Tuesday, October 1, 2013

“အေရၿပားတစ္ေထာက္စာ အေၿပာင္းအလဲႏွင့္ ၂၀၀၈ အေၿခခံဥပေဒ အရႈပ္အေထြးမ်ား”

October 1, 2013 at 8:52am
ေစတနာသန္ ့သန္ ့နဲ ့ အသြင္ကူးေၿပာင္းေရးစဥ္းစားခ်က္ မပါဘူးဆိုတာ စစ္တစ္ပိုင္းအစိုးရ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ ့ကို သီဆိုခ်ီးၿမွင့္ေနသူေတြကို ၿပတ္ၿပတ္သားသားသတိေပးလိုက္ပါရေစ။

ႏိုင္ငံေရးပုေရာဟိတ္လုပ္ခ်င္ႀကသူအခ်ိဳ ့နဲ ့ တက္ႀကြလႈပ္ရွားသူအခ်ိဳ ့ကဒီကေန အေၿခအေနေတြဟာ စစ္အစိုးရကိုယ္တိုင္ အေၿပာင္းအလဲလုပ္ခ်င္လို ့ၿဖစ္လာရတာပါဆိုၿပီး အခြင့္အေရးႀကံဳ တိုင္း ေၿပာေဟာပို ့ခ်ေနႀကပါတယ္။
ဒီစကားကအၿပည့္အ၀မွန္တယ္လို ့မဆိုႏိုင္သလိုအၿပည့္အ၀မွားေနတယ္လို ့လည္းကၽြန္ေတာ္တို ့မၿငင္းလိုပါဘူး။ ၿပည္သူလူထုႀကီးကိုယ္တိုင္တက္ႀကြစြာပါ၀င္ခဲ့တဲ့၁၉၈၈ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုမႈေတြကေန ေနာက္ဆံုးၿပီးခဲ့တဲ့၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္လႈပ္ရွားမႈအထိ ဆက္တိုက္ၿဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ လူထုဖိအား၊ တြန္းအားေတြေႀကာင့္ ဒီေန ့လိုအေနအထားေရာက္လာတာကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီးထည့္မစဥ္းစားလို ့မရပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ စစ္အုပ္စုကိုယ္တိုင္ ေၿပာင္းခ်င္တယ္ဆိုရာမွာ
ဘယ္ပံုစံေၿပာင္းခ်င္တာလဲဆိုတဲ့ေမးခြန္း ေမးစရာရွိပါတယ္။ ေၿပာင္းရင္ၿပီးေရာ၊ အရင္လို ယူနီေဖာင္း၀တ္မထားရင္ၿပီးေရာ လြယ္လြယ္ေလးသတၱဳခ်လို ့ရႏိုင္ပါသလား။

စစ္အုပ္စုအေနနဲ ့အရင္လိုေၿပာင္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ပံုစံဆက္သြားေနတာကိုၿပည္သူက ဆက္သည္းမခံေတာ့တဲ့အဆံုးမွာပံုစံေၿပာင္းၿပီးဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ဖို ့စဥ္းစားလာရပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္က ႏိုင္ငံတကာရဲ ့

တရား၀င္အသိအမွတ္ၿပဳမႈနဲ ့စီးပြားေရးပိတ္ဆို ့မႈ ရုပ္သိမ္းေပးေရးအတြက္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံေဟာင္းကိုစြန္ ့လႊတ္မွရမယ္ဆိုတာ နအဖအစိုးရ နားလည္သေဘာေပါက္လာပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အာဏာကိုအၿပည့္အ၀ စြန္ ့လႊတ္ဖို ့က်ေတာ့ ၀န္ေလးေနတာေႀကာင့္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကို သြယ္၀ိုက္ၿပီး တရား၀င္ၿဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို ့ႀကံစည္လာရပါတယ္။ ဒီအေၿခခံအေႀကာင္းတရားေတြႀကားက လမ္းၿပေၿမပံု(၇)ခ်က္နဲ ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ ေပၚထြက္လာရတာပါ။
ေစတနာသန္ ့သန္ ့နဲ ့ အသြင္ကူးေၿပာင္းေရးစဥ္းစားခ်က္ မပါဘူးဆိုတာစစ္တစ္ပိုင္းအစိုးရ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ ့ကို သီဆိုခ်ီးၿမွင့္ေနသူေတြကို ၿပတ္ၿပတ္သားသားသတိေပးလိုက္ပါရေစ။

၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒရဲ ့အခန္း (၁) “ႏိုင္ငံေတာ္အေၿခခံမူမ်ား” အခန္းမွာစုစုေပါင္းအပိုဒ္ (၄၈)ခု ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီထဲက က်န္တဲ့အပိုဒ္ေတြဟာ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းခ်က္နဲ ့ဖြင့္ဆိုၿပခ်က္ေတြဘဲၿဖစ္ၿပီး အပိုဒ္ (၆)ကတကယ့္အတြင္းသရုပ္ၿဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ (က) ၿပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး
(ခ) တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး (ဂ) အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာတည္တ့ံ
ခိုင္ၿမဲေရး (ဃ) စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းၿပည့္၀ေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္
ထြန္းကားေရး (င) ႏိုင္ငံေတာ္၌ တရားမွ်တၿခင္း၊ လြတ္လပ္ၿခင္းႏွင့္ ညီမွ်ၿခင္းတည္း
ဟူေသာ ေလာကပါလတရားမ်ား ပိုမိုထြန္းကားေရး နွင့္ (စ) ႏိုင္ငံေတာ္၏
အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္
ႏိုင္ေရးတို ့ကို အစသ္တစိုက္ဥိးတည္သည္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ (၆)ခ်က္က
လက္ရွိဖြဲ ့စည္းပံုရဲ ့အသက္ဘဲၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေၿခခံမူ(၆)ခ်က္ဟာ၁၉၉၃ကစတင္က်င္းပတဲ့အမ်ိဳးသားညီလာခံအတြင္းမွာခ်မွတ္ခဲ့တာလည္းမဟုတ္ပါဘူး။ န၀တ/နအဖ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရကိုယ္တိုင္ေသေသခ်ာခ်ာ ၿပင္ဆင္ခ်မွတ္ၿပီးမွ သူတို ့ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုတက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံမွာ ထည့္သြင္းအတည္ၿပဳခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ ဘာကိုၿပေနသလဲဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္အေၿခခံမူေတြဟာ တစ္ခုနဲ ့တစ္ခု ဆန္ ့က်င္ကြဲလြဲေနတဲ့
အေနအထားမွာရွိၿပီး လြတ္လပ္ခြင့္ကို ကန္ ့သတ္ပိတ္ပင္တဲ့ ႀကိဳတင္စည္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြလည္း ပါ၀င္ေနတာကိုေတြ ့ရပါတယ္။ ပိုဆိုးတာကဒီအေၿခခံမူေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆက္လက္သက္ဆိုးရွည္ေစမယ့္ေရခံေၿမခံေတြဘဲၿဖစ္ေနသလို ၿပည္သူလူထုကို ဖိႏွိပ္ဆန္ ့က်င္တဲ့ သေဘာတရားႀကီးႀကီးမားမား ကိန္း၀ပ္ေနတာကိုလည္း ေတြ ့ႏိုင္ပါတယ္။

အေၿခခံမူ (၆)ခ်က္ထဲက ေရွ ့ (၃)ခ်က္ၿဖစ္တဲ့ တို ့တာ၀န္အေရးသံုးပါးရဲ ့အႏွစ္ခ်ဳပ္သေဘာဟာ အာဏာကို စစ္တပ္က တလံုးတစည္းတည္းထိန္းခ်ဳပ္ဖို ့ထားမယ္လို ့ေၿပာတာပါ။ ၁၉၆၂ မွာ ရွမ္းၿပည္နယ္ခြဲထြက္ေရး အေႀကာင္းၿပခ်က္ရွာၿပီးအာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့စစ္တပ္ဟာလည္းအခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကိုလိုခ်င္တပ္မက္တဲ့ ေလာဘစိတ္ရဲ ့တြန္းအားေပးမႈကတစ္ဆင့္ ကာယကံေၿမာက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာပါဘဲ။


 ၿပည္ေထာင္စုလို ့အမည္တပ္ထားေပမယ့္ လက္ေတြ ့အားၿဖင့္ တစ္ၿပည္ေထာင္စနစ္ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို ့ဒီမူ(၃)ခ်က္ကရည္ညႊန္းေနပါတယ္။

၁၉၇၄ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအေၿခခံဥပေဒအတိုင္း ၿပည္နယ္ခုနစ္ခု၊ တိုင္းခုနစ္ခု ၿပန္ထားတာကိုႀကည့္ရင္ ၿပည္ေထာင္စုစစ္စစ္
မၿဖစ္လိုဘူးဆိုတာ၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ခ်င္ေသးဘူးဆိုတာ
ေတြ ့ေနရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ဒီအခ်က္ကိုထင္ရွားေစတဲ့ သက္ေသၿပခ်က္ကေတာ့
ၿပည္နယ္မ်ားရဲ ့ကိုယ္ပိုင္ၿပဌာန္းခြင့္ကို အာမခံေပးႏိုင္တဲ့ ၿပည္နယ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု
အေၿခခံဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲခြင့္ သီးၿခားမရရွိတာဘဲၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္ေထာင္စု
ဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒထဲမွာ တစ္ေပါင္းတည္း ေရာေထြးေဖာ္ၿပထားတာကို
ေတြ ့ရပါတယ္။

“စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းၿပည့္၀ေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္” ဆိုတဲ့ ၿပဌာန္းခ်က္မွာ
“စည္းကမ္း” ဆိုတာ ထည့္သြင္းထားမႈက အာဏာရွင္အေငြ ့အသက္မကင္းတဲ့
ဒီမိုကေရစီကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္လို ့ေၿပာတာနဲ ့အတူတူပါဘဲ။ စည္းကမ္းရဲ ့
သဘာ၀က အထက္ကေနေအာက္သို ့ စီးဆင္းတဲ့အသြင္ေဆာင္ပါတယ္။
ဒါေႀကာင့္ စစ္အုပ္စုဆိုလိုတဲ့ဒီမိုကေရစီဟာ တင္းတင္းႀကပ္ႀကပ္
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေအာက္မွာသာ ရွိေနတဲ့ ပဒုမေပါင္တို ဒီမိုကေရစီလို ့ဘဲ
စြပ္စြဲေ၀ဖန္ခ်င္ပါတယ္။ ဒါကို ေက်ာမွာထမ္းပိုးၿပီး ရွင္သန္ေအာင္ ေကၽြးေမြးၿပဳစု
ယုယသုတ္သင္ေပးမယ္ဆိုရင္ ၿပည္သူကို သစၥာေဖာက္ရာက်ေနလိမ့္မယ္လို ့
ယူဆပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ ့အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑မွာ တပ္မေတာ္က
ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရး မူ၀ါဒဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးဆိုး၀ါးတဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္
တစ္ခုၿဖစ္ၿပီး ဘယ္ၿပည္သူကမွ လက္သင့္မခံႏိုင္တဲ့ သေဘာထားတစ္ခုပါ။
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆက္လက္အသက္သြင္းဖို ့ ႀကိဳးပမ္းခ်က္တစ္ခုဘဲ
ၿဖစ္ပါတယ္။ အရပ္ဘက္၀န္ထမ္းေတြ အစိုးရေနရာမွာ ပါ၀င္ခ်င္ရင္
ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ရမယ္လို ့ၿပဌာန္းထားၿပီး စစ္သားေတြကေတာ့ ရာထူးက
ႏုတ္ထြက္စရာမလိုဘဲ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုတဲ့သေဘာ ေဆာင္ေနပါတယ္။
ဒီလို မိုးက်ေရႊကိုယ္ အခြင့္ထူးခံလူတန္းစားဖန္တီးမႈဟာ အခ်က္ (၅)မွာ ထည့္သြင္း
ၿပဌာန္းထားတဲ့ ေလာကပါလတရား (၃)ပါးကို ၿပန္လည္ခ်ိဳးေဖာက္လိုက္တာဘဲ
ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၿခခံမူေတြကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရရင္ ၁၉၆၂ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ၊
၁၉၈၈ စစ္အာဏာသိမ္းမႈတို ့ကို တစ္ဆင့္ၿမွင့္ထားတဲ့ ပါလီမန္အသြင္ေဆာင္
စစ္အာဏာသိမ္းမႈတစ္ရပ္ ထပ္မံက်ဴးလြန္ထားၿခင္းဘဲၿဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ေန၀င္း
ခ်က္လုပ္ခဲ့တဲ့ ၀ိုင္အရက္ကို ပုလင္းအသစ္ေၿပာင္းၿပီး တံဆိပ္အသစ္ကပ္ကာ
ၿပန္လည္ထုတ္လုပ္လိုက္တာဘဲၿဖစ္တယ္လို ့ ရႈၿမင္ရပါလိမ့္မယ္။

အေၿခခံဥပေဒၿပင္ဆင္ေရး ေႀကြးေႀကာ္သံနဲ ့ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့တဲ့
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ လြယ္လင့္တကူၿပင္မရဘူး
ဆိုတဲ့အသိကို မႀကာခင္ကမွ ရရွိခဲ့ပါၿပီ။ အေၿခခံဥပေဒၿပင္ဆင္ဖို ့မဆိုထားနဲ ့
ၿပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမည့္ သာမန္ဥပေဒတစ္ခု ၿပဌာန္းဖို ့
အတြက္ေတာင္ (၆) ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာရွိေသာ အမတ္အင္အားနဲ ့မၿဖစ္ႏိုင္ပါ။
ဒါေႀကာင့္ အေၿခခံဥပေဒကို ၿပင္ဆင္ေရးလုပ္မလား၊ လံုး၀ဖ်က္သိမ္းၿပီး
အသစ္တစ္ခုနဲ ့ အစားထိုးမလားဆိုတာ လူထုဆီက ဆႏၵေဖာ္ထုတ္
လက္မွတ္ေကာက္ခံဖို ့ ဒီခ်ဳပ္က ဆံုးၿဖတ္လိုက္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္သေဘာေၿပာရရင္ၿပည္သူကိုလံုး၀အက်ိဳးမၿပဳဘဲစစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆက္လက္တည္ၿမဲေစဖို ့ ေရးသားထားတဲ့အေၿခခံဥပေဒကို ဟိုတစ္ကြက္ဒီတစ္ကြက္ၿပင္ဆင္ေနတာက လံုး၀အဓိပၸာယ္ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ လူနည္းစုအခြင့္အေရးကို
အာမခံႏိုင္တဲ့ ၿပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ ေပၚထြန္းေစမယ့္ အေၿခခံဥပေဒသစ္တစ္ခုနဲ ့တစ္စံုလံုး အစားထိုးႏိုင္ေရးကိုသာ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းရပါလိမ့္မယ္။ ဒီမိုကေရစီေရး၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူညီမွ်ေရးဆိုတဲ့ မ်က္ေမွာက္ကာလ ႏိုင္ငံေရးလိုလားခ်က္ေတြကို ရရွိဖို ့အတြက္ အေၿဖရွာမယ္ဆိုရင္ ၂၀၀၈ အေၿခခံဥပေဒေဘာင္ထဲကေတာ့ မၿဖစ္ႏိုင္တာ ေသခ်ာေနပါၿပီ။ ၿပင္ဆင္တာထက္စာရင္ဖ်က္သိမ္းၿပီး အသစ္ၿပန္စတာကသာ အမွန္ကန္ဆံုးနည္းလမ္းၿဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အေရၿပားတစ္ေထာက္စာ ၿပင္ဆင္ေရးကို ၀မ္းသာအားရ လက္ကမ္းႀကိဳဆိုဖို ့လံု၀မစဥ္းစားႀကပါနဲ ့။ အရင္က မေဖာ္ၿပခဲ့ရတဲ့နာမည္ေတြကို စာနယ္ဇင္းေပၚမွာထည့္သြင္းခြင့္ရရွိရံုေလာက္နဲ ့ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိၿပီလို ့ဆိုမလား၊ အရင္ကပိတ္ပင္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံၿခားခရီးစဥ္ေတြ သြားလို ့ရရံုေလာက္နဲ ့ ဒီမိုကေရစီရွိၿပီလို ့ေၿပာႏိုင္မလား၊ အရင္က က်င္းပခြင့္မရွိတဲ့ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားေတြ
က်င္းပဖို ့ရၿပီဆိုရံုေလာက္နဲ ့ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးၿဖစ္တယ္လို ့ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါ့မလား။ အေပၚယံသရုပ္ထဲက မထူးၿခားေသးတဲ့အတြင္းသ႑ာန္ကိုဆုပ္ဆုပ္ကိုင္ကိုင္ ထုတ္ၿပၿပီး ၿပည္သူေတြရည္မွန္းတဲ့ ပန္းတိုင္အစစ္ကိုဆက္လက္ရွာေဖြဖို ့လိုအပ္ေႀကာင္း တင္ၿပလိုက္ပါတယ္။

ေက်ာ္ကိုကို

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...