Tuesday, October 1, 2013

NLD ကို အျမင္ကပ္ရင္ ကပ္ပါ

Minn Luu's status.
NLD ကို အျမင္ကပ္ရင္ ကပ္ပါ .... အဲဒါ ခင္ဗ်ားတို႕အပိုင္းပဲ။ က်ဳပ္ကေတာ့ ရွင္းရွင္းပဲ ဘယ္ပါတီ၀င္မွမဟုတ္ဘူး။ က်ဳပ္ႏွစ္သက္ျပီး တိုင္းျပည္ကို အက်ိဳးျပဳမယ္လို႕ ယုံၾကည္ရတဲ့ ပါတီကို မဲေပးမယ္။ ဒါေပမယ့္ NLD ကို မေက်နပ္ေနတဲ့သူေတြကို က်ဳပ္ မသိတာေလးေတြ ေမးခ်င္တယ္ ....
ထို႕ေၾကာင့္ .... ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖပါ ....

၁။ NLD ..... က တိုင္းျပည္သယံဇာတမ်ားကို တရုတ္ထံ မည္မွ်ေရာင္းခဲ့ၾကပါသလဲ (၁၀ မွတ္)

၂။ NLD ..... က တရားမ၀င္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို အခေၾကးေငြယူျပီး ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ရရွိေအာင္ မည္သည့္အေရအတြက္မွ် လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသလဲ (၁၀ မွတ္)

၃။ NLD .... မွ ေဆာက္ျပီး ေသာ ကြန္ဒို ၊ လုပ္ကိုင္ဆဲျဖစ္ေသာ စူပါမားကက္ ႏွင့္ .. ေရႊ ၊ ေက်ာက္စိမ္း နီကယ္ ... ေၾကးနီ တို႕အျပင္ တည္ထားေသာ စက္ရုံအလုပ္ရုံ လုပ္ကြက္မ်ား မည္မွ် ရွိပါသလဲ (၁၀ မွတ္)

၄။ NLD .... မွ ျပည္ပံေတြ အပ္ႏွံထားသည့္ ၁၁ ဘီလယံ ဟု အတြင္းစကားမ်ား ထြက္ေပၚေနပါသလား (၁၁ မွတ္)

၅။ NLD မွ လူမဆန္စြာ အုပ္စုလိုက္ လုပ္ၾကံတဲ့ကိစၥမ်ိိဳး ဘယ္ႏွခုရွိတယ္ဟု ထင္ပါသလဲ(၉ မွတ္)

၆။ NLD လူတစ္စုက ၾကိဳးကိုင္ျပီး ဦးသန္းေရႊ ၊ ဦးေမာင္ေအး ၊ ဦးခင္ညြန္႕ ၊ ဦးသိန္းစိန္ ၊ ဦးေအာင္သိန္းလင္း ၊ ဦးေဌးဦး ၊ ဦးျမင့္လွိဳင္ ၊ ဦးစိုးသိန္း စသည့္ ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္လိုေသာ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသည့္ သူေတာ္စင္မ်ားကို အၾကိမ္ၾကိမ္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ျခင္း .... အၾကိမ္ၾကိမ္ ဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား ျပဳခဲ့သည္ဟု ၾကားဖူးၾကပါသလား။ (၁၀ မွတ္)

၇။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ သားသမီးမ်ား မဂၤလာေဆာင္တြင္ ၀တ္ခဲ့သည့္စိန္မ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္စိမ္းလဲ့ကန္သာတြင္ ငါးေလာင္းျပိဳင္လူသတ္မွဳ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ထင္ျမင္ေနပါသလား ။ ဥပမာ ... ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွ သူ၏သားအား ဟိုက္စကီး ၀ယ္ေပးသည္ဟု သိုးသုိးသန္႕သန္႕ၾကားမိထားပါသလား (၁၀ မွတ္)

၈။ ျပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ကာလ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရး ၊ ဆက္သြယ္ေရး စသည့္ အေရးၾကီးသည့္ အခန္းက႑မ်ားကို NLD မွ ေရြးခ်ယ္ဖ်က္ဆီး တိုက္ခိုက္ခဲ့မွဳမ်ား ရွိေနပါသလား။ NLD မွ ပစ္သတ္ခဲ့သည့္ သံဃာ စုစုေပါင္း ဘယ္္ႏွစ္ပါးရွိပါသလဲ (၂၀ မွတ္)

၉။ NLD က ဦးေဆာင္ျပီး ျမစ္ဆုံဆည္လို ျမန္မာ့ အေမြအႏွစ္ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့တာမ်ိဳးရွိပါသလား (၁၀ မွတ္)

အထက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ေျဖပါ ..... အထက္ပါေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ေက်နပ္ႏွစ္သက္စရာ အေျဖမ်ားကို ေျဖႏိုင္ပါက ေျဖႏိုင္သူတို႕ႏွင့္အတူ က်ဳပ္ ေအာင္ၾကီး ေျခစုံရပ္ပါမည္။ အထက္ပါကိစၥ မ်ားကဲ့သို႕ ယုတ္မာေသာ အျပဳအမူမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကိဳးပမ္းသည့္ မည္သည့္ပါတီမ်ိဳး ကိုမဆို ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ က်ဳပ္အလိုမရွိပါ။ ဆန္႕က်င္ပါမည္။

ကိုးန၀င္းေက် ေအာင္ ေမးေပးတဲ့
ေအာင္ၾကီး
ဦးေအာင္ႀကီး post မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...