Thursday, October 24, 2013

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦးႏွင့္ ကြၽန္ေတာ့္ဘဝ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ


October 17, 2013 at 2:10am
ကြၽန္ေတာ္၏ ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္အေၾကာင္းေရးသားထားေသာ “ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦးႏွင့္ ကြၽန္ေတာ့္ဘဝ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ” ေဆာင္းပါးကုိ ၾကာသာပေတးေန႔ အပတ္စဥ္ထုတ္ ရန္ကုန္တုိင္းမ္ဂ်ာနယ္မွာ မ်က္ႏွာဖံုး အထူးေဆာင္းပါး (Cover Story, Special Feature) အျဖစ္ ယေန႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး အပတ္စဥ္ေဖာ္ျပသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း အားလံုးကုိ အသိေပးအပ္ပါသည္။


အားလံုးကုိေလးစားလ်က္။
ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (၇၄)

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦးႏွင့္ ကြၽန္ေတာ့္ဘဝ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ 

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္) စတင္ေပၚေပါက္လာပံုႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္ မည္သို႔မည္ပံု ပါဝင္လာသည္တို႔ကို ေရးသားရာ၌ အလံုးစံုျပည့္စံုလိမ့္မည္ မဟုတ္သလို ကြၽန္ေတာ္၏ အေတြ႕အၾကံဳကိုသာ တင္ျပျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ကြ်န္ေတာ့္ဖက္မွ ရွဳေထာင့္သာျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ားကလည္း သူတို႔၏ ရွဳေထာင့္၊ သူတို႔၏အျမင္ က်ိန္းေသရွိမည္မွာ ျငင္းစရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။ သူ႔ရွဳေထာင့္ႏွင့္ ကိုယ့္ရွဳေထာင့္တူသည္ ရွိႏုိင္သလို အျမင္မတူသည္လည္း ရွိမည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ကြ်န္ေတာ့္ အေနႏွင့္ သစၥာတရားကို ေရွ႕ထား၍ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို တိတိက်က် ျဖစ္နိုင္သမွ် ႀကိဳးစားေရးသားၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးမပါဘဲ သမိုင္းတစ္ခုကို ျဖတ္သန္းၾကရာ၌ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ ေၾကကြဲဖြယ္ရာမ်ား၊ နာၾကဥ္းစရာမ်ား၊ အားက်စရာ၊ အတုယူစရာမ်ားတို႔ကို ေႏွာင္းလူတို႔ သိရွိၿပီး သင္ခန္းစာယူနိုင္ရန္ ေရးသားသင့္သည္ဟု ယံုၾကည္၍ ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါသည္။
ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ဘာေၾကာင့္ က်ဳးဘားေတာ္လွန္ေရးကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္မႈ မရေသးသနည္း ဆိုသည့္ အခ်က္အျပင္ ၂၅ ႏွစ္ အၾကာတြင္ ျပည္သူမ်ားကို ဘာေတြျဖစ္ခဲ့သည္ဆိုသည္ကို တင္ျပခ်ိန္ေရာက္ၿပီဟု ယူဆသည့္အတြက္ ေရးရန္ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္မွ တခ်ိဳ႕ရဲေဘာ္မ်ား ကြၽန္ေတာ့္အား မၾကာခဏ ေမးျမန္းၾက၊ စကားနာထိုးၾက၊ သူတို႔ကိုထားခဲ့ၿပီး ထြက္သြားသည္ဟု အျပစ္တင္ၾကႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္ ဘာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ကို စြန္႔ခြာထြက္သြားရသည္ကို ေမးျမန္းၾကသူမ်ားကိုလည္း ဤကြ်န္ေတာ္၏ကိုယ္ေရးအေတြ႔အၾကံဳမွ အေျဖထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။
ေတာ္လွန္ေရးမၿပီးေသးဘူး၊ ဒါေၾကာင့္မေရးပါနဲ႔ဦး၊ အပုပ္ခ်သလို ျဖစ္ေနမယ္ ေတာ္လွန္ေရးၿပီးမွ ေရးပါဆိုသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕က သူတို႔ေထာက္ခံထားေသာ၊ သူတို႔အေပၚေကာင္းခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ထိခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း လက္ရွိတာဝန္ယူေနေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရဲေဘာ္မ်ားကို ထိခိုက္မည္ကုိ စိုးရိမ္သျဖင့္ တားၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၅ ႏွစ္တာကာလသည္ အျဖစ္မွန္မ်ားကို ျပည္သူမ်ား၊ က်ဆံုးသြားေသာ ရဲေဘာ္မ်ား၏ မိဘမ်ား သူတုိ႔ေခါင္းမခ်ခင္ သိခြင့္ေပးရန္ လံုေလာက္သည့္ အခ်ိန္ဟု ယူဆပါသည္။
ဤစာကို ေရးသားရာ၌ အမွန္အတိုင္း ေရးသားရသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ရဲေဘာ္မ်ား၏ ေကာင္းဆိုးမွန္သမွ်လည္း ပါဝင္မည္မွာ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအမွားလုပ္ခဲ့သူမ်ား၊ ကိုယ္က်ိဳးရွာခဲ့သူမ်ား၊ ေဖါက္ျပန္ခဲ့သူမ်ားအေနႏွင့္ ျငင္းခ်က္ ထုတ္ေကာင္း ထုတ္ၾကမည္ကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။
ေတာ္လွန္ေရးသစၥာျဖင့္
ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (၇၄)
နိဒါန္း
ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) အေၾကာင္းကိုေရးလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အုပ္စု ေတာ္လွန္ေရး နယ္ေျမကို စတင္ခရီးထြက္သည့္အေၾကာင္းပါမွ အလံုးစံုကို နားလည္သေဘာေပါက္ လိပ္ပတ္လည္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္မွ စတင္ခဲ့သည့္ခရီးႏွင့္ စတင္ေရးသားဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါသည္။
နယ္စပ္သို႔ထြက္ရန္ဆံုးျဖတ္ျခင္း။
စက္တင္လာလ ၁၈ရက္ေန႔ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ၿပီးေနာက္ ကြ်န္ေတာ့္ေနအိမ္သို႔ စစ္တပ္မွလာေရာက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ့္ကို ရွာေဖြျခင္းကို ခံရပါေတာ့သည္။ ျဖစ္ပံုမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အိမ္ေရွ႕တြင္ တာဝန္က်ေသာတပ္ခြဲတစ္ခြဲကို ကြ်န္ေတာ္တရားေဟာရာတြင္ ရဲေဘာ္မ်ားအား မည္သည့္အစိုးရမဆို စစ္အစိုးရျဖစ္ေစ၊ ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရျဖစ္ေစ၊ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရျဖစ္ေစ၊ အရင္းရွင္အစိုးရျဖစ္ေစ၊ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ျဖစ္ေစ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကလွ်င္ ေကာင္းစားသူမ်ားခ်ည္းျဖစ္သည္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ သန္း ၄၀ ခန္႔ (ထိုအခ်ိန္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္က) ရွိရာ လူတစ္သန္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္ တေယာက္ ေပၚလာလွ်င္ သန္း ၄၀ တြင္ ေခါင္းေဆာင္ ၄၀ ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲတြင္ တဦးအျဖစ္ ပါဝင္လာရန္မွာ တသန္းခ်ိဳး တခ်ိဳး ျဖစ္နိုင္ေခ် ရွိသျဖင့္ တစ္သန္းထဲမွ တစ္ေယာက္အျဖစ္ အေရြးခံရဖို႔မွာ လြန္စြာ ခက္ခဲလွေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ က်န္အမ်ားစု  ကိုးသိန္းကိုးေသာင္းကိုးေထာင္ကိုးရာကိုးဆယ့္ကိုးေယာက္ ထဲတြင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔မွာမူ  ၉၉.၉% ရာခိုင္ႏႈန္း အလြန္ျဖစ္နိုင္ေျခ ရွိပါသည္။
ထိုေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔က မိမိကိုယ္ကို စဥ္းစားရာတြင္ ျဖစ္နိုင္ေျခနည္းေသာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဖို႔ထက္ သာမန္ျပည္သူတို႔၏ ေနရာမွေန၍ စဥ္းစားဖို႔လိုေၾကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လွ်င္မူ မည္သည့္စနစ္တြင္မဆို ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး ေကာင္းစားသည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ျဖစ္နိုင္ေျခနည္းေသာ ေခါင္းေဆာင္ေနရာထက္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားေသာ ေနာက္လိုက္ျပည္သူေနရာမွေန၍ စဥ္းစားေတြးေခၚၿပီး၊ ေခါင္းေဆာင္မျဖစ္ဘဲ ေအာက္ေျခ လူတန္းစားဘဝေနရာတြင္ ေရာက္လွ်င္ မည္သည့္စနစ္သည္ လူကိုလူလိုျမင္ေသာစနစ္ ျဖစ္သည္၊ လူ႔လြတ္လပ္ခြင့္ကို ေပးသည္ကို ေလ့လာၿပီး ေရြးခ်ယ္ဖို႔လိုေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီသည္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ ျဖစ္သျဖင့္ စစ္သားမ်ားမွ အစ လြတ္လပ္ခြင့္ ဆိတ္သုန္းေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီကို ေက်ာင္းသား ျပည္သူမ်ားက ေတာင္းဆုိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္ကို ရဲေဘာ္မ်ားက ေထာက္ခံခဲ့သျဖင့္ ဗိုလ္မွဴးလုပ္သူက ေဒါသထြက္ၿပီး “ခင္ဗ်ားတို႔က ပစ္မသတ္ေတာ့မွ တရားေဟာရဲတဲ့လူေတြပါ” ဆိုၿပီးလာေျပာခဲ့သည္။  ကြ်န္ေတာ္က ဘာမွျပန္မေျပာဘဲ ျပံဳးၿပီး ဗိုလ္ျဖစ္သူကို ၾကည့္စဥ္ ဘယ္အခ်ိန္က ေရာက္ေနမွန္းမသိသည့္ ေဖေဖ ဦးတင္အံုးက “ငါ့သားက ႏိုင္ငံေရးကို ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္လာတာကြ ေထာင္တစ္သက္တစ္ကြ်န္းက်လာတာ” ဟု မခံခ်င္စိတ္ႏွင့္ ဝင္ေျပာသည့္အခါ ၎က “ဒါျဖင့္လည္းေျပာႏိုင္ပါတယ္ဗ်ာ” ဟု ကြၽန္ေတာ့္ကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ၿပီး ျပန္ေျပာကာ ထြက္သြားခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အာဏာသိမ္းလိုက္သည့္အခါ ထိုစစ္ဗိုလ္က သူ႔တပ္ကိုတရားေဟာေသာ ကြ်န္ေတာ့္ကို ဖမ္းဖို႕လာသလား ပစ္သတ္မလုိ႔လာသလားမသိ အိမ္ကိုတပ္ႏွင့္ေရာက္လာပါေတာ့သည္။ ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က အိမ္မွာမရွိဘဲ ဦးရဲထြန္းအိမ္သို႔ ေရာက္ေနသည္။ ဦးရဲထြန္း၏ ဖိုးစိန္လမ္းကအိမ္တြင္ မင္းကိုႏိုင္တို႔အုပ္စု၊ မင္းေဇယ်ာတို႔အုပ္စုအျပင္ ေရွ႕သို႔ဦးလွၾကည္ (ေရွ႕သုိ႔စာေစာင္၏အယ္ဒီတာ၊ ဦးႏုဆီသုိ႔ေတာခုိခဲ့ဖူးသူ) တို႔လည္း ေရာက္ေနၾကသည္။  ကြ်န္ေတာ္က “ေနာက္တခါ အဖမ္းမခံနိုင္ေတာ့ဘူး၊ နယ္စပ္သို႔ထြက္မည္ လက္နက္ကိုင္ၿပီး တိုက္မည္” ဟု ေျပာသည္၊ မင္းကိုနိုင္က “သူလည္း လိုက္ခ်င္သည္” ဟု ဆိုသည္၊ အားလံုးက အဖမ္းမခံခ်င္ၾက၊ ထိုအတိုင္းေနလွ်င္ အဖမ္းခံရမည္ဟု ခံစားေနၾကသည္။ ကြ်န္ေတာ္က “မင္းကိုနိုင္လိုက္မည္ဆိုလွ်င္ ေခၚမည္။ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္လိုက္မလဲ” ဟု ေမးေသာအခါ “အားလံုး လူ ၄၀ ေလာက္ လိုက္မည္” ဟု ဆိုသည္။ လူ ၄၀ လံုးဆိုလွ်င္ ေပၚထင္ႀကီးျဖစ္ေနမည္မျဖစ္နိင္ဟု ေျပာရသည္။ ထိုအခါ ေရွ႕သို႔ဦးလွၾကည္က သူစီစဥ္ေပးမည္ ရေနာင္းသို႔ ေလွႏွင့္ပို႔ေပးမည္ဟု ေျပာၿပီး မင္းကိုနိုင္တို႔ ဦးရဲထြန္းအိမ္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပုိုင္း ထြက္မလာ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ Freedom Fighters of Burma (FFB) လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲဝင္သူမ်ားအဖြဲ႔တည္ရွိရာ သမိုင္းလမ္းဆံုသို႔ ထြက္ခဲ့ၿပီး ကိုပြင့္တို႔အိမ္ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းရွိ တိုက္ခန္းတစ္ခုတြင္ ရဲျမင့္သိန္း၊ ကိုစိန္ေပါ၊ ေစာဖိုးၾကဴး၊ လွေအာင္ ေခၚ ဒန္အိုး (ကြယ္လြန္) တို႔ႏွင္ FFB အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္ ေသနတ္သံမ်ား အဆက္မျပတ္ ၾကားေနရၿပီး ျပည္သူ႔ဘက္မွပါဝင္၍ ပစ္ခတ္ေသာ ရဲေဘာ္ေဟာင္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ သမိုင္းဂံုနီစက္ရံုနားတြင္ တိုက္ေနေၾကာင္းလည္း ၾကားေနရပါသည္။ FFB အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး၏ ညီမျဖစ္သူ မလွၿမိဳင္က လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္အတူ သူ႔ေမာင္ႏွမမ်ားလည္း လိုက္မည္ဟုဆိုသျဖင့္ မုတၱမကားဂိတ္သို႔ မနက္ျဖန္နံနက္ အတူသြားၾကမည္ဟု ခ်ိန္းဆိုလိုက္ၿပီး အိမ္သို႔စနည္းနာရန္ ထြက္ခဲ့ပါေတာ့သည္။
အေရွ႕ကိုေလွ်ာက္ပါလို႔ အေနာက္ကိုတဲ့ေမွ်ာ္လိုက္ရင္
အိမ္ကိုညပိုင္း ၇ နာရီ ေလာက္ေရာက္သည့္အခါ အေမက “အိမ္ကို စစ္တပ္က လာေမးတာ ႏွစ္ခါရွိၿပီ” ဟု ဆိုသည္။ သားထက္ေအာင္ေက်ာ္က သံုးႏွစ္သား၊ သမီးၾကည္ေအာင္ေက်ာ္က တႏွစ္ခြဲ လူမမယ္ေလးေတြ သူတို႔အေဖ ဘာေတြလုပ္ေနသည္ကို သိနိုင္သည့္အရြယ္မဟုတ္ ကေလးသဘာဝ ေပ်ာ္ေနၾကသည္။ ဇနီးသည္ ေဆြေဆြက မ်က္ရည္လည္ရြဲ ႏွင့္ “အကိုႀကီးရယ္ မသြားပါနဲ႔” ဆိုၿပီး ေတာင္းပန္သည္။ အေမေဒၚၾကင္လွက “ငါ့သား၊ ျမန္ျမန္သြား ဒီတစ္ခါ အဖမ္းခံရရင္ မင္းအသက္ရွင္မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟုဆိုသည္။ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း ဆံုးျဖတ္ၿပီးသား၊ အဖမ္းခံရမွာလည္း မစိုးရိမ္၊ တစ္ျပည္လံုး အံုၾကြၿပီး စစ္အစိုးရ အလိုမရွိေၾကာင္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လိုလားေၾကာင္း သေဘာထား ထုတ္ေဖၚၿပီးျဖစ္၍ ျပည္သူတို႔ ဘာကို လိုခ်င္သည္ကို သိၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္နက္လက္ဝယ္ကိုင္ထားၿပီး လက္နက္မဲ့ျပည္သူတို႔ကို ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းခဲ့၍သာ အရွံဳးေပးခဲ့ရသည္။ ငါတို႔တြင္ လက္နက္ရွိလွ်င္ ဒီေကာင္ေတြကို ငါတို႔နိုင္ရမည္ဆိုသည့္ တက္ၾကြသည့္ အျမင္က ရွိေနခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီတစ္ခါ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ဖို႔ သမိုင္းက ေတာင္းဆိုေနၿပီဟု ယံုၾကည္ခ်က္က ရွိေနခဲ့သည္။ ေတာတြင္းသြား၍ လက္နက္ယူမည္ ၆ လ အတြင္း ျပည္သိမ္းတိုက္ပြဲေတြ ဆင္ႏႊဲမည္ဟု စိတ္ကသန္ေနသည္။ ေကအင္ယူတို႔ထံတြင္ ဂိုေဒါင္ႀကီးသံုးလံုးအျပည့္ လက္နက္ေတြ ရွိသည္ဆိုသည့္ ေကာလဟာလကလည္း ထြက္ေနသည့္အတြက္ စိတ္အားထက္သန္မႈက ရွိေနခဲ့သည္။
ကေလးေတြကို ဖက္ရမ္းနမ္းရွဳံ႕ခါ သိပ္သည္၊ ေဆြေဆြက “သူလည္း ကေလးေတြေခၚၿပီးအတူလိုက္မည္ မထားခဲ့ပါႏွင့္” ဟု ေတာင္းပန္သည္။ အကိုႀကီးမရွိရင္ ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာၾကည့္ေနရမွာလဲဟု ငိုယို၍ေျပာၿပီး ေျခေထာက္ကို ဖက္ထားသည္။ စိတ္မေကာင္းႀကီးစြာျဖစ္ရသည္၊ ကေလးေတြကို အတူမေခၚနိုင္၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ေတာတြင္းေသမလား ရွင္မလားမသိနိုင္သည့္ဘဝ၊ အျပစ္မဲ့ကေလးမ်ားကို မိမိဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ဒုကၡထဲ ဆြဲမထည့္ခ်င္။

မာနယ္ပေလာတြင္ ေက်ာင္းသားစစ္သင္တန္းဆင္းပြဲ၌ မိန္႔ခြန္းေျပာေနပံု
(ေဘး၌ရပ္ေနသူမွာ KNU အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဖဒုိေစာဘသင္ျဖစ္သည္)
မာနယ္ပေလာတြင္ ေက်ာင္းသားစစ္သင္တန္းဆင္းပြဲ၌ မိန္႔ခြန္းေျပာေနပံု (ေဘး၌ရပ္ေနသူမွာ KNU အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဖဒုိေစာဘသင္ျဖစ္သည္)
ဘုရားသံုးဆူသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္စဥ္ 
ထိပ္ဆံုးမွဦးေဆာင္ခ်ီတက္လာသူ- ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ 
ညာမွဘယ္သုိ႔ - ဦးပဇင္းေလး၊ ေက်ာ္စုိး၊ ကုိကုိေလး၊ ေအာင္ၾကည္ဦး၊ ေအာင္ဝင္း၊ ခ်ာလီေအးေက်ာ္
ဘုရားသံုးဆူသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္စဥ္ ထိပ္ဆံုးမွဦးေဆာင္ခ်ီတက္လာသူ- ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ညာမွဘယ္သုိ႔ - ဦးပဇင္းေလး၊ ေက်ာ္စုိး၊ ကုိကုိေလး၊ ေအာင္ၾကည္ဦး၊ ေအာင္ဝင္း၊ ခ်ာလီေအးေက်ာ္
ခရီးရွည္ခ်ီတက္လာၿပီး ဘုရားသံုးဆူသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္စဥ္
ထိပ္ဆံုးမွဦးေဆာင္ခ်ီတက္လာသူ- ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ 
ညာမွဘယ္သုိ႔ - ဦးပဇင္းေလး၊ ေက်ာ္စုိး၊ ေအာင္ၾကည္ဦး၊ ေအာင္ဝင္း၊ ခ်ာလီေအးေက်ာ္ႏွင့္ အမည္မသိ
ခရီးရွည္ခ်ီတက္လာၿပီး ဘုရားသံုးဆူသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္စဥ္ ထိပ္ဆံုးမွဦးေဆာင္ခ်ီတက္လာသူ- ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ညာမွဘယ္သုိ႔ - ဦးပဇင္းေလး၊ ေက်ာ္စုိး၊ ေအာင္ၾကည္ဦး၊ ေအာင္ဝင္း၊ ခ်ာလီေအးေက်ာ္ႏွင့္ အမည္မသိ
ဘုရားသံုးဆူသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္စဥ္
အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (မဒတ) ရံုးေရွ႕၌ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္စစ္ေၾကာင္းတြင္ ပါလာေသာလူငယ္မ်ား
ဘုရားသံုးဆူသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္စဥ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (မဒတ) ရံုးေရွ႕၌ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္စစ္ေၾကာင္းတြင္ ပါလာေသာလူငယ္မ်ား

Htun Aung Gyaw

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...