။ ဒါေတြအားလံုးကို ေထာက္ပံ႔ကူညီရံုမက စနစ္တက် တက္မိန္႔-ဆုတ္မိန္႔ေပးႏုိင္ဖို႔ ေရွ႔တန္းအမိန္႔ေပးဌါခ်ဳပ္ (Command and Control) ရွိရမယ္။ဒီကေန႔ စစ္ေျမျပင္မွာ ဆက္သြယ္မႈေတြကေကာင္းလြန္းတဲ႔ အတြက္ (Network Centric Warfare) ေၾကာင္႔ စစ္ေျမျပင္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာကိုေရွ႔တန္းစစ္ဦးစီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ ခ်က္ခ်င္းထိုက္ရိုက္ (သိ)ရွိႏုိင္ရံုကမ တီဗီေပၚမွာပါၾကည္႔ရႈႏုိင္ၾကျပီ။


ေရွကတန္းလိုအပ္ခ်က္ေတြအားလံုးကို ေနာက္တန္းကျဖည္႔ေပးႏုိင္ရမယ္။ ဒါေၾကာင္႔စစ္ေထာက္ပံ႔မႈ (Logistic) ကစစ္ပြဲတစ္ပြဲ အႏုိင္ရဖို႔အတြက္အလြန္အေရးတၾကီးလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္လာတယ္။ စစ္တပ္ဆိုတဲ႔ (အဖြဲ႔အစည္း)ၾကီးလိုအပ္လာပါတယ္။ ဒီလိုျပည္႔၀တဲ႔ဖြဲ႕စည္းမႈ ရွိတဲ႔ဖြဲ႔စည္းမႈကိုမွ (Institution) လို႔ေခၚႏုိင္ပါတယ္။ Professionalism ဆိုတဲ႔စကားလံုးဟာ ဒီမွာအဓိပၸါယ္ပိုရွိလာပါတယ္။ လိုအပ္္ခ်က္ေတြ ကို ျဖည္႔စီးေပးႏုိင္တဲ႔ ဖြဲ႔စည္းမႈေတြနဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားတဲ႔ Institution လို႔ေခၚတဲ႔မ႑ိဳင္အဆင္႔ရွိတဲ႔ စစ္တပ္နဲ႔စည္း မရွိ၊ကမ္းမရွိ၊ က်စ္လစ္တဲ႔ဖြဲ႔စည္းမႈွမရွိတဲ႔ စစ္တပ္ခ်င္းေတြ႔ရင္ ဘယ္သူ (ႏိုင္)မယ္ထင္ပါသလဲ။
တခ်ိန္က ဆဒန္ဟူစိန္ရဲ႔ စစ္တပ္ဟာကမၻာမွာစတုတၳအၾကီးဆံုးစစ္တပ္ျဖစ္သလို အီရန္နဲ႔ႏွစ္ရွည္လမ်ား စစ္တိုက္လာတဲ႔ စစ္ပြဲအေတြ႔အၾကံဳေတြလည္းရွိတဲ႔စစ္တပ္ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ကူ၀ိတ္ကိုအလြယ္တကူ ၀င္သိမ္းႏိုင္ျပီးေတာ႔ ၊ေဆာ္ဒီကို ျခိမ္းေျခာက္ႏုိင္တဲ႔ အဆင္႔ေတာင္ေရာက္ခဲ႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ႔ေဆာ္ဒီနဲ႔ ကူ၀ိတ္အေနာက္မွာ အေမရိကန္ရွိျပီး အေမရိကန္စစ္တပ္၀င္သိမ္းေတာ႔အေမရိကန္ေတြကေလေၾကာင္း စစ္ပြဲကိုအရင္ႏႊဲျပီးု၊ ၾကည္းတပ္လည္း၀င္သိမ္းေရာ ခြက္ခြက္လံေအာင္ရံႈးျပီး အီရတ္စစ္သားေတြ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္လက္နက္ခ်ေနၾကတာ ျမင္ရတာရွက္စရာ။
ဘာေၾကာင္႔ “စစ္ပြဲေတြအာလံုး႐ဲ႔မိခင္” (Mother of all the battles) လို႔ေၾကြးေက်ာ္ေနတဲ႔ ဆဒန္ဟူစိန္ရဲ႔ဧရာမစစ္တပ္ၾကီးဟာ ၾကည္႔မေကာင္းေအာင္ စစ္ရႈံးရတာလဲ။

(၁)စစ္တပ္ရဲ႔အရည္အေသြး
(၂)စစ္ေခါင္းေဆာင္ရဲ႔ (ဗ်ဴဟာ)နဲ႔
(၃)စစ္တပ္ရဲ႔ စိတ္ဓါတ္လို႔ထင္မိတယ္။
စစ္တပ္တစ္ခုလံုးရဲ႔ အရည္အေသြးမွီဖို႔ဟာ စစ္တပ္တစ္ခုလံုးရဲ႔ဖြဲ႔စည္းပံု၊ အဆင္႔ဆင္႔သင္တန္းေပးမႈ ၊စစ္လက္နက္ကစၥည္းတပ္ဆင္မႈ နဲ႔ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ေရွးယၡင္ပေဒသရာဇ္ေခတ္ေတြကလို စစ္ပြဲျဖစ္မွလယ္သမားေတြကို စုျပီးစစ္တိုက္ၾကတဲ႔ေခတ္မဟုတ္ေတာ႔ဖူး။ ဒီလိုအရည္အေသြးမွီ တဲ႔စစ္တပ္ျဖစ္ဖို႔ရာ အဆင္႔မွီတဲ႔အဖြဲ႔အစည္း (Institution) ျဖစ္ရပါမယ္။

Institutionျဖစ္လာရင္ ဖြဲ႔စည္းမႈ(organizational structure) ရွိလာတယ္။ဖြဲ႔စည္းမႈရွိရင္ (ေနရာ)(ရာထူး) ဆိုတာရွိလာတယ္။ (ရာထူး)က (တာ၀န္)ေ၀ခြဲမႈ ဆိုတာကိုဖန္တီးေပးတယ္။ ဒီရာထူးယူရင္ဒီတာ၀န္ ကိုထမ္းေဆာင္ရ မယ္ဆိုတဲ႔(သတ္မွတ္)ခ်က္ပါလာတယ္။ဒီလို တိက်ခိုင္မာတဲ႔ ဖြဲ႔စည္းမႈရွိလာရင္(က႑) ဆိုတဲ႔အဆင္႔ ဒါမွမဟုတ္ (က႑)ထဲမွာ (၀င္ျပိဳင္)ႏုိင္တဲ႔အဆင္႔ ရွိတဲ႔(ဖြဲ႔စည္းမႈ) ကိုေရာက္လာပါတယ္။Institution ဆိုတဲ႔ အဂၤလိပ္စကားလံုးဟာ က်စ္လစ္ရံုမကအဓိပၸါယ္ရွိတာေၾကာင္႔ ဗမာစကာလံုးတစ္ခုထဲနဲ႔ သေဘာေပါက္ႏိုင္ မဲ႔ စကားလံုး(ရွာရခက္) လို႔ပါ။ဖြဲ႔စည္းမႈ တစ္ခုထဲနဲ႔လည္း မျပီး ျပည္႔စံုျပန္ဖူး။ ဥပမာ (marriage isan institution)ဆိုျပန္ေတာ႔ဖြဲ႔စည္းမႈမဟုတ္ေတာ႔ဖူး(က႑)အဆင္႔ကိုေရာက္သြား ျပန္တယ္။
ဒီလိုေျပာရတဲ႔အေၾကာင္းအရင္းကႏုိင္ငံေရးမွာလည္း ႏုိင္ငံေရးတိုက္ပြဲ ဆိုတာေတြရွိပါတယ္။ႏုိင္ငံေရးတိုက္ ပြဲဆိုတာစစ္တပ္တစ္တပ္ရင္ဆိုင္ရတဲ႔ (စစ္ပြဲ)နဲ႔ ဘာမွမထူးျခားပါဖူး။ ေရွ႕တန္းမွာရန္သူနဲ႔ရင္ဆိုင္ရမဲ႔ စစ္ သည္ေတြရွိရမယ္။ေနာက္တန္းက အေထာက္အကူေပးႏုိင္ရမယ္။ (ဗ်ဴဟာ) ရွိရမယ္။(ေခါင္းေဆာင္မႈ) ရွိရံု မက၊တဗိုလ္က်၊ တဗိုလ္တက္ႏိုင္ရမယ္။ ဒါေတြအာလံုးရွင္သန္ျပည္႔စံုႏုိင္ဖို႔ဟာ ပါတီဖြဲ႔ျပီဆိုတာနဲ႔Institution ဘ၀ေရာက္တဲ႔အထိ ပါတီကိုထူေထာင္ႏုိင္ရမယ္။
ဥပမာ ဖဆပလ၊ ဗကပဆိုတာာေတြဟာ အင္စတီတူးရွင္း လို႔ေျပာလို႔ရတယ္။ဖဆပလမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းဟာ အဓိကေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေပမဲ႔ သူ႔စီမွာဦးေဆာင္အဖြဲ႔ (အီးစီ)ရွိတယ္။ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ျမိဳ႔နယ္၊အဆင္႔ဆင္႔ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြရွိၾကတယ္။ အီးစီကဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ေအာက္အဖြဲ႔ အစည္းေတြက(အလုပ္) ေဖၚထုတ္ႏိုင္တဲ႔အေျခအေနရွိတယ္။ေအာက္ကျပန္တင္ျပဖို႔ဆက္သြယ္ေရး (စနစ္)ရွိတယ္။ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြကို ေမြးထုတ္ဖို႔(သင္တန္းပို႔ခ်မႈ)။ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ဆက္ႏြယ္ေနတဲ႔ လူတန္းစားအဖြဲ႔အစည္းေတြရိွတယ္။ အလုပ္သမားသမဂၢ၊ လယ္သမားသမဂၢ၊ေက်ာင္းသားသမဂၢတို႔ကိုဆိုလိုတာပါ။ သမဂၢအဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဖဆပလနဲ႔ဆက္ႏြယ္ေနတာပါ။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းအာဏါသိမ္းျပီးကတည္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းဟာCivil Society လို႔ေခၚၾကတဲ႔ (လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း)ေတြနဲ႔ Institution မွန္သမွ်ကိုစနစ္တက် ရိုက္ခ်ိဳးဖ်က္စီးခဲ႔တာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စစ္တပ္တစ္ခုပဲInstitution အျဖစ္ထီးထီးၾကီးက်န္ခဲ႔ပါေတာ႔တယ္။ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္မွာလည္း အင္စတီတူးရွင္း ေတြမေပၚရေလေအာင္နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ဖိႏွိပ္ခဲ႔ပါတယ္။ ပါတီေတြျပန္လည္ေထာင္ခြင္႔ျပဳျပီး သည္႔တိုင္ေအာင္ယေန႔အထိ အင္စတီက်ိဴးရွင္း အဆင္႔ေရာက္တဲ႔ပါတီဆိုတာကို (မျမင္)ရေသးပါဖူး။

ဒီေနရာမွ ဖြဲ႔စည္းပံု၊ပံုသ႑န္ရွိတာနဲ႔ (Functional) လို႔ေခၚႏုိင္တဲ႔(လည္ပတ္ရွင္သန္) တဲ႔အဆင္႔(မတူ) ဖူးဆိုတာကို စာဖတ္သူလူငယ္မ်ားကို(သတိ) ျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြထဲမွေတာင္ စာေရးသူဥါဏ္မွီသေလာက္ေလးနဲ႔တိုင္းတာရရင္ (ကခ်င္)ေတြပဲ ပီပီျပင္ျပင္(အင္စတင္က်ဴးရွင္း) အဆင္႔မွာရွိတယ္လို႔ ထင္မိတယ္။တျခားကေတာ႔ (၀)ေတြပဲ ရွိတယ္လို႔ထင္မိတယ္။(၀) ေတြရဲ႔အေနာက္မွာ တရုတ္ၾကီးရွိတာကိုး။

ဘာေၾကာင္႔ အင္စတီက်ဳးရွင္း ဟာအေရးၾကီးတာလဲ
စာေရးသူ (အျမင္)အရ ႏုိင္ငံေရးဆိုတာ တဦးတစ္ေယာက္ေကာင္းလုပ္လို႔ မရပါ။
(စုေပါင္း)(ပံုေဖၚ) ျခင္းလို႔(သတ္မွတ္)ခ်င္တယ္။
တနည္းအားျဖင္႔ (တာ၀န္)ေ၀ယူၾကျပီး (အားလံုး)(တာ၀န္) ေက်ၾကဖို႔လိုပါတယ္။
(တာ၀န္)ကိုယ္စီပါလာတာနဲ႔ (တာ၀န္)ခြဲေ၀ေပးမဲ႔ ယႏၱရား(Mechanism) လိုလာပါတယ္။
တပ္သား၊ ေခါင္းေဆာင္၊ေထာက္ပံ႔ ၊ဗ်ဴဟာ၊ ယႏၱရားအားလံုးကို ေဖၚထုတ္ေပးႏုိင္တာကေတာ႔(အင္စတီက်ဴးရွင္း) ပါပဲ။
ႏို္င္ငံေရးဆိုတာမီးရထားတြဲၾကီးလိုပါပဲ။အေရွ႔ကဆြဲဆြဲ၊ အေနာက္ကတြန္းတြန္း ၊ (အခ်ိပ္အဆက္)ရွိရပါမယ္။

ေနာက္ဆံုးကေတာ႔ဗ်ဴဟာပါပဲ
စစ္တပ္တစု ၊ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြအာလံုးဟာ ပထမအဆင္႔မွာ(အင္အား)နဲ႔(အရည္အေသြး)ကိုတည္ေထာင္ ရတာပါ။ဒီလို (အင္အား)တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔ (အင္စတီက်ဴး)လိုလာတာပါ။ (အင္အား)ျပည္႔လာတဲ႔အခါ က်ေတာ႔(ဗ်ဴဟာ) ကအေရးပါလာပါတယ္။ အေၾကာင္းကျဖည္႔စီးထားတဲ႔ အင္အားကိုဘယ္လိုဘယ္ေန ရာမွာအသံုးခ်မလဲဆိုတာ က(ဗ်ဴဟာ) ကညႊန္ၾကားတာကိုး။ ဒါေၾကာင္႔(ဗ်ဴဟာ) ဟာအေရးၾကီးလာတာပါ

ဗ်ဴဟာမွန္ရင္ မိမိထက္အင္အားၾကီးတဲ႔ တဖက္စစ္တပ္ၾကီးကိုေတာင္ႏုိင္ေအာင္တိုက္ႏုိင္ၾကပါတယ္။ရာဇ၀င္ မွာအလြန္နံမည္ၾကီးတဲ႔အဲလ္လက္ဇႏၱရားသဂရိတ္ (Alexandria the Great) သူထက္အဆၾကီးတဲ႔ အီရန္ စစ္တပ္ၾကီးကို္ ႏုိင္ေအာင္တိုက္ႏိုင္ခဲ႔တာ စစ္ဗ်ဴဟာပါပဲ။ ေျမာက္ဗီယက္နမ္ေတြသူတို႔ထက္အင္အားၾကီးတဲ႔ အေမရိကန္ေတြကို ႏုိင္ေအာင္တိုက္ႏုိင္ခဲ႔တာတရုတ္ စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး(ရွင္ဇူး) ေရးခဲ႔တဲ႔ဗ်ဴဟာေတြကို ကၽြမ္း ကၽြမ္းက်င္က်င္အသံုးျပဳႏုိင္လို႔ပဲျဖစ္တယ္။ မၾကာခင္ကမွကြယ္လြန္သြားတဲ႔ ေတာင္အာဖရိကမွ နယ္လ္ဆင္ မင္ဒဲလ္လား(Nelson Mendela)ေအာင္ျမင္ခဲ႔တာလည္းႏုိင္ငံေရးဗ်ဴဟာမွန္ခဲ႔လိုပါပဲ။ဒါ႔ေၾကာင္႔တည္ေဆာက္ ျပီးတဲ႔(အင္အား) ကိုသံုးျပီးေအာင္ပြဲခံဖို႔ရာ (ဗ်ဴဟာ)ဆိုတာ အေရးပါလာပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႔လြပ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲေခတ္ကိုေလ႔လာရင္ဗကပေတြဟာတခ်ိန္ကအင္အားၾကီးခဲ႔ၾကတာပဲ။ အား လံုးရဲရဲနီတာနဲ႔ နဲနဲနီတာပဲကြာၾကတဲ႔ေခတ္မွာ ဗကပေတြကဘ၀င္ျမင္႔ျပီး လူတန္းစားမွန္မွ၊ ကြန္ျမဴနစ္ျဖစ္မွ ဆိုျပီး ဘ၀င္ျမင္႔ကာခြဲျခားတဲ႔ (Exclusive) ေပၚလစီကိုေရြးျပီး ေတာ္လွန္ေရးမွ ဆိုတဲ႔ (ဗ်ဴဟာ)လမ္း ေၾကာင္းအေပၚလိုက္ခဲ႔တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ဖဆပလက တိုင္းျပည္ခ်စ္ရင္လာခဲ႔ၾက၊ လြပ္လပ္ေရးလိုခ်င္ရင္လာခဲ႔ၾကဆိုတဲ႔ (အာလံုးပါ၀င္ႏုိင္တဲ႔)(Inclusive) ေပၚလစီကိုေရြးျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းနဲ႔ လြပ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲကို (အႏုိင္)တိုက္ယူႏုိင္ခဲ႔ၾကတယ္။ အင္အားကို(စု) တဲ႔ေနရာ၊ အင္အားကို(အသံုးခ်) တဲ႔ေနရာမွာ (ဗ်ဴဟာ)ကြာထြက္သြားတဲ႔အတြက္ (ရလဒ္)ေတြလည္းကြာထြက္သြားခဲ႔ရတယ္။
ႏို္င္ငံေရးမွာ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေလးေတြ အင္စတီက်ဴးရွင္း အေရးပါပံုနဲ႔ဗ်ဴဟာ အေရးၾကီးပံုတို႔ကို နားလည္ႏိုင္ပါေစ။


 ဘိုဘိုေက်ာ္ျငိမ္း
 (သမဂၢဂ်ာနယ္မွာေဖၚျပထားတဲ႔ေဆာင္းပါးပါ)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...