Thursday, October 17, 2013

"ဘဝမ်ား၊ အသက္မ်ား၊ မုိင္းဗံုးမ်ားနဲ႔ မဆံုးေသးတဲ႔ ပံုျပင္မ်ား" (စိမ္းခက္စိုး)

October 15, 2013 at 3:34am

က်ေနာ္တုိ႔ေတြ ႏုိင္ငံတကာ ရုပ္ရွင္ကားေတြထဲမွာ ေထာင္ထားတဲ႔ ဗံုးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသည္းအသန္အ
သက္နဲ႔ရင္းျပီး အသည္းတ ယားယားျဖဳတ္တဲ႔အခန္းမ်ားကို မၾကာခဏၾကည္႔ခဲ႔ဖူးၾကသည္။ ထုိသို႔ျဖဳတ္
သည္႔အခန္းတုိင္းတြင္ မင္းသားသာ ျဖဳတ္ပါက သုိ႔မဟုတ္ မင္းသားဘက္က တစ္ဦးဦးကသာ ျဖဳတ္ပါက
ေအာင္ျမင္စြာျဖဳတ္ႏုိင္၊ သက္ျပင္းခ်၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျပၾကတာကို ဇာတ္ကားၾကည္႔သူ က်ေနာ္တုိ႔ကိုယ္တုိင္ ရင္
ေတြခုန္၊ သက္ျပင္းခ်၊ လုိက္ပါေပ်ာ္ရႊင္ၾကတာ အားလံုးအသိပင္ျဖစ္သည္။ေနာက္ ရုပ္ရွင္ကားမ်ားတြင္ ရန္သူ႔နယ္ေျမမ်ားမွာ သစ္ပင္တြင္ ဓါးထစ္ရာ ၾကက္ေျခခတ္ေတြ႔လွ်င္ မုိင္း
ကြင္း သို႔မဟုတ္ မိုင္းေထာင္ထားေသာေနရာျဖစ္တဲ႔အတြက္ မင္းသားက အျခားေနရာမွ သြားတာမ်ိဳးေတြ
ျမင္ခဲ႔ဖူးမည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ သစ္ပင္တြင္ ၾကက္ေျခခတ္ ခတ္ထားေသာ သေကၤတမ်ား ဧရိယာမ်ားသည္ မုိင္း
ကြင္း၊ အႏၱရာယ္ဇံုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္႔ သေဘာအျပင္၊ က်ေနာ္တုိ႔ ကေလးအသိ၊ သာမန္အသိမ်ား
တြင္လည္း မုိင္းကြင္းဆုိတာ အဲ႔လုိသတ္မွတ္ထားသည္ဟု ထင္မွတ္မိဖူးမည္။


သို႔ေသာ္ တကယ္႔စစ္ေျမျပင္တြင္ ရန္သူကိုသတ္ဖုိ႔ေထာင္ထားေသာ မုိင္းကို၊ မုိင္းကြင္းကို ရန္သူနားလည္
ေသာ၊ လူတုိင္း နားလည္ေနေသာ သေကၤတမ်ားျဖင္႔ ျပထားမည္ဟုထင္လွ်င္ အရိုးအသားတစ္စစီျဖစ္သြား
မည္။ အခ်ိဳ႕က ဓါးထစ္ရာ တစ္ခုသာထားခဲ႔သည္၊ အခ်ိဳ႕က မိမိတုိ႔အားလံုးသေဘာတူထားသည္႔ သစ္ကိုင္း
တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို မုိင္းကြင္းဝန္က်င္သစ္ပင္တြင္ ထိုးျပထားလုိက္သည္။ အခ်ိဳ႕က သစ္ပင္မွာ အဝိုင္းေပါက္ပံုစံ လုပ္ျပထားသည္႔အျပင္အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သေကၤတမ်ား လုပ္ျပီး မိမိတုိ႔ခ်င္းသာသိေစေသာ သေကၤတ
မ်ားျဖင္႔ လုပ္ျပထားတတ္ျပီး ရန္သူကို ဒုကၡေပးတတ္သည္။


က်ေနာ္ဟာ ေျမျမွဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရးအသိပညာေပးအဖြဲ႔မွာ အလုပ္လုပ္ေနသူ သူငယ္ခ်င္းအခ်ိဳ႕နဲ႔ ခင္မင္
လာတဲ႔ေနာက္မွာ မုိင္းမ်ားအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ားကို မွတ္သားခဲ႔ဖူးသည္။ တကယ္ေတာ႔ မုိင္းဆုိတာ
ေထာင္ခဲ႔သူေတာင္ျပန္ျဖဳတ္လုိ႔ မရတဲ႔ မုိင္းမ်ားသာမ်ားသည္၊ မုိင္းကို ေထာင္ခဲ႔သူသာ ဘယ္လုိေထာင္ခဲ႔သည္၊ ဘယ္လုိၾကိဳးတပ္ခဲ႔သည္၊ ဘယ္လုိစီစဥ္ခဲ႔သည္ကို သိသျဖင္႔ ထုိသူသာလွ်င္ အဆင္ေျပဆံုးျပန္ျဖဳတ္နုိင္သည္
ဟု ၾကားနာဖူးသည္။ ဒါေတာင္ သိပ္မၾကာေသာ ကာလ အတြင္းတြင္ေထာင္မွသာ ထုိကဲ႔သို႔အႏၱရာယ္ကင္း ကင္းျပန္ျဖဳတ္နုိင္ေပမည္။ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္မွာ ေထာင္ေထာင္၊ မည္သည္႔ေနရာတြင္ ေထာင္ေထာင္၊ ဆင္
သည္႔မိုင္းျဖစ္ျဖစ္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က ေပါက္ကြဲဖုိ႔ျဖစ္သည္႔အတြက္ မုိင္းဆုိသည္မွာ အျမဲေပါက္ကြဲရန္အ
ဆင္ သင္႔ျဖစ္ေနေသာ အလြန္အႏၱရာယ္ရွိသည္႔ စြမ္းအားျပင္း လူသတ္လက္နက္ျဖစ္ပါသည္။


ထုိ႔ေၾကာင္႔ တစ္စံုတစ္ဦးေထာင္ထားေသာ မုိင္းကို အျခားသူတစ္ဦးဦးက ေအာင္ျမင္စြာျပန္ျဖဳတ္ဖုိ႔သည္ ၉၉
ရာႏႈန္းေလာက္ေတာင္ မေသခ်ာေသာအေျခအေနျဖစ္သည္။ မုိင္းေထာင္သူေတြ၊ မုိင္းစီစဥ္သူေတြသည္ မုိင္းျဖဳတ္မည္႔သူေတြဘယ္လုိျဖဳတ္မည္ဆုိသည္႔ အေျခခံပံုေသနည္းကို သိထားျပီးမွ ျဖဳတ္မည္႔ သူမထင္ထား
ေသာအေျခအေနမ်ိဳးမ်ားျဖင္႔ မုိင္းကိုစီစဥ္ထားတတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ မက္တယ္ဆင္ဆာဟုေခၚေသာ မုိင္းရွာ
ေဖြသည္႔ ကိရိယာမ်ားကိုလွည္႔စားရန္ ဝါးက်ည္ေတာက္မ်ား၊ ပလပ္စတစ္မ်ားျဖင္႔ မုိင္းကိုစီစဥ္လာတာမ်ိဳးလည္း
ဖတ္မွတ္ဖူးခဲ႔သည္။


တခါက ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေလ်ာက္ပြဲမ်ားတြင္ လမ္းေလ်ာက္အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးမွ လုိင္ဇာနားနီးေသာအေျခအေန
တြင္ လမ္းမိုင္းမ်ားကို မိမိတုိ႔ကိုယ္တုိင္ရွင္းလင္းျပီးသြားေနသျဖင္႔ က်န္႔ၾကာေနသည္ဟု သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ဖတ္
ရတုန္းက လမ္းမုိင္းမ်ား၊ ဗံုးမ်ားအေၾကာင္း အနည္းအက်ဥ္းသိထားေသာ မိမိကိုယ္တုိင္ပင္ အံ႔ၾသခ်ီးမြမ္းရေပသည္။
ေတာ္ေပစြ ဟုသာ မခ်ိတင္ကဲ ေရရြတ္မိေလသည္။ တကယ္ေတာ႔ ေရွ႕တန္းမွာ စစ္ေရးဗ်ဴဟာအရ ခင္းထားေသာ နင္းမုိင္းမ်ားအားလံုးကို ဆင္သူကိုယ္ တုိင္ေတာင္ ေျမပံုေသခ်ာ ကိုင္ျပီးျပန္ရွင္းမွသာ ရႏုိင္ေသာအေျခ အေနျဖစ္ပါ သည္။ ႏုိ႔မဟုတ္ပါက အေမနဲ႔ မိန္းမကို စိတ္က လွမ္းႏႈတ္ဆက္ခဲ႔ေပေတာ႔လုိ႔သာ ေျပာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေသခ်ာ
ပါသည္ သာမန္အရပ္သားသည္ မႈိင္းအသိရွိထားလွ်င္ ေတာင္ လံုးဝ လံုးဝ မိုင္းျဖဳတ္ လုိ႔မရနုိင္ပါ။ အသက္ေသဖုိ႔
သာ မ်ားပါသည္။


ယင္းအျပင္ မုိင္းခြဲျခင္းတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္႔အေလ်ာက္ မုိင္းဒဏ္ေၾကာင္႔ ေသဆံုးသည္မ်ားရွိသလုိ မ
ေသဆံုးပဲ တသက္လံုးဒုကၡိတျဖစ္သြားသူေတြထုနဲ႔ ေထးပင္ျဖစ္သည္။ အနီးစပ္ဆံုးဥပမာေပးရလွ်င္ အေမရိကရွိ
ေဘာစတြန္ေပါက္ကြဲမႈတြင္ ထမင္းေပါင္းအုိးျဖင္႔ ခြဲေသာမိုင္းကဲ႔သုိ႔ေသာ မထင္မွတ္သည္႔ပစၥည္းမ်ားျဖင္႔သံုးေသာ အခ်ိန္ကိုက္ ေထာင္မုိင္းမ်ားေၾကာင္႔ ေသဆံုးသူမ်ားသာမက ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား၊ ၂၀၀၆ ဝန္း
က်င္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ဂ်န္းရွင္း အိတ္၊ ဒဂံုစင္တာႏွင္႔ အျခားစင္တာတစ္ခုမွာ ဆက္တုိက္ေပါက္ကြဲခဲ႔ေသာ ဗံုးမ်ား
ေၾကာင္႔ေသဆံုးထိခိုက္ခဲ႔ သူမ်ားအျပင္ တစ္သက္စာ ဒုကၡိတျဖစ္သြား သူေတြရွိခဲ႔သည္။ ဥပမာ နားစည္ကြဲျပီး နား
ပင္းသြားသူမ်ား၊ မွန္စရွျပီး ရုပ္ပ်က္သြားသူမ်ား၊ မီး ေလာင္ဒဏ္ရာျဖင္႔ အမာရြတ္ျဖစ္ က်န္သြားသူမ်ားမွသည္ ေသ ဆံုးထိခုိက္သည္အထိ ျပင္းထန္ဆုိးဝါးခဲ႔သည္။


ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင္႔ အျခားျမိဳ႕ရြာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမ်ား ထင္ထင္ရွားရွား
ႏွင္႔ ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ေပၚေပါက္လာတဲ႔အျပင္ ဟိုတယ္မ်ား၊ တည္းခုိခန္းမ်ားထဲ အထိေပါက္ကြဲျပီး ကေလးငယ္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအဝင္ အျခားႏုိင္ငံျခားသားေတြကိုပါ ထိခုိက္လာခဲ႔ျခင္းသည္ အစိုးရ၏ ဂုဏ္သိကၡာတင္မက၊ ခရီးသြားရာသီစခါနီး၊ အေရွ႕ေတာင္အာ ရွအားကစားအိမ္ရွင္ႏုိင္ငံမျဖစ္ လပိုင္းအနည္းငယ္သာ လုိေတာ႔သည္ ႏုိင္
ငံ၏ ပံုရိပ္ကိုပါ ထိခုိက္ႏိုင္တဲ႔အထိ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ယုတ္မာသည္႔ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။


မည္သူခြဲခြဲ၊ မည္သည္႔အဖြဲ႔ကလုပ္လုပ္ အားလံုးက ရႈံ႕ခ်ကန္႔ကြက္ရမွာျဖစ္သလုိ(လမ္းေပၚလူစုလူေဝးနဲ႔ ထြက္
ျပီးေတာ႔ မကန္႔ကြက္ေစခ်င္ပါ)၊ အစိုးရအေနနဲ႔လည္း တရားခံအစစ္အမွန္ကို အျမန္ဆံုးေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ဖုိ႔ အား
သြန္ၾကိဳးစားသင္႔ပါသည္။ လုပ္လည္းလုပ္ေနသည္ဟု ထင္ပါသည္။ မသကၤာစရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊
လူမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားေတြ႔ပါကလည္းလည္ လူစြမ္းေကာင္းမလုပ္ပဲ သက္ဆုိင္ရာကို အေၾကာင္းၾကားေပးဖုိ႔ၾကိဳးစား
ပါ။ အနီးအနားလူမ်ားကုိလည္း မစပ္စုဖုိ႔၊ အနားကပ္မသြားဖုိ႔ သတင္းေပးပါ။ မိမိကေလးမ်ား၊ သားသမီးမ်ားကို
လည္း သူစိမ္းမ်ားေပးေသာ အထုပ္မ်ား၊ လူၾကံဳပစၥည္းမ်ားကို မယူမိေစဖုိ႔ မွာထားသင္႔သလုိ၊ လမ္းမွာေတြ႔ေသာ
အထုပ္မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားကို မကိုင္ဖုိ႔ မစူးစမ္းဖုိ႔လည္း သတိေပးေျပာၾကားသင္႔ပါသည္။


တာဝန္ရွိအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင္႔လည္း ဗံုးလုပ္သည္႔ပံုစံ၊ သံုးစြဲသည္႔ပစၥည္း၊ အသံုးျပဳသည္႔ ယမ္းႏွင္႔ ေပါက္ကြဲ
ေစတတ္သည္႔ ပစၥည္းမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ အျခားသံသယျဖစ္စရာ အေထာက္အထားအားလံုးကို ျခံဳငံု
သံုးသပ္ျခင္းမ်ားျဖင္႔ ဗံုးခြဲသူ၊ ဗံုးခြဲရျခင္း၏ ဦးတည္ခ်က္၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အနီးစပ္ဆံုးေျခရာခံႏုိင္မည္ျဖစ္
သည္။ ထုိ႔အျပင္ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႔မ်ားသည္ မိမိတုိ႔လုပ္ေၾကာင္းတရား ဝင္ေၾက ျငာတာမ်ိဳး၊ ေအာင္ပြဲခံတာမ်ိဳးကို လုပ္
တတ္သည္။ ထုိအရာမ်ားကုိလည္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားျဖင္႔ ေျခရာခံသံုးသပ္သင္႔သည္။ ႏုိင္ငံတကာႏွင္႔ ဆက္ ဆုိင္ေသာ ေဖာက္ခြဲမႈမ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု မသကၤာလွ်င္၊ မိမိတုိ႔လုပ္ႏုိင္ ရွာႏုိင္စြမ္းအားျပင္ပမွာ ရွိေနလွ်င္ ႏုိင္ငံ
တကာ ကြ်မ္းက်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အကူအညီမ်ား၊ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို မလႊဲမေသြယူသင္႔ေပသည္။ (ယခု
ေနာက္ ဆံုးဖတ္ရသည္႔ သတင္းမ်ားအရ မသကၤာသူ၊ သံသယရွိသူအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းျပီးစစ္ေဆးေနျပီ
ဟု သိရသည္။)


သို႔ရာတြင္ မသကၤာသူအဆင္႔တြင္ပင္ ရွိေသးသလုိ၊ ႏုိင္ငံအဝွမ္းတြင္ ေရွ႕ဆင္႔ေနာက္ဆင္႔ျဖစ္ေပၚခဲ႔ျခင္း
ျဖစ္သျဖင္႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းမကပဲ လူမ်ားစြာပါဝင္ပတ္သတ္မႈျဖစ္ႏုိင္သည္႔အတြက္ အႏၱရာယ္လည္း ရွိေနေသးသည္႔အေျခအေနျဖစ္ ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံလုိ အဘက္ဘက္က နိမ္႔က်ေနေသာ အ
ေျခအေနမ်ားတြင္ ယခုက်ေနာ္သံုးသပ္ျပမႈမ်ားသည္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာအေျခအေနမ်ားကို ျပည္သူအတြက္ အား
ထုတ္ေပးႏုိင္မႈ တုိးျမွင္႔မလုပ္ႏုိင္ေသးေသာ အစိုးရကိုအဖြဲ႔ကို ေလွာင္ေျပာင္ စရာတစ္ခုသာျဖစ္ေကာင္းျဖစ္သြား
ႏုိင္ေသာ္လည္း မလႊဲမေသြလုပ္ရမည္႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲမွာေတာ႔ အက်ံဳးဝင္တာေသခ်ာပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ မိမိ
အပါဝင္ သာမာန္ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင္႔ မုိင္းႏွင္႔ သံသယရွိသူ မုိင္းေထာင္သူကို သူရဲေကာင္းဆန္စြာဖမ္းဆီးႏုိင္
ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ မုိင္း/ဗံုးျဖဳတ္ႏုိင္သူမ်ား မဟုတ္တာကို ေသခ်ာသည္႔အတြက္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား၊ မသကၤာစရာအေျခအေနမ်ားကို အစိုးရနဲ႔ နီးစပ္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရဲစခန္းမ်ားကိုသာ အျမန္ဆံုးသတင္းပို႔ႏုိင္ဖုိ႔၊ အႏၱရာယ္ရွိသည္ဟု ထင္ရသည္႔ေနရာမ်ားကို မိမိနဲ႔ အျခားသူမ်ားပါ ေရွာင္ရွားႏုိင္ဖုိ႔ထက္ ပိုျပီး အတင္႔မရဲသင္႔
ေၾကာင္းလည္း ေမတၱာရပ္ခံလုိပါသည္။


တကယ္ေတာ႔ စျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း၊ သတင္းေတြထြက္ထြက္ခ်င္းမွာ မိမိကိုယ္တုိင္လည္း ဟာသလုပ္ျပီး ေပါ႔ေပါ႔တန္
တန္ေနခဲ႔ေသာ္လည္း ဆက္တုိက္ျဖစ္ပ်က္လာမႈမ်ားသည္ ဟာသလုပ္စရာမဟုတ္ေတာ႔ဘူးဆုိတာ သတင္းေတြ
ဖတ္ရင္း၊ ၾကားရင္းပိုေသခ်ာလာတယ္။ ဗံုးထိသြားတဲ႔ ကေလးေတြဟာ မိမိခ်စ္ေသာ တူ၊ တူမေလးေတြဆုိလွ်င္
ဘယ္လုိလုပ္မလဲ၊ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း အလုပ္သဘာဝအေလ်ာက္ခရီးသြားေနရသည္႔အတြက္ ဟိုတယ္မ်ား၊
တည္းခုိခန္းမ်ားကို အလ်င္းသင္႔သလုိ တည္းေနရသည္႔အတြက္ မိမိကိုယ္တုိင္ မိုင္းထိသူေနတြင္ဆုိ ဘယ္လုိျဖစ္
မလဲဆုိသည္႔ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားနဲ႔ စိုးရိမ္မႈလည္း တုိးလာခဲ႔ျပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္တဲ႔အတြက္ ဒီစာကိုေရးျခင္းျဖစ္
ပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင္႔ လတ္တေလာကာလမ်ားတြင္ မိမိ စိတ္အေႏွာင္႔အယွက္ျဖစ္သည္႔တုိင္မိမိကို၊ မိမိစီးလာတဲ႔ ယဥ္
ကို၊ မိမိတည္းေနခုိေနေသာေနရာေတြကိုမ်ား ေရွာင္တခင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လမ္းမွာေသာ္လည္းေကာင္း
ေသခ်ာစနစ္တက် စစ္ေဆးလာခဲ႔သည္ရွိေသာ္ လုိလုိလားလားလက္ခံေပးလုိက္ျခင္းအားျဖင္႔ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေပးၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ထုတ္ျပန္ထားသည္႔ စည္းကမ္းမ်ား၊ ေမတၱာရပ္ခံမႈမ်ားကို မိမိဘက္က တာဝန္ေက်ေက် လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးလုိက္ပါ။ ျပီးမွ အစိုးရနဲ႔ တာဝန္ရွိသူေတြ ကို ေမးခြန္းထုတ္လုိက ထုတ္ပါ။ ေဝဖန္လုိက ေဝ
ဖန္ပါ။ အစိုးရနဲ႔ တာဝန္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ပူပန္မႈမ်ားႏွင္႔ ႏုိင္ငံတကာအလယ္တြင္ က်ဆင္းသြားႏုိင္
သည္႔ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ အခ်ိန္မွီမွီ၊ တာဝန္ယူမႈရွိရွိ၊ ေသေသသပ္သပ္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တရားခံ(အစစ္အမွန္)
ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ၾကိဳးစားေစခ်င္ပါတယ္။


တစ္လက္စတည္း အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ က်ေနာ္ ဖတ္လုိက္ရသည္႔ မုိင္း/ဗံုးမ်ားနွင္႔ ပတ္သတ္သည္႔
လုိက္နာသင္႔သည္႔ အၾကံျပဳခ်က္ေလးကိုလည္း မသိေသးသူ စာဖတ္သူေတြကို ထပ္ဆင္ေဝငွလုိပါသည္။ ေရး
သားထားသူက (ဝဏၰေဖေသာ္) ဆုိသူျဖစ္ျပီး က်ေနာ္တဆင္႔ဖတ္ခြင္႔လုိက္တာက 7Days သတင္းဂ်ာနယ္ သတင္း
ေထာက္ ဥကၠာကိုကို၏ စာမ်က္ႏွာမွ ဖတ္လုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္က ထပ္ဆင္႔ေဝငွသူသာျဖစ္ပါသည္။

၁။ မိုင္း (သို႔) ဗံုး ကိုေတြ႔ပါက အနည္းဆံုး မိုင္းႏွင့္ ကိုက္ ၅၀ အကြာ အေ၀းတြင္ေနပါ။

၂။ မိုင္း (သို႕) ဗံုး (သို႕ ) ေပါက္ကြဲတတ္တဲ့ အရာ၀တၳဳလို႕ သံသယရွိဖြယ္ရာ ျဖစ္လာတာနဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံရဲ တပ္ဖြဲ႕ / အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူ မ်ား ထံ သတင္းေပးပို႕ ၾကပါ။

၃။ နီးစပ္ရာ ပတ္၀န္က်င္ရွိ လူမ်ားကို ထုိေနရာသို႔ မသြားေရာက္ရန္ မိုင္းရွိေၾကာင္း အျမန္သတင္းျဖန္႔ပါ။

၄။ အထူးအဆန္းလုပ္ၿပီး ၀ိုင္းၾကည့္မေနၾကပါနဲ႕ ဆိုတာ အရမ္းအေရးၾကီးပါတယ္။ Remote မ်ား ျဖစ္ေနခဲ့ရင္ လူမ်ားေလ ေကာင္းေလေပါ့။

၅။ မုိင္းလုိ႔ယူဆရ တာနွင့္ လုံးဝမထိပါႏွင့္။

၆။ ေဘးတြင္ သဲအိပ္ ေရျဖည့္ ပလတ္စတစ္ပုံး မ်ားျဖင့္ဝန္းရံပါေျဖး ညွင္းစြာ လုပ္ပါ။ ( အရွိန္ေၾကာင့္အသက္ ဝင္
နုိင္ပါသည္။ ဓါတ္ပုံမရုိက္ပါနွင့္ အလင္းေၾကာင့္ကဲြေအာင္ လုပ္လုိ႔ရပါသည္။ အသံမဆူညံပါေစႏွင့္ အသံေၾကာင့္
လည္း ကဲြနုိင္ပါသည္ ။ စပ္စုသူမ်ားအနားမေနပါေစႏွင့္။)

၇။ အေယာင္ျပျပထားျပီး လူမ်ားမွ ရွင္းမည့္သူလာမွ အေဝးထိန္းခြဲနုိင္ပါသည္ ။  မုိင္းမေထာင္ရန္ မကာကြယ္
နုိင္ေသာ္ လည္း အထိအခုိက္မမ်ားေစရန္ျဖစ္ပါသည္ ။ မုိင္းကဲြကဲြျခင္း ဒါဏ္ရာရသူကူညီရန္သြားပါက မကဲြေသး
ေသာ မုိင္းကုိ သတိထားပါ။ ( ၀ဏၰေဖေသာ္ )

စာဖတ္သူအားလံုးနဲ႔တကြ မိသားစုဝင္မ်ားအပါအဝင္ မိမိကိုယ္တုိင္ေရာ၊ အျခားသူေတြေရာ လံုျခံဳေအးခ်မ္းၾကပါေစ။
အျပစ္မဲ႔သူမ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္သူမ်ားအားလံုးလည္း အျမန္ဆံုးခ်ဳပ္ျငိမ္းပါေစဗ်ာ။


ခ်စ္ခင္ေလးစားစြာျဖင္႔


စိမ္းခက္စိုး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...