Tuesday, November 5, 2013

မကဒတ စတင္ေမြးဖြါးေပးလုိက္တဲ့ေန႔ကုိ သေဘာတရားအရ လက္ခံၾကဘုိ႔လုိတယ္

November 3, 2013 at 3:49pm

ကုိကုိဦး(၈၈ သူပုန္မ်ဳိးဆက္)

လူတစ္ေယာက္ေမြးဖြါးလာျပီဆုိတာနဲ႔ မိဘေတြက ေယာက်ာ္းေလးဆုိရင္ သားသား မိန္းကေလးဆုိရင္ မီးမီးလုိ႔ေခၚေ၀ၚတတ္ၾကျပီး လူေလာကထဲေရာက္လာတဲ့ မိမိတုိ႔ သားသမီးေတြကုိႏႈတ္ခြန္း ဆက္ၾကတာဓမၼာတာပါ၊ ျပီးေတာ့အမ်ားသူငါေခၚဆုိႏိုင္တဲ့ အမည္လွလွေလးေတြကုိေပးျပီး နာမည္ေပး ကင္ပြန္းတပ္ပြဲလုပ္ၾကတယ္၊ ေနာက္ရက္ေတြမ်ားမွာ သန္းေကာင္စာရင္းရုံးကုိသြားျပီး Register လုပ္ၾက တာေတြကသဘာ၀တရားပါ၊


မကဒတဆုိတဲ့ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ရဲ႔ေမြးဖြါးသန္႔စင္လာပုံကလည္းဒီသေဘာတရားနဲ႔
သိပ္မကင္းလွပါ၊ ေကာ့မူးရာ(၀မ္းခ)စခန္းမွာ ၁၉၈ခု ႏို၀င္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔ကေန(၅)ရက္ေန႔
အထိပထမဦးဆုံးမကဒတညီလာခံကုိလုပ္ခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒီမတုိင္ခင္ကတည္းက
ေသ့ေဘာဘုိးစခန္းမွာ All Burma Students' Democratic Front ကုိ စခန္းေကာ္မီတီ
အေနနဲ႔ ေအာက္တုိဘာကတည္းက စတင္သုံးစြဲေနျပီျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီနာမယ္ေလးကုိ
သီေပါဘုိးေစ်းထဲက ယာယီရုံးခန္းေလးထဲမွာပဲ စခန္းေကာ္မီတီကစတင္ေဖၚေဆာင္ခဲ့တာကုိ
ေသ့ေဘာဘုိးစခန္းေရာက္ မကဒတ ရဲေဘာ္ရဲေမေတြအားလုံးမွတ္မိၾကဦးမွာပါ၊

ေကအင္ယူကေက်ာင္းသားေရးရာတာ၀န္ခံ ဗုိလ္မွဴးစုိးစုိးရဲ႔အကူအညီနဲ႔ မကဒတရဲ႔
ပထမဦးဆုံးလုပ္မဲ့ညီလာခံအတြက္ ကရင္နီ၊မြန္ေဒသဘက္က ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိပါ
ေခၚယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္၊ ေကာ့မူးရာစခန္းမွာလုပ္မဲ့ညီလာခံကုိမသြားမွီ ေကအင္ယူက
ဗုိလ္ခ်ဳပ္တာမလာေဘာက ကမကထလုပ္ျပီး ကရင္ေဒသေရာက္ေကာ္မီတီကုိဖြဲ႔ဖုိ႔အၾကံ
ေပးခဲ့လုိ႔ လုပ္ခဲ့ၾကေသးတယ္၊ တစ္ခ်ဳိ႔က မကဒတဟာတပ္ေပါင္းစုမဟုတ္ဘူး
တစ္ခုထဲေသာေက်ာင္းသားေတာ္လွန္ေရးတပ္ဦးျဖစ္မွာမုိ႔ ဗဟုိကုိဖြဲ႔ျပီးမွသာ
နယ္ေျမေကာ္မီတီကုိဖြဲ႔ဖုိ႔ ျပန္လည္ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း အိမ္ရွင္ရဲ႔ျဖစ္ေစလုိတဲ့
ဆႏၵကုိမျငင္းႏိုင္ခဲ့လုိ႔ ကရင္ေဒသေရာက္ေကာ္မီတီကုိဖြဲ႔ျပီး ကုိတင္စုိး(ေစာထ)
ကုိ တာ၀န္ခံလုပ္ေစခဲ့တာ သိသူအလြန္နည္းပါလိမ့္မယ္၊ ေနာက္ဗဟုိဖြဲ႔စည္းျပီးမွ
ကုိေက်ာ္ေက်ာ္ဥကၠဌျဖစ္လာတဲ့ ကရင္ေဒသေရာက္မကဒတနယ္ေျမေကာ္မီကေတာ့
အေရးေပၚညီလာခံျပီးမွေပၚလာခဲ့တာပါ၊

ညီလာခံကုိမသြားခင္ ကရင္ေဒသေရာက္ေကာ္မီေတြအေနနဲ႔ တစ္စုတစ္စည္းထဲ
သြားေစခ်င္တဲ့ ေကအင္ယူရဲ႔တြန္းအားေပးမႈအရ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား
ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦးရဲ႔အမည္ကုိ ေဒသကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္းအထန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက
ျပီး ေနာက္ဆုံးမွာမွ သေဘာတူညီခ်က္ရခဲ့ၾကတာပါ၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီအမည္ေလးကုိပဲ
က်ေနာ္တုိ႔ ညီလာခံကုိသယ္ေဆာင္သြားခဲ့ျပီး ညီလာခံရဲ႔ပထမဦးဆုံးေန႔မွပဲ တညီတညြတ္ထဲ
လက္ခံခဲ့ၾကတာပါ၊ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ စတင္ေမြးဖြါးခဲ့ျပီလုိဆုိရမယ္၊ ျပီးေတာ့မွ မျပည့္စုံေသးတဲ့
ဦးတည္ခ်က္ေလးရပ္၊တုိက္ပြဲသ႑ာန္၊အလံေတာ္၊တပ္ရင္းအမည္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကုိ
ထပ္မံျဖည့္စြက္တဲ့ေဘာပါ၊ အေတာင္အလက္မျပည့္စုံေသးတဲ့ တုိက္ပြဲ၀င္ခြပ္ေဒါင္း
အေတာင္အလက္ေတြျပီးျပည့္စုံျပီး တုိက္ပြဲကုိ၀င္မဲ့အေနအထားကုိေရာက္လာတယ္လုိ႔
ေျပာရမယ္၊

ႏို၀င္ဘာလ(၅)ေန႔မွာ မကဒတဖြဲ႔စည္းျပီးေၾကာင္းနဲ႔ ဗဟုိေကာ္မီတီကုိဖြဲ႔စည္းျပီေၾကာင္း
ေၾကျငာခ်က္ထြက္လာပါတယ္၊ ဒီေၾကျငာခ်က္ဟာ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ဟာ
အေတာင္အလက္ေတြျပီးျပည့္စုံျပီး တုိက္ပြဲကုိ၀င္ကုိ၀င္ေတာ့မယ္လုိ႔ကမၻာသိေၾကျငာ
လုိက္တဲ့သေဘာပဲ၊ တကယ္ျဖစ္စဥ္သေဘာတရားအရဆုိရင္ ႏို၀င္ဘာလ(၁)မွာ
မကဒတဟာ စခန္းအားလုံးကုိယ္စား စတင္ေမြးဖြါးေပးလုိက္တယ္လုိ႔ယူဆရမွာျဖစ္တယ္၊

ႏို၀င္ဘာလ(၅)ေန႔မွာ မကဒတဖြဲ႔စည္းျပီးေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ဟာ ေပးထားတဲ့တပ္ဦး
အမည္နာမနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံလမ္းစဥ္ေတြကုိ လူသိရွင္ၾကားေၾကျငာခ်က္ထုတ္တဲ့သေဘာမွ်သာ
ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊ စာရြက္ေပၚမွာရွိတဲ့ေၾကျငာခ်က္ထက္ အမွန္ကတယ္စတင္ေမြးဖြါးရာ
(၁)ရက္ေန႔ရက္ကုိပဲ အားလုံးကလက္ခံခဲ့ၾကလုိ႔ ၁၉၈၉ကစလုိ႔ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ေမြးေန႔
ေတြကုိစခန္းအသီးသီးမွာ က်င္းပခဲ့တာပါ၊ ဒီအေျပာင္းအလဲကုိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္
ကာလက ဗဟုိေကာ္မီတီေတြအသီးသီးအေန႔နဲ႔ ခြင့္ျပဳခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္၊ မူလ ပထမဦးဆုံး
ေၾကျငာခ်က္ဟာ ေၾကျငာခ်က္အျဖစ္သာက်န္ခဲ့ျပီး ႏို၀င္ဘာလ(၁)ရက္ကုိစခန္းအားလုံးက
လက္ခံက်င္းပခဲ့တာကလည္း စတင္ေမြးဖြါးေပးလုိက္တဲ့ေန႔ကုိ သေဘာတရားအရ လက္ခံ
ခဲ့ၾကတယ္ဆုိတာပါပဲ၊

ယခင္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ကုိ ေနာက္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ေတြကလြမ္းမုိးမႈရွိရမယ္ဆုိတဲ့
အဖြဲ႔အစည္းရဲ႔သေဘာတရားကုိနားလည္ရင္ ဒါသမုိင္းေၾကာင္းတစ္ခုကုိဖ်က္ျပစ္တယ္လုိ႔
စြတ္စြဲဘုိ႔မသင့္ေတာ္ပါဘူး၊ အယူအရလက္ခံရင္သင့္ရင္ေတာ့ အရင္ကလြဲေနတယ္လုိ႔
ယူဆခ်က္ကုိ ေနာက္လူေတြကုိျပင္ဆင္ခြင့္ေပးရမွာပဲ၊

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး(မကဒတ)
ပထမဦးစြာပါ၀င္ခဲ့သူတစ္ဦးအေနနဲ႔ ႏို၀င္ဘာလ(၁)ကုိ လက္ခံခဲ့ျပီးသားျဖစ္ပါတယ္၊
သမုိင္းေၾကာင္းအရဆက္လက္အျငင္းပြါးလုိသူမ်ားအေနနဲ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ေတြကုိ
ကုိးကားျပီးအျငင္းပြါးေနတာထက္စာရင္ ေမြးဖြါးမႈျဖစ္စဥ္ကုိလက္ခံဘုိ႔သင့္ပါတယ္လုိ
ျမင္ေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား၊ • You, Myint AungYel Lin HtunLwin Lwin and 19 others like this.
 • Thet Win တစ္ခါတစ္ခါေတာ့ အျဖစ္မွန္ေတြအေပၚမွာ သူမွန္ ငါမွန္ျငင္းဆန္ရင္း သိုက္သိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ျဖစ္လာတယ္၊ မသိေသးတဲ့ အခ်က္ေတြသိခြင့္ရတယ္။ ေအဘီမွာရယ္စရာစကားၾကားဖူးတယ္၊အမ်ားညီလွ်င္ဤသည္က်ြဲျဖစ္၏တဲ့၊
  20 hours ago · Like · 1
 • KoKo Oo ေသ့ေဘာဘုိးစခန္းမွာ All Burma Students' Democratic Front ကုိ စခန္းေကာ္မီတီ
  အေနနဲ႔ ေအာက္တုိဘာကတည္းက စတင္သုံးစြဲေနျပီျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီနာမယ္ေလးကုိ
  သီေပါဘုိးေစ်းထဲက ယာယီရုံးခန္းေလးထဲမွာပဲ စခန္းေကာ္မီတီကစတင္ေဖၚေဆာင္ခဲ့တာကုိ

  ေသ့ေဘာဘုိးစခန္းေရာက္ မကဒတ ရဲေဘာ္ရဲေမေတြအားလုံးမွတ္မိၾကဦးမွာပါ၊
  နာမည္ေတြအမ်ားၾကီးကိုအဖြဲ႕စည္းေပါင္းစုံကကိုယ္စားလွယ္ေတြေရြးၾကပါတယ္။မွန္ပါတယ္။
  ၿ္မန္မာနိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားၿပည္သူဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦးနွင့္ၿမန္မာနိင္ငံလုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦးေပါ့။ၿမန္မာနိင္ငံလုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦးကပိုၿပီးတိုက္ပြဲပံုသဏၱန္ေကာင္းပုံကိုေရွ႕ေနေက်ာင္းဆင္းကိုလွေအာင္ကေဆြးေနြးၿပတာကိုတက္ေရာက္ လာၾကတဲ့အဖြဲ႕စည္းေပါင္းစုံကကိုယ္စားလွယ္ေတြကဝိုင္းေထာက္ခံၿပီးအ တည္ၿဖစ္ခဲ့ပါတယ္။အဲ့ဒီတံုးကက်ေနာ္လဲကိုယ္စားလွယ္အၿဖစ္ကိုလွေအာင္ အိမ္ၾကီးမွာေနယင္းတက္ေရာက္နားေထာင္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။လူေတြအားလုံးနီးပါးအခုထိမွတ္မိေနပါေသးတယ္။ဆလိုင္းအခ်ိန္ရယင္နံမည္ေတြပါေရးတင္ေပးပါ။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
  17 hours ago · Like · 1
 • KoKo Oo နံမည္ကေတာ့ေသ႔ေဘာ္ဘိုးကရဲေဘာ္ေတြေပးခဲ့တဲ႔သမိုင္းပါ။ ဘယ္ေန႕ လုပ္လုပ္၊လုပ္တဲ့သူေတြကိုေလးစားပါတယ္။မေသမခ်င္းလုပ္ရမွာပဲ။
 • Phome Maung ဒါေပမဲ့ ႏို၀င္ဘာ(၁)ေန႔မွာ ကုိယ္စားလွယ္အားလုံးမွသေဘာတူညီစြာ ဖြဲ႔စည္းလုိက္ေသာတပ္ဦးကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး
  လုိ႔ေခၚတြင္ေစရမည္ဆုိတဲ့ ညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိဘယ္နားသြားထားၾကမလဲ၊
  13 hours ago · Like · 1
 • Johnny Lynn က်ေနာ္အထင္ေတာ့ ကုိထြန္းေအာင္တင္ျပထားတဲ့ စတိတ္မင္းဟာ ညီလာခံကခ်မွတ္လုိက္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေက်ာ္လြန္လုိ႔မရပါဘူး၊ ညီလာခံဟာ အျမင့္ဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္တဲ့ေနရာသာျဖစ္တယ္၊ စတိတ္မင္းဆုိတာ ဗဟုိေကာ္မီတီကဘဲထုတ္ထုတ္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီကဘဲထုတ္ထုတ္ ညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္ထက္နိမ့္ပါတယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔ ေကအင္ယူမွာလည္းအလားတူအယူအဆရွိပါတယ္၊ တခါတေလ ဗဟုိအလုပ္အမႈေကာ္မီတီေက်ာ္လြန္ျပီးလုပ္ခဲ့တာေတြရွိလွ်င္ ညီလာခံက်ရင္ပ်က္သြားတာၾကီးပဲ
  13 hours ago · Like · 1
 • Ko Oo ကုိထြန္းေအာင္ေက်ာ္တင္ထားတဲ့ မကဒတ statement ဟာ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီကထုတ္ထားတာပါ၊ ဗဟုိေကာ္မီတီအေနနဲ႔မဟုတ္ဘူး၊ အမွန္ကဗဟုိေကာ္မီတီအေနနဲ႔ညိွႏႈိင္းျပီးထုတ္ရမွာျဖစ္တယ္၊ ညွိႏႈိင္းတုိင္ပင္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့သလုိ ဗဟုိေကာ္မီတီျဖစ္ျပီးသူေတြက ညီလာခံျပီးတာနဲ႔ဖုတ္ဖက္ခါျပီးထြက္သြားၾကလုိ႔ statement ဟာ စနစ္တက်ျဖစ္ခဲ့တဲ့ စတိတ္မင္းမဟုတ္ပါ၊ ဒါကုိျဖတ္သန္းဘူးတဲ့သူမွသိမွာပါ၊ ကုိ၀င္းမုိးတုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ေတာင္မသိလုိက္ရဘူးဆုိရင္ အံၾသၾကပါလိမ့္မယ္၊ ဒါကအရွိတရား၊ ဖြဲ႔ဖြဲ႔ျပီးျပီးခ်င္း မေက်နပ္မႈနဲ႔စခဲ့ၾကတာကုိေတာ့ လူတုိင္းမသိၾကဘူး၊ စတိတ္မင္းတစ္ေစာင္ကုိကုိင္ျပီးေျပာရင္ အဲဒီစတိတ္မင္းကုိဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အားလုံး ပါ၀င္ခြင့္မရခဲ့တာကုိလည္းမသိေသးတဲ့သူေတြသိေစခ်င္တယ္၊ အမွန္တကယ္ ႏိုင္၀င္ဘာ(၁) ရက္ေန႔မွာ စတင္ဖြဲ႔စည္းတယ္၊ တပ္ဥိးကုိ ျမန္မာႏိုင္င့လုံးဆုိင္ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦးလုိ႔ေခၚတြင္သည္ဆုိတာက ေမြးဖြါးရာအစလုိ႔လက္ခံရမဲ့သေဘာရွိတယ္၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီမွာပါတဲ့ ကုိေမာင္ေမာင္သိန္းေတာင္ ဒီစတိတ္မင္းအေၾကာင္းသိပါရဲ႔လားလုိ႔ သူငယ္ခ်င္းတုိ႔ေမးၾကည့္ပါဦး၊ က်ေနာ္မသိခဲ့ရဘူးဆုိတာကုိေတာ့ က်ေနာ္အတြက္က်ေနာ္ေျပာႏိုင္တယ္၊ ကုိေအာင္ႏိုင္(ကုိသန္းလြင္ထြန္း)ကုိလည္းေမးၾကည့္လုိ႔ ရပါတယ္၊ကုိ၀င္းမုိးကုိလည္းေမးၾကည့္ပါ၊ ျငင္းခ်က္ထုတ္တာမဟုတ္ပါ၊ အစပုိင္းမွာ စနစ္မက်ခဲ့ဘူး၊ ပရမ္းပတာနဲ႔စခဲ့တာ၊ အဖြဲ႔အစည္းမဆန္ေသးတာကုိေျပာျပတာပါ၊ ေနာက္ပုိင္း ညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့တဲ့ေန႔ကုိပဲ အမ်ားကလက္ခံျပီးက်င္းပခဲ့တာကုိေတာ့ ျငင္းလုိ႔မရသလုိ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီကလည္း ညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိေက်ာ္လြန္လုိ႔မရဘူး၊ ေနာက္ဆုံးထပ္ေျပာမယ္ ဒီစတိတ္မင္းက စနစ္တက်ေပၚထြက္လာတာမဟုတ္ဘူးဆုိတာ ပါခဲ့သူမ်ားကသိေနၾကပါတယ္၊ တခ်ဳိ႔ကသိေနပါလွ်က္နဲ႔မေျပာပဲေနတာကုိေတာ့ ဘာမွမေျပာလုိပါ။ တာ၀န္ရွိစြာရွင္းျပရမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္..
  13 hours ago · Like · 5
 • Ko Htay Tint-Dhr ကိုဦး ေရးတာ အမွန္ဘဲ ။ အစပုိင္းမွာ စနစ္မက်ခဲ့ဘူး၊ ပရမ္းပတာနဲ႔စခဲ့တာ၊ အဖြဲ႔အစည္းမဆန္ေသးတာကုိေျပာျပတာပါ၊ ကၽြန္ေတာ္ ဆိုရင္ ေဟြေစတီ စခန္း စဖြဲ ့ေတာ့ လူစုကိုယ္စားလွယ္နဲ ့ စခန္းေကာ္မီတီ စာရင္းစစ္ လုပ္ရတယ္ ( ဘိုေျပ-ဦးျမင္းသိန္းက သူ ့လူေတြကို ျပည္တြင္း ျပန္ဖို ့အစီအစဥ္ရွိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကို အျပင္လူ အေနနဲ ့ထဲ့ေပးလိုက္တယ္ ။ ရစ္ခ်က္ ဆန္နီက လည္း ကယားေက်ာင္းသား အုပ္စုနဲ ့ေကာ္မီတီဖြဲ ့ထားေတာ့ ရန္ကုန္က ကၽြန္ေတာ့္ကို အျဖစ္သေဘာ လုပ္ငန္းစစ္တဲ့။ စားစရာမရွိ အိပ္ယာမရွိ တဲေတာင္ မရွိေသးတဲ့ အခ်ိန္ ဘာသြား စစ္ရမွာလဲ။ အလႈရွင္ေတြ ေပးတဲ့ စားစရာနဲ ့ေဆးက မလံုေလာက္တဲ့ အခ်ိန္ေလ ။ ေနာက္ေတာ့ ေတာ္လွန္ေရး နယ္ေျမေတြက ေက်ာင္းသားေတြ စုမယ္ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို ကိုယ္စားလွယ္ဆိုျပီး ပို ့လိုက္တယ္ ။ မဲေအာင္ေဆာင္ကို စက္ေလွနဲ ့တက္ျပီး ထိုင္းေထာက္လွမ္းေရးနဲ ့ KNU နယ္ေျမက မယ္နယ္ပေလာကို ပို ့လိုက္တယ္ ။ NDF တဲေလးမွာ ခိုင္စိုးႏိုင္ေအာင္ ႏိုင္ဟန္သာတို ့နဲ ့ အတူတူေနခဲ့ရတယ္ ။ တပ္ေပါင္းစု ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ ့ တည္ေထာင္ျပီး ေလ့က်င့္ဖို ့ အတူတူ ဟန္ခ်က္ညီညီ တိုက္ၾကဖို ့ တိုင္ပင္ၾကတယ္ ။ ပဒိုဝီး နဲ ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္က စစ္ေတာင္းျမစ္ဝမွာ ေက်ာင္းသားတပ္မဟာ ဖြင့္ျပီး ရပ္တည္ဖို ့ အၾကံျပဳၾကတယ္ ။ ေနာက္ေတာ့ မယ္နယပေလာကေနျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ သမီးမဂၤလာေဆာင္ သြားရင္း မဲေဆာက္က ဗိုလ္မႈးစိုးစိုး အိမ္ပို ့ေပးတယ္ ။ NDF က ခ်င္းကိုယ္စားလွယ္နဲ ့ ၃ ရက္ေလာက္ အတူ အိပ္ျပီး ေဆြးေႏြးျဖစ္ၾကတယ္ ။ ဗိုလ္မႈးေရာဘတ္ဇန္ လက္ေအာက္က တပ္ၾကပ္တေယာက္က ဆိုင္ကယ္နဲ ့ တပ္ရင္း ၂ ကို လိုက္ပို ့ေတာ့ ေဌးႏိုင္တို ့အဖြဲ ့နဲ ့ျပန္ေတြ ့တယ္ ။ ဗိုလ္မႈးေရာဘတ္ဇန္ ေဖါက္ခြဲေရး သင္တန္း C နဲ ့ D မွာ စစ္ေျမျပင္ေထာက္လွမ္းေရး ဘာသာ ေဆြးေႏြးျပီး သင္ေပးခဲ့တယ္ ။ ေနာက္ေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြ စည္းေဝးေနတဲ့ ေနရာကို လိုက္ပို ့ေပးတယ္ ။သစ္သားအိမ္ အနိမ့္နဲ ့ ေက်ာင္းသားေတြ အမ်ားၾကီးဘဲ ။ ေရာက္သြားခ်ိန္က အစည္းေဝးခ်ိန္ျဖစ္ေနတယ္ ။ စကားႏိုင္ေတြ လုေနၾကတာ ပါးစပ္က အျမဳတ္ထြက္ေနသလိုဘဲ ။ ကၽြန္ေတာ္က ေနဝင္းစစ္တပ္ကို ကရင္နီဖက္က ေက်ာင္းသား သင္တန္းတက္ေနျပီး တိုက္ဖို ့အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီ ။ တပ္ဖြဲ ့ေတြ သင္တန္းေပး ဖြဲ ့စည္းဖို ့ ေျပာျပခဲ့တယ္ ။ ဒါနဲ ့ထြန္းဦးနဲ ့စခင္ျပီး စစ္ေရး သင္ရိုးညြန္းေတြ တိုင္ပင္ျဖစ္တယ္ ။ တည္းခိုတဲ့ ေနရာက ေျမၾကီးေပၚ သံမာန္သလင္းထားတဲ့ သစ္သားအိမ္ၾကီးမွာ ျဖစ္တယ္ ။ ညေနဖက္ဆိုရင္ ထူးအိမ္သင္တို ့အုပ္စုနဲ ့ ေသာင္ရင္း ျမစ္မစ္မွာ ေရခ်ိဳးၾကရင္း ငါတို ့ဧရာဝတီ လိုဘဲ လို ့ေျပာျပီး အိမ္လြမ္းၾကေသးတယ္ ။ ညဖက္မွာ ဦးေအာင္စိန္က တံဆိပ္ေတြ ရိုက္တာကို ဝိုင္းကူၾကတယ္ ။ထမင္းက်က္တာနဲ ့ ေျပးျပီး စားမွ ။ ေနာက္က်ရင္ ဟင္းမရွိဖူး ။ ထမင္းမရွိေတာ့ဖူး ။ ေငြရွိသူေတြ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြဆီက ေငြရသူေတြ အလႈရွင္ရွိသူေတြက ေစ်းတန္းမွာ လၻက္ရည္ေသာက္ ေကာ္ဖီေသာက္ နဲ ့ဇိမ္က်ေပါ့ ။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေဆးလိပ္ေတာင္ ေသာက္စရာ မရွိခဲ့ဖူး ။ ေဟြေစတီကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ စာရြတ္မရွိဘဲ ပထမ အၾကိမ္ ညီလာခံ သြားတက္တယ္ ။ျပည္တြင္းဝင္ျပီး စစ္တိုက္ဖို ့ စဥ္းစားေနတံုးက နာမည္မထြက္ေအာင္ ေနခဲ့တယ္ ။ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာေတာ့ ပထမ အၾကိမ္ ဗဟိုေကာ္မီတီ အစည္းအေဝး ျဖစ္ေျမာက္ေရး တက္ေရာက္တဲ့ လူစာရင္းေရးၾကရင္ က်ဳပ္နာမည္ကို ဒီတခါ မေမ့ၾကပါနဲ ့ ။
  12 hours ago · Like · 3
 • SirgyiThakhinkodawmru Nan မေျပာခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ ေလ့လာၾကပါ။ ေအာင္နုိင္(သန္းလြင္ထြန္း) က အားလုံးထက္ေစာျပီး တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႕ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ဘုိ႔ နယ္စပ္ေရာက္လာေတာ့ သူက သူမ်ားေတြထက္ပုိသိနုိင္ပါတယ္။ လူေတြမရွိဘဲနဲ႕(ေမာင္ေမာင္သိန္း) ေျပာင္ၾကီးကုိ ဗဟုိေကာ္မတီ စာရင္းထဲထဲ့သလုိမ်ိဳး ျဖစ္ခဲ့တာေတြ အဖြဲ႕ထဲပါတဲ့သူေတြ အားလုံးမသိဘဲ ထုတ္ခဲ့တဲ့စတိတ္မင့္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိနုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီး သမုိင္းဆုိတာ ဘာလည္း ဆုိတာကုိ အရင္ သိေအာင္လုပ္ၾကပါ။ ကုိယ္လုပ္တာမွ သမုိင္းမဟုတ္ပါဘူး။ အားလုံး မွန္ကန္ေသာစိတ္ဓါတ္နဲ႕ အမွန္ေတြကုိသာ ေနွာင္းလူေတြသိေအာင္ ေျပာၾကေစလုိပါတယ္။ အားလုံးကုိ ခ်စ္ခင္စြာျဖင့္။
  11 hours ago · Edited · Like · 1
 • Min Thitsar Ko Htay Tint-Dhr ေတာ္ေတာ္စိတ္ပူရွာတယ္ ...................................................................................................................................................... ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာေတာ့ ပထမ အၾကိမ္ ဗဟိုေကာ္မီတီ အစည္းအေဝး ျဖစ္ေျမာက္ေရး တက္ေရာက္တဲ့ လူစာရင္းေရးၾကရင္ က်ဳပ္နာမည္ကို ဒီတခါ မေမ့ၾကပါနဲ ့ ။
  10 hours ago · Like · 2
 • Ko Oo https://www.facebook.com/.../607374172658884
  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ နိဳ၀ဘၤလ ပထမ အပါတ္ သည္  ABSDF  ၿဖတ္သန္းမွဳ ၂၅ ႏွစ္ၿပည့္ခဲ့ၿပီၿဖစ္သည္။...See More
  By: Than Win
 • Ko Oo ဒီမွာျငင္းေနၾကေသးတယ္၊ က်ေနာ္လည္းပါတယ္.
 • Than Lwin Htun Ko Oo ေျပာသလုိေပါ့ ေအာက္တိုဘာမွာကထဲက ေသေဘာဘိုးအပါအ၀င္ ABSDF စခန္းေတြ ရွိေနခဲျ့ပီးသားပါ။ အဲေနာက္မွာ က်ေနာ္၊ ကို၀င္းမိုး၊ ကိုေက်ာ္ထင္တို႔ NDF ဥကၠဌၾကီးေစာေမာရယ္ကိုသြားေတြ႔ခဲ့ၾကျပီး တခုတည္းေသာဗဟိုေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းနိုင္ေရးညွိနိႈင္းခဲ့ရတာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္အေစာပိုင္းက ကရင္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းထဲက တခ်ဳိ႔က က်ေနာ္တို႔ကို အိမ္ၾကီးထဲမွာ အိမ္ငယ္ေဆာက္ဘို႔ၾကိဳစားသူေတြအျဖစ္ အျမင္မၾကည္ခဲ့ပါဘူး။ NDF ထဲက ေဒါက္တာတူးဂ်ာ၊ နိုင္ဟံသာ၊ ဖဒို၀ီး အပါအ၀င္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ နားလည္မႈအျပည့္နဲ့ကူညီခဲ့ၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေတြကို တေနရာထဲ (၀မ္းခါ) မွာ စုနိုင္ေအာင္ လဲ ထိုင္းနယ္စပ္ေထာက္လွမ္းေရးရဲ႔ အကူအညီအမ်ားၾကီး ယူခဲ့ရပါတယ္။ KNU ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတခ်ိဳ႕ရဲ႕ နားလည္မႈလြဲမွားမႈဒဏ္ကို က်ေနာ္တို႔ေတာ္ေတာ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ နို၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ ညီလာခံအစပိုင္းမွာ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္း (ABSDF) နံမည္ကိုဖ်က္ဘို႔ေတာင္ အၾကိတ္အနယ္ေျပာခဲ့ၾကသူေတြရွိခဲ့တာမို႔ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈသမိုင္းကို မ်က္ေရလည္ရႊဲ စိတ္လႈပ္ရွားတၾကီးေျပာဆိုကာကြယ္ခဲ့ရတာေတြကိုလဲမေမ့နိုင္ပါ။ ေနာက္ေတာ့ ဗဟိုေကာ္မတီကို ABSDF အမည္နဲ႔ဘဲအတည္ျပဳခဲ့ၾကျပီး အေစာက ေက်ာင္းသားနံမည္ ကို ဖ်က္ျပီး ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔သစ္အမည္ေပးဘို႔ လုပ့္ခဲ့သူေတြလဲ မဲေပးစနစ္အရ ABSDF ရဲ႔ပထမဆံုးဗဟိုေကာ္မတီမွာပါလာၾကပါတယ္။ မရင့္က်က္ေသးခ်ိန္မို႔ စကထဲက အကြဲအျပဲဟာအေတာ္ဆိုးပါတယ္။ (AN)
  4 hours ago · Like · 4
 • Min Thitsar စျပိး တိုက္ပြဲေခၚသလို ျဖစ္ေတာ့မယ္ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ နည္းလမ္းတမ်ုိးနဲ ့ ၇ပ္ရင္လဲရေလာက္ပါတယ္
  4 hours ago · Like · 1
 • Than Win ကိုကိုဦး မင္းစြပ္စြဲတဲ့ ငါတို႔ KNU အားကိုယူၿပီး လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္က လံုး၀ မမွန္ဘူး..ငါတို႔နယ္စပ္ကို ေရာက္လာကတည္းက မြန္နယ္ေၿမ သမိန္ဘရမ္းစခန္းမွာ ကိုမြန္းေအာင္၊ဘေစာထြန္း၊ကိုေအးမင္းတို႔နဲ့႔ခဏေနခဲ့ၾကၿပီး.. ေနာက္ ပိုင္း ဗိုလ္မွဴး ေဇာ္ဘြန္( ုုKIA)တာ၀န္ခံၿဖစ္ေသာ NDF တပ္ေပါင္းစုရံုးစိုက္ရာ ဘုရားသံုးဆူ စခန္းမွာေနထိုင္ခဲ့ၾကတယ္..ေနာက္မွ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္တို႔ ၊ကိုေအာင္ၾကည္ဦးတို႔အုပ္စု ေနာက္မွလာေရာက္ပုူးေပါင္းၿပီးအတူေနထိုင္ခဲ့တယ္၊ ၁၉၈၈ နိုဳ၀ဘႍာလမွာKNU နယ္ေၿမ ၀မ္ခစခန္းမွာ ေက်ာင္းသားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲရိွတယ္ ကိုယ္စားလွယ္ေရြးရမယ္.. ဆိုတာဘဲသိတယ္ ကိုယ္စားလွယ္ေရြးၾကတဲ့အခါ မြန္နယ္ေၿမမွာရိွတဲ့တင္စိုးေနာင္စခန္းကကိုယ္စားလွယ္ကို မြန္ၿပည္သစ္ပါတီ ကအစီအစဥ္ႏွင့္ လိုက္ပို႕ၾကၿပီး တပ္ေပါင္းစု ( NDF ) နယ္ေၿမမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား ငါတို႔ကို KNU အစီအစဥ္ႏွင့္ ပို႔ခဲ့တာၿဖစ္တယ္၊ ဒါအားလံုးကို NDF ရဲ့စီစဥ္မွဳေအာက္မွာသြားတာၿဖစ္တယ္၊အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ကိုယ္တို႔ကိုလိုက္ပို႔တဲ့ KNU အရာရိွေတြကိုေတာင္ ငါတို႔ကတေယာက္မွသိတာမဟုတ္ဘူး၊ ငါတို႔က ပေယာဂ ကင္းစြာၿဖင့္ ေက်ာင္းသားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကိုတက္ေရာက္ခဲ့တာၿဖစ္တယ္ ၊ငါႏွင့္အတူ ကိုမြန္းေအာင္ပါတယ္၊ထူးအိမ္သင္ပါတယ္ ၊KNU နယ္ေၿမကို ငါတို႔ထက္အရင္ေရာက္ေနတဲ့ မင္းတို႔ ၊၀င္းမိုး၊ေအာင္နိဳင္တို႔၊ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ေမာင္ေမာင္သိန္း၊လွေအာင္ တို႔နဲ႔ KNU ႏွင့္ၿဖစ္ခဲ့ၾကတဲ့ ၿပႆနာေတြကို ငါတို႔ဘယ္လိုသိနိဳင္မွာလဲ ၊ဒါက မင္းတို႔ခ်င္းၿဖစ္ၾကတဲ့ၿပႆနာေတြေလ ငါတို႔နဲ႔ ဘာဆိုင္လို႔လဲ ၊ေနာက္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေရြးတာ ၊မွ်တတယ္ ၊မမွ်တဘူးဆိုတာ ငါႏွင့္ဘာဆိုင္လဲ ဒါက NDF ကိစၥဘဲေလ ၊မင္းသူတို႔ကိုေၿပာေပါ့..ငါတို႔က အဲဒီတုန္းက ဘယ္ KNU ေခါင္းေဆာင္ေတြႏွင့္မွရင္းႏွီးေသးတာမဟုတ္ဘူး..၀မ္ခ ကိုေရာက္မွ ေက်ာင္းသားေတြႏွင့္ KNU ႏွင့္ၿပႆနာရိွခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာသိရတာ..ဒါေၾကာင့္မင္း ထင္တဲ့KNUကို အားကို ယူၿပီး လုပ္တယ္ဆိုတာ ဘယ္အေၿခခံနဲ႔ မင္းေၿပာတာလဲအဲဒီအခ်ိန္တံုးက မင္းက ငါ့ထက္ေတာင္ KNU ေခါင္းေဆာင္ေတြက္ိုပိုသိေသးတယ္ ၊ကိုလွေအာင္ႏွင့္ KNUႏွင့္ၿဖစ္ခဲ့ၾကတာ ငါတို႔ႏွင့္ဘာဆိုင္လဲ..ဒါသူတို႔ကိစၥဘဲ..ငါတို႔က KNU နယ္ေၿမမွာၿဖစ္ခဲ့ၾကတာကိုဘာမွမသိဘဲ ရိုးရိုးသားသား တက္လာခဲ့ၾကတာပါ ..
 • Ko Oo သန္း၀င္းမင္းကုိငါေျပာတာေကအင္ယူကုိအားယူျပီးလုပ္ခဲ့တာ ဖြဲ႔စည္းျပီးျဖစ္လာရတဲ့ကိစၥပါ၊ မကဒတအစဟာ ဒီလုိအတုိက္အခံခပ္ျပင္းျပင္းစခဲ့တာကုိသိေစခ်င္လုိ႔ဘဲ၊ အုပ္စုေလးတစ္စုအသြင္ျဖစ္ေနတဲ့အေနအထားမွ အခုတင္ျပထားတဲ့ စတိတ္မင္းလုိ႔တင္ထားတဲ့အေထာက္အထားဟာလည္း ျပီးျပည့္စုံျခင္းမရွိတာကုိေထာက္ျပတာပဲ၊ ေနာက္ေပါင္းစည္းေရးညီလာခံကမွာ (၁)ရက္ေန႔ကုိသတ္မွတ္တာကုိ မူအရလက္ခံေပးရမယ္ဆုိတဲ့သေဘာပဲ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...