Thursday, October 10, 2013

မိုးစက္ဝိုင္ သတင္းကို အသံုးခ်၍ တရုတ္ ဗမာ လူမ်ဳိးေရး အဓိကရုဏ္းမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ဦးသန္းေရႊ မွ တိတ္တဆိတ္ ႀကံစည္ေနမိုးစက္ဝိုင္သတင္းက ဦးသန္းေရႊ အတြက္ ထြက္ေပါက္ တစ္ခုလိုျဖစ္ေနသည္ ၊ ၂၀၁၄ အတြင္းမွာ ျမစ္ဆံု ကိစၥျပန္စရန္ တရုတ္ကို မၾကာမီ အာမခံခ်က္ေပးရေတာ့မည္ျဖစ္သည္ ၊ ေက်ာက္ျဖဴကူမင္းပိုက္လိုင္း နံေဘးတြင္ ကားလမ္းရထားလမ္းေဖာက္ခြင့္ ႏွင့္ပတ္သတ္၍လည္း တရုတ္တို႔အေပၚ ဦးသန္းေရႊ မွ ကတိကၽြံထားၿပီးျဖစ္ေနသည္ ၊
ျမန္မာျပည္ေနရာ အႏွံ႔အျပားမွာလည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ တရုတ္ ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးထားၿပီး ျဖစ္ေနသည္ ၊ တရုတ္ ႏွင့္ သီးျခား တိတ္တိတ္ပုန္း ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရွိေနေသးသည္ ၊ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ကိုရီယားကား တစ္လံုးႏွစ္လံုးသံုးလံုး ေလာင္းကစား ဘီယာအရက္ ေဆးျပား မာဇတ္ေကတီဗီ ဘိ စသည္တို႔ႏွင့္ ဒီေလာက္ေတာင္ အာရံုလႊဲထားသည့္ၾကားက ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကို လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားေနၾကသည္ ၊ ဒီၾကားထဲ ကိုးကြယ္ေနေသာ ဘိုးေတာ္မွ ဦးသန္းေရႊကို ရက္ ၉၀ အတြင္း ကံဇာတာ နိမ့္ေနသည္ ဟု သတိေပးထားျပန္ေသးသည္ ၊ တပ္ထဲမွာလည္း ဦးသန္းေရႊ မေကာင္းေၾကာင္း တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေပၚေပၚထင္ထင္ေျပာလာေနၾကသည္ ၊ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ဦးသန္းေရႊ တစ္ေယာက္ ဘဝတြင္ ဒီေလာက္ေခါင္းကိုက္စရာေကာင္းသည့္ အခ်ိန္မ်ဳိး ႏွင့္ တစ္ခါမွ်မႀကံဳဘူးေသးေပ ၊ ဦးသန္းေရႊ ဆင္ႀကံႀကံရေပေတာ့သည္ ၊ မိုးစက္ဝိုင္ သတင္း . . . ဒီ ႏွစ္ရက္ သံုးရက္ အတြင္း ထူးထူးျခားျခား လူေျပာအမ်ားဆံုးသတင္းျဖစ္လာသည့္ သတင္း ၊ ဒီသတင္းလူေျပာမ်ားလာသည့္အတြက္ ေျမးေတာ္ေလး ေရႊေသြးေအာင္ ကို ဦးသန္းေရႊ ႀကီးက ႀကိတ္ေက်းဇူးတင္ေနရေသးသည္ ၊ ေနေရႊေသြးေအာင္၏ ေရွ႔ဆံုး ေန ဆိုသည့္စာလံုးက ဦးေနဝင္းကို ဖားၿပီး ေပးခဲ့တဲ့ နာမည္ျဖစ္ေနသည္ . . အခုမွ ျပန္ျဖဳတ္လို႔ မေကာင္းသည့္အတြက္ ႀကိတ္မွိတ္ဆက္ထားေနရသည္ ၊ ဦးသန္းေရႊ ကိုယ္တိုင္ က်ေတာ့ သူ႔ေျမးကို ဖိုးလျပည့္ လို႔ ေခၚခ်င္ေခၚသည္ ဒါမွမဟုတ္ ေရႊေသြးေအာင္ လို႔ပဲေခၚသည္ ၊ အခု ေျမးေတာ္ေလးကို ေက်းဇူးတင္ရေတာ့မည္ ၊ မိုးစက္ဝိုင္ ကိစၥကို အသံုးခ်ၿပီး တရုတ္ ဗမာ လူမ်ဳိးေရး အဓိကရုဏ္းမ်ားကို ဖန္တီးလိုက္လွ်င္ ဦးသန္းေရႊအတြက္ တစ္ခ်က္ခုတ္ ေလးငါးခ်က္ျပတ္ ေသာ အကြက္ပင္ျဖစ္သည္ ၊ ဒီ အကြက္ကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ေရႊ႔ဖို႔ ဦးသန္းေရႊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္ပံုရသည္ ၊ မၾကာခင္ ျမန္မာျပည္ အႏွံ႔အျပားမွာ မိုးစက္ဝုိင္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး တရုတ္ေတြကို ေစာင္းေျမာင္းဆဲဆို ေသာ အသံမ်ား ၾကားရေပေတာ့မည္ ၊ ထိုမွတဆင့္ ရန္ပြဲမ်ား ထိခိုက္ရွနာမႈမ်ား .. . . ထိုမွတဆင့္ . . . ဦးသန္းေရႊႀကီး အကြက္ေရႊ႔ဖို႔ လက္မည္းေတြကို အေၾကာင္းၾကားေနေလာက္ပါၿပီ . . . မၾကာမီ သတင္းထူးမ်ား ဆက္လက္ၾကားရဖြယ္ရွိပါသည္ . . .

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...