Thursday, September 26, 2013

"စာရြက္ေပၚကသေဘာထားႏွင့္ ၿပင္ပကတိုက္ပြဲမ်ား"


၂၀၁၃ ခုနွစ္အတြင္း ၿပည္သူလူထုလိုလားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္း
အားထုတ္မႈမ်ားရွိခဲ့သလို စိတ္တိုင္းက်သည့္အေၿခအေနသို ့ေရာက္ရွိရန္လည္း
အလွမ္းေ၀းေနပါေသးသည္။ လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲရွိသည္ဟု ႀကားသိရပါသည္။

ထိုလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲသို ့လက္ရွိအပစ္ရပ္ထားသည့္ လက္နက္ကိုင္အင္အားစု
အားလံုး တက္ေရာက္ရန္ မေသခ်ာေသးဟုလည္း သိထားပါသည္။
ေကအိုင္ေအကေတာ့ လံုး၀တက္ေရာက္မည္မဟုတ္ဟု သေဘာထားကို
ၿပတ္ၿပတ္သားသား ေႀကညာၿပီးခဲ့ၿပီ။ UMFC အေနႏွင့္လည္း တိတိက်က်
ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မခ်ေသးေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးရံုမွ်ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
စစ္စစ္မွန္မွန္ ေဖာ္ေဆာင္ဖို ့အလွမ္းေ၀းသည္ဟု သေဘာထားရွိေနေႀကာင္း
ယူဆရသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို ့ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚထားသည့္ သေဘာထား
မွာလည္း တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာမကြာၿခားလွပါ။
အစိုးရအေနၿဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးၿခင္းကို ဦးစားေပး
မလုပ္သင့္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးၿပႆနာကိုသာ အရင္ဆံုးေၿဖရွင္းသင့္သည္ဟု
ယူဆထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို ့ႏိုင္ငံ၏ ၿပည္တြင္းစစ္သမိုင္းသည္ ၆၅ ႏွစ္ေက်ာ္
ရွည္ႀကာခဲ့ၿပီ။ ယေန ့အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈႀကီးေပါင္း (၇)ႀကိမ္တိုင္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ၿမင္သည္ကို ႀကည့္ၿခင္းၿဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ား
ဘက္မွ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ၿဖစ္ေပၚေစလိုသည့္ဆႏၵၿဖင့္ ထိေတြ ့ဆက္ဆံမႈ
မရွိေသးေႀကာင္း ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္မိပါသည္။

၁၉၅၂ ခုနွစ္က တရုတ္ၿဖဴတပ္မ်ား ဗမာၿပည္တြင္း က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ခ်ိန္တြင္
ဗမာၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီက စတင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဆိုၿပဳခဲ့သည္။
၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းေခါင္းေဆာင္ေသာ
ၿပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္
ဖဆပလ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက မိန္ ့ခြန္းေၿပာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အဆိုၿပဳခဲ့ၿပန္သည္။
၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ႏို၀င္ဘာလအထိ ၿပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို
ရန္ကုန္တြင္က်င္းပခဲ့ရာ ၿပည္သူတို ့၏ ေၿမာက္ခရိုင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ီတက္ပြဲႀကီး
အႀကီးအက်ယ္ၿဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
၁၇ ဖြဲ ့ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မ်ားကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ဤသို ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လႈပ္ရွားသူမ်ား ၿပဳလုပ္တိုင္းတြင္ အာဏာလက္ရွိအစိုးရမ်ားက ႏိုင္ငံေရးၿပႆနာ
မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးၿဖင့္အေၿဖရွာရန္ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္ (သို ့မဟုတ္) ပ်က္ကြက္
ခဲ့ႀကသည္။ ထို ့ေႀကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ယေန ့အထိ အလွမ္းေ၀းေနဆဲဟု
ၿမင္မိပါသည္။

၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္တက္လာေသာ အရပ္သားတစ္ပိုင္း
အစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဆင့္ထိ မေရာက္ႏိုင္ေသး။ ရွမ္းၿပည္တိုးတက္ေရးပါတီ၊
ရွမ္းၿပည္တပ္မေတာ္တစ္ခုတည္းကို ႀကည့္မည္ဆိုလွ်င္ပင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္း အစိုးရတပ္ႏွင့္
တိုက္ပြဲေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ ၿဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အစိုးရဘက္မွ ေတာင္းဆိုေနေသာ
''ဥပေဒတြင္း၀င္၊ ပါတီေထာင္၊ လႊတ္ေတာ္တြင္းကေဆြးေႏြး" ဆိုသည့္
လမ္းေႀကာင္းကို တိုင္းရင္းသားတိုင္းက လက္ခံႏိုင္ႀကသည္မဟုတ္။
၂၀၀၈ အေၿခခံဥပေဒေအာက္သို ့ အတင္းဆြဲထည့္ေရး အသြင္ေဆာင္ေနရၿပီး
လက္နက္ခ်ခိုင္းသည့္သေဘာမ်ိဳးၿဖစ္သည္ဟု ယူဆထားႀကသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားေခၚယူၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားမ်ား က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္
ေၿပာေနလင့္ကစား တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေသနတ္သံမစဲေသးသည္မွာ
စစ္ေရးအၿမင္လြန္ကဲစြာလႊမ္းမိုးထားသည့္ အာဏာရွင္စနစ္အႀကြင္းအက်န္
အယူအဆမ်ားေႀကာင့္ၿဖစ္သည္ဟု တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္က သံုးသပ္ႀကသည္။

ယေန ့ေခတ္တြင္ ၿပည္သူၿပည္သားမ်ား အဆာေလာင္ဆံုးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ၿဖစ္ေနသည္။ ယင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရွာေဖြဖို ့ရာ လက္ရွိသြားေနေသာ
နည္းနိႆယမ်ားၿဖင့္ကား မလြယ္ကူေပ။ စစ္တပ္တစ္တပ္တည္းၿဖစ္ေအာင္
ထူေထာင္လိုက္ၿခင္းအားၿဖင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ေၿပလည္သြားလိမ့္မည္
ဟူေသာ အယူအဆသည္ သိပ္ကိုမွားယြင္းေနေသာ အယူအဆသာလွ်င္
ၿဖစ္သည္။ ထိုအေကာက္အယူေႀကာင့္ နယ္ၿခားေစာင့္တပ္၊ နယ္ေၿမေစာင့္တပ္မ်ား
စတင္ဖြဲ ့စည္းရန္ ဖိအားေပးရာမွတစ္ဆင့္ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား
ပ်က္ၿပားသြားရၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ၿပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရး၊
တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု၏ ကိုယ္ပိုင္ၿပဌာန္းခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး
တို ့ကို ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းၿခင္းမၿပဳဘဲ ၿပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္
ေပၚေပါက္လာမည္မဟုတ္ေပ။

မႀကာေသးမီကပင္ " ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုကို မၿပင္နဲ ့၊ ဖက္ဒရယ္ကို မေတာင္းနဲ ့"
ဆိုေသာ အယူအဆမ်ားကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အႀကံေပးသုခမိန္တစ္ဦးၿဖစ္သူ
ဦးေက်ာ္၀င္းက ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆိုလာသည္အထိ ႀကံဳေတြ ့လာရသည္။
ေအာက္တိုဘာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲပြဲဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအဓိပၸာယ္
က်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္းရွိလာမည့္ပံု မေပၚေတာ့။ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ
အင္အားစုမ်ားဘက္မွ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုၿပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ၿပည္ေထာင္စု
စနစ္ေၿပာင္းေရး ေတာင္းဆိုမည့္ႀကံရြယ္ခ်က္မ်ားကို အဓိကထား ထိုးႏွက္လိုက္
သည့္သေဘာပင္ၿဖစ္သည္။ အစိုးရအႀကံေပးသည့္အပိုင္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာ
စကားဆိုသည့္အတြက္ "ၿပည္သူေတြကို ဖက္ဒရယ္မေတာင္းသင့္ဘူး" ဟု
ေၿပာၿခင္းသည္ လက္ရွိအစိုးရဘက္မွ ေလ်ာ ့ေပးစရာမလိုဘူး၊ ၿပည္သူေတြ
ဘက္မွသာ အေလ်ာ့ေပးရမည္ဟု အဓိပၸာယ္ထြက္ေနပါသည္။ စစ္တပ္၏
အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑ဆိုသည္ကိုလည္း မတို ့မထိဘဲ
လက္ရွိအတိုင္း အခိုင္အမာထားရွိေပးဖို ့ ကာကြယ္ေၿပာႀကားေနေသာစကားသာ
ၿဖစ္သည္။ အလားတူစကားမ်ားကို အာဏာရပါတီတြင္းမွာလည္းေကာင္း၊
လႊတ္ေတာ္တြင္းေရာက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ ့မွာလည္းေကာင္း ႀကားေနရပါသည္။
ထို ့ေႀကာင့္ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရး၏ ပစၥကၡအေၿခအေနသည္ လံုး၀အားရစရာမေကာင္း
ေတာ့ဘူးဟု မွတ္ခ်က္ေပးရပါေတာ့မည္။

မၿငိမ္းခ်မ္းေသာကာလအတြင္း စစ္အသံုးစရိတ္ တရိပ္ရိပ္ ၿမင့္တက္လာမႈမ်ား
ေႀကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို ့ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးကို အၿမဲပင္လစ္လ်ဴရႈၿခင္း
ခံေနႀကရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို ့ရင္ထဲတြင္လည္း စစ္ပြဲမ်ားကို သတ္ပစ္ခ်င္
ေလာက္ေအာင္ မုန္းတီးေနပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုကား မ်က္စိစံုမွိတ္၍
ခ်စ္ၿမတ္ႏိုးမိပါေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတိုင္ကိုသြားဖို ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းမ်ားကို ထပ္မံစဥ္းစားတင္ၿပႀကပါစို ့။

စစ္၀ါဒအလံုးစံုပ်က္သုဥ္းပါေစ။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဓြန္ ့ရွည္ပါေစ။

(Venus News ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၉ တြင္ ပါရွိေသာ ေက်ာ္ကိုကို၏
"စာရြက္ေပၚကသေဘာထားႏွင့္ ၿပင္ပကတိုက္ပြဲမ်ား" မွ ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ၿပပါသည္)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...