Monday, December 23, 2013

`` ဆက္ရန္...´´ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပဲြႀကီးကေတာ့ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲသဲ ေအာင္ပဲြမ်ားႏွင့္အတူ ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။
လွပဆန္းသစ္စြာ......
ခန္႔ျငားထယ္၀ါစြာ.....
အစီအစဥ္က်နစြာ...
ေက်နပ္ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္စြာ.... က်င္းပႏုိင္ခဲ့ပါသည္..ကမၻာ့ ထိပ္တန္းအဆင့္ မျဖစ္ေသာ္လည္း ( B+ ) ၿပိဳင္ပဲြႀကီးအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ပင္ ေျပာစမတ္ျဖစ္ခဲ့ပါၿပီ...။အထင္ေသးေနသူမ်ားလည္း အထင္မေသးႏုိင္ေတာ့သလုိ ေစတနာထားသူမ်ားလည္း ေက်နပ္ခဲ့ၾကသည္။

ႏုိင္ငံတကာပဲြတစ္ခုကုိ တင့္တင့္တယ္တယ္ ညီညြတ္မွ်တစြာ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာမ်ား ဂုဏ္ယူစြာ ေက်နပ္ေနခဲ့ၾကပါသည္။
ၿပိဳင္ပဲြႀကီး ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ စီစဥ္ရသူမ်ား...၊ ပါ၀င္ရသူမ်ား... ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသူမ်ား... ကူညီရသူမ်ား.... အားေပးၾကသူမ်ား.... အားလံုး... အားလံုး ႏြမ္းလ်စြာ ၿပံဳးလွ်က္က်န္ရစ္ခဲ့ၾကပါသည္။

အံ့ၾသေလာက္စြာ.... အေႏွာင့္အယွက္ႏွင့္ ပေယာဂမ်ား ကင္းခဲ့သည္။

မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ေၾကာင့္ အားကစားပဲြမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ မေက်နပ္မႈ အနည္းကေတာ့ျဖင့္ ေခတ္မီေၾကာင္းကုိ ၀င္ေရာက္အားျဖည့္ေပးခဲ့ပါေသးသည္။ ဤသည္လည္း ဂိမ္းတစ္ခု၏ လကၡဏာတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤ ၿပိဳင္ပဲြႀကီးအား အားလံုး အမွတ္ရေနၾကမည္.... ဂုဏ္ယူေနၾကမည္... အျခားပဲြမ်ားႏွင့္လည္း အၿမဲပင္ ခ်ိန္ထုိးေနၾကမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာမ်ား လုပ္ႏုိင္သည္ ဆုိသည္ကုိ ျပဆုိလုိက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

=====================================

ယခု ေနာက္ထပ္ ၿပိဳင္ပဲြမ်ားကုိလည္း ဆက္လက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကပါဦးမည္....။

မည္သည့္ ၿပိဳင္ပဲြပါနည္း ??????

ကြင္းလယ္ဒုိင္.... စည္းၾကပ္ဒုိင္.... အကူဒုိင္.... မွတ္တမ္းဒိုင္မ်ား ခန္႔အပ္ရျခင္း မရွိေသးေသာ.....


`` 2015 - Internal President Challenge Cup ´´ (ခ) ``ဖိတ္ေခၚ ျပည္တြင္း သမၼတဖလား ၿပိဳင္ပဲြ´´ ျဖစ္ပါသည္။

ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ကစားနည္း ( ၅ )မ်ိဳး ထည့္သြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ပါသည္...

(က) အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ၿပိဳင္ပဲြ။
(ခ) ျပည္နယ္ ခဲြထြက္ေရး ၿပိဳင္ပဲြ။
(ဂ) ႏုိင္ငံသား ျပဳခြင့္ရရွိေရးၿပိဳင္ပဲြ။
(ဃ) ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ၿပိဳင္ပဲြ။
(င) အမ်ဳိးသားေရးဆုိင္ရာ ဘာသာေရး ၿပိဳင္ပဲြတုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ပထမ ၿပိဳင္ပဲြသည္ တစ္ဦးခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ ၿပိဳင္ပဲြျဖစ္ၿပီး လက္ရွိခ်န္ပီယံမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း ရွိ/မရွိ မသိရေသးေသာ္လည္း အျခားၿပိဳင္ဘက္မ်ားမွ အႀကီးအက်ယ္ ေလ့က်င့္ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ၿပိဳင္ပဲြ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ပရိသတ္မ်ား အထူးစိတ္၀င္စား သကဲ့သုိ႔ အသင္းမ်ားမွလည္း သည္းသည္းလႈပ္မွ် စည္းရံုးလံႈ႕ ေဆာ္ေနေသာ ၿပိဳင္ပဲြ အႀကိဳကာလ ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယ ၿပိဳင္ပဲြမွာကား အင္အားခ်င္း မမွ်ေသာ ၿပိဳင္ပဲြျဖစ္ပါသည္... အသင္းငယ္ ႏွစ္သင္းႏွင့္ ထိပ္တန္းအသင္းႀကီး တစ္သင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ ပဲြျဖစ္သျဖင့္ ေလ့လာသူႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ ဤ ၿပိဳင္ပဲြအား ထည့္သြင္းယွဥ္ၿပိဳင္ေစလုိျခင္း မရွိေသာ္လည္း ပထမၿပိဳင္ပဲြမွ ၿပိဳင္ဘက္အသင္းအခ်ဳိ႕ကေတာ့ျဖင့္ ဤၿပိဳင္ပဲြ၏ ရလာဒ္အား ဖမ္းယူဆုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကပါသည္။

တတိယ၊ စတုတၳႏွင့္ ပဥၥမၿပိဳင္ပဲြမ်ားကား ပထမၿပိဳင္ပဲြကုိသာမက `` 2015 - Internal President Challenge Cup ´´ ၿပိဳင္ပဲြႀကီး တစ္ခုလံုးကုိပင္ ပ်က္စီးသြားေစႏုိင္ေသာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေလ့က်င့္မႈျဖစ္ေနပါသည္.. ျပည္ပဒိုင္မ်ား ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ၿပိဳင္ဘက္ အသင္းအခ်ဳိ႕ မွ အႏုိင္ယူရန္ စီစဥ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

======================================

ယေန႔ ကမၻာႀကီးတြင္ အားကစားၿပိဳင္ပဲြ အသီးသီး၌ သဘာ၀အားျဖင့္ မေက်နပ္မႈမ်ား.... မတရားမႈမ်ား... အႀကမ္းဖက္မႈမ်ား... လာဒ္စားမႈမ်ား.... အေရးယူမႈမ်ား.... အျပစ္ေပးမႈမ်ား....လုပ္ပဲြမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၾကပါသည္။ လြန္က်ဴးေသာ... စံခ်ိန္တင္ေလာက္ေသာ... စက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားေတာ့ျဖင့္ မဟုတ္ပါ...။

`` 2015 - Internal President Challenge Cup ´´ ၿပိဳင္ပဲြႀကီး မတုိင္မီ ေလ့က်င့္ေရးကာလတြင္ ေခတ္မီယံုမွ်မက ေခတ္လြန္ အားေပးမႈမ်ားသည္ မၾကာမီ အသက္၀င္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆုေၾကးအေနျဖင့္လည္း အလြန္ပင္ ျမင့္မားပါသည္....
ႏုိင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္... သန္း ၆၀ ေက်ာ္၏ ဘ၀မ်ားႏွင့္ ဘာသာတရားတုိ႔ကုိ စီရင္နိုင္ခြင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ( ဤဆုကုိ ရရွိခဲ့ပါက မည္သုိ႔ စီရင္မည္ကုိေတာ့ျဖင့္ တိက်ေသာ ျပဆုိခ်က္မ်ားအား အသင္း အသီးသီးမွ မထုတ္ျပန္ၾကေသးပါ...။) ထုိသုိ႔ ဆုေၾကး အလြန္အမင္းျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္လည္း ဤၿပိဳင္ပဲြတြင္ အသည္းအသန္ အႏုိင္ရယူလုိျခင္းျဖစ္ဟန္ တူပါသည္....။

ထုိသုိ႔ေသာ ေခတ္လြန္အားေပးမႈမ်ားၾကားတြင္ မီးေတာက္မ်ား.... ေသြးကြက္မ်ား... မ်က္ရည္စက္မ်ား... ကုိယ္အဂၤါ အပုိင္းအစမ်ားႏွင့္ ခ်ဳိ႕ ငဲ့ ေၾကာက္လန္႔ေနေသာ အနိဌာရံု ျမင္ကြင္းမ်ားကုိ မျမင္မေတြ႔လုိပါ...။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မၾကာမီ ဆက္လက္ က်င္းပမည့္ `` 2015 - Internal President Challenge Cup ´´ (ခ) ``ဖိတ္ေခၚ ျပည္တြင္း သမၼတဖလား ၿပိဳင္ပဲြ´´ႀကီးတြင္လည္း မည္သည့္အသင္းကပင္ ေရႊတံဆိပ္ရယူသြားပါေစ... ညွီနံ႔ကင္းစြာ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပဲြႀကီး ကဲ့သုိ႔ပင္ အၿပံဳးပန္းမ်ား... ေအာင္ျမင္မႈမ်ားျဖင့္ ေ၀ဆာေနေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းလွ်က္.... Fair Play ျဖစ္ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵ ျပဳအပ္ပါသည္။

(ကြန္ဆူးမား)(၂၂-၁၂-၂၀၁၃)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...