Thursday, September 19, 2013

အေရွ႕ဘက္တံခါးလုံၿခဳံေရး


မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လယ္ယာေျမမ်ားကို မည္သည့္ဝင္ေငြျဖင့္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမွန္း မသိသည့္အျပင္ ႏုိင္ငံသားကတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ္
လည္း ျမန္မာစကား မေျပာတတ္သူမ်ားက မႏၲေလး ေဒသခံအခ်ဳိ႕ နာမည္ခံကာ မည္သူမွ် ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ ေဈးအေျမာက္အျမားျဖင့္ အလုံးအရင္း ဝယ္ယူလ်က္
ရွိသည္။ တည္ဆဲဥပေဒ မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေျမယာမ်ားကို မည္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမွ် တိုက္႐ိုက္ ဝယ္ယူပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသားနာမည္ခံ ဝယ္ယူေနျခင္းကိုမူ တားဆီးႏိုင္ေသာ ဥပေဒ တိတိပပ မရွိေပ။


ၾကားခံဝယ္ယူေပးသူ ႏိုင္ငံသားအခ်ဳိ႕ ပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံသားကတ္ ကိုင္ေဆာင္
ထားေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားဟု ဆုိႏိုင္ေသာ္ျငား ျမန္မာစကားကိုပင္ ေရလည္စြာ မေျပာႏုိင္သူမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရေၾကာင္း မႏၲေလးေဒသခံ မ်ားထံမွ သိရသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ျမန္မာတို႔၏ ေနာက္ဆုံးမင္းဆက္
ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးဘုရင္ နန္းစိုက္ခဲ့ရာ၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ သမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ား ၾကြင္းက်န္ရစ္ရာ၊ ျမန္မာမႈ၊ ျမန္မာဟန္၊ ျမန္မာ့႐ိုးရာအႏုပညာ၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ ႐ိုးရာပြဲလမ္းသဘင္ အခမ္းအနားမ်ား ထိန္းသိမ္းထားရာ ဘာသာ၊ သာသနာ ထြန္းေျပာင္ခဲ့ေသာ အတိတ္ကာလ၏ သက္ေသမ်ားရွိရာ၊ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားသို႔ သံတမန္ အဆက္အသြယ္ အမ်ားဆုံး ထူေထာင္ႏုိင္ ခဲ့သည့္အျပင္ ဉာဏ္ပညာအေျမာ္အျမင္ ႀကီးမားသည့္ သာသနာျပဳမင္းတစ္ပါး အျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့သူ မႏၲေလးၿမိဳ႕တည္ မင္းတုန္းမင္း နန္းစိုက္ခဲ့ရာ စသျဖင့္ ဂုဏ္အဂၤါမ်ားစြာျဖင့္ ေလးစားျမတ္ႏုိး ထိန္းသိမ္းအပ္ေသာ ျမန္မာ့ရတနာ တစ္ပါး
သဖြယ္ျဖစ္ေနသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္လည္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႔မႏၲေလးသည္ ကုန္ခဲ့သည့္ ၂၅ ႏွစ္ခန္႔က မႏၲေလးႏွင့္ လုံးဝမတူ
ၿခားနားသည့္ မႏၲေလးျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၊ မႏၲေလးႏွင့္ ပုံမွန္ ဆက္သြယ္
ေနသူမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အမ်ားစုက တညီတညြတ္တည္း မွတ္ခ်က္
ၿပဳၾကသည္။ ထိုသို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳ ရေလာက္ေအာင္ပင္ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေနရာအမ်ားစုကို ျမန္မာစကား မေျပာတတ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ေန
သူမ်ားက ေနရာယူထားၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရ သန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိေနေသာ ကမၻာ့လူဦးေရ အမ်ားဆုံး တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏုိင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ တို႔အၾကား၊ ရွမ္းျပည္နယ္
ဧရိယာ နီးပါးခန္႔သာ ရွိသည့္ ေျမေနရာက်ဥ္းက်ဥ္းတြင္ လူဦးေရ ၁၅၅သန္းျဖင့္ မဆံ့မၿပဲျဖစ္ေနေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ နံေဘးတြင္ တည္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံ
ၿဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈ ဆိုင္ရာ သီအိုရီမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဆိုင္ရာ အျပန္အလွန္ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္မေန ႀကဳံေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡအၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္တံခါး လုံၿခဳံေရးကိစၥကို ေရွ႕တန္းတင္ ေျပာဆိုလာခဲ့ ၾကသည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေရွ႕ဘက္တံခါးဟင္းလင္းပြင့္ကာ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆုံး ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး တစ္ခုလုံး ျမန္မာ့
ယဥ္ေက်းမႈ၊ ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကား နားမလည္၊ မေလးစားသူမ်ား တစ္စတစ္စ ေနရာယူ ႀကီးစိုးလာျခင္းကိုမူ အေနာက္ဘက္တံခါး ျပႆနာေၾကာင့္
ေမ့ေလ်ာ့ထားသကဲ႔သို႔ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသုိ႔ နယ္စပ္ႏွင့္ ပုံမွန္လမ္းေၾကာင္းမွ ကုန္းေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းျဖင့္ အလုံးအရင္း ဝင္ေရာက္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားသား အားလုံး သတ္မွန္ခ်ိန္ ေစ့ေသာအခါ မည္မွ် ျပန္ထြက္သြားသည္၊ မည္မွ် က်န္ေနခဲ့သည္ ဆိုေသာကိစၥမွာ မ်ားစြာ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းသည့္
အျပင္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ လည္းေကာင္းလွသည္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ ထိုႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အေၾကာင္းကိစၥ (ခရီးသြား၊ စီးပြားေရး) တစ္ခုခုျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္းမွာ ေျပာစရာမရွိေသာ္လည္း
ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေဈးႏႈန္းမ်ား ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အေျခအေနႏွင့္ မေလ်ာ္ညီစြာ အဆမတန္ ေဈးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ျမႇင့္တင္ဝယ္ယူကာ ႏုိင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား မလာရဲေစရန္ ႀကံစည္အားထုတ္ေန ပါက ျပႆနာႀကီးစြာ
ရွိသည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။

တစ္ခါတစ္ရံ အက်ဳိးအျမတ္ အဆမတန္ႀကီးမားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ရွိေနပါက ယင္းအက်ဳိးအျမတ္မ်ား ကာကြယ္ရန္ ထိလြယ္၊ ခိုက္လြယ္၊ ခံစားလြယ္ေသာ ျပႆနာ
မ်ားျဖင့္ လမ္းလႊဲကာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အဖိုးတန္ ေျမယာမ်ား ဖဲ့ယူဝါးမ်ဳိခံရ ျခင္း၊
ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အဟန္႔အတားျပဳျခင္း စသည့္ အႏၲရာယ္မ်ား ရွိတတ္သည္။ ယင္းအျခအေနကို ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုလုံး အတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ား
ႏွင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး ေမ့မထားသင့္ေၾကာင္း သတိေပးလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၇-၉-၂၀၁၃)
The Voice Daily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...